Viitteet 1-15 / 9267

  • Menetelmän käyttöönottotestaus MP-AES -analysaattorille 

   Nurminen, Minna (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö toteutettiin Neste Oyj:n Naantalissa sijaitsevan tuotantolinja viiden laadunvalvontalaboratoriossa, jossa suoritetaan tuotekomponenttien ja valmistuotteiden laadunvalvontaa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli ...
  • Assessing enablers and barriers to sharing knowledge and information : case study: a knowledge intensive case company in Finland 

   Clarke, Daniel (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   In this thesis, the researcher explores the barriers and enablers to sharing knowledge and information in the context of a knowledge intensive case company. The researcher set out to first examine the strategic intentions ...
  • Exploring modern methods of 3D asset creation 

   Lindsten, Antti (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   The aim of the thesis is to research the modern methods of 3D modeling. Because the methods are evolving at a rapid rate, some of the methods are already outdated and replaced with more modern approaches in the industry. ...
  • Osakesijoittamisella vaurastuminen : vuosien 1970 – 2009 suomalaisten sijoitusoppaiden vertailu 

   Lamminen, Tomi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Sijoittaminen pörssiosakkeisiin on lisääntynyt viime vuosikymmenten aikana. Samaan aikaan sijoitusmarkkinat ovat globalisoituneet mahdollistaen sijoittamisen useisiin pörsseihin alhaisin kustannuksin internetin välityksellä. ...
  • Konversio-optimoinnin työkalut : case Far-Tec Oy 

   Kankare, Suvi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Nykyaikana verkkosivu on monelle asiakkaalle ensikosketus yritykseen, joten on tärkeää, että sivuston ulkoasu ja käytettävyys houkuttelevat kävijää tutustumaan yritykseen paremmin. Opinnäytetyön tarkoituksena on toteuttaa ...
  • Atlassian tuotteiden lokitapahtumien saaminen SIEM-järjestelmään 

   Niiranen, Ville (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Uudistuneen tietosuoja-asetuksen myötä yritykset ovat ottaneet käyttöönsä Security Information and Event Management (SIEM)-järjestelmiä lokienhallintaan. SIEM-järjestelmien avulla saadaan organisaatioiden käyttämien ...
  • Syöpäpotilaan suun terveyden edistäminen : suun omahoidon oppaan kehittäminen 

   Mykkänen, Minna (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Syöpäpotilaan suun terveyden edistäminen on yksi tulevaisuuden haaste. Syöpäpotilaat ovat herkkiä monille suun sairauksille, ja syöpähoidot altistavat suun infektioille ja limakalvovaurioille. Suunterveys ja suun omahoidon ...
  • Söpö : antiikin sulottarista japanilaisiin koulutyttöihin 

   Mutka, Jone (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan söpöyden käsitettä. Sanalla söpö viitataan yleensä johonkin meitä visuaalisesti miellyttävään tai hyvää oloa herättävään. Yleismaailmallisesti söpöksi mielletään esimerkiksi kissanpennut ja ...
  • Kappaleen tunnistaminen konenäön avulla 

   Karkinen, Miro (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee konenäön käyttämistä kappaleiden tunnistuksessa. Opinnäytetyön tavoitteena oli rakentaa konenäköjärjestelmä, jolla pystytään toteuttamaan vertailua erilaisten kappaleiden kesken. Opinnäytetyössä ...
  • Tarkistuslista kohdun myoomien HIFU-hoidoissa : tarkistuslista röntgenhoitajalle 

   Sirkkola, Linda (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on HIFU-hoitoihin liittyvän osaamisen ja toiminnan laadun, sekä turvallisuuden varmistaminen. Aiheena on kuvata röntgenhoitajan tehtävät kohdun myoomien HIFU-hoidoissa ja antaa lisätietoa ...
  • Aikakauslehdet digitaalisessa muutoksessa : nykytila ja tulevaisuuden näkymät 

   Komonen, Oona (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä selvitetään viikoittain ilmestyvien kaupallisten yleisaikakauslehtien digitaalista muutosta liiketoiminnallisesta näkökulmasta. Lisäksi työssä pohditaan aikakauslehtien tulevaisuutta. Empiirinen ...
  • Suunnitteluprosessin kehittäminen : EV Group Oy:lle 

   Larko, Henri (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö suoritettiin toimeksiantona EV Group Oy:lle, paperiteollisuuden ratkaisuja kehittävälle yritykselle. Työn tavoitteena oli kartoittaa nykyisen suunnittelutyön toimintamallia ja luoda tätä kautta kehitysehdotuksia ...
  • Otetaan koppi -hanke : avustushakemus Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piirille 

   Varpukari, Heini (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantona oli kehittää uusi hankeidea Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piirille. Ideoinnin tuloksena syntyi Otetaan Koppi -hanke –Digitaalisen kohtaamispaikan tuki. Tämä kirjoitettiin ...
  • Levynleikkausjärjestelmän automaation toiminnankuvaus 

   Piipponen, Joni (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä selvitettiin uuden levynleikkausjärjestelmän ja siihen liitettävien laitteiden ja tietojärjestelmien toimintaa. Selvityksen tavoiteena oli luoda yksi selkeä ohjeistus levynleikkausjärjestelmän toiminnasta ...
  • Näin viestintä muuttuu yrityksen listautuessa pörssiin : case Varamiespalvelu, VMP Oyj 

   Kantonen, Katriina (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä tutkitaan viestinnällisiä muutoksia yrityksen listautuessa pörssiin. Tutkielmassa selvitetään erilaisten ohjeiden ja lakien vaikutuksia viestintään haastatteluita sekä verkko- ja kirjallisia lähteitä ...