Uusimmat viitteet

 • VIABILITY OF BITCOIN IN BUSINESS ENVIRONMENT 

  Kuronen, Ilkka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of this thesis was to provide information on whether the currency Bitcoin is viable and beneficial for businesses as a payment method or a business model. Interview, customer questionnaire and analysis of Bitcoin ...
 • Inbound Marketing GTM-Plan: Case Ficolo Ltd 

  Mäenpää, Rasmus (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  This thesis was commissioned by colocation and cloud delivery company Ficolo Ltd. Thesis’s purpose was to produce a study which would increase the company’s inter-nal skills of conducting marketing via inbound marketing ...
 • S-group private label brand versus internationally known strong brand - Case: Rainbow banana 

  Lindroos, Mika (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  The purpose of this thesis was to find out which product customer chooses between two different strong brands: a private label product or an internationally known strong brand product. The quality of the product has an ...
 • Kartoitus Rauman kaupallisen keskustan kaupan ja palvelujen tilanteesta ja kehittymisestä 2018 

  Ahto, Tomi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli kartoittaa Rauman kaupallisen keskustan liikkeenharjoittajien ja kiinteistönomistajien näkemys alueen nykytilanteesta ja tulevaisuudesta. Vastaavan kaltainen tutkimus on tehty aikaisemminkin, mutta ...
 • KIINALAISTEN MATKAILIJOIDEN MAKSUTAVAT JA RAHANKÄYTTÖ SUOMESSA 

  Luukkonen, Niilo (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kiinalaisten turistien kuluttajakäyttäytymistä ja preferenssejä maksutapojen suhteen heidän matkaillessaan ulkomailla ja erityisesti länsimaissa. Teoriaosuudessa käytiin läpi ...
 • ELEKTRONIIKAN TUONNIN TULLIMUODOLLISUUDET KOLMANSISTA MAISTA 

  Mäkilä, Marko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia elektroniikan maahantuonnin tullimuodollisuuksia. Maahantuontiprosessista tarkasteltiin Europan unionin ulkokauppaa, elektroniikan tuontiedellytyksiä, ja tuontitullausprosessia. Opinnäytetyön ...
 • Guide to Social Media Management - Case Cubus 

  Rönkkö, Sanni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  The purpose of this thesis was to create a guide to local social media managers in the case company. It was conducted as the need for unified instructions and a guide for social media marketing was noticed during the ...
 • Pallo-Iirojen Iiro-Cup-jalkapalloturnauksen kehittäminen 

  Grasso, Joel (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Pallo-Iiron ry:lle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Pallo-Iirojen Iiro-Cup- jalkapalloturnausta, jonka kehitys ei viime vuosina ole ollut toivotulla tasolla kovan kilpailun ...
 • Organisaatioon perehdyttäminen - sitoutuminen ja hiljainen tieto vaikuttavina tekijöinä. Case: Valmet Automotive Oy 

  Mattila, Niina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia organisaatioon perehdytyksen mahdollisia kehittämisideoita Valmet Automotiven materiaalisuunnitteluosastolle. Kehittämisideat syntyivät haastattelujen pohjalta, jonka jälkeen niitä ...
 • KAUPINTAVARASTON PERUSTAMISSUUNNITELMA CASE-YRITYKSEN JA TOIMITTAJAYRITYS Y: N VÄLILLE 

  Timonen, Miska (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia, mitä asioita tulee huomioida kaupintavaraston perustamissuunnitelmassa. Tutkimus tehtiin yhteistyössä Case-yrityksen kanssa, jolla ei ole ollut valmista ohjeistusta kaupintavaraston ...
 • Kansainvälisen Urheilutapahtuman Markkinointi Yritysasiakkaille 

  Vuorinen, Markku (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Markkinointitoimisto Tovarille. Tutkimuksen tarkoituksena oli tuoda esille uudenlaisia näkökulmia ja ideoita, joilla kehittää tapahtumamarkkinointia yritysasiakkaisiin keskittyen. ...
 • