• Yrityksen tietoturvan kehittäminen 

   Nyman, Ossi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää erään pienyrityksen tietoturvaa. Työ aloitettiin nykytilanteen kartoituksella, jossa tietoturvan nykytila havaittiin puutteelliseksi. Havaituista puutteista päätettiin keskittyä ...
  • Kohti asiakaslähtöisempää asiakaspalvelua : kokemusasiantuntijat Tyks:n kuvantamis- ja laboratoriopalveluja kehittämässä 

   Haapakankare-Ryytty, Satu (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän uudistuksen keskeisiä tavoitteita ovat asiakasosallisuuden, asiakaslähtöisyyden ja palvelujen saatavuuden kehittäminen. Näihin tavoitteisiin on vastannut myös Varsinais-Suomen ...
  • Sosiaalinen media osana markkinointisuunnitelmaa 

   Koskinen, Antti; Panu, Joonas (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Suurin osa ihmisistä käyttää nykyään erilaisia sosiaalisen median sivustoja, ja on luonnollista, että yritykset ja myöskin markkinoijat tekevät samaa. Sosiaalisen median markkinointi viittaa suoraan tai epäsuoraan ...
  • REST-rajapinnan suunnittelu ja toteutus : case: FirstView MediaCloud 

   Vuohijoki, Pasi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan FirstView MediaCloud digital signage -pilvipalvelun REST-rajapinnan suunnittelua ja toteutusta. Tavoitteena on suunnitella ja luoda helppokäyttöinen ja tietoturvallinen rajapinta FirstView ...
  • Boot loader and firmware update protocol for embedded devices 

   Korpelin, Kimmo (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   This thesis details the design and implementation of a firmware update process developed for an embedded device network. A boot loader program was developed for a group of peripheral devices used in marine vessels. These ...
  • Sijoittaminen laatuyhtiöihin 

   Makkonen, Jeremias; Virtanen, Jussi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön aiheenvalinta perustuu molempien kirjoittajien intohimoon sijoittamista kohtaan. Opinnäytetyössä pyritään esittelemään syvällinen ja rationaalinen tapa sijoituskohteiden valitsemiseen. Laatuyhtiöihin ...
  • Mielekästä toimintaa kavereiden kanssa : kehitysvammaisten henkilöiden ystävyysryhmä 

   Sinkkonen, Maija; Vainio, Satu (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä tehtävänä oli kehittää Euran seudun kehitysvammaisten tuki ry:lle ryhmätoimintaa kotona yksin tai vanhempiensa kanssa asuville Euran ja Säkylän seudun kehitysvammaisille henkilöille. Tavoitteena oli ...
  • Symbolit Leijonamieli teoksessa 

   Repo, Jilka (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä teos kertoo monitaiteellisesta opinnäytetyöstäni nimeltään Leijonamieli ja siitä, miten siinä on käytetty symboleita apuna tarinan kertomisessa. Avaan sitä, mistä olen ottanut vaikutteita näiden symbolisten elementtien ...
  • Peliharjoittelun mielekkyys fysioterapiassa perinteiseen terapeuttiseen harjoitteluun verrattuna : systemaattinen kirjallisuuskatsaus 

   Mikkola, Roosa; Niiranen, Oona (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on verrata exergaming-harjoittelun vaikutusta kuntoutujan kokemaan harjoittelumielekkyyteen. Exergaming-järjestelmät yhdistävät fyysisen harjoittelun kuvaruudulla tapahtuvaan videopeliin ...
  • Isännöinti Salon seudulla 

   Anttila, Riku; Suontausta, Santeri (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää mitkä osa-alueet koetaan isännöinnissä tärkeimmiksi ja mitkä osa-alueet työllistävät isännöitsijöitä eniten Salon seudulla. Lisäksi tarkoituksena on selvittää, onko Salon ...
  • Holiday Club Resorts Oy:n hääpäiväpalvelukonseptin kehittäminen 

