Uusimmat viitteet

 • Yksilöllisyyden toteutuminen ravitsemuksessa tehostetussa palveluasumisessa 

  Salminen, Johanna; Rautava , Sanni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata yksilöllisyyden toteutumista Linnavuoren palvelukodissa asuvan ikääntyneen ravitsemuksessa. Tavoitteena oli saada tietoa ikääntyneiden yksilöllisen ravitsemuksen toteutumisesta ...
 • Tavanomaiset varotoimet - perehdytysmateriaali Porin Perusturvakeskuksen sairaalapalveluille 

  Lehtonen, Saara (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia perehdytysmateriaalia Porin Perusturvakeskukselle tavanomaisista varotoimista. Aineisto tuli kohdeorganisaation käyttöön ja toimi osana perehdytystä. Tavanomaisiin varotoimiin ...
 • Päiväkoti Kuperkeikan toimintakulttuurin kehittyminen 

  Nieminen, Tiia; Toivanen, Henriikka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkimuksellisen opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa 01.10.2016 – 31.12.2017 toteutetun Nakkilan lasten Kuperkeikka -hankkeen vaikutuksia päiväkoti Kuperkeikan toimintakulttuuriin ja –tapoihin henkilökunnan ...
 • Asiakkaan ääni kuuluviin Hiittenhovin tuetun asumisen yksikössä 

  Ristimäki, Elisa; Kekki, Noora (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli perustaa asiakasraati Tukiranka ry Hiittenhovin tuetun asumisen yksikköön ja toteuttaa asiakasraadin kaksi ensimmäistä tapaamista. Työn tavoite oli tuoda asiakkaan ääni kuuluviin ...
 • Omahoitokaavake SatKS:n sisätautipoliklinikalle diabetesta sairastavan aikuisen ohjaamiseen 

  Rintalahti, Antti; Anttikoski, Sanni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Diabetes on sairautena yleistymässä ja on yksi suomalaisista kansantaudeista. Täten myös sen hoitaminen nousee isoon rooliin. Pääsääntöisesti diabetesta sairastavat hallitsevat sairauden hoidon, mutta vaikeat taudinkuvat ...
 • Koulu- ja opiskeluterveydenhoitajan sairaanhoidollinen osaamisen Porin perusturvassa. 

  Viitaniemi, Sanna; Niemi, Mira (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaiseksi Porin perusturvan koulu- ja opiskeluterveydenhoitajat kokevat sairaanhoidollisen osaamisensa, mitkä osa-alueet he kokevat vahvuuksikseen ja millaista koulutusta ...
 • Mielenterveyden edistämisen teemapäivä 

  Österman, Linnea; Sampakoski, Anne-Mari (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää mielenterveyden edistämisen teemapäivä 5-6 luokkalaisille oppilaille Noormarkun yhtenäiskoulussa. Tavoitteena oli edistää lasten ja nuorten mielenterveyttä. Teemapäivän tarkoitus ...
 • Porin PAKKAN vakiintuneen toiminnan arviointi ja kehittämiskohteet 

  Savelius, Sanna; Koskinen, Henni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ehkäisevä päihdetyö on päihteiden ja niiden haittojen ennaltaehkäisyä ja vähentämistä. Päihteitä ovat alkoholi, tupakka ja huumausaineet. Ehkäisevä päihdetyö on moniammatillista ja toiminnan tarkoituksena on ehkäistä ...
 • Injektion käyttökuntoon saattaminen : Opetusvideoiden suunnittelu ja toteutus 

  Viitanen, Eveliina; Puranen, Terhi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Injektion käyttökuntoon saattaminen on yksi tärkeimmistä sairaanhoitajan työmenetelmistä. Teoriaopinnoille on hyvä saada selkeä käytäntöä tukeva opetus. Opintojen aikana saadut kädentaidot kantavat pitkälle työelämään. On ...
 • Ikääntyneen mielenterveys ja päihdeasiakkaan kohtaaminen kotihoidossa 

  Putkonen, Marika (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää Perusturvakuntayhtymä Akselin kotihoidon hoitajille koulutustilaisuudet, jotka koostuivat luennoista, joissa käsiteltiin ikääntyneen mielenterveys- ja päihdeasiakkaan kohtaamista ...
 • Nuorten mielenterveyskuntoutujien kokemuksia kuntoutumisestaan 

  Miettinen, Sirja; Hakasuo , Henriikka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa nuorten mielenterveyskuntoutujien kokemuksia kuntoutumisestaan kuntoutumisyksikkö Rauman Aallossa. Tavoitteena oli, että yksikkö pystyy kehittämään toimintaansa nuorten ...
 • Diabeteslapsen koulupäivän aikainen hoito - ohjausmateriaali koulunkäyntiavustajien käyttöön 

  Veneranta, Sofia; Niemi , Roosa (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön projektityönä tuotettiin Rauman Normaalikoulun koulunkäyntiavustajien käyttöön ohjausmateriaali tyypin 1 diabetesta sairastavan lapsen koulupäivän aikaisesta hoidosta. Ohjausmateriaalilla haluttiin tuoda ...
 • Satakunnan Syöpäyhdistyksen lapsisyöpäpotilasperheiden kokemukset ja toiveet saadusta tuesta 

  Sarin, Satu; Rosenqvist, Jenna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksellisen opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää lapsisyöpäpotilasperheiden kokemuksia ja toiveita saadusta tuesta Satakunnan Syöpäyhdistykseltä lapsen syöpädiagnoosin jälkeen. Opinnäytetyöhön osallistuneet olivat ...
 • Koulutus- ja virkistyspäivä muistisairaiden omaishoitajille ja omaisille 

  Koskinen, Piia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa Porin Seudun Muistiyhdistyksen omaishoitajien ja omaisten koulutus- ja virkistyspäivä. Tarkoituksena oli myös luoda palautelomake, joka jäisi Porin Seudun ...
 • Kun koti taakseni jää : Karjalasta Satakuntaan muuttaneiden evakkojen kokemuksia 

  Kallila, Laura (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli haastatella Karjalasta Satakuntaan muuttaneita evakkoja ja selvittää heidän elämänsä olemassaolokokemuksia sekä niiden vaikutus nykyiseen elämään. Tavoitteena oli luoda laadukasta tietoa ...

Näytä lisää