Uusimmat viitteet

 • Varahenkilöstössä työskentelevien hoitajien kokemukset työhyvinvoinnistaan 

  Katajisto, Maritta; Hyrkäs, Katri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Rauman sosiaali- ja terveysalan akuuttivarahenkilöstössä työskentelevien hoitajien kokemuksia työhyvinvoinnistaan. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa työterveyshuollon ...
 • RatamoTurun asiakkaiden kokemuksia ryhmien vaikutuksesta kuntoutumiseen 

  Tiitta, Sakari (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää RatamoTurun asiakkaiden tuntemuksia ryhmätoimintojen vaikutuksesta yksilöllisen kuntoutumisen edistymiseen. Tavoitteena on saada uutta tietoa kohdeorganisaatiossa pidettävien ...
 • Simulaatiotilanteen vaiheet hoitotyön koulutuksessa 

  Jakovaara, Matilda; Ilitchova, Alina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018p)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) hoitotyön opiskelijoille posteri sekä diasarja simulaatiotilanteen vaiheista. Opinnäytetyön tavoitteena oli selkeyttää ...
 • Porin Päiväyksikön historiikki 

  Harjula, Henna-Reetta; Mäki, Miia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvailla Porin Päiväyksikön hoitoideologian ja henkilöstövaihdosten muutoksia. Tavoitteena oli muodostaa kirjallinen kooste historiasta Satakunnan sairaanhoitopiirille 40 juhlavuoden kunniaksi. ...
 • Kolme viriketuokiota Puhurikotiin 

  Salonen, Janina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Projektin tarkoituksena oli järjestää kolme viriketuokiota ikääntyneille asukkaille Puhurikodissa. Viriketoimintoina käytettiin levyraatia, koira-avusteista toimintaa sekä muistelua muistelulaatikon avulla. Projektin ...
 • Aktiviteettipaketti intervalliasiakkaiden toimintakyvyn ylläpitämiseksi vanhainkodissa 

  Routi, Roosa-Maria (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän projektiluontoisen opinnäytetyön tarkoitus oli koota aktiviteettipaketti työvä-lineeksi Merituulikodin Tyynelässä työskenteleville hoitajille intervalliasiakkaiden aktivoimiseksi. Tavoite oli luoda aktiviteettipaketti ...
 • Haavanhoito-opas esperi hoivakoti jokilaaksoon 

  Salminen, Suvi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella, laatia ja arvioida haavanhoidon opas Esperin hoivakoti Jokilaakson henkilökunnan käyttöön. Oppaan tavoitteena oli yhtenäistää hoitajien haavanhoito käytäntöjä sekä auttaa ...
 • Voimaannuttava valokuvaus apuna mielenterveyskuntoutujille 

  Rainio, Katherine; Laine, Tuisku (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin projektina, jonka tarkoituksena oli järjestää Hiittenhovin palveluasunnossa asuville mielenterveyskuntoutujille voimauttava valokuvauspäivä. Projekti toteutettiin yhdessä SataEdun kuvallisenilmaisun ...
 • Videoiden käyttö potilasohjauksessa - kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

  Rantanen, Elise (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli kuvata videoiden käyttöä potilasohjauksessa. Tavoitteena on tuottaa näyttöön perustuvaa tietoa video-ohjauksesta potilasohjauksen kehittämisen tueksi. Työ tehtiin Satakunnan sairaanhoitopiirille. ...
 • Äidin synnytyksen jälkeisen masennuksen vaikutukset varhaiseen vuorovaikutukseen ja lapsen kehitykseen - kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

  Juutinen, Mia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata äidin synnytyksen jälkeisen masennuksen vaikutuksia varhaiseen vuorovaikutukseen sekä lapsen psyykkiseen kehitykseen. Kirjallisuuskatsauksen avulla pyrittiin vastamaan kolmeen ...
 • Alkoholinkäytön puheeksi ottaminen ja varhainen tuki Porin perusturvakeskuksen lastenneuvoloissa 

  Lindberg, Helena; Rintala, Ann-Mari (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten alkoholinkäytön puheeksi ottaminen ja varhainen tuki toteutuvat Porin yhteistoiminta-alueen lastenneuvoloissa. Tavoitteena oli saada tietoa tekijöistä, jotka vaikuttavat ...
 • Erityisopettajien kokemuksia monialaisesta yhteistyöstä lastenpsykiatrian kanssa 

  Auramaa, Ilona (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa erityisopettajien kokemuksia monialaisesta yhteistyöstä lastenpsykiatrian kanssa. Tutkimuksessa haastateltiin erityisopettajia, joilla on laaja kokemus yhteistyöstä ...
 • Laadukas laskimoverinäytteenotto - opasmateriaalia hoitotyön opiskelijoille 

  Kortelainen, Emilia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena eli projektiluonteisena, jossa käytettiin menetelmänä kuvasarjan tekemistä teoreettisen aineiston pohjalta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa kuvasarja ...
 • Steriilin pöydän valmistelu pientoimenpidettä varten ja steriilien käsineiden pukeminen 

  Tenkilä, Anni; Heine, Olivia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Projektin tarkoituksena oli tuottaa kuvasarjat opetuksen tueksi Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) hoitotyön opiskelijoille steriilin toimenpidepöydän valmistelusta ja steriilien käsineiden pukemisesta. Projektin ...
 • Virtsan perustutkimusten ottaminen : Ohjeistus hoitotyön opiskelijoille 

  Keso, Salla; Mattila, Emilia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa ohjeistus virtsan perustutkimusten ottamisesta hoitotyön opiskelijoille. Tavoitteena oli, että opiskelija hallitsee virtsan perustutkimusten tekemisen laadukkaasti jo opiskeluaikana. ...

Näytä lisää