Uusimmat viitteet

 • Kajaanin vanhan poliisitalon historia : Arkkitehtuuri ja opastetut kierrokset 

  Hyttinen, Annamaari (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tutkimuksellinen opinnäytetyö käsittelee arkkitehti Eino Pitkäsen suunnittelemaa rakennusta Kajaanissa osoitteessa Linnankatu 14. Kajaanin ensimmäinen funktionalismia edustava rakennus toimi alun perin poliisilaitoksena, ...
 • Integroitu tuhoeläintorjuntasuunnitelma museoympäristöön 

  Häkkinen, Laura (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Kulttuuriperintöä vaurioittavista tekijöistä tuhoeläimet ovat yksi tärkeä riskiryhmä. Tuhoeläimet ovat erittäin hyvin mukautuneet elinympäristöönsä, vaihteleviin elinolosuhteisiin ja ravinnonsaantiin museoympäristössä, ...
 • Harjun hirsiset helmet : Punkaharjun Valtionhotelli, Vanha rautatieasema ja Sillankorva 

  Utti, Liina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee Punkaharjun kansallismaiseman historiallisia hirsirakennuksia ja niiden merkityksiä osana alueen kulttuuriympäristöä. Tarkemman tarkastelun kohteeksi työhön on valittu kolme erityyppistä ...
 • Hämeenlinnan kaupunginmuseon Hjalmar Furuhjelmin esinekokoelman luettelointi ja vauriokartoitus 

  Rauhala, Elina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee Hämeenlinnan kaupunginmuseon Hjalmar Furuhjelmin esinekokoelman luettelointia, dokumentointia ja kuntokartoitusta. Esinekokoelma lah-joitettiin Hämeenlinnan ruotsinkieliselle koululle 1863 ja ...
 • Tulisijan suojan restaurointi 

  Kuivainen, Jouni (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä opinnäytetyö on tutkimus tulisijan suojista. Työ käsittelee suojien historiaa ja niiden käyttötarkoitusta. Tutkimusosuudessa käydään läpi malleja ja käytettyjä materiaaleja läpi historian. Tarkoituksena on identifioida ...
 • Midgardin lohikäärmeet : Viikinkityylisten tuolien restaurointi 

  Vesterinen, Anni (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä työ kuvaa sanoin ja kuvin neljän viikinkityylisen tuolin restaurointia. Samalla työ vauriokartoituksineen on dokumentti tuolien nykyisestä kunnosta ja käyttöhistoriasta 1890-luvulta alkaen. Tuolit ovat tyyliltään ...
 • Matkaharmonin konservointi 

  Niemi, Pinja (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee soitinkonservointia ja -restaurointia. Työn produktiivisessa osassa tutkitaan matkaharmonin konservointia. Työssä tutkitaan soitinkonservoinnin pääpiirteitä, ja pohditaan restauroinnin ja ...
 • Miniatyyribiskviinuken valmistus 

  Veistinen, Annastiina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
  Nukeilla on aina ollut suuri merkitys ihmisen elämässä. Nuken ulkomuoto on pysynyt lähes samanlaisena kautta aikojen, mutta valmistusmateriaalit ovat muuttuneet kehityksen myötä. Monia nukkeja on säilynyt ja täten ne antavat ...
 • Keisarinna Elisabeth Petrovnan muistokilpi : Maalatun puuesineen konservointi 

  Lehtinen, Irja (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli konservoida puusta veistetty, maalattu ja lyöntimetallilla kullattu muistokilpi sekä tutkia esineen käytön ja materiaalien historiaa. Muistokilpi on Lahden historiallisen museon Viipurin ...
 • Sotilasvirkatalosta Vinniksi : Vinnin tilan historia ja interiöörit 

  Järvinen, Ella (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyö kertoo Vinnin tilasta, joka sijaitsee Jämsässä Jämsänjoen varrella. Vinni on vanha sotilasvirkatalo ja arvokas kulttuurihistoriallinen kohde, joka siirtyi testamenttilahjoituksena Jämsän kaupungille vuonna ...
 • LIKA VAI PATINA? : Puhdistustoimenpiteet restauroinnissa ja konservoinnissa 

  Emelyanova, Irina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tässä opinnäytetyössä perehdytään kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden esineiden puhdistukseen. Työn tarkoitus on laajan kirjallisuustutkimuksen avulla koota puhdistukseen liittyvää perustietoa aloittavalle konservaatto ...
 • Perinne- ja korjausrakentamiskeskus : Liiketoiminnan kartoitus 

  Laari, Jenni (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli pohtia perinne- ja korjausrakentamiskeskuksen palvelujen tarvetta Pohjois-Kymenlaaksoon ja laatia keskukselle liiketoimintasuunnitelma. Opinnäytetyö tehtiin liittyen PERKO-hankkeeseen, jonka ...
 • Selvitys Kalliopytingin lastenseimen sisustussuunnitelmasta vuodelta 1941 suunnittelijana Aino Aalto 

  Alcenius, Tove (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tutkimuksella haluttiin selvittää Kalliopytingin lastenseimen sisustussuunnitelmaa. Kalliopytinki kuului osana Karhulan teollisuuspuistoon. Alue on kulttuurihistoriallisesti arvokas ja suojeltu kohde valtakunnallisesti. ...
 • KAUKALINNA : VANHAN KAPPALAISEN PAPPILAN HISTORIASELVITYS 

  Nousiainen, Katri (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
  Kaukalinna on vuosina 1849–1853 rakennettu vanha kappalaisen pappila Kerimäeltä. Vuosien aikana siinä on asunut monia kappalaisia perheineen, kunnes pappila päätettiin muuttaa kirkonkylälle. Rakennuksessa toimi aikansa ...
 • SEURASAAREN VAIVAINEN PALUUMUUTTAJA: Haapaveden vaivaisukon elämänvaiheet ja palauttaminen osaksi ulkomuseon perusnäyttelyä 

  Malmi, Eveliina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
  Haapavedeltä tuotu vaivaisukko (S1361) on ollut osa Suomen kansallismuseon kokoelmia vuodesta 1912 lähtien. Vuoteen 2001 asti veistosta pidettiin Kansallismuseon organisaatioon kuuluvassa Seurasaaren ulkomuseossa ulkosalla, ...

Näytä lisää