Uusimmat viitteet

 • Ripekuljettimen ja pystynostimen huolto- suunnitelma 

  Tuomi, Petteri (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön tavoitteena oli laatia huoltosuunnitelmat ripekuljettimelle ja pystynostimelle Helen Oy:n Salmisaaren voimalaitokselle avuksi tulevaisuuden huoltoja varten. Ripekuljetin ja pystynostin ovat kriittisiä ...
 • Ro-ro-laitteiden huolto ja tarkastus 

  Tynkkynen, Juuso (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä opinnäytetyö on tehty yhteistyössä Service Champions Oy:n kanssa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua ro-ro-laitteiden huoltoon ja tarkastuksiin aluksilla yhtiön asentajien kanssa kesän 2016 aikana. Isossa osassa ...
 • Laivahenkilökunnan ensitoimenpiteiden kehitys öljyonnettomuustilanteessa Saimaalla 

  Voroshilin, Denis (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Suomessa vesiliikenteessä sattuu öljyonnettomuuksia joka vuosi. Öljyonnettomuus voi tapahtua myös Saimaalla ja Saimaan kanavalla, jotka ovat sisävesistöjä. Öljyvahinkojen seurauksena voi tulla vakavia seurauksia Saimaan ...
 • Laivan teknisen kaavion käyttö onnettomuustilanteessa Saimaalla 

  Heikkilä, Hannu (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Saimaa on Suomen suurin järvi ja sen merkitys on huomattava monella osa-alueella. Siellä tapahtunut öljyvahinko voi olla hyvin kohtalokasta vesistölle, eläimille sekä ihmisille. Saimaan vesistö on tärkeä makeanveden allas, ...
 • Slow steamingin vaikutukset alukselle ja kuljetusketjulle 

  Pulkkinen, Antti (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Konttirahtialusten ylikapasiteetti, vähentynyt kysyntä sekä tiukentuvat ympäristömääräykset pakottavat varustamoita muuttamaan toimintatapojaan. Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan konttirahtialuksen liikennöintinopeuden ...
 • ÖLJYVUODON HAVAITSEMINEN JA RAJOITTAMINEN HAVERIALUKSELLA : Esimerkkitarkastelu Saimaalla liikennöivissä aluksissa 

  Heino, Henri (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Työssä oli tarkoitus tutkia ja perehtyä Saimaan öljyntorjuntaan. Toimeksiantaja tarkensi työnsisällön aluksilla tapahtuvaan torjuntatyöhön sekä pelastusviranomaisten toimintaan. Kuinka aluksella pitäisi toimia ...
 • Nykytilanne käytöstä poistettujen laivojen purkamisesta ja kierrätyksestä 

  Ahokas, Miika-Matti (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Käytöstä poistettujen laivojen purkaminen ja kierrätys tapahtuu pääasiassa Aasian maiden aluskierrätyslaitoksissa, jotka eivät vastaa länsimaiden asettamia vaatimuksia työturvallisuuden takaamisesta ja ympäristön suojelusta. ...
 • Tavallisimmat työstökoneet ja niiden käyttö laivoilla 

  Värtö, Elmo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä opinnäytetyö auttaa ymmärtämään laivoilla olevien työstökoneiden tärkeimpiä käyttömahdollisuuksia laivan kunnossapitoon liittyvissä töissä. Työ on ensisijaisesti suunnattu laivan konepuolen henkilöstölle, jolla on ...
 • Levy- ja putkilämmönsiirtimet laivakäytössä 

  Koivuharju, Juho (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tässä opinnäytetyössä käydään läpi yleisimpiä laivoilla käytettäviä lämmönsiirtimiä, keskittyen kuitenkin levy- sekä putki- ja vaippalämmönsiirtimiin. Tarkoituksena on saada lukija ymmärtämään erilaisten lämmönsiirtimien ...
 • PAPERITEHTAAN ILMASTOINNIN ENNAKKOHUOLTOSUUNNITELMA 

  Kultanen, Jussi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia ennakkohuoltosuunnitelma Sappi Kirkniemen paperitehtaan ilmastointiin. Toimeksiantajalle työ tuli tarpeeseen koska ilmastoinnin ennakkohuolto havaittiin puutteelliseksi ja ...
 • ULKOVARTIOLAIVA TURVAN NOSTOLAITTEIDEN TARKASTUKSET JA NOSTOLAITETURVALLISUUS 

  Aulanko, Mikko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Nostolaitetyöt ovat korkean riskin töitä. Tämän tutkielman tarkoitus on toimia turvallisuusohjeena nostolaitteita käyttäville henkilöille. Tutkielmassa tuodaan esille nostolaitetarkastuksien perusteita sekä selvitetään ...
 • Alipainetoiminen wc-järjestelmä ja sen yleisimmät ongelmat 

  Heikkonen, Markus (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tässä opinnäytetyössä esitellään laivoilla käytettävien alipainetoimisten wc-järjestelmien yksittäiset komponentit ja niiden tehtävät järjestelmän osana. Tarkoitus oli kirjoittaa kattava selvitys, jonka avulla järjestelmien ...
 • Roottoripurjeen jälkiasennusmenetelmien optimointi 

  Lehtimäki, Janne-Markus (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millä eri tavoilla roottoripurjeiden jälkiasentaminen kauppa-aluksiin on mahdollista toteuttaa. Tarkastelun kohteena olivat irtolasti-, öljysäiliö-, ro-ro-alukset sekä ...
 • Perehdytysmanuaali MS/PASILA : Koneosasto 

  Rask, Jouni (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kerätä keskeiset konejärjestelmät ja toimintamallit yhteen ja näin ollen helpottaa uuden työntekijän perehdytystä. Opinnäytetyössä tutkitaan uuden työntekiän perehdytyksen tarpeellisisuutta. ...
 • Konepäällystön pätevyyden seuranta matkustaja-aluksella 

  Ahtola, Kaarlo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ja eritellä, mitä merilainsäädännöt vaativat konepäällystöön kuuluvilta henkilöiltä matkustaja-aluksella, ja mitä muita asioita voidaan pitää tärkeinä päivittäisessä työskentelyssä. ...

Näytä lisää