Uusimmat viitteet

 • Inserttikiinnitykset kerrosrakenteessa : Vapaasti muunneltavan kiinnitysmenetelmän kehittäminen kansikiskoille 

  Rautalin, Joonas (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Kiinnikkeiden asentaminen kerrosrakenteeseen vaatii yleensä rakenteellisia muutoksia kiinnityspisteiden kohdalla. Koska muutokset jälkikäteen ovat aina työläitä toteuttaa, kiinnityspisteiden paikat on määritettävä ennalta. ...
 • Lasikuituveneen pinnanlaadun kriteerit 

  Ahola, Taneli (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyössä oli tavoitteena luoda ruiskulaminoimalla valmistetuille lasikuituveneille hyväksyttävän pinnanlaadun kriteerit. Veneen valmistajalla ei ole tällä hetkellä selviä vaatimuksia pinnanlaadulle, vaan asiakas voi ...
 • Skimboard-laudan tuotekehitys ja rakennesuunnitelma 

  Hanski, Aki (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyö käsittelee skimboard-laudan suunnittelu- ja valmistusprosessia. Lisäksi työssä käsitellään eri komposiittimateriaalien ominaisuuksia ja soveltuvuuksia kyseiseen tuotteeseen. Työn tarkoituksena on ollut selvittää ...
 • POLYKLOROPREENI MEKAANISET OMINAISUUDET : RIB-veneen ponttonin kiinnitys runkoon liimaliitoksella 

  Lappalainen, Otto-Aapeli (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  RIB-veneen ponttoni kiinnitetään runkoon tavanomaisesti liimaliitoksella. Liimaliitoksen lujuusominaisuuksista ei ole kuitenkaan kattavasti tutkittua tietoa eri tuotanto- ja käyttöolosuhteissa. Tässä opinnäytetyössä oli ...
 • Runkotyypin vaikutus veneen polttoaineenkulutukseen 

  Sillanpää, Juho (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyö käsittelee runkotyypin vaikutusta veneen polttoaineenkulutukseen. Työssä käsitellään veneen kulkuvastukseen ja sitä kautta veneen polttoaineenku-lutukseen vaikuttavia tekijöitä, sekä verrataan trimaraanirunkoisen ...
 • Alumiiniveneen rungon rakennemitoitus 

  Impola, Jere (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyö käsittelee alumiiniveneen rungon rakennemitoitusta. Työssä koottiin Microsoft Excel -pohjainen alumiiniveneen rakenteen mitoitustyökalu. Rakennelaskelma tehtiin standardin ISO 12215-5 ohjeistuksen mukaisesti. ...
 • Sarjavalmisteisen perämoottorin kehittyminen teknisenä tuotteena 

  Sainio, Mikko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyö käsittelee sarjavalmisteisen perämoottorin kehitystä teknisenä tuotteena ensimmäisestä nykyaikaisesta perämoottorista alkaen. Lisäksi opinnäytetyössä käsitellään nykyaikaisen, sarjavalmisteisen perämoottorin ...
 • SÄHKÖVENEILYN MAHDOLLISUUDET JA TULEVAISUUS 

  Tirkkonen, Tommi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyö käsittelee sähkömoottoreiden ja muiden uusiutuvien energialähteiden käyttöä veneen moottorina. Työssä tällaista venettä nimitetään sähköveneeksi. Sähköveneily ei ole aivan uusi keksintö, mutta kirjallisuutta ...
 • Huviveneen sertifiointi 

  Mansner, Sanni (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyön aiheena oli selvittää, mitä on huviveneen sertifiointi, mitä dokumentteja vaaditaan huviveneen sertifiointiin sekä koota Celeri-veneestä kyseiset dokumentit. Työn tarkoituksena oli saada Celerille CE-merkintä ...
 • Lujuusopin soveltaminen tuotekehityksessä 

  Puro, Markos (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
  Nykyaikaisilla suunnitteluohjelmilla lujuusoppia voidaan käyttää tuotekehityksessä yhtä aikaa muun suunnittelun kanssa. Käytetyimmät 3D-suunnitteluohjelmat sisältävät lujuuslaskenta lisäosan, joissa suunniteltaville ...
 • Vesisuihkuvetolaitteen aiheuttamien voimien välitys veneen runkoon 

  Landgrén, Ben (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän insinöörityön tutkimuksen aiheena ovat vesisuihkuvetolaitteen aiheuttamat voimat. Tarkastelun osalta erityisasemassa on Alamarin-Jetin AJ 245 vetolaite ja sen monipuoliset asennustavat. Työn tavoitteena on selvittää ...
 • Polyeteeniveneen rakennemitoitus 

  Mäki, Mikko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyö käsittelee polyeteenin käyttöä veneteollisuudessa veneenvalmistusmateriaalina. Lisäksi työssä käsitellään polyeteeniveneen rakenteen mitoitusta ja mitoituksen ongelmakohtia. Työn tarkoituksena on ollut selvittää ...
 • Alumiini- ja lujitemuovikappaleiden liiimaus venetuotannossa 

  Tainio, Andreas (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
  Rakenteellisten liimaliitosten käyttö venetuotannossa on ollut suhteellisen vähäistä ja liimoja on käytetty lähinnä mekaanisen liitoksen tiivistämiseen. Liimaliitoksen käyttö perinteisten liitosmenetelmien korvaajana on ...
 • Työharjoittelun merkitys tekniikan alan koulutusohjelmille 

  Sweins, Kari (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
  Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää erilaisia työharjoittelumetodeja tekniikan alalle ja pohtia TET-jakson toimivuutta ammattikorkeakoulu tasolla. Opinnäytetyötä varten tehtiin kysely 24 veneteknologialinjan opiskelijalle. ...
 • Venehallin käyttömahdollisuuksien kartoitus 

  Alonen, Kastehelmi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Kotkan Sikosaaressa sijaitsevalle venehallille mahdollisia liiketoimintaideoita ja konkreettisia ehdotuksia hallin muokkaamiseksi monipuolisempaan käyttöön. Työn tavoitteena on koota ...

Näytä lisää