Uusimmat viitteet

 • Sähköinen markkinointiviestintäsuunnitelma kohdeyritykselle 

  Lammi, Elina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten kohdeyritys pystyy tavoittamaan kohdeyleisönsä tehokkaasti sähköisen markkinointiviestintäsuunnitelman avulla. Kohdeyritys toimii puupolttoaineen tuotanto- ja myyntialalla ...
 • INTERNATIONAL ASSIGNEE SATISFACTION TOWARDS INTERNATIONAL ASSIGNMENT PROCESS AND PRACTICES: CASE GLASTON 

  Peltonen, Heta (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  The purpose of this thesis was to study the international assignee satisfaction to find out how the assignment process and practices could be improved in case company. This study was conducted since the Human Resources ...
 • ORIENTATION GUIDE: EVEREST 8848 

  Peltonen, Iina-Ilona (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of this thesis was to create an informative and clear orientation guide for new employees. The orientation guide was made for case company Everest 8848. The purpose of the orientation guide is to help and quicken ...
 • Asiakastyytyväisyystutkimus Wellness Friski liikuntakeskukselle 

  Lehto, Lari (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Wellness Friski liikuntakeskuksen en-tisten asiakkaiden tyytyväisyyttä yrityksen toimintaan. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää heidän tyytyväisyyttään liikuntakeskuksen ...
 • CRM-JÄRJESTELMÄN KEHITYS- JA KÄYTTÖÖNOTTOSUUNNITELMA CASE-YRITYKSESSÄ 

  Virtanen, Aleksi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia case-yrityksen CRM-järjestelmää ja arvioida sen puutteita ja ominaisuuksia, joiden pohjalta laatia kehityssuunnitelma yrityksen kotimaan markkinoinnin edistämiseksi. Lisäksi tutkittiin ...
 • OSTAMISEN TRENDIEN HYÖDYNTÄMINEN PUHELINMYYNTINEUVOTTELUN KEHITTÄMISESSÄ 

  Ollgren, Joonas (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia kuluttajakäyttäytymiseen vaikuttavia ostamisen trendejä. Tässä tutkimuksessa ostamisen trendeillä kuvattiin kehityssuuntia, jotka liit-tyvät kuluttajien asenteisiin, elämäntapoihin ja ...
 • Yrityksen löydettävyyden parantaminen hakukonemarkkinoinnin avulla - case: T:mi Tiina Heinilä 

  Virkalahti, Karoliina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli hakukonemarkkinointi. Työn tarkoituksena oli saada case yrityksen kotisivut sijoittumaan hyvin Googlen hakukoneessa, joka osaltaan parantaisi case yrityksen näkyvyyttä. Työn tavoitteena oli ...
 • Tietopaketti verkkokaupan markkinointiviestinnän keinoista 

  Lehtinen, Suvi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli esitellä verkkokaupan käytettävissä olevia erilaisia markkinointiviestinnänkeinoja ja tutustua erityisesti digitaalisiin markkinointivies-tinnänkeinoihin. Pääpaino oli digitaalisessa ...
 • SÄHKÖISTYMINEN TILITOIMISTOSSA SEKÄ KÄYTTÖOHJEET VEROILMOITUKSEN ANTOON VISMA NOVA - JÄRJESTELMÄLLÄ. 

  Saarinen, Laura (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, miten sähköistyminen on vaikuttanut tilitoimistojen toimintatapoihin. Työn aikana case-yrityksen toimintaa kehitettiin sähköistämällä veroilmoituksen anto. Tarkoituksena oli luoda ...
 • Espanjan johtamiskulttuuri murroksen keskellä : Kohdealueena Andalusia 

  Ruoho, Veera-Maria (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millainen espanjalainen johtamiskulttuuri on tänä päivänä. Työllä haluttiin saada selkeä kuva paikallisesta johtamisesta, sen laadusta ja sen mahdollisista muutosvaiheista. ...
 • Euroopan tiemaksukäytäntöjen toteutus erikoiskuljetustilanteissa 

  Lehto, Roosa-Maria (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tätä opinnäytetyötä tehtiin yhdessä kuljetusalalla operoivan Case Yrityksen kanssa. Tarkoituksena oli luoda käsikirja, josta ilmenee kohdemaiden tiemaksukäytännöt. Kohdemaina toimivat Alankomaat, Tanska, Ruotsi, Saksa, ...
 • MAANTIEKULJETUSTEN RAPORTOINNIN LÄPINÄKYVYYDEN KEHITTÄMINEN: CASE YRITYS X 

  Hiseni, Fatmir (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia ja esittää toimenpide-ehdotus Yritys X:lle maantiekuljetuksen raportoinnin läpinäkyvyyden kehittämisestä. Aihe on toimeksiantajalle ajankohtainen, jonka myötä toimeksiantaja tarvitsi ...
 • MARKKINOINTISUUNNITELMA LED IT UP -VERKKOKAUPALLE 

  Mankolanaho, Anette (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää yrityksen markkinointia kannatta-vampaan suuntaan, ja tehostaa yrityksen toimintaa. Tässä opinnäytetyössä pyrittiin myös löytämään keinot, joilla tietoisuus Led It Up ...
 • Yhteiskäyttöautopalvelun potentiaali ja menestymismahdollisuudet Turussa 

  Vapaavuori, Tommi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää mitä ovat jakamistalous ja autojen yhteiskäyttö ja kuinka ne linkittyvät toisiinsa. Haastattelujen avulla luotiin kuva yh-teiskäyttöautojen tyypillisestä käyttäjästä ja ...
 • Komponenttien määrittelyllä parempi tuki tilaus-toimitusketjulle 

  Sillanpää, Nea (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia miten case yritys Meyer Turku suorittaa han-kintatoimensa. Tarkoituksena oli tutkia miten ostajat käyttävät telakan materiaalinhal-lintajärjestelmää ja erityisesti tutkia V-position ...

Näytä lisää