Uusimmat viitteet

 • Sähköisen markkinointiviestinnän kehittäminen pienyritykselle : Case: Kodinkonehuolto ja myynti T:mi Jukka Mäkeläinen 

  Kerola, Anna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on markkinointiviestinnän kehittäminen pienyritykselle. Toimeksiantajana toimii Kodinkonehuolto ja myynti T:mi Jukka Mäkeläinen. Toiveena oli markkinointiviestinnän siirtäminen verkkoon. ...
 • Urheiluseuran toimintatapojen kehittäminen ja jäsenten aktivoiminen vapaaehtoistyöhön : Case Kouvola Rock n Rollers 

  Koskinen, Salla (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää ja uudistaa roller derby -seura Kouvola Rock n Rollers ry:n toimintatapoja. Ongelmakohdiksi havaittiin erityisesti sisäinen viestintä ja työn kasaantuminen muutamien aktiivisten ...
 • Kielitaidon merkityksen selvittäminen kassalla kassahenkilön näkökulmasta Kotkan K-Citymarketissa 

  Kaaro, Heidi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tutkimus käsittelee Kotkan Citymarketin kassahenkilöiden kielten merkityksen selvittämistä kassatyössä kassahenkilöiden näkökulmasta. Työn tarkoituksena on selvittää, miten kassahenkilöt kokevat kielten kanssa toimimisen ...
 • Asukastyytyväisyys Sippolankatu 3 

  Riihelä, Jaakko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Sippolankatu 3:n asukkaiden tyytyväisyys asuin-ympäristöönsä. Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden tyytyväisyys asumisen tasoon, sekä mahdollisia kehittämisen kohteita. Tutkimus ...
 • Tilannekartoitus Studio Darian kasvuvaiheen tueksi 

  Dillon, Natalia (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön ensisijaisena tavoitteena oli suorittaa kyselytutkimus, jonka avulla saataisiin yritystoiminnan tietyistä osa-alueista hyödyllistä tietoa, toimeksiantajan, liikuntaja hyvinvointialan yrityksen, Studio Darian ...
 • Kymenlaaksolaisten nuorten miesten terveyden edistäminen 

  Keränen, Senja (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia sosiaalisen median viestintämahdollisuuksia Kymenlaaksolaisten nuorten miesten terveyden edistämisessä ja terveystiedon välit-tämisessä. Tutkimuskysymyksenä työssä oli: ”Miten voidaan ...
 • Viestintäsuunnitelma Klato ry:lle 

  Hatara, Sari (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää yhdistyksen viestinnän nykytilaa ja sen perusteella laatia sille viestintäsuunnitelma. Toimeksiantaja Kymenlaakson tradenomiopiskelijat Klato ry on Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa ...
 • Intranetin käyttäjätyytyväisyys ja kehitysehdotukset : Heinolan kaupunki 

  Hyttinen, Erika (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli Heinolan kaupungin intranetin kehittäminen. Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää kaupungin työntekijöiden tyytyväisyyttä uuteen intranetjärjestelmään ja laatia kehitysehdotus sen parantamiseen. ...
 • ITSENÄISYYSPÄIVÄN GAALAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 

  Piirainen, Emilia (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Itsenäisyyspäivän gaala järjestettiin Heimo ry:n toimesta neljännen kerran 2. joulukuuta 2014 Kouvolan kaupungintalolla. Opinnäytetyön tarkoituksena oli löytää kehittämisehdotuksia vieraille tehdyn kyselylomakkeen pohjalta ...
 • Markkinointiviestinnän vaikutus harrastuksen aloittamiseen : Miksi tyttö aloittaa jääkiekon? 

  Koskinen, Anniina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan harrastuksen aloittamista markkinointiviestinnän nä-kökulmasta. Toimeksiantajana toimii Jääkiekkoliitto, jonka tavoitteena on kasvattaa tyttöharrastajien määrää jääkiekon parissa. Opinnäytetyön ...
 • Asiakkaan arvo ja sen vaikutus asiakaspalveluun : Case: Handelsbanken Lappeenranta 

  Ahola, Mira (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Finanssialan muuttuessa yhä myyntikeskeisemmäksi on tärkeää muistaa asiakkaan arvo ja sen vaikutus asiakaspalvelun laatuun. Myös digimurros koettelee finanssialaa sekä asiakkaan arvon muodostumista. Digitaalisten palveluiden ...
 • Tapahtuman markkinointi. Case: Love It. Expo 2015 

  Nisonen, Riikka (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön aihe on tapahtuman markkinointi ja aihetta käsitellään Love It. Expo –messujen kannalta. Työn toimeksiantaja oli Love It. Expon järjestäjä ja yrittäjä Sanna Solkinen. Opinnäytetyö oli produktiivinen ...
 • Robotisaation vaikutus tradenomien nykytyöhön 

  Tikka, Veijo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyössä käsitellään robotisaation vaikutusta tradenomien nykytyöhön. Robotisaatio, joka poikkeaa perinteisestä automaation käsitteestä, on noussut keskusteluun viime vuosien aikana. Robotisaatio on laaja yhteiskunnallinen ...
 • Monikanavaisen asiakaspalvelukokemuksen kehittäminen asiakkaan ehdoin : - Case OP Kymenlaakso 

  Eskola, Eveliina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Palveluliiketoiminta on muuttunut koko ajan asiakaslähtöisemmäksi. Asiakaslähtöisyyden merkityksen korostuminen tulevaisuudessa sekä uudet teknologiat muokkaavat pankin tarjoamaa asiakaspalvelua. Palvelumuotojen monipuolinen ...
 • Palautejärjestelmä osana toimivaa sisäistä viestintää : Case: Kymen Seudun Osuuskauppa 

  Matikainen, Elina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Kymen Seudun Osuuskaupan sisäisen viestinnän haasteita sekä löytää erilaisia vaihtoehtoja palautejärjestelmistä, joista jonkun he voisivat ottaa käyttöön. Palautejärjestelmällä ...

Näytä lisää