Uusimmat viitteet

  • Zabbix järjestelmä valvonta : Sovellus valvonta 

    Jokinen, Peter (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
    Tässä opinnäytetyössä perehdytään Zabbix järjestelmä valvonta ohjelmistoon, joka on vapaasti käytettävissä oleva avoimen lähdekoodin ohjelmisto. Oppinnäytetyö liittyy työtehtäviini Digia Oyj:llä. Tässä projektissa ...
  • Eduix Oy:n tietoturvariskianalyysi 

    Pyylampi, Taru (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
    Opinnäytetyönä toteutettiin tietoturvariskianalyysi tietojärjestelmiä ja asiantuntijapalveluita tarjoavalle Eduix Oy:lle. Taustatietoina käytettiin muun muassa ISO/IEC 27001:2013 -standardia, jossa on määritelty vaatimukset ...