Uusimmat viitteet

 • Organisaatiomuutoksen vaikutukset henkilöstön työhyvinvointiin 

  Molander, Hanna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön aiheena on yrityskaupasta johtuvan organisaatiomuutoksen vaikutukset henkilöstön työhyvinvointiin. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on löytää ne tekijät, jotka vaikuttavat henkilöstön työhyvinvointiin ...
 • Kouvolan Ydinkeskusta ry:n verkkolaskutuksen käyttöönotto 

  Heikari, Minna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tutkin opinnäytetyössä verkkolaskutuksen käyttöönottoa, verkkolaskutuksen hyötyjä sekä kustannuksia. Päivitän Kouvolan Ydinkeskusta ry:n laskutusohjelman ja asennan uuden version, jonka avulla yhdistys voi jatkossa lähettää ...
 • Facebookin käyttöohjeistus Kouvolan matkatoimistolle 

  Karppinen, Jennina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee Facebookin käyttöoppaan luomista matkailualan yrityk-selle. Opinnäytetyön case-yritys on Kouvolassa sijaitseva Kouvolan matkatoimisto. Opinnäytetyön tavoitteena on luoda käytännöllinen Facebookin ...
 • Kiinteistökaupan verkkopalvelun käytön esteet kiinteistönvaihdannassa 

  Kukkonen, Niina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Maanmittauslaitoksen ylläpitämän Kiinteistökaupan verkkopalvelun käyttöastetta sekä sen käytön esteitä kiinteistönvaihdannassa. Opinnäytetyössä analysoidaan saatuja tuloksia ja ...
 • Opas edunvalvontatyöhön : Edunvalvontatehtävien toteuttaminen Kymenlaakson edunvalvontatoimistossa 

  Kujala, Jesse (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön työn aiheena oli selvittää edunvalvontatyön sisältöä yleisessä edunvalvontatoimistossa, ja koota yhteen keskeisiä käytäntöjä ja periaatteita. Opinnäytetyössä käytiin läpi edunvalvonnan eri osa-alueita eri ...
 • ASIAKASLÄHTÖINEN OMAMYYJÄ 

  Salovirta, Niko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Nykyisin kilpailu on kovaa jokaisella kaupanalalla, joten jokaisen yrityksen tulisi pyrkiä kehittämään omaa toimintaansa. Opinnäytetyössä kehitetään Etra Oy:n toimintaa. Kehitän / ideoin uutta asiakaslähtöistä Omamyyjä-palvelua. ...
 • Asiakastyytyväisyyskysely Yritys A:n yhden toimipisteen asiakkaille 

  Salo, Linda (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja on suomalainen taloushallintoon keskittynyt yritys, jolla on toimintaa usealla eri paikkakunnalla. Yrityksessä on tehty asiakastyytyväisyyskyselyitä aiemmin, mutta tämä oli ensimmäinen ...
 • Kustannusten sekä halutun voittolisän kattaminen hinnoittelun avulla 

  Vainio, Iida-Maria (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän tutkimuksessa on keskitytty Anjalatalo Oy:n hinnoitteluun sekä sen kehittämiseen. Tutkimuksessa pyrittiin saamaan määritellyille tuotteille ja palveluille sellaiset hinnat, että ne kattaisivat kustannukset sekä ...
 • Kansainvälisten ulosottoasioiden kirjaamisohje 

  Tamsi-Laine, Heidi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyöni tavoitteena on tutkia valtioiden rajat ylittävää tuomion täytäntöönpanoa ja saatavien perintää. Tutkimustyössäni käsitellään lainsäädäntöä ja valtioiden välisiä sopimuksia, jotka liittyvät ulkomaisiin ...
 • Yritys X Oy:n siirtyminen Iso-Britannian markkinoille : Myynnin arvonlisäverotus ja viranomaisilmoitukset sekä osakeyhtiön perustaminen 

  Hall, Johanna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Kvalitatiivisen tapaustutkimuksen tavoitteena oli luoda tiiviit ohjeet suoraan ulkomaankauppaan siirtyvän pienyrityksen johtaja-omistajalle. Tutkimusongelma rajattiin teemahaastattelulla käsittelemään Iso-Britanniaan ...
 • Perustettavan tilitoimiston suunnittelu ja kannattavuus 

  Lindström, Elena (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tässä opinnäytetyössä selvitetään tulevan tilitoimiston perustamisprosessi ja arvioidaan laskelmien avulla sen kannattavuutta. Työssä tutkitaan, kuinka yrityksen eli tässä tapauksessa tilitoimiston perustaminen etenee ...
 • Asumiseen liittyvät hajun, melun ja valon aiheuttamat naapuririidat kiinteistöissä 

  Virtanen, Jenna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön aihe on asumiseen liittyvät hajun, melun ja valon aiheuttamat naapuririidat kiinteistöissä. Työn tavoitteena on selventää naapuruussuhteita ja niiden välisiä riitoja. Tavoitteena on selvittää, ...
 • KOMMANDIITTI- VAI OSAKEYHTIÖ: VEROTUS ERI YHTIÖMUODOISSA : Case Jari Patrikainen Ky 

  Patrikainen, Pia (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Työn tavoitteena oli selvittää, kumpi yhtiömuoto olisi verotuksellisesti edullisempi jo olemassa olevalle yritykselle, kommandiittiyhtiö vai osakeyhtiö. Lisäksi tutkittiin yrityskaupan muotoja ja niiden verotusta. Aluksi ...
 • TALOUSHALLINNON KEHITTÄMINEN / SÄHKÖINEN LASKUTUS : Case Pohjois-Kymen Liikuntayhdistys ry 

  Forsström, Merja (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on kouvolalainen jääurheiluun erikoistunut urheiluseura. Yhdistyksen taloushallinnon kehittäminen ja toimiston päivittäisten rutiinien tehostaminen olivat tulleet ajankohtaisiksi toiminnan ...
 • Yksityisten avustajien oikeusapuhakemusten käyttövaratietojen paikkansapitävyys 

  Käyhty, Anni (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä opinnäytetyö on kvantitatiivinen tutkimus yksityisten avustajien käyttövaratietojen paikkansapitävyydessä. Työn tarkoituksena oli selvittää, paljon käyttövaralaskelmissa esiintyy virheitä ja miten järjestelmää voitaisiin ...

Näytä lisää