Viitteet 1-15 / 8147

  • Building a complete full-stack software development environment 

   Mattila, Tapio (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   The purpose of the thesis was to explore and learn the tools and environments used in Java EE full-stack software development. This was achieved by building a simple web-application, which used all of these elements. The ...
  • How does value creation manifests itself in the nexus of sport and business? : a systematic review of literature 

   Jalonen, Harri; Tuominen, Sasu; Ryömä, Arto; Haltia, Jaakko; Nenonen, Juho; Kuikka, Anna (Scientific Research Publishing, Inc., 2018)
   Sport is a widely used as a vehicle for promoting business. Global brands invest tens of millions of euros in high performance athletes, top teams, and popular sporting events. Studies have also shown the potentiality of ...
  • Kirjastoalan osaamisalueen kehittäminen toisen asteen ammatillisessa perustutkinnossa 

   Pitkäkoski, Sari (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Liiketalouden perustutkinnosta poistettiin vuonna 2016 osaamisalat, jolloin tutkinnosta poistui myös tieto- ja kirjastopalvelujen osaamisala. Osaamisalojen poistaminen aloitti tutkinnon perusteiden uudistamisprosessin. ...
  • Vaatesuunnittelija Meri Peltosen markkinointiviestinnän suunnitelma 

   Kevo, Anna-Karoliina (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin helpottamaan Meri Peltosen yritystoiminnan aloittamista. Opinnäytetyön tavoitteena on tunnistaa ne markkinointiviestinnälliset toimenpiteet, joiden avulla Peltosen on mahdollista saavuttaa ...
  • Expectations for services in Vietnam's boutique hotels 

   Nguyen, Minh Khoa (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tourism is growing fast and traveling is becoming trendy and considered to be a lifestyle. Due to the availability of information nowadays, travelers are smarter and their demands are growing faster than ever before. People ...
  • Kouluterveydenhuolto alakouluikäisten koulukiusaamiseen puuttumisessa 

   Saimanen, Maija; Vainio, Sanni (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten alakouluikäisten koulukiusaamiseen voidaan puuttua. Erityisesti kiinnitettiin huomiota toimintatapoihin ja -malleihin, joita on kehitetty alakouluikäisten koulukiusaamiseen ...
  • Tunteiden näyttäminen hoitotyössä 

   Nikkonen, Kaisa; Wallin, Riikka (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää tunteiden näyttämisen merkitystä hoitotyössä ja sitä, miten se vaikuttaa hoitotyöhön. Työssä on määritelty tunteiden syntyprosessia, tunnereaktioita sekä tunteiden ilmaisua ja ...
  • Lapsettomuushoidot Suomessa 

   Heikkilä, Johanna; Mäkinen, Laura; Teräs, Sofianna (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Suomessa toteutettavat lapsettomuushoidot ja hoitoihin liittyvät riskit sekä syitä, jotka aiheuttavat lapsettomuutta. Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa tietoa Suomessa ...
  • Työterveyshuolto työpaikkakiusaamisen ennaltaehkäisyssä 

   Erkkilä, Emilia; Lehtonen, Heidi (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten työterveyshuolto pystyy osaltaan ennaltaehkäisemään työpaikkakiusaamista. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta työpaikkakiusaamisesta ja mahdollistaa matala kynnys aiheesta ...
  • Sairaalahygieenisesti merkittävien bakteereiden seulontanäytteiden otto 

   Jokila, Marjo; Martio, Sari (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Resistentti bakteeri on kehittänyt vastustuskyvyn tavanomaisille antibiooteille. Jotkin näistä bakteerista voivat aiheuttaa merkittäviä sairaalaepidemioita. Osa ihmisistä voi sairastua bakteerin aiheuttamaan infektioon. ...
  • Vastuullista viestintää, hyväntekeväisyysjärjestön digitaalinen viestintä : case Solidaarisuus 

   Kouvo, Akseli (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Hyväntekeväisyysjärjestöt ovat murroksessa. Viestintä on siirtynyt keräyslippaiden luota internetiin. Kun viestintäkenttä muuttuu digitaaliseksi, non profit -organisaation kaltaiset toimijat kohtaavat uudenlaisia ...
  • Yhteisötaide kohtaamisen kielenä ja tilana 

   Lukala, Karoliina (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyöni kahdesta osuudesta ensimmäisessä pohdin soveltavan taiteen kentän laajenemisen tuomia haasteita taitelijan toimenkuvalle ja ammatti-identiteetille. Lähestyn taidetta lukutaitoon verrattavana itseisarvona, ...
  • Pohjola Rakennus Oy:n Samppalinnan Setlementtiasuntojen S1-väestönsuoja 

   Kyrölä, Ville (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ammatillista osaamista S1-väestönsuojan tuotantomenetelmien tuntemisessa ja valinnassa kohteen mukaan. Työssä käsitellään 75 m2:n S1-luokan teräsbetonista väestönsuojaa, sen ...
  • Kannattaako riidellä? : riskinä suuret oikeudenkäyntikulut 

   Uusitalo, Jani (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Maallikon ostaessa esimerkiksi kiinteistön, voi myöhemmin paljastua puutteita tai virheitä, joista ostaja ei ostohetkellä ollut tietoinen. Tämä on tyypillinen tilanne, jossa maallikko joutuu pohtimaan riidan viemistä ...
  • Sairaanhoitajan kliininen osaaminen hoidontarpeen arvioinnissa perusterveydenhuollon yksikössä : systemoitu kirjallisuuskatsaus osana HOPATA-hankesuunnitelmaa 

   Tuomainen, Petteri (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Vuonna 2010 voimaan tulleen lakimuutoksen myötä myös muutkin terveydenhuollon ammattilaiset ovat lääkärin ohella voineet tehdä potilaan hoidon tarpeen arviota. Hoidon tarpeen arvion tarkoituksena on tunnistaa potilaan ...