Uusimmat viitteet

  • Eduix Oy:n tietoturvariskianalyysi 

    Pyylampi, Taru (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
    Opinnäytetyönä toteutettiin tietoturvariskianalyysi tietojärjestelmiä ja asiantuntijapalveluita tarjoavalle Eduix Oy:lle. Taustatietoina käytettiin muun muassa ISO/IEC 27001:2013 -standardia, jossa on määritelty vaatimukset ...