Uusimmat viitteet

 • YMPÄRISTÖRAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN E-KAUPASSA 

  Koskinen, Ari (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin ympäristöraportoinnin kehitystä yrityksen kehysryhmille ja asiakkaille. Opinnäytetyö tehtiin kohdeyritys Papyrus Finland Oy:lle. Papyrus Finland Oy on osa 22 maassa toimivaa Papyrus Group ...
 • NESTEMAALITEHTAAN TUOTANTOPROSESSIEN LÄPIMENOAIKOJEN ONGELMAT JA KEHITTÄMINEN 

  Räsänen, Olli (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tutkimuksen aiheena oli parantaa nestemaalitehtaan tuotantoprosessien läpimenoaikoja ja havaita erilaisia ongelmia ja kehityskohteita. Havaittuihin kohteisiin pyrittiin ke-hittämään parannusehdotuksia. Tutkimuksen aikana ...
 • Kutistemuovilaiteinvestointi 

  Kallio, Ollimatti (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Oy Innogas Ab:n mahdollisuudet investoida kutistemuovilaitteeseen. Tarkoituksena on korvata tällä hetkellä manuaalisesti asennettavat suojahatut ja kierteensuojat automatisoidulla ...
 • Maalauslinjan ripustimien hankintaprojekti 

  Suikkanen, Olli (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
  Ripustimien ja maalauslinjan täyttöasteen hyödyntäminen nykyaikaisessa metalliteollisuudessa on tullut tehokkaammaksi uudenlaisten ripustinratkaisujen myötä. Hyvä täyttöaste vähentää läpimenokertoja sekä parantaa ...
 • Transitoliikenteen hallintajärjestelmät osana Mobiilisatama-projektia 

  Kuparinen, Joonas (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
  Tämä työ tehtiin osaksi Mobiilisatama-projektia ja sen toimeksiantaja on projektissa tutkimusosapuolena oleva Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / Kymi Technology. Työssä kartoitettiin olemassa olevia ja kehitteillä olevia ...
 • Tuoreleivontayksikön varastonkierto 

  Olsson, Mats (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
  TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalous OLSSON, MATS Tuoreleivontayksikön varastonkierto Opinnäytetyö 30 sivua + 3 liitesivua Työn ohjaaja Lehtori Esko Simonen Toimeksiantaja Vaasan Oy Toukokuu ...
 • Toimitusketjun informaatiovirran kehitys 

  Pasanen, Emma (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia Fujitsu Services Oy:n toimitusketjun informaatiovirtoja perehtyen nimenomaan yrityksen sisällä tapahtuviin informaatiovirtoihin, tiedonsiirtoon ja -hallintaan. Tavoitteena oli löytää ...
 • Kuriiripalvelutarjousten vertailu maailmanlaajuisesti toimivassa konsernissa 

  Lehtonen, Tomi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
  Opinnäytetyön aiheena oli Metso Oyj:n kansainvälisen kuriiritarjouspyynnön tulosten analysointi ja johtopäätökset. Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jolla on toimintaa yli 50 maassa. Kuriirin sopimusneuvottelut ...
 • Sataman terminaaliliikenteen ohjaus sisäisillä tieväylillä ja Tullin paikoitusalueella 

  Lehto, Ulriikka (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
  Liikennemäärät ovat olleet kasvussa Suomen satamien osalta koko 2000-luvun ajan. Nykyisen maailmanlaajuisen taloudellisen taantuman takia tilanne on kuitenkin liikennemäärien tarkkailua ajatellen poikkeuksellinen ja tarjoaa ...
 • MATERIAALIKESKUKSEN JA VUODEOSASTOJEN VÄLISEN LOGISTIIKAN KEHITTÄMINEN ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALASSA 

  Partanen, Lasse (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
  Tämä opinnäytetyö on tehty Etelä-Karjalan keskussairaalalle. Keskussairaalassa osastojen hoitotarvikkeiden tilaamisen ja hyllyjen täyttämisen ovat tehneet perinteisesti osastoilla työskentelevät hoitajat. Hoitajilla on ...
 • Tuotannonohjauksen virtuaalinen oppimisympäristö 

  Kekäle, Minna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
  Tässä insinöörityössä kuvataan talvella 2010 toteutettua projektia, jossa tavoitteena oli luoda Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Virtuaalitehdas-opetusluokkaan virtuaalinen oppimisympäristö, jossa opiskelijat voivat ...
 • HUOLTO- JA VARAOSAKESKUKSEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN LEAN-TYÖKALUILLA 

  Ranta, Topi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
  Tämän insinöörityön tarkoituksena oli kehittää Karhulan Teollisuuspuistossa sijaitsevan Sulzer Pumps Finland Oy:n huolto- ja varaosakeskuksen toimintaa Lean-filosofian ja sen eri työkalujen avulla. Tällä tavoin pyrittiin ...
 • Ennakkohuolto- ja laitetietokanta 

  Jääskeläinen, Lassi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
  Kunnossapidon ohjelma tai tietojärjestelmä on yrityksen organisaatioon kuuluva työkalu, jota tulisi käyttää tavoitepäämäärien saavuttamiseen sekä kehittää järjestelmää tulevien tarpeiden mukaisesti. Nykyaikaisessa tuotannossa ...
 • Liiketoimintasuunnitelma pystyhirsi-innovaation kaupallistamiseksi 

  Juutilainen, Antti (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
  Insinöörityön aiheena oli pystyhirsi-innovaatio, ja tavoitteena laatia patentoidun tuotteen pohjalta liiketoimintasuunnitelma, jonka avulla Oy Bau Log Ltd voi hakea rahoitusta ja lähteä luomaan menestyksellistä ...