Uusimmat viitteet

 • Prosessien ja koneiden suorituskyvyn mittaus 

  Ryynänen, Juko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyö toteutettiin Abloy Oy:n Joensuun Door Control -liiketoimintayksikössä. Työ kohdistui ovensulkimien osavalmistukseen männän hionnassa ja rungon koneistuksessa. Opinnäytetyössä tutkittiin useampien eri ...
 • Lukkojen kokoonpanosolun työnkehittäminen 

  Aittokoski, Pyry (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä kehitettiin työpistettä Lean-periaatteiden mukaisesti. Työn tavoitteena oli löytää työpisteen sujuvaa toimintaa häiritseviä hukkia sekä etsiä keinot niiden eliminoimiseksi. Tarkoituksena oli tehdä ...
 • Viilun 1-kuivauskoneen tehollisen käyntiajan ja tuotantotehojen lisääminen 

  Mutanen, Jarno (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli pyrkiä nostamaan Joensuun vaneritehtaan 1-kuivauskoneen tehollista käyntiaikaa ja tuotantotehoja. Tavoitteena oli selvittää kui-vauskoneessa eniten häiriötä aiheuttavat tekijät ja ...
 • Puutavarakahmarin rakenteen jäykistäminen 

  Ratinen, Tuomas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin, kuinka pystytään parantamaan Outokummun Metalli Oy:n Vahva C21 -puutavarakahmarin rakenteen kestävyyttä ja vähentämään taipumia FEM -analyysin avulla. Työssä pyrittiin mallintamaan todenmukainen ...
 • Siirtoseinän teleskooppitiivisteen kehitys 

  Laaksonen, Valtteri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli kehittää uusi kytkentämalli teleskooppitiivisteelle siirtoseinään. Samalla tutustuttiin ääneneristykseen. Alussa käydään läpi ääneneristys ja äänen eri ominaisuuksia ja niiden vaikutuksia ...
 • Suunnittelusäännöstön laatiminen ohutlevytuotteiden suunnitteluun 

  Ratilainen, Aleksi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tavoitteena oli luoda suunnittelusäännöstö Finelcomp Oy:n tuotesuunnitteluosaston käyttöön. Säännöstön laatimisessa tarkoituksena oli luoda tietopankki ohutlevytuotteiden suunnitteluun, standardisoida ...
 • RULLAMUOVAUSLINJAN SUUNNITTELU JA VALMISTUS 

  Koskinen, Samu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja valmistaa rullamuovauslinja Poimukate Oy:n käyttöön. Rullamuovauslinjalla haettiin tehokkuutta yrityksen tuotantoon. Laitteella oli tarkoitus ryhtyä valmistamaan koneellisesti ...
 • Huokoisuuden säätäminen metallien ruiskuvalussa 

  Niemi, Jani; Rasi, Roni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua metallinruiskuvalutekniikkaan ja tutkia prosessin vaiheita, jotka vaikuttavat saatavan kappaleen huokoisuuteen. Samalla pyrittiin saamaan aikaan kappaleeseen kohtuullinen ...
 • Ruiskuvalettavat solunkasvatusalustoissa käytettävät muovimateriaalit 

  Heinonen, Arto (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteen oli selvittää, mitä termoplastisia muoveja käytetään solunkasvatusalustoina, niiden erityispiirteitä sekä materiaalin valintaa ja saatavuutta. Työssä otettiin huomioon myös kasvualustojen valmistusta ...
 • Huollonhallinnan systematisointi konepajassa 

  Lasarov, Jookkia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia kunnossapidon tietojärjestelmä Outokummun Metalli Oy:lle. Yrityksellä ei aiemmin ollut käytössä kunnossapidon järjestelmää, joten tarve tälle opinnäytetyölle löytyi yritykseltä. ...
 • Työn tuottavuuden parantaminen 5S-menetelmän avulla 

  Kukkonen, Tommi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli parantaa työn tuottavuutta 5S-menetelmään pohjautuvilla suunnitelmilla. Suunnitelmien tarkoitus oli parantaa jo olemassa olevia toimintatapoja ja tehdä niistä toimivia sekä toteutuskelpoisia. ...
 • Tuotantolaitteen suunnittelu 

  Hytönen, Mikko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käydään läpi tuotteen suunnitelumenetelmiä intuitiivisesta suunnittelusta systemaattiseen suunnitteluun. Opinnäytetyössä käytetään standardin VDI 2222 määräämiä menetelmiä tuotesuunnittelussa. ...
 • 5S-kehitystyö Sisu Worx Oy:lle 

  Niemelä, Aleksi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa 5S-kehitystyö konepajan tuotantosoluun Lean-periaatteiden mukaisesti. Kehitystyön tavoitteena oli parantaa tuotantosolun siisteyttä ja nopeuttaa tuotantotyön ...
 • Mittavälinekalibroinnin kehittäminen 

  Korhonen, Petteri; Väisänen, Lauri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää yritykseen mittalaitteiden kalibrointijärjestelmää. Opinnäytetyössä tehtiin täydellinen kartoitus yrityksessä olevista mittalaitteista, jonka pohjalta järjestelmää kehitettiin ...
 • Syöttösiilon kehittäminen 

  Riikonen, Keijo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tavoitteena oli laatia toteutettavissa oleva suunnitelma syöttösiilon parantamisesta. Parannuksen tarkoitus oli tehostaa tuotantoprosessia ja tehdä siitä häiriöttömämpi. Opinnäytetyön tavoitteena oli ...