Uusimmat viitteet

 • Kulttuuripalvelujen hankintaprosessin kartoitus julkisella sektorilla Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueella 

  Korpela, Toni (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa Kaakkois-Suomen sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden kulttuuripalveluiden hankinta ikääntyneiden hyvinvointia varten. Tutkimus toimii osana Työtä nuorille ja hyvinvointia ...
 • Kotkan sataman ja satamakustannusten kilpailukyky Itämeren risteilijäliikenteessä 

  Luumi, Jani (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on antaa toimeksiantajalle päivitettyä tietoa satamien kustannuksista ja tuoda uusia näkökulmia Cruise Port Kotkan kilpailukyvystä. Työn aiheena on Kotkan satamakustannusten kilpailukyky ...
 • Käsityöläispanimon brandin rakennus 

  Hovi, Jani (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyö käsittelee perustettavan käsityöläispanimon brandin rakennusta. Työ käsittelee teoreettisesti brandäykseen liittyviä visioita ja kuinka yrityksen identiteetistä lähtään rakentamaan positiivinen tavaramerkki ...
 • Arabiemiraattien liiketoimintakulttuuri : Liikesuhteen luominen Dubaissa 

  Rauvala, Yusuf (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyö käsittelee Arabiemiraattien tapakulttuuria ja liikesuhteen luomista suomalaisen ja arabiemiraattilaisen välille.
 • Kansainvälisen toimittajayhteistyön alkutaival PK-yritysten näkökulmasta 

  Honkonen, Harri (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa kansainvälisen toimittajayhteistyön mahdollisuuksia ja ongelmatekijöitä pienten- ja keskisuurten suomalaisten tilaajayritysten näkökulmasta sekä antaa kyseisille yrityksille ajatuksia ...
 • Verkkokauppa Venäjällä yrityksen ja asiakkaan näkökulmasta 

  Borovikova, Anastasia (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
  Venäjän verkkokauppamarkkinoiden kehityksen myötä opinnäytetyön aihe on ajankohtainen. Tämä opinnäytetyö käsittelee verkkokauppaa Venäjällä asiakkaan ja yrityksen näkökulmasta. Opinnäytetyön tarkoitus on selvittää, mitä ...
 • Tutkimus- ja kehittämistoiminta Kajaanin ja Kymenlaakson ammattikorkeakouluissa : Open House hanke 

  Chahrour, Layal; Koivisto, Laura (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tutkimus-ja kehitystoiminta on yksi ammattikorkeakoulujen perustehtävistä, joka on osana jokapäiväistä toimintaa. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää miten tutkimus- ja kehitystoiminta Kajaanin ja Kymenlaakson ...
 • Koulutusviennin lisäämis- ja laajentamismahdollisuudet Kiinaan 

  Väyrynen, Annika (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kehitellä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun ja Kiinan Jinhua Polytechnicin välistä koulutusvientitoimintaa. Kyseisen kiinalaisen yhteistyökoulun opettajille on syyskuussa 2014 järjestetty ...
 • MUUTOSJOHTAMISEN OPAS 

  Komulainen, Jukka (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
  Opinnäytetyö pohjautuu pitkälti Easmar Logistics Oy:ssä tehtyyn laatuprojektiin joka toteutettiin hyvin nopealla aikataululla asiakasvaatimuksien pohjalta. Organisaatioon tuli suuri määrä erilaisia uusia toimintatapoja ja ...
 • Invoice-kaupan mahdollisuudet kauppakeskus Veturissa 

  Luukkonen, Antti (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
  Opinnäytetyössä käydään läpi verottoman matkailijamyynnin eri muodot sekä kerrotaan matkailun erityispiirteistä Suomessa ja Kouvolassa erityisesti venäläismatkailijoiden näkökulmasta. Opinnäytetyön tutkimusosuudessa on ...
 • Kanavat yhteistyökumppaneiden löytämiseen Kiinasta : Case Agri-Kymi Oy 

  Villikka, Heini (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
  Monille yrityksille yhteistyökumppaneiden löytäminen Kiinan suuresta tarjonnasta on vaikeaa. On paljon erilaisia vaihtoehtoja etsiä yhteistyökumppaneita, mutta mitkä sitten ovat käyttökelpoisimmat keinot, sitä pyritään ...
 • VENÄLÄINEN SOSIAALINEN MEDIA : Miten sosiaalinen media on vaikuttanut kuluttajan päätöksiin? 

  Nironen, Gabriela (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
  Opinnäytetyö tutki venäläisen sosiaalisen median vaikutusta matkailuun. Tuloksia voi-daan käyttää venäläisille kohdistetussa sähköisessä markkinoinnissa, myynnin työkalu-na ja asiakaspalvelussa. Työn tavoite on saada oikeaa ...
 • SEGMENTOINTIKOHTEENA VENÄLÄISET MATKAILIJAT 

  Ivanov, Igor (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää venäläisten matkailijoiden kulutus- ja ostoskäyttäytymistä Suomessa sekä auttaa niitä yrittäjiä, jotka haluavat lisätä oman yritystoiminnan segmentointikohteeksi venäläisiä matkailijoita ...
 • VETOKETJUOVEN VENÄJÄN MARKKINASELVITYS 

  Junolainen, Olessia (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
  Venäjän rakennusalan nopea kasvu pysähtyi taantumaan vuonna 2008, mutta vuodesta 2010 maltillisempi kasvu jatkui taas. Asuinrakentaminen on kysynnässä, Venäjällä on myös paljon rakennuksia jotka tarvitsevat korjausta. ...
 • ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN KEHITTÄMINEN POMARKUN URAKOITSIJATARVIKE OY:SSÄ 

  Nurmi, Veera; Salonen, Tuomas (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli auttaa toimeksiantajayritystä ymmärtämään asiakastyytyväisyyden ulottuvuuksia ja jalostaa niitä omaan liiketoimintaansa. Teoriaosuus käsittelee asiakastyytyväisyyttä ja asiakasuskollisuutta, ...

Näytä lisää