Uusimmat viitteet

 • MicroStationin käyttökartoitus Pöyry Finland Oy:lle 

  Kousa, Riikka (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
  MicroStation on Bentley Inc.n tietokoneavusteinen suunnitteluohjelma. Pöyry Finlandilla MicroStationista on vahvassa käytössä kolme eri versiota MicroStation J, V8 ja V8i. Etenkin vanhin versio J, joka on julkaistu yli 10 ...
 • PIKAMALLINNUKSEN HYÖDYNTÄMINEN RUISKUVALUTUOTTEIDEN SUUNNITTELUSSA : Case: Produal Oy 

  Lonka, Tarmo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
  Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on mukana viiden muun suomalaisen ammattikorkeakoulun ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa Rocket-kehittämisprojektissa. Projektin osahankkeena on tutkia ja kehittää pikamallinnu ...
 • Saumaussienipesuri 

  Ryöppy, Mikko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
  Tehtävänä tässä opinnäytetyössä oli suunnitella Hammeri Oy:lle saumasienipesuri, jolla saumaussienen voisi pestä nopeasti ja vaivattomasti. Suunnittelutyö toteutettiin Kymidesignin tiloissa Kouvolassa. Ohjelmistona ...
 • Kennolevyelementin kehittäminen messukäyttöön 

  Mankki, Lilia (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
  Kaikkein sosiaalisin media – messut – tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden yrityksen ja asiakkaan kasvokkain kohtaamiseen, sidosryhmien tapaamiseen sekä yritysmielikuvan luomiseen. Messujen vahvuus mediana perustuu ...
 • ARKKILEIKKURI 4:N VIIMEISEN NOSTOPÖYDÄN VIKOJEN SELVITTÄMINEN JA KORJAUSSUUNNITELMA 

  Kukkonen, Mikko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
  Arkkileikkuri 4:n viimeisen nostopöydän vääntövarren korvakkeet ovat rikkoutuneet useaan kertaan. Työn tarkoituksena oli selvittää rikkoontumisten aiheuttaneet syyt ja suunnitella tarvittavat korjaukset. Työssä selvitettiin ...
 • Kuivapaperin käyttö sterilointipakkauksissa 

  Vihertö, Saija (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on ollut kehittää uusia ratkaisuja sterilointipakkauksiin kuivapaperimateriaalia käyttäen hygieenisyyden parantamiseksi. Työn toimeksiantaja on KopTeri-hanke, jonka tavoitteena on kehittää ...
 • Asiakastyytyväisyystutkimus : Kotka Maretarium Oy, Meripuoti 

  Tohmo, Heidi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan asiakkaiden ostokäyttäytymistä Kotka Maretarium Oy:n matkamuistomyymälässä. Tutkimuksen tarkoituksena on kerätä tietoa asiakkaiden asenteista, mielipiteistä ja kokemuksista sekä havaintoja ...
 • 3D-suunnitteluohjelmiston käyttöönotto: käyttöohjeen dokumentointi ja koulutus 

  Palonen, Sami (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
  Etteplanilla on ollut suunnitteilla Siemens PLM Softwaren NX-ohjelmiston käyttö eräälle asiakkaalle tehtäviin 3D-mallintamisiin. NX on kolmiulotteinen suunnitteluohjelmisto tuotekehityksen, valmistuksen ja suunnittelun ...
 • Automaatioaseman toiminnan parantaminen 

  Piesanen, Markus (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
  Tein opinnäytetyöni Kotkan Mussalossa sijaitsevalla kalkkiasemalla. Jo aikaisemmin rakennettu automaatioasema oli melko hankalasti ylläpidettävissä huollon osalta. Keskityn opinnäytetyössäni nimenomaan aseman ylläpidon ...
 • Matkapurjeveneiden sisätilojen tutkiminen naisnäkökulmasta : Toimintojen tutkiminen ja kehittäminen 

  Palonen, Heini (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
  Purjeveneiden sisätiloiksi luetaan nukkumatilat eli kajuutat, keittiö eli pentteri, saniteettitilat sekä oleskelutila eli salonki. Kajuuttoja on yleensä sekä edessä että takana ja niiden lukumäärä määräytyy veneen koon ja ...
 • Hiontapöydän suunnittelu 

  Heikkilä, Vesa (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
  TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tuotekehitys HEIKKILÄ, VESA Hiontapöydän suunnittelu Opinnäytetyö 27 sivua + 6 liitesivua Työn ohjaajat Lehtori Ilkka Estlander, Kymenlaakson ...