Uusimmat viitteet

 • MASSAN JAUHATUKSEN VAIKUTUS AKASIAN, BAMBUN JA EUKALYP-TUKSEN PAPERITEKNISIIN OMINAISUUKSIIN 

  Mielonen, Jesse (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tämän insinöörityön tavoitteena on tutkia trooppisten lyhytkuituisten puulajien massoja ja niistä valmistettujen arkkien paperiteknisiä ominaisuuksia. Lisäksi massoista on tarkoitus löytää eroja valittujen jauhatusaikojen ...
 • Viestintästrategian ja -suunnitelman päivitys Kotkamills Oy:ssä 

  Mäkelä, Johanna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
  Viestintä on nykyisin olennainen osa yritysten toimintaa ja sitä toteuttaa koko työyhteisö. Viestintästrategian ja -suunnitelman avulla organisaatio rakentaa viestintäänsä haluttuun suuntaan. Tämän opinnäytetyön aiheena ...
 • Markkinointitutkimus Entisöinti ja Erikoismaalaus Ajanpatinalle ja Verhoomo Jouhevalle 

  Viantie, Lauri (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tämä markkinointitutkimus on tehty metsä- ja puutalouden markkinoinnin opinnäyte-työnä. Opinnäytetyön tarkoituksena on ollut selvittää Entisöinti ja Erikoismaalaus Ajanpatinan ja Verhoomo Jouhevan asiakastyytyväisyyttä, ...
 • MASSAN JAUHATUKSEN VAIKUTUS KOIVUN, MÄNNYN JA EUKALYPTUKSEN PAPERITEKNISIIN OMINAISUUKSIIN 

  Oivukkamäki, Jaakko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on verrata keskenään kahta Suomessa kasvavaa ja yhtä trooppista puulajia. Vertailu suoritetaan laboratoriotestaamalla arkkeja, joita jauhettiin edellä mainituista puulajeista. Tavoitteena ...
 • Liiketoimintaprosesseihin liittyvien puhtaanapidon tuotteiden markkinatutkimus BIM Finland Oy:ssä 

  Järveläinen, Sarianne (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli markkinatutkimuksen keinoin selvittää metsäteollisuudelle kemikaaleja valmistavan, BIM Finland Oy:n liiketoiminnan laajentamismahdollisuuksia uusille markkinoille. Tavoitteena oli kartoittaa, ...
 • Seosmassojen vertailu 

  Lehto, Saara (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
  TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOLU Metsä- ja puutalouden markkinointi LEHTO, SAARA Opinnäytetyö 45 sivua, 19 liitesivua Työn ohjaaja Tekniikan Lisensiaatti Kauko Mononen Toimeksiantaja Kymenlaakson ...
 • Puun alkuperän hallinta Pyhtää Timber Ky:ssä 

  Kosonen, Kristian (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
  Puutuoteteollisuudessa erilaiset metsäsertifikaatit ja puun alkuperää todentavat Chain of Custody –sertifikaatit ovat yleistyneet viime vuosina ja tulevaisuudessa entistä pienemmät alan yritykset tulevat tarvitsemaan ...
 • Sahan asetteiden vaikutus tukin arvosaantoon Oy Kausala Wood Ltd:ssä 

  Ratasvuori, Rauli (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
  Insinöörityön tarkoituksena on tutkia sahan asetteiden vaikutusta tukin arvosaantoon ja löytää optimaaliset asetteet jokaiselle tukkiluokalle sekä optimoida tukkiluokat pääasetteisiin. Asetteella tarkoitetaan sahan terien ...
 • Yksityiset metsänomistajat metsäpalveluiden käyttäjinä 

  Niiranen, Tiina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan yksityisiä metsänomistajia metsäpalveluiden käyttäjinä. Tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa yksityisistä metsänomistajista sekä asiakaskuntana että palveluiden markkinoinnin kohderyhmänä. ...
 • Luoteis-Venäjän asuin- ja pientalorakentamisen nykytila, puurakentamisen kehitys ja alueella toimivat puuelementtitehtaat 

  Gontcharov, Dmitri (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia ja kuvata markkinatutkimuksen avulla Venäjän ja erityisesti Luoteis-Venäjän viimevuotisen puurakentamisen kehitystä ja sen lähitulevaisuuden kehityssuuntia, joissa on nähtävissä voimakasta ...
 • SAWCENTER - YRITYSRYHMÄN ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS 

  Tirkkonen, Tero (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
  Tämä markkinointitutkimus on tehty metsä- ja puutalouden markkinoinnin opinnäyte- työnä. Opinnäytetyön tarkoituksena on ollut tutkia Sawcenter – yritysryhmän asiak- kaiden mielipiteitä yhtiöstä. Toisena osana työtä on ...
 • CE-merkintä suomalaisessa puutuoteteollisuudessa 

  Tiainen, Tuomas (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
  Tämän työn tarkoituksena oli selvittää CE-merkinnän käyttöä ja merkitystä suomalaisessa puutuoteteollisuudessa. Lisäksi työssä tutkittiin merkinnän hankkimisprosessia. CE-merkintä on eurooppalainen vaatimustenmukaisuusmerkintä, ...
 • KESTOPUUN TUOTEKUVA 

  Kostamo, Kari (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on tutkia kuluttajien käsityksiä kestopuusta. Tutkimuksen on teettänyt Kestopuuteollisuus ry keväällä 2011. Tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää kuluttajien käsityksiä kestopuutuotteista ...
 • TROOPPISISTA PUULAJEISTA VALMISTETTUJEN SELLUMASSOJEN VAIKUTUKSET PAPERITEKNISIIN OMINAISUUKSIIN 

  Hänninen, Markku (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
  Eucalyptus-, akaasia- ja bambusellusta valmistettujen paperiarkkien tutkimusta ja vertailua.
 • Sulfaattimassojen käyttö painopapereitten valmistuksessa 

  Virtanen, Ville (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia erilaisten puulajien sellumassoista valmistettujen paperiarkkien vaikutusta painopapereitten valmistuksessa. Puulajit olivat koivu, mänty ja eukalyptus. Työssä verrataan eri ...

Näytä lisää