Uusimmat viitteet

 • DIGITALISAATION JOHTAMINEN : Itä- ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluissa, 2016 

  Hellsten, Erkki (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön, digitalisaation johtaminen Itä- ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluissa, tarkoituksena oli selvittää kirjallisuustutkimuksen avulla digitalisaation johtamisen malleja kirjallisuuden, aikaisempien ...
 • AJANKÄYTTÖ JA JOHTAMINEN 

  Ruotsalainen, Niina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia esimiestyötä ja ajankäytön hallintaa. Tavoitteena oli kartoittaa esimiesten tämän hetkistä ajankäyttöä ja löytää asioita, joiden avulla esimiehet pystyvät kehittämään ajankäyttöään tehokkaampaan ...
 • Osaamiskartoitus : Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen operatiivinen päällystö ja alipäällystö 

  Jalava, Yrjö (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tutkimustyön tavoitteena on tunnistaa ja määritellä osaamisen nykytila ja tarvittava lisäkoulutustarve palomestareille ja paloesimiehille. Tutkimus on lähtökartoitus osaamisen kehittämiselle. Tutkimuksen tarve nousi esille ...
 • Strategian jalkauttaminen 

  Munnukka, Tuomas (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia, kuinka strategioiden jalkauttamista voitaisiin tehostaa ja strategiaan kirjatut tavoitteet ja toimenpiteet saataisiin nykyistä tehokkaammin osaksi käytännön työtä. Usein strategiat ...
 • Poikkeustilanteiden Jatkuvuussuunnitelmat SULZER Pumps Finland Oy:ssä 

  Leinonen, Jukka (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
  Huolimatta kaikista suojaustoimenpiteistä voi yrityselämässä joskus käydä niin, että ei-toivottu tapahtuma toteutuu ja aiheuttaa yrityksen toimintaan väliaikaisen keskeytyksen tai pahimmissa tapauksissa toiminnan loppumisen ...
 • Pelialan startup-yrityksen toiminnan käynnistäminen 

  Koivistoinen, Mika (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
  Peliala on kasvava ala niin Suomessa kuin ympäri maailman. Uudet keskitetyt, sadoissa maissa toimivat, digitaaliset julkaisukanavat ovat mullistaneet miten pelejä myydään. Nämä virtuaaliset kauppapaikat ovat tehneet ...
 • OPPILAITOKSEN JOHTAMINEN 

  Mantela, Kimmo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan toisen asteen oppilaitoksen johtamisen nykypäivän haasteita, joita tuottavat muuttuvat lait ja säädökset sekä heterogeeninen henkilöstö. Henkilöstöllä on erilaisia vastuita ja velvollisuuksia, ...
 • Kouvolan kaupungin maankäytön toteuttamisohjelma 

  Airikka, Taija (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän työn tarkoituksena oli tehdä Kouvolan kaupungille maankäytön toteuttamisohjelma sekä luoda sitä tukeva prosessi ohjelman päivittämistä ja ylläpitoa varten. Maankäytön toteuttamisohjelmalla suunnitellaan Kouvolan ...
 • Scrumin soveltaminen ohjelmistojen ylläpitotyöhön 

  Partio, Mikko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tässä tapaustutkimuksessa selvitettiin kuinka ketterä ohjelmistokehitysmenetelmä Scrum soveltuu ohjelmistojen ylläpitotyöhön. Tutkimuksessa toteutettiin ohjelmiston käyttöönottoprojekti Scrum -menetelmällä, jossa tutkija ...
 • Implementation of a service provider networks study unit based on virtual networking environment 

  Kankare, Vesa (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
  The goal of this thesis work is to improve the current service provider study unit into more realistic and practical learning experience. During the project a redesign of the content of the course is made to match the ...
 • Puurakentamisen opetuksen kehittäminen Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa 

  Pitkänen, Jani (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
  Työn tavoitteena oli suunnitella toimenpiteitä puurakenteiden opetuksen tason parantamiseksi Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa. Työssä tutkittiin puurakenteiden opetuksen kehittämismahdollisuuksia. Työn voi jakaa kolmeen ...
 • AALTOIMPULSSIT NOPEAKULKUISISSA ALUKSISSA 

  Koskenmäki, Jan (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
  Merenkulun uudet kevyet, mutta samalla tehokkaat moottorit, jotka yhdessä entistä paremmin paino-optimoitujen alusten kanssa, mahdollistavat erittäin nopeiden alusten valmistamisen ammattimerenkulkijoille. Nopean aluskaluston ...
 • TIETOTURVA-ASIANTUNTIJAN OSAAMISEN KARTOITTAMINEN JA SUUNNITELMALLINEN KEHITTÄMINEN 

  Puranen, Kaija-Maarit (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskuksen palveluyksikön tietoturva-asiantuntijoiden osaamista voidaan suunnitelmallisesti kehittää siten, että jatkuvuus osaamisessa ...
 • TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN KEHITTÄMINEN ETELÄ-KYMENLAAKSON AMMATTIOPISTOSSA 

  Haaja, Isto (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
  Opettajien tieto- ja viestintätekniikan pedagoginen osaaminen ei ole sellaisella osaamistasolla, jota tämän päivän yhteiskunta edellyttää ammatilliselta koulutukselta. Opettajilta vaaditaan yhä enemmän tietoteknisiä taitoja ...
 • TYÖVALTAISTEN URAPOLKUJEN KEHITTÄMINEN KIINTEISTÖNHOIDON KOULUTUKSESSA 

  Karjalainen, Juha (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli työvaltaisten urapolkujen kehittäminen Etelä- Kymenlaakson ammattiopistossa kiinteistönhoidon koulutuksessa. Tutkimuksella pyrittiin selvittämään eri toimintamalleja ja käytäntöjä, jotka ...

Näytä lisää