   Emaldynova, Lilia (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten suomalaiset suhtautuvat hääpäivän viettoon. Työn toimeksiantaja, Holiday Club Resorts Oy, on käynnistämässä hääpäiväkampanjaa, jossa kehitetään uutta palvelukonseptia hääpäivää ...
  • Mihin seuraavaks? : Turun seudun mielenterveys- ja päihdepalveluopas nuorille 

   Heinonen, Anna-Kaisa; Lahtivuori, Venla; Schmidt, Johanna (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Nuorten mielenterveyden häiriöt ovat yleisiä. Nuorista 20–25% kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä (THL 2016a). Psykiatristen palveluiden välinen siirtymävaihe ja aikuisikään siirtymisen tuomat muutokset luovat tilanteen, ...
  • Asiakastyytyväisyys vegaanisesta valmisruokavalikoimasta Prisma Itäharjussa 

   Härkönen, Helena (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Prisma Itäharjun asiakkaiden mielipide niistä vegaanisista valmisruuista, jotka olivat sillä hetkellä valikoimassa. Prisma Itäharju, joka oli opinnäytetyön toimeksiantaja, ...
  • Aliurakan tuotannon suunnittelu, - ohjaus ja - valvonta kiiltohiotuissa betonilattioissa : Bermanto PRO -lattiat 

   Saariketo, Jesse (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä käsitellään Turun kaupungin Syvälahden monitoimitalon allianssihankkeen yhtä työvaihetta, joka toteutettiin aliurakoitsijalla. Työvaiheessa hiottiin ja pinnoitettiin betonilattioita. Pinnoitus tehtiin ...
  • Kuosisuunnittelu omalle yritykselle 

   Hyvönen, Suvi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytteen tavoitteena oli tuottaa uusia kuoseja opinnäytteen tekijän aloittelevalle yritykselle, Ontsibuu Designille, ja löytää yrityksen näkökulmasta uusia mahdollisuuksia kuosien käyttämiseen tuotteissa. Opinnäytteen ...
  • A. Thesis concert : Duo concert 24.2.2017, Chricton hall ; B. Stage fright : What is Stage Fright & how can a performing musician deal with it 

   Köksal, Ilayda (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   This thesis consists of two parts, the artistic and the written part. The Artistic part is thesis concert which was a Duo Concert 24Th February 2017, Crichton Concert Hall, Turku Finland. In the Written part, stage ...
  • Vuokratyöntekijä vai oma työntekijä? 

   Haapanen, Heidi; Raute, Henna (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä selvitetään selvitystyönä, missä tilanteissa yrityksen olisi taloudellisesti kannattavampaa palkata omaa henkilöstöä ja milloin taas hyödyntää vuokratyöyrityksen tarjoamia työntekijöitä. Selvitystyö ...
  • Taiteilijan asiantuntijuus monialaisissa dialogeissa : kohti osaamisen välittymistä 

   Petäjäjärvi, Krista (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö käsittelee taiteilijan asiantuntijuutta monialaisissa dialogeissa. Työn tavoitteena on ymmärtää millä tavalla taiteilijan asiantuntijuuden välittyminen laajemmin yhteiskunnan kehittämisen erilaisille alueille ...
  • 123e- MS-tautiin sairastuneen sopeutumisen tukeminen verkossa 

   Kaski-Honkanen, Marja (Turun ammattikorkeakoulu, 2018p)
   MS-tauti on krooninen, parantumaton ja monimuotoinen sairaus, johon sairastuminen on kriisi ja tuo mukanaan monenlaisia sopeutumisen haasteita. Sairauteen sopeutuminen määritellään ongelmanratkaisutyöskentelyksi, jonka ...
  • Ainetta lisäävä valmistus : 3D-tulostetut osat ajoneuvoissa 

   Ryky, Joni (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä yleisimpiin ainetta lisääviin valmistusmenetelmiin. Eri menetelmiin perehtymisen lisäksi pohdittiin ainetta lisäävän valmistustavan tarjoamia mahdollisuuksia sekä vertailtiin ...