Uusimmat viitteet

 • Viriketoimintaa Innovatiivisin ottein Kaunisjärven Vanhainkodin Asukkaille 

  Kuosmanen, Tarmo; Lummi, Kristiina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän projektiluontaisen opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää innovatiivisin ottein voimaannuttavia viriketuokioita Kaunisjärven vanhainkodin asukkaille. Tavoitteena oli, että vanhukset kokisivat toimintakykynsä ja ...
 • Tutkimuksellinen opinnäytetyö Porin kulttuuripaja Lumon vaikuttavuudesta 

  Nieminen, Emmi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö liittyi alun perin Sosped säätiön Kulttuuripaja Lumon Porin toimipisteeseen, joka tällä hetkellä toimii Tukiranka ry:n alaisena. Tarkoituksena oli tutkia Kulttuuripajan vaikutusta sen käyttäjien elämänlaatuun. ...
 • Elämäntarina-ajattelu vanhustenhoidossa omaisen näkökulmasta 

  Lappalainen, Iida; Hagner, Maria (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää omaisten näkökulmia elämäntarina-ajattelusta vanhustenhoidossa sisältäen asioita, joita omaiset haluavat läheisistään tiedettävän heidän siirtyessään pitkäaikaishoitoon. ...
 • Sydänterveyden edistäminen: elintapaohjausta mielenterveyskuntoutujille 

  Peltonen, Emilia; Ekman, Jonna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää elintapaohjauskertojen sarja mielenterveyskuntoutujille Porin Hyvän Mielen Talolla. Tavoitteena oli havainnollistavan ja tietopohjaisen elintapaohjauksen keinoin motivoida ...
 • Satakunnan alueen sopimuspalokuntalaisten terveyskäyttäytyminen 

  Aaltonen, Mikko; Mattila, Eero (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Satakunnan alueen sopimuspalokun-talaisten terveyskäyttäytymistä. Tavoitteena oli saada tietoa Satakunnan alueen sopimuspalokuntalaisten terveyskäyttäytymisestä, jota Satakunnan ...
 • Ravitsemuksen merkitys nuorten jaksamiseen ja mielialaan - toiminnallinen opinnäytetyö 

  Levänsuo, Jenni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä laadittiin toiminnallinen ravitsemusohjaus lastensuojelulaitoksessa asuville 10-17 -vuotiaille nuorille. Projektin tarkoituksena oli järjestää toiminnallinen opetustuokio, joka lisää tietoisuutta ...
 • Tupakan, alkoholin ja kannabiksen käytön vaikutukset ehkäisyneuvolan asiakkaiden seksuaaliterveyteen – kirjallisen ohjeen laadinta 

  Leivo, Heidi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa kirjallinen ohje tupakan, alkoholin ja kannabiksen vaikutuksista seksuaaliterveyteen. Tavoitteena oli, että ehkäisyneuvolan työntekijät voivat kirjallisen ohjeen avulla kehittää ...
 • Varahenkilöstössä työskentelevien hoitajien kokemukset työhyvinvoinnistaan 

  Katajisto, Maritta; Hyrkäs, Katri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Rauman sosiaali- ja terveysalan akuuttivarahenkilöstössä työskentelevien hoitajien kokemuksia työhyvinvoinnistaan. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa työterveyshuollon ...
 • RatamoTurun asiakkaiden kokemuksia ryhmien vaikutuksesta kuntoutumiseen 

  Tiitta, Sakari (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää RatamoTurun asiakkaiden tuntemuksia ryhmätoimintojen vaikutuksesta yksilöllisen kuntoutumisen edistymiseen. Tavoitteena on saada uutta tietoa kohdeorganisaatiossa pidettävien ...
 • Simulaatiotilanteen vaiheet hoitotyön koulutuksessa 

  Jakovaara, Matilda; Ilitchova, Alina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018p)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) hoitotyön opiskelijoille posteri sekä diasarja simulaatiotilanteen vaiheista. Opinnäytetyön tavoitteena oli selkeyttää ...
 • Porin Päiväyksikön historiikki 

  Harjula, Henna-Reetta; Mäki, Miia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvailla Porin Päiväyksikön hoitoideologian ja henkilöstövaihdosten muutoksia. Tavoitteena oli muodostaa kirjallinen kooste historiasta Satakunnan sairaanhoitopiirille 40 juhlavuoden kunniaksi. ...
 • Kolme viriketuokiota Puhurikotiin 

  Salonen, Janina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Projektin tarkoituksena oli järjestää kolme viriketuokiota ikääntyneille asukkaille Puhurikodissa. Viriketoimintoina käytettiin levyraatia, koira-avusteista toimintaa sekä muistelua muistelulaatikon avulla. Projektin ...
 • Aktiviteettipaketti intervalliasiakkaiden toimintakyvyn ylläpitämiseksi vanhainkodissa 

  Routi, Roosa-Maria (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän projektiluontoisen opinnäytetyön tarkoitus oli koota aktiviteettipaketti työvä-lineeksi Merituulikodin Tyynelässä työskenteleville hoitajille intervalliasiakkaiden aktivoimiseksi. Tavoite oli luoda aktiviteettipaketti ...
 • Haavanhoito-opas esperi hoivakoti jokilaaksoon 

  Salminen, Suvi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella, laatia ja arvioida haavanhoidon opas Esperin hoivakoti Jokilaakson henkilökunnan käyttöön. Oppaan tavoitteena oli yhtenäistää hoitajien haavanhoito käytäntöjä sekä auttaa ...
 • Voimaannuttava valokuvaus apuna mielenterveyskuntoutujille 

  Rainio, Katherine; Laine, Tuisku (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin projektina, jonka tarkoituksena oli järjestää Hiittenhovin palveluasunnossa asuville mielenterveyskuntoutujille voimauttava valokuvauspäivä. Projekti toteutettiin yhdessä SataEdun kuvallisenilmaisun ...

Näytä lisää