Uusimmat viitteet

 • Riskit miehittämättömän aluksen operoinnissa 

  Antti, Äijälä (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyön aihe on riskit miehittämättömän aluksen operoinnissa, ja työn toimeksiantaja on Rolls-Royce Oy Ab. Opinnäytetyössä esitellään miehittämättömyyden tulo alukselle ja kuinka tulevaisuudessa turvallisuus ja riskit ...
 • Polaarialueen henkilöpraktiikan hyväksyminen 

  Klimschin, Mika (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Kasvanut meriliikenne ja muu lisääntynyt operointi polaarialueilla on saanut YK:n alaisen Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n hyväksymään Polaarikoodin. Polaarikoodin päätarkoituksena on kokonaisvaltaisesti vähentää ...
 • Ulkomaisten laivojen henkilökunnan merimiestaidot luotsien näkökulmasta 

  Orrenmaa, Harri (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Suomen laivoilla hoidettavasta ulkomaan kauppaliikenteestä lähes kaksi kolmasosaa tehdään ulkomaisilla laivoilla. Suomen rannikko on rikkonainen johtuen lukuisista saarista, ja väylät ovat paikoin kapeita ja matalia ...
 • Nesteytettyä maakaasua polttoaineena käyttävien alusten turvallisuus 

  Lehtinen, Markus (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitä uusia turvallisuusvaatimuksia nesteytetyn maakaasun käyttö laivan polttoaineena aiheuttaa laivan miehistölle ja sen rakenteille. Tämän lisäksi selvitettiin tulevia ...
 • Luotsien uranaikaisen koulutuksen kehittäminen 

  Thomasson, Johnny (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, mitä lisäkoulutusta luotsit haluavat ja miten aikaisempien kurssien perusteella voisi kehittää luotsien uranaikaista koulutusta. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, kuinka ...
 • Univajeen vaikutus laivan navigointiin 

  Värtö, Tuomas (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyössä tutkittiin univajeen vaikutusta laivan navigointiin. Systemaattisella kirjallisuuskatsauksella selvitettiin, mitä on uni, mikä on sen tarkoitus ja miten liian vähäinen uni vaikuttaa ihmisen suorituskykyyn. ...
 • PÄTEVYYSKIRJAHINNOITTELU SUOMESSA JA EUROOPASSA 

  Lahti, Janne (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia pätevyyskirjahinnoittelua Suomessa, sen viimeaikaisia suuria hinnankorotuksia, sekä ennalta valittujen kohdemaiden pätevyyskirjaviranomaisia ja niiden hinnoittelua. Lisäksi tutkimukseen ...
 • Turvallisuusjohtamisjärjestelmä Oil Finn -alukselle 

  Koskinen, Aleksi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyön aiheena oli kehittää turvallisuusjohtamisjärjestelmä koti- maanliikenteen öljysäiliöalukselle. Turvallisuusjohtamisjärjestelmä sisältää toimintamallit, ohjeet ja periaatteet aluksen sekä ...
 • Öljyntorjuntamanuaali SJM Ahtolle 

  Suoniemi, Lauraelina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyön aiheena on valmiussuunnitelman öljyvahingon varalta eli SOPEP-manuaalin laatiminen Arctia Karhu Oy:n satamajäänmurtaja/hinaaja Ahtolle. Manuaalia lähdettiin toteuttamaan ensin tapaamisella toimeksiantajan ...
 • Riskien arviointi monitoimialus Otavalla 

  Laarni, Joonas (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön aihe on monitoimialus Otavan riskien arviointi. Työn tavoite oli selvittää aluksella olevat vaaratekijät ja niistä aiheutuvat riskit. Riskien arvioinnissa tarkasteltiin aluksella jo tehtyjä toimenpiteitä ...
 • KYLMÄTYÖ LAIVAOLOSUHTEISSA 

  Kuivala, Niko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kylmien olosuhteiden aiheuttamia erikoisvaa-timuksia laivaolosuhteissa sekä antaa ohjeita, miten niiden aiheuttamia terveyshaittoja voidaan vähentää. Työ sisältää myös työmukavuutta ...
 • Kustannusvertailu elektronisen- ja paperimerikarttajärjestelmän välillä 

  Pekkarinen, Joni (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyössä vertailtiin perinteistä paperisiin merikarttoihin perustuvaa navigointijärjestelmää ja vuoden 2002 jälkeen IMO:n laillistamaa kokonaan elektronisiin ENC-karttoihin perustuvaa navigointijärjestelmää ja ...
 • Laitevikojen vaikutus aluksen turvalliseen navigointiin 

  Kontinen, Veli-Pekka (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
  Elektronisten laitteiden määrä on lisääntynyt huomattavasti kaikentyyppisillä aluksilla viimeisten vuosikymmenten aikana. Lisääntynyt laitteiden lukumäärä, automatisoinnin nopea kehitys sekä monimutkaiset laitekokonaisuudet ...
 • Suomalaiset kauppalaivat toisessa maailmansodassa : Sodan vaikutukset kauppamerenkulkuun 

  Kärki, Joonas (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee suomalaisen merenkulun asemaa ja toimintaa toisen maailman-sodan aikana. Tarkemmin sanottuna suomalaisen kauppalaivaston kehitystä rauhan ajan tonnis-tosta huollon tärkeäksi tukipilariksi. Työ ...
 • Merityön verotus Suomessa ja Pohjois-Euroopassa 

  Laine, Lauri (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyössä esitellään Suomen merityön verotuskäytäntö ja verrataan sitä Ruotsin, Norjan, Viron, Latvian ja Liettuan käytäntöihin. Työn tarkoituksena on antaa selkeä kuva Suomen verokäytännöstä ja sen sijoittumisesta ...

Näytä lisää