Uusimmat viitteet

 • Ensivasteen toimintaohjeet Satakunta 2016 

  Huuhka, Minna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tiivistelmä Tämän työelämälähtöisen kehittämistyön tarkoituksena oli luoda selkeä ja nykyhetkeä vastaava ohjeistus Satakunnassa toimiville ensivasteyksiköille. Työn taustalla oli ensivasteissa toimivien henkilöiden ...
 • FinnHmes-lääkärihelikopteriyksiköiden tarkistuslistojen analysointi 

  Mäenpää, Erna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä tutkimus sai alkunsa tarpeesta kartoittaa käytössä olevien tarkistuslistojen sisältöä. Tar-kistuslistoja käytetään potilasturvallisuutta edistävänä työkaluna. Tässä työssä tutkittiin Suomes-sa lääkärihelikoptereissa ...
 • NASAALINEN KIVUNHOITO ENSIHOIDOSSA 

  Levänen, Markus; Anttila, Marko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyö on kokoava kirjallisuuskatsaus maailmalla tehdyistä nasaalista kivunhoitoa ensihoidossa käsittelevistä artikkeleista ja tutkimuksista. Katsauksen tarkoituksena oli selvittä, mitä hyötyä nasaalisesta kivunhoidosta ...
 • ENSIHOIDOSSA KÄYTETTÄVÄT LÄÄKKEET CAREA-ALUEELLA - LÄÄKEHOITO-OPAS 

  Tikka, Kiira; Rantanen, Tarleena (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli luoda potilasturvallisuutta varmentava opas ensihoidossa käytettävistä lääkkeistä Carean alueella. Tämän oppaan oli tarkoitus selkiyttää lääkehoitoa ja auttaa työntekijöitä ...
 • Hoitajien kokemuksia laadukkaan hoitotyön toteutumisesta psykiatrisessa sairaalassa 

  Saviluoto, Tuomas; Grönlund, Antton; Tanskanen, Simo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa hoitajien kokemuksia laadukkaan hoitotyön toteutumisesta Kymenlaakson psykiatrisen sairaalan suljetuilla akuuteilla vastaanotto-osastoilla. Tarkoituksena oli havainnoida, miten ...
 • Päijät-Hämeessä 2014 sairaalan ulkopuolella elvytettyjen sairaalaan selviytymiseen vaikuttaneet tekijät Utstein analyysimallia mukaillen 

  Innanen, Samuli; Myyryläinen, Henri (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Toimeksianto opinnäytetyöhön tuli Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän ensi-hoitokeskukselta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli analysoida vuonna 2014 Päijät-Hämeen alueella sairaalan ulkopuolella elottomaksi menneiden ...
 • Ensihoitajien kuntotestaus 

  Sopanen, Henna; Ettamo, Iia (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Ensihoitajan työ on fyysisesti kuormittavaa muun muassa potilaan nostamisen ja siir-tämisen vuoksi. Lisäksi vaihtuvat työolosuhteet tuovat työhön lisää haastetta. Ensihoi-tajan työ kuormittaa myös psyykkisesti, mutta tämä ...
 • Työhyvinvointi ensihoidossa : Kyselytutkimus Carean alueen ensihoitajille 

  Martiskainen, Pia; Vepsäläinen, Toni (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymä Carealle. Työn tarkoituksena oli selvittää Carean alueella toimivien ensihoitajien työnhyvinvoinnin tilanne. Työ ...
 • Kolmannen sektorin ensiauttajien osaamisen ylläpitäminen 

  Lahelma, Joonas (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää kolmannen sektorin ensiauttajien osaamisen ylläpitämistä. Tavoitteena oli selvittää sairaanhoitopiirien vaatimukset osaamisen ylläpitämiselle, vapaaehtoisten osaamisen ...
 • Ensihoitajien synnytysosaamisen kartoittaminen Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä 

  Joukainen, Petri; Salo, Jonna; Siitonen, Henna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
  Suomessa on viime vuosina vähennetty synnytyssairaaloita ja Kymenlaaksossa synnytykset keskitettiin Kymenlaakson keskussairaalaan vuonna 2002. Vuosina 2009-2013 Kymenlaaksossa syntyi sairaalan ulkopuolella 26 lasta, joista ...
 • Työelämässä toimivien ensihoitajien kokemuksia turvalliseen hälytysajoon vaikuttavista tekijöistä 

  Surakka, Lassi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa kokemuksia Kymenlaakson alueella työelämässä toimivilta ensihoitopalvelun edustajilta hälytysajon turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Työn tarkoituksena on tuottaa materiaalia, ...
 • Opintojen kuormittavuus terveysalan koulutuksessa Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa 

  Koivusaari, Laura; Anttila, Oona (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, mitkä tekijät opiskelutaidoissa, opetustoiminnassa sekä opiskeluympäristössä vaikuttavat opiskelijoiden kokemaan kuormittavuuden tunteeseen. Aiemmissa tutkimuksissa opintojen ...
 • Simulaatio-oppimisympäristö kenttäsairaanhoitajien potilasturvallisen ensihoitotyön kehittämisessä 

  Saari, Jari-Pekka (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
  Potilasturvallisuus on tärkeää kenttäsairaanhoitajien ensihoitotyön toteuttamisessa. Puolustusvoimissa potilasturvallisuus perustuu yksilöiden ja organisaatioiden osaamisen järjestelmälliseen kehittämiseen. Osaamisen ...
 • Vaara- ja onnettomuustilanteet ambulanssien ajossa - vaikuttavien tekijöiden kartoitus 

  Kuiri, Jenna; Koivisto, Elina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on ollut selvittää, kuinka paljon ambulanssit ovat osallisina tieliikenneonnettomuuksissa Suomessa, ja kartoittaa näihin onnettomuuksiin vaikuttavia tekijöitä. Tarkoituksena on, että tätä ...
 • Hätäensiapukoulutus CH-Polymersin henkilökunnalle 

  Töyry, Petri (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
  TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Ensihoito TÖYRY PETRI Hätäensiapukoulutus CH-Polymersin henkilökunnalle Opinnäytetyö 37 sivua + 11 liitesivua Työn ohjaaja Lehtori Hannu Salonen Toimeksiantaja CH-Polymers Toukokuu ...

Näytä lisää