Uusimmat viitteet

 • Suunnitelmien ja työmaan ristiriidat korjausrakentamisessa sekä niiden ehkäisy ja kehitysideat 

  Salminen, Juuso (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tässä tutkimuksessa kartoitettiin suunnitelmien ja työmaan ristiriitoja korjausrakentamisessa. Ristiriidat kartoitettiin omilla kokemuksilla suunnitelmien ja työmaan ristiriidoista sekä haastattelemalla rakennushankkeen ...
 • TERÄSBETONIPILARIN KORVAAMINEN LIIMAPUUPILARILLA 

  Vuontila, Mikko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella ja suunnitella teräsbetonipilarin korvaaminen ympäristöystävällisellä ja samalla kantaviin rakenteisiin mahdollisimman hyvin soveltuvalla materiaalilla. Alkuperäinen ajatus oli ...
 • Mallintamisen ja rakennepiirustusten tehostaminen 

  Lassila, Enni (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tiivistelmä Tietomallintamisen käyttö rakennesuunnittelussa kasvaa ja kehittyy koko ajan. Opinnäytetyön tarkoituksena oli yhtenäistää betonielementtirakenteisten kerrostalojen mallinnusasetuksia ja tehostaa sekä nopeuttaa ...
 • Patorakenteiden vaihtoehtojen tarkastelu ja mallinnus 

  Markkula, Juha; Burhan, Shokhan (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan patorakenteiden vaihtoehtoja Hanhikivi 1-ydinvoimalaitoksen satamaan. Opinnäytetyöhön kuuluu myös patorakenteen rakennesuunnittelu sekä 3D-mallinnus. Patorakenne ja satama ovat osa ...
 • Kaupunkikerrostalo kantavana rakenteena hirsi : rakenneratkaisut ja kustannustekijät 

  Sani, Jenni (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Massiivipuurakentamisella on pitkät perinteet sekä kotimaassa että maailmalla. Suomessa puu materiaalina on helposti saatavilla sekä se on laadultaan soveltuvaa massiivirakentamiseen. Työn perusta muodostui pitkäaikaisesta ...
 • Pientaloalueen omakotitalojen perustusvaihtoehtojen vertailu 

  Pulkka, Henri (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on pientalojen perustusvaihtoehtojen vertailu tilaajan omistamalle rakennuspaikalle. Alueelle on suunniteltu rakennettavan noin 25 pientaloa. Työn tarkoituksena on löytää teknisesti ja taloudellisesti ...
 • PIENEN YRITYKSEN TOIMINTAJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN 

  Lehto, Justina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena on rakentaa JL-Rakenne Oy:lle toimintajärjestelmä ja siihen liittyvät laatuasiakirjat. Tarkoituksena on kartoittaa sopivaa toimintajärjestelmän pohjaa yritykselle. Valinnassa huomioidaan yrityksen ...
 • TYÖTURVALLISUUSKOULUTUSPAKETIN SUUNNITTELU 

  Björkqvist, Mico; Mykkänen, Niina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyö on laadittu työturvallisuuskoulutuksen kehittämiseksi Kymenlaakson Ammattikor-keakoulun rakennustekniikan osastolle. Lähtökohta tutkimukselle oli havainto työturvallisuus-koulutuksen puutteellisuudesta. ...
 • Kotkan kaupungin kiinteistöjen pelastussuunnitelmien käyttöönotto 

  Leskinen, Juha (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli kehittää Kotkan kaupungin kiinteistöjen uusien pelastussuunnitelmien käyttöönottoa. Tavoitteena oli kehittää selkeät ohjeet, joiden avulla kaupungin kiinteistöjen haltijat pystyvät laatimaan ...
 • PÄÄLLYSTETYÖN TYÖTAPATARKASTELU 

  Renlund, Henrik (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tarkastella puutteellisten suunnitelmien vaiku-tusta urakointiin tien saneerauskohteessa. Työ on tehty käyttämällä esimerkkikohteena osia Haminan sisääntuloväylien saneeraushankkeesta, ...
 • Luja-elementtiperustusjärjestelmän kehittäminen 

  Parta, Tuukka (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli Lujabetoni Oy:n perustuselementtijärjestelmän kehitystyö. Sen lähtötietona opinnäytetyön toimeksiantaja esitteli elementtien asennustyössä esiintyviä ongelmakohtia joihin ...
 • Julkisivusaneerauksen hankesuunnitelman kehitystyö : Betonirakenteisen kerrostalon korjaustapavaihtoehtojen vertailua 

  Neuvonen, Tommi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Karves Suunnittelu Oy:lle. Yritys on keskittynyt korjausrakentamiseen, ja tämänhetkisenä kehityskohteena on julkisivusaneerauskonseptin kehittäminen. Julkisivusaneerauskonseptin kehityskohteisiin ...
 • Toimitilarakennushankkeen toteutus SR-mallilla : Hankkeen osapuolten kokemat edut ja kehityskohteet 

  Koistinen, Jussi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tässä tutkimuksessa kartoitettiin haastattelututkimuksen avulla toimitilarakennushankkeessa esiintyviä hankkeen eri osapuolten kokemia etuja ja ongelmia, kun urakkamuotona käytetään suunnittelun sisältävää SR-mallia. ...
 • Tekla Structures 20.0 aloittelijan käyttöopas 

  Inkinen, Tomi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tekla Structures 20.0 on rakennuksen tietomallintamiseen tehty sovellus. Ohjelman avulla voidaan tehdä rakennuksista kolmiulotteisia malleja ja niistä edelleen piirustuksia. Tämä opinnäytetyön tehtiin Kymenlaakson ...
 • Tunneleiden isännöinti kunnossapitourakassa 

  Petjala, Teemu (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli koota kattavampi ohjeistus tunnelien isännöintiin tunnelin käyttövaiheessa. Työn lähtökohtana oli tarve saada aikaisempien tunnelien isännöinnin pohjalta yhtenäisempi linjaus isännöinnin ...

Näytä lisää