Uusimmat viitteet

 • Logistiikan rooli kriisinhallinnassa 

  Perätalo, Simo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia selvitys millä tavoin logistiikka toimii osana kriisinhallintaa, sekä mitä humanitaarinen toimitusketju tarkoittaa teoriassa ja käytännössä. Ennen humanitaariseen logistiikkaan ...
 • Varastoautomaation taso Suomessa 

  Mattila, Erkka (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Logististen toimintojen kehittäminen on nykypäivänä yrityksille iso kilpailutekijä. Eri prosessien kustannusten leikkauksilla on suuri merkitys yrityksen tuottavuuden ja tehokkuuden parantamisessa. Varastoinnin ollessa ...
 • VIIVAKOODIJÄRJESTELMÄ VARASTOTOIMINTOJEN PARANTAMISEKSI 

  Hänninen, Heidi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tarkastella viivakoodijärjestelmän soveltuvuutta ja hankintaa varastotoimintojen parantamiseksi. Yleisesti ottaen virheet yrityksen logistiikassa ovat kasvaneet. Hävikin määrä ja siitä ...
 • Kilon logistiikkakeskuksen kuivatuotteen muuttoprosessi 

  Rantanen, Sami (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön aiheena on luoda ja selvittää toimintamalleja liittyen Kilon kuivatuote-osaston muuttoprosessiin Sipooseen avattavaan jakelukeskukseen. Muuttoprosessin suunnittelu ja toteutus vaativat laajan sidosryhmäverkoston ...
 • VARASTON SUUNNITTELUN JA OPTIMOINNIN IT-TYÖKALUT : Selvitys saatavilla olevista ohjelmistoista ja palveluista 

  Asteljoki, Susanne (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoite oli selvittää millaisia IT-palveluja ja ohjelmistoja suomalaisilla yrityksillä on tällä hetkellä saatavilla varaston layout-suunnitteluun ja optimointiin. Työn tarkoitus on tarkastella millaisia ...
 • Materiaalinohjauksen tilan kartoittaminen varastoinnissa : HUB Logistics Packaging Oy 

  Mäenpää, Janne (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön ensisijaisena tarkoituksena on kartoittaa toimeksiantajan materiaalinhallinnan tila ja esittää siihen kehitysehdotuksia. Toisena tavoitteena on tukea tulevaisuudessa tapahtuvaa WMS-funktion ...
 • Sähköisen markkinapaikan suunnitteleminen rahtikuljetusten tarpeisiin tuotteistamisen avulla 

  Ojala, Jussi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli suunnitella sähköistä markkinapaikkaa maantierahtikuljetusten tarpeisiin tuotteistamisen avulla. Työn aihe valittiin tukemaan Loadbro-kuljetuspörssin suunnittelua, jonka ympärille perustettiin ...
 • Ääniohjaus ja lisätty todellisuus varastokeräilyssä 

  Pieviläinen, Sami (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tässä opinnäytetyössä tutustutaan varastotoimintoihin yleisesti ja tarkastellaan varastotoiminnoista tarkemmin ääniohjattua keräilyä sekä lisätyn todellisuuden käyttöä varastokeräilyssä. Opinnäytetyössä myös luodaan katsaus ...
 • Älypakkaukset 

  Lehtoranta, Janika (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tavoite on selvittää älypakkausten tämänhetkinen tilanne Suomessa ja niiden tulevaisuus. Työssä käydään myös läpi pakkauslainsäädäntöä ja pakkausten ominaisuuksia. Teknologian kehittyessä tuotteilta ja ...
 • AEO-valtuutuksen vaikutusten ja hakuvalmiuden kartoitus teollisuusyrityksessä Unionin tullikoodeksia soveltaen 

  Anttila, Heli-Johanna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  AEO, Authorised Economic Operator, on tullin myöntämä vapaaehtoinen turvallisuustodistus yrityksen logistiikkatoiminnoille. Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia Euroopan unionin AEO-hankkeen nykytilaa sekä kartoittaa ...
 • Uuden työntekijän perehdyttäminen kuljetusyrityksessä 

  Immonen, Kimmo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä eri asioita tulee ottaa huomioon perehdytettäessä uutta työntekijää kuljetusyritykseen ja mitä eri vaiheita perehdytysprosessi pitää sisällään. Lisäksi työssä painotetaan ...
 • 3PL-palveluntarjoajien selvittäminen ja vertailu Marioff Corporation Oy:n yhteistyökumppaniksi 

  Hirvonen Prieto, Anniina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Marioff Corporation Oy:lle sopivimmat 3PL-palveluntarjoajat tuleviin käyttötarkoituksiin. Ulkoistamisen kohteena on yrityksen sisäisen Lean Transformation -muutosprojektin ...
 • Varaosavaraston vastaanottotoiminnan kehittäminen : ABB Drives Service 

  Veikkolainen, Ville (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee varaston vastaanottotoiminnan kehittämistä. Opinnäytetyön toimeksiantajana on HUB Logistics Oy, joka vastaa ABB Drives Servicen varaosavaraston operatiivisesta toiminnasta Vantaalla. Opinnäytetyön ...
 • Toimitusketjun nykytilan analyysi ja kehittämisehdotuksia 

  Salama, Hanna-Leena (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyö toteutettiin kotimaiselle kalasavustamolle Ahvenkosken Savu Oy:lle keväällä 2016. Työn tavoitteena oli kartoittaa yrityksen toimitusketju ja sen ongelmakohdat. Tavoitteena oli saada kokonaisvaltainen kuva ...
 • Alternative mooring systems 

  Himanen, Laura (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  The objective of the study was to find alternative mooring systems. The aim was to find new systems for mooring and unmooring. The new methods could reduce mooring costs significantly, make the mooring process safer and, ...

Näytä lisää