Uusimmat viitteet

 • Peliyhteisön rakentaminen ja aktivoiminen 

  Hytti, Elli (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia pelien peliyhteisön rakentamis- ja aktivoi-mistoimenpiteitä sekä maksutonta markkinointia sosiaalisessa mediassa. Tutkimuksen aikana saaduista tuloksista luodaan toimenpide-ehdotukset ...
 • Vaatehistorian todenmukaisuus Assassin's Creed - pelimaailmassa : Asusteiden tutkimista ja suunnittelua 

  Wright, Viivi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia Assassin’s Creed-tietokonepelin vaatehistoriallista todenmukaisuutta hahmojen vaatetuksen pohjalta. Opinnäytetyössä analysoidaan hahmojen alkuperäisiä asujaan, jotka heillä on pelin ...
 • Sarjakuvan apupiirtäjänä toimiminen 

  Pelkola, Tiia (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Apupiirtäjän käyttäminen sarjakuvan kuvittamisessa Suomessa on harvinaista. Tämän vuoksi aihe ei ole kovinkaan tunnettu, eikä siitä ole tietoa paljon saatavissa. Tämä opinnäytetyö käsittelee apupiirtäjänä toimimista Avot ...
 • Kenttägrafiikan esituotanto Scarecrow-seikkailupelille 

  Haataja, Annilotta (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan kenttien ja kenttägrafiikan suunnittelua ja esituotantoa prosessina. Yhtenä työn tavoitteena oli tutkia ja helpottaa suunnitteluprosessia peleille yleensä, toisena hyödyntää kyseistä tutkimusta ...
 • Digitaalinen restaurointi ja sen haasteet 

  Vänskä, Veini (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoite on selventää restauroijan työnkuvaa elokuvien digitaalisen restauroinnin parissa. Tutkimuksessa syvennyn myös pohtimaan digitaalisessa restauroinnista esille nousseita kysymyksiä. Restauroijan roolia ...
 • Tositelevisio muutoksessa : Viihdeohjelman lokaatiokuvaus 

  Kuitunen, Ville (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Seuraava opinnäytetyö on tehty Warner Bros International Television Productionnimiselle tuotantoyhtiölle suorittamani työharjoittelujakson pohjalta. Toimin Warner Brosin tuottamassa SuomiLOVE-nimisessä musiikkiviihdeohjelmassa ...
 • Elokuvaajan työkalut 

  Salminen, Matti (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyö Elokuvaajan työkalut tutkii kuvaajan vastuualueita ja hänen käytössään olevia kerronnallisia ja teknisiä työkaluja. Tavoitteena on esittää erilaisia työkaluja ja työtapoja, joilla kuvaaja voi sopeutua eri ...
 • Snakebite nettisarjakuvan julkaiseminen ja toteutus 

  Musturi, Emilia (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyö käsittelee nettisarjakuvan julkaisemista ja nettijulkaisemisessa huomioon otettavia asioita. Huomion kohteena olivat muun muassa sarjakuvan värit, formaatti ja julkaisualustan valinta. Lisäksi työssä käytiin ...
 • Lastenkirjasarjan visuaalisen ilmeen suunnittelu 

  Miettinen, Veera (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyössä suunnitellaan visuaalinen ilme lapsille suunnattuun kirjasarjaan. Työn tavoitteena on luoda kirjasarjalle kohderyhmän huomioiva ja joukosta erottuva visuaalinen ilme, ja hahmot, joihin sekä nuoret että ...
 • Live-DVD:n monikameraleikkaus 

  Laukkanen, Laura (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön produktiivisena osana on Ismo Leikolan Kaikkien aikojen show XL keikan monikameraleikkaus. Tehtäväni oli tuottaa kokonaisuudessaan valmis tuote painoon. Työ koostui materiaalin editoimisesta, valikon ...
 • Elokuvan käsikirjoittaminen : suunnittelu ja toteutus 

  Kuoppamaa, Jonne (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kirjoittaa käsikirjoitus aina ideasta valmiiseen tuotokseen. Tavoitteena oli käydä läpi, mitä kaikkea toimiva käsikirjoitus vaatii, jotta valmiina versiona se on hyvä ja helposti ...
 • Äänisuunnittelijan rooli lyhytelokuvatuotannossa 

  Nikamaa, Jouni (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tässä opinnäytetyössä perehdytään äänisuunnittelijan työtehtäviin lyhytelokuvatuotannossa. Työn produktiivisena osana on Hissi-lyhytelokuva, joka on toteutettu osana Kymenlaakson ammattikorkeakoulun viestinnän koulutusohjelman ...
 • Avustajat, olkaa hyvä! : 2. apulaisohjaajan rooli kokopitkässä elokuvassa 

  Mukkala, Laura (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tavoite on selventää toisen apulaisohjaajan työnkuvaa suomalaisessa kokopitkässä elokuvassa. Työnimikettä tutkitaan kirjallista materiaalia ja omakohtaista kokemusta hyödyntäen sekä ...
 • AIKAKAUSLEHDEN KANNEN TUTKIMINEN VISUAALISUUDEN JA TYPOGRAFIAN NÄKÖKULMASTA 

  Bröms, Birgitta (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön päätehtävänä on avata kannen ulottuvuuksia, mahdollisuuksia ja problematiikkaa. Päätehtävän asettaminen perustuu kannen tärkeyteen lehden kokonaiskuvaa ajateltaessa. Näyttävän lehden kansi on suuri ...
 • 3D-mallintamisen ja -animoinnin hyödyntäminen 2D-pelituotannossa 

  Talasmäki, Elina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  3D- ja 2D -grafiikoiden yhdistäminen peleissä tai muussa mediassa ei ole mikään uusi tai poikkeuksellinen asia. Kyseistä tapaa on käytetty jo pitkään ja useammalla eri tavalla, jotta saavutettaisiin haluttuja hyötyjä. Nämä ...

Näytä lisää