Uusimmat viitteet

 • Sosiaalisen median käyttöönotto työyhteisössä 

  Lukkarla, Annu (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
  Sähköpostit ovat olleet työelämän työkaluina jo pitkään, mutta sosiaalisen median tultua ihmisten vapaa-aikaan voidaan miettiä, voisiko työelämän kommunikointitapoja parantaa. Sosiaalinen media tulee väistämättä myös ...
 • Linux Terminal Server järjestelmä 

  Jokinen, Pirjo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
  TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous JOKINEN PIRJO Opinnäytetyö 32 sivua + 3 liitesivua Työn ohjaaja Lehtori Päivi Hurri Toimeksiantaja Kouvolan kaupunki, sivistys Lokakuu 2011 Avai ...
 • Tietokantasovelluksen toteutus Access 2007 -ohjelmalla 

  Ojakorpi, Pia (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
  Tietokantasovellus on ohjelma, jonka avulla tietokannan tietoja tallennetaan ja hallitaan. Tietokantasovelluksen kehitystyön lähtökohtana ovat loppukäyttäjän toiveet ja tarpeet. Kehitystyötä edeltää tietokannan huolellinen ...
 • Yhteisön huomioiminen web-sivuston uudistuksessa 

  Kola, Helena (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
  Nettiyhteisöt ovat nykypäivää. Tieto kulkee sosiaalisen median kautta käyttäjältä toiselle blogiverkostoissa, keskustelupalstoilla ja Facebookissa. Runsas staattinen sisältö ei enää välttämättä riitä houkuttelemaan ...
 • INTERNET-SIVUJEN SUUNNITTELU KYYTI-KIRJASTOILLE 

  Skog, Christer (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
  Tämän työn tarkoituksena on selvittää, miten Kymenlaakson yleisten kirjastojen verkkosivujen sisällöntuotanto voidaan toteuttaa Drupal-julkaisujärjestelmällä. Työssä on suunniteltu kirjaston sisällöntuotantoryhmien ...
 • Työasemien vakiointiprosessi Altiris sovelluksen avulla 

  Mänttäri, Sami (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
  Opinnäytetyössä aiheena oli tutkia ja toteuttaa Tuote Oy:n työasemien ohjelmistovakiointi.Tuote Oy on ulkoistanut IT-toimintonsa Palvelu Oy:lle, jonka tarjoamalla Altiris-sovelluksella työ toteutettiin. Työn tavoitteena ...
 • Joomla!-julkaisujärjestelmän käyttö yhdistystoiminnassa 

  Tiitinen, Katariina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
  Erilaisten julkaisujärjestelmien käyttö on lisääntynyt merkittävästi ilmaisten ohjelmistojen myötä. Niiden avulla sivuston ylläpito on helppoa, ja ne tarjoavat usein mahdollisuuden sivustolle rekisteröitymiseen. ...
 • Kemikaalien riskinarviointimenetelmän kehittäminen verkkoympäristöön 

  Saarikko, Juha (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
  Kemikaalien riskinarvioinnit ovat kemikaalilainsäädännön työnantajalta velvoittama toimenpide kemikaalien turvallisen käytön ja varastoinnin takaamiseksi. Riskinarviointitoimenpiteiden on tarkoitus kohdentaa työympäristössä ...
 • AVOIMEN LÄHDEKOODIN KUVANKÄSITTELY- JA TAITTO-OHJELMAT: CASE TEKE OY 

  miettinen, taneli (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia ja kehittää yrityksen julkaisuprosessia ja ottaa käyttöön avoimen lähdekoodin ohjelmia, joita käytetään yrityksen julkaisuprosessin apuna. Työssä tutkitaan yrityksen julkaisuprosessia ...
 • Saimaprint sähköiseen liiketoimintaan Elisa Markkina-avaimella 

  Taimisto, Viljami (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
  Painotalo Saimaprintin yrittäjä Asko Verho etsi sähköistä työkalua yrityksensä sähköisen liiketoiminnan ja kanssakäymisen toteuttamiseen. Hyvänä vaihtoehtona esiin nousi Elisa Oyj:n palvelu Markkina-avain toteutuksen kera. ...
 • Open source foorumit 

  Pitkänen, Timo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
  Internetin keskustelupalstat eli foorumit ovat hyvä kommunikointiväline kaikenlaisiin tarkoituksiin, kuten yleiseen keskusteluun tai jonkin ohjelman tai muun tuotteen tukikanavaksi. Foorumiohjelmistoja on olemassa useita ...
 • Kymenlaakson ammattikorkeakoulun lomakeuudistus 

  Hynynen, Satu (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
  Sähköisen asioinnin lisääntyessä erilaisten palvelujen, toimintatapojen ja lomakkeiden uudistaminen tulevat ajankohtaisiksi monissa yrityksissä ja laitoksissa. toimintatapojen omaksuminen tietoverkkojen ja ohjelmistojen ...
 • Yleistietoa Linuxista 

  Mäenpää, Eija (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
  Kiinnostus Linux-käyttöjärjestelmää kohtaan on viime aikoina selvästi lisääntynyt. Yleisiä kuvauksia Linuxin toiminnasta on hankala löytää, jakelupakettien erilaisuuden vuoksi. Vaikka Internet-sivustoja on runsaasti, ne ...
 • Modulaarisen järjestelmän laajentaminen - Moodlen kurssien arkistointilohko 

  Hatakka, Mika (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
  Laajennettavuus on yksi merkityksellisimmistä ominaisuuksista varsinkin avoimen lähdekoodin sovelluksissa ja järjestelmissä. Modulaarisuus antaa laajennettavuuteen selkeän toteutusmallin. Digitaalisen materiaalin arkistointi ...
 • Linux-pohjaiset palvelinsovellukset 

  Lindbom, Janne (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
  Linux on tehokas ja varsin yleinen käyttöjärjestelmä erityisesti palvelinympäristöissä. Jokainen palvelinten parissa työskentelevä tulee luultavasti jossain vaiheessa sen kanssa tekemisiin, mutta Windows-ympäristön ...

Näytä lisää