Uusimmat viitteet

 • Kunnossapitosuunnitelma Joensuun CNC-Machining Oy:lle 

  Ihalainen, Toni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tehdä kattava kunnossapitosuunnitelma Joensuun CNC-Machining Oy:lle. Kunnossapitosuunnitelmalla pyrittiin luomaan parempi pohja ja edellytykset tulevaisuuden kunnossapidolle. Hyvään ...
 • Selvitystyö sylinteritoimisen telaohjaimen oman valmistuksen kannattavuudesta 

  Argillander, Atte (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tehtiin selvitys sylinteritoimisen telaohjaimen kannattavuudesta ja soveltuvuudesta ottaa yrityksen omaan suunnitteluun ja valmistukseen. Työn alkuosuudessa käydään läpi paperikoneen kuivatusosaa, sen ...
 • Koneistuskiinnittimen suunnittelu 

  Mourujärvi, Janne (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella koneistuskiinnitin Joensuun CNCMachining Oy:lle. Koneistuskiinnittimen tulisi soveltua viiden eri puskulevyn koneistukseen, joita käytetään John Deere -metsäkoneissa. ...
 • Tärinänvaimentimien Toiminta Pakkasella 

  Ikonen, Jani (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin tärinänvaimentimien toimintaan ja niiden mitoitukseen. Opinnäytetyön tarkoituksena oli koota tarkennuttu mitoitusohje tärinänvaimentimille pakkaseen. Opinnäytetyössä perehdyttiin ...
 • Prosessien ja koneiden suorituskyvyn mittaus 

  Ryynänen, Juko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyö toteutettiin Abloy Oy:n Joensuun Door Control -liiketoimintayksikössä. Työ kohdistui ovensulkimien osavalmistukseen männän hionnassa ja rungon koneistuksessa. Opinnäytetyössä tutkittiin useampien eri ...
 • Lukkojen kokoonpanosolun työnkehittäminen 

  Aittokoski, Pyry (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä kehitettiin työpistettä Lean-periaatteiden mukaisesti. Työn tavoitteena oli löytää työpisteen sujuvaa toimintaa häiritseviä hukkia sekä etsiä keinot niiden eliminoimiseksi. Tarkoituksena oli tehdä ...
 • Viilun 1-kuivauskoneen tehollisen käyntiajan ja tuotantotehojen lisääminen 

  Mutanen, Jarno (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli pyrkiä nostamaan Joensuun vaneritehtaan 1-kuivauskoneen tehollista käyntiaikaa ja tuotantotehoja. Tavoitteena oli selvittää kui-vauskoneessa eniten häiriötä aiheuttavat tekijät ja ...
 • Puutavarakahmarin rakenteen jäykistäminen 

  Ratinen, Tuomas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin, kuinka pystytään parantamaan Outokummun Metalli Oy:n Vahva C21 -puutavarakahmarin rakenteen kestävyyttä ja vähentämään taipumia FEM -analyysin avulla. Työssä pyrittiin mallintamaan todenmukainen ...
 • Siirtoseinän teleskooppitiivisteen kehitys 

  Laaksonen, Valtteri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli kehittää uusi kytkentämalli teleskooppitiivisteelle siirtoseinään. Samalla tutustuttiin ääneneristykseen. Alussa käydään läpi ääneneristys ja äänen eri ominaisuuksia ja niiden vaikutuksia ...
 • Suunnittelusäännöstön laatiminen ohutlevytuotteiden suunnitteluun 

  Ratilainen, Aleksi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tavoitteena oli luoda suunnittelusäännöstö Finelcomp Oy:n tuotesuunnitteluosaston käyttöön. Säännöstön laatimisessa tarkoituksena oli luoda tietopankki ohutlevytuotteiden suunnitteluun, standardisoida ...
 • RULLAMUOVAUSLINJAN SUUNNITTELU JA VALMISTUS 

  Koskinen, Samu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja valmistaa rullamuovauslinja Poimukate Oy:n käyttöön. Rullamuovauslinjalla haettiin tehokkuutta yrityksen tuotantoon. Laitteella oli tarkoitus ryhtyä valmistamaan koneellisesti ...
 • Huokoisuuden säätäminen metallien ruiskuvalussa 

  Niemi, Jani; Rasi, Roni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua metallinruiskuvalutekniikkaan ja tutkia prosessin vaiheita, jotka vaikuttavat saatavan kappaleen huokoisuuteen. Samalla pyrittiin saamaan aikaan kappaleeseen kohtuullinen ...
 • Ruiskuvalettavat solunkasvatusalustoissa käytettävät muovimateriaalit 

  Heinonen, Arto (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteen oli selvittää, mitä termoplastisia muoveja käytetään solunkasvatusalustoina, niiden erityispiirteitä sekä materiaalin valintaa ja saatavuutta. Työssä otettiin huomioon myös kasvualustojen valmistusta ...
 • Huollonhallinnan systematisointi konepajassa 

  Lasarov, Jookkia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia kunnossapidon tietojärjestelmä Outokummun Metalli Oy:lle. Yrityksellä ei aiemmin ollut käytössä kunnossapidon järjestelmää, joten tarve tälle opinnäytetyölle löytyi yritykseltä. ...
 • Työn tuottavuuden parantaminen 5S-menetelmän avulla 

  Kukkonen, Tommi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli parantaa työn tuottavuutta 5S-menetelmään pohjautuvilla suunnitelmilla. Suunnitelmien tarkoitus oli parantaa jo olemassa olevia toimintatapoja ja tehdä niistä toimivia sekä toteutuskelpoisia. ...

Näytä lisää