Uusimmat viitteet

  • Rekrytointiprosessin kehittäminen 

    Sivunen, Minna-Mari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
    Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona rakennusalan suunnittelutoimisto IdeaStructura Oy:lle. Yrityksessä on itseorganisoituva organisaatiorakenne. Yrityksessä oli havaittu, että sen yhtenä haasteena on rekrytointiprosessi ...