Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Pientalon rakenteelliset muutokset peruskorjauksessa : talotekniikan ja rakennusmääräysten vaatimat rakenteelliset muutokset 

  Lehtinen, Mikko (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella teoriaa ja käytäntöä siitä, miten hirsirunkoiseen pientaloon voidaan toteuttaa talotekniikan täydellinen uudistus ja mitä rakenteellisia muutoksia taloon pitää tehdä, jotta nykyaikainen ...
 • Innovaatiokumppanuus kehittämistyön alustana 

  Aho, Emilia; Puistovaara, Janina (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää hankintayksiköiden käyttöön ehdotus toimintamallista innovaatiokumppanuusmenettelyn toteuttamiseksi siten, että menettelyn jokainen vaihe (valmisteluvaihe, kilpailutusvaihe ja ...
 • From one-size-fits-all to scalable lean project management 

  Nyman, Katja (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  The present master’s thesis was commissioned by Bayer Turku. Product Supply IT is a Nordic IT level organization that is concentrating in supporting the projects and processes of Turku Supply Center and act as a strategic ...
 • Perehdytysopas uusille KT-toimittajille 

  Uusi-Marttila, Erik (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli luoda perehdytyspaketti Meyer Turun uusille kokonaistoimittajille. Kokonaistoimittajat ovat aliurakoitsijoita, jotka vastaavat omien alueidensa kokonaisvaltaisesta toimituksesta alusta loppuun ...
 • Työttömille osallistamisen mahdollisuuksia Raisiossa : moniammatillinen tiimimalli työttömien terveystarkastukseen 

  Nurmi, Terhi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kehittämisprojektin tarve tuli Raision kaupungin kuntouttavan työtoiminnan, terveyspalvelujen ja sosiaalipuolen työntekijöiden kehittämistarpeista. Kaikki toimijat toivoivat moniammatillista yhteistyötä ja parannusta ...
 • Ettet unohda 

  Pietarinen, Niina (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ettet unohda on opinnäytetyö, jossa käsitellään henkilökohtaista suhdetta valokuvaukseen, muistamiseen ja kokemukseen taiteellisen työskentelyn kautta. Kysymys johon etsitään vastausta on epämääräinen, mutta liittyy ...
 • Työhyvinvointia syöpäosastoille 

  Julin, Nina (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Turun yliopistollisen keskussairaalan syöpäklinikka elää vahvaa muutoksen aikaa. Syöpähoidot ja tekniikka kehittyvät ja henkilöstön osaamisvaatimukset kasvavat. Uuden oppiminen, itsensä ja hoitotyön jatkuva kehittäminen ...
 • Teräsrunkoisen hallin vesikattorakenteiden uusiminen 

  Vesterinen, Mikko (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoitus on selventää saneerattavan hallirakennuksen tuomat haasteet ja mahdollisuudet työnjohdon näkökulmasta. Työ toteutettiin portfoliorakenteella. Teoria on käsitelty yleisteoriana käyttäen lähteinä ...
 • Työttömille osallistamisen mahdollisuuksia Raisiossa : toimintamallin pilotointi Mahittulaan 

  Impilä, Mari (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kehittämisprojekti toteutettiin Raision kaupungin kuntouttavan työtoiminnan ja terveys- ja sosiaalipalveluiden kehittämistarpeiden pohjalta. Kehittämisprojektin tavoitteena oli kehittää Raision kuntouttavan työtoiminnan ...
 • Säteilyturvakeskuksen kirjaston muuttosuunnitelma 

  Sarmiento, Nina (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on Säteilyturvakeskuksen kirjaston muuton suunnittelu. Säteilyturvakeskus on muuttamassa muutaman vuoden sisällä uusiin toimitiloihin, ja kirjaston muutto halutaan suunnitella, jotta sen ...
 • Edunvalvonta : päämiehen päätösvalta 

  Ylilonttinen, Tea (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkitaan edunvalvontaa ja sen vaikutuksia päämiehen päätösvaltaan. Edunvalvonta on muuttunut vuosien saatossa paljon. Ensin oli suvun vallan aika, joka alkoi 1100-luvulla ja väistyi pikkuhiljaa vuoteen ...
 • Maahanmuuttajataustaisen asiakkaan kohtaaminen sosiaali- ja terveysalalla : monikulttuurisen osaamisen verkkokoulun luominen 

  Kaunio, Anu (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Maahamuuttajataustaisten henkilöiden määrä on ollut Suomessa viime vuosina kasvussa. Yhä useampi sosiaali- ja terveysalan ammattilainen kohtaa maahanmuuttajataustaisia henkilöitä työssään ja monikulttuurisesta osaamisesta ...
 • OP Lounaismaan Liikkuvan pisteen kehittäminen 

  Suonvieri, Heidi; Laakkonen, Ida; Hyvärinen, Joona (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  OP Lounaismaan käyttöönottama Liikkuva piste on uusi tapa tavoittaa asiakkaita pankkikonttoreiden ulkopuolella. Koska toiminta oli niin uutta, ei sen kehityskohteita oltu vielä havaittu. Työ oli tärkeä tehdä, jotta pisteen ...
 • Väkivalta ja tila teoksissani 

  Tuominen, Henri (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä tekstissä käsittelen tilan ja väkivallan suhdetta omaan tekemiseeni. Kirjallisessa opinnäytetyössäni etsin vastauksia siihen, mistä kuvallinen maailmani syntyy ja millaisia asioita haluan kertoa ihmisille ...
 • "En osaa edes sanoin kuvailla kuinka tärkeä" : vanhempien kokemuksia lapsen varhaiskasvatuksen alkukeskustelusta 

  Rintala, Minna; Vallasto, Tiina (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Varhaiskasvatuksen alkukeskustelu on osa lapsen päivähoidon aloittamisen prosessia. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tuoda esiin ympäristön mahdollisia vaikutuksia alkukeskustelun merkitykselle ja vanhempien kokemuksia ...

Näytä lisää