Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Aliurakan tuotannon suunnittelu, - ohjaus ja - valvonta kiiltohiotuissa betonilattioissa : Bermanto PRO -lattiat 

  Saariketo, Jesse (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä käsitellään Turun kaupungin Syvälahden monitoimitalon allianssihankkeen yhtä työvaihetta, joka toteutettiin aliurakoitsijalla. Työvaiheessa hiottiin ja pinnoitettiin betonilattioita. Pinnoitus tehtiin ...
 • Kuosisuunnittelu omalle yritykselle 

  Hyvönen, Suvi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytteen tavoitteena oli tuottaa uusia kuoseja opinnäytteen tekijän aloittelevalle yritykselle, Ontsibuu Designille, ja löytää yrityksen näkökulmasta uusia mahdollisuuksia kuosien käyttämiseen tuotteissa. Opinnäytteen ...
 • A. Thesis concert : Duo concert 24.2.2017, Chricton hall ; B. Stage fright : What is Stage Fright & how can a performing musician deal with it 

  Köksal, Ilayda (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  This thesis consists of two parts, the artistic and the written part. The Artistic part is thesis concert which was a Duo Concert 24Th February 2017, Crichton Concert Hall, Turku Finland. In the Written part, stage ...
 • Vuokratyöntekijä vai oma työntekijä? 

  Haapanen, Heidi; Raute, Henna (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä selvitetään selvitystyönä, missä tilanteissa yrityksen olisi taloudellisesti kannattavampaa palkata omaa henkilöstöä ja milloin taas hyödyntää vuokratyöyrityksen tarjoamia työntekijöitä. Selvitystyö ...
 • 123e- MS-tautiin sairastuneen sopeutumisen tukeminen verkossa 

  Kaski-Honkanen, Marja (Turun ammattikorkeakoulu, 2018p)
  MS-tauti on krooninen, parantumaton ja monimuotoinen sairaus, johon sairastuminen on kriisi ja tuo mukanaan monenlaisia sopeutumisen haasteita. Sairauteen sopeutuminen määritellään ongelmanratkaisutyöskentelyksi, jonka ...
 • Ainetta lisäävä valmistus : 3D-tulostetut osat ajoneuvoissa 

  Ryky, Joni (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä yleisimpiin ainetta lisääviin valmistusmenetelmiin. Eri menetelmiin perehtymisen lisäksi pohdittiin ainetta lisäävän valmistustavan tarjoamia mahdollisuuksia sekä vertailtiin ...
 • BIM 360 Field – tarkastuslistojen kehittäminen työmaakäyttöön 

  Jalonen, Lauri (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  BIM 360 Field on Autodesk Inc:n kehittämä projektinhallintaohjelma, joka on tarkoitettu työmaan kokonaisvaltaiseen hallinnointiin ja laadunvarmistukseen. Opinnäytetyön päätavoitteena oli kehittää ja laatia uusia mobiilikäyttöisiä ...
 • Näkökulmia visuaaliseen oppilaitosviestintään : määrällinen kuva-analyysi lukio-opiskelijakuntien hallitusten Instagram-viestinnästä 

  Kalpio, Anna (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytteessä kuvataan millaisia visuaalisia keinoja lukio-opiskelijakuntien hallitukset käyttävät Instagram-julkaisuissaan, ja opinnäyte tuottaa perustutkimusta lukiolaisten visuaalisesta oppilaitosviestinnästä. Lisäksi ...
 • Yhteistyöllä laatua : kehittämistyö Naantalin terveyspalveluiden kuntoutuksessa 

  Vaihi, Mona (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän kehittämistyön tarkoituksena oli yhteistyössä Naantalin terveyspalveluiden kuntoutuksen työntekijöiden kanssa arvioida ja kehittää kuntoutuksen toiminnan laatua sekä moniammatillisen yhteistyön toimintamuotoja. ...
 • Maljakon suunnittelu Muurla Design Marketing Oy:lle 

  Närhi, Jonna (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytteen tavoitteena on suunnitella maljakko Muurla Design Marketing Oy:n valikoimaan. Toimeksiannon lähtökohtana on yrityksen tarve kyseiselle tuotteelle sekä Muurlan asiakkaiden toivomukset maljakoiden valikoimasta. ...
 • Markkinointiviestintä : case Finnsoy Oy 

  Jauhiainen, Kati (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on toiminnallinen opinnäytetyö, jossa käsitellään markkinointiviestinnän merkitystä yritystoiminnassa. Asiaa pohditaan työntekijän näkökulmasta, työtehtävissä tehtyjen havaintojen pohjalta. Opinnäytetyön ...
 • Korealaisen kosmetiikan osto- ja käyttötutkimus 

  Saastamoinen, Siiri (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa uutta tietoa korealaisen kosmetiikan ostopäätökseen ja kulutukseen vaikuttavista tekijöistä. Tarkentavat tutkimuskysymykset olivat: miksi korealaisia ihonhoitotuotteita käytetään, ...
 • Telakan toimitusketjun hallinta : varusteluvaiheen logistiikka 

  Pärri, Juuso (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee telakan toimitusketjun hallintaa liittyen Raumalla käynnissä olevaan Mols- uudislaivaprojektiin. Projektissa rakennetaan matkustajalautta Mols-Linien A/S:lle Tanskaan Bornholmin reitille. Tämän työn ...
 • Elän – erehdyn – ajattelen : nuorten osallisuuden tukeminen taidelähtöisin menetelmin 

  Harjamäki, Paula (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia osallistujan omaa toimijuutta korostavaa Elän – erehdyn – ajattelen -konseptin toimivuutta syrjäytymisvaarassa olevien nuorten osallisuuden tukemissa. Artikkelissa selvitetään sitä, ...
 • Sähköinen rakennuslupaprosessi : Lupapiste 

  Järvi, Niklas (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Rakentaminen on Suomessa aina lähes poikkeuksetta luvanvaraista. Rakennuslupaprosessi on säilynyt tähän päivään asti pitkälti muuttumattomana. Nyt kuitenkin yhä useammat kunnat ja kaupungit ovat alkaneet ottaa käyttöönsä ...

Näytä lisää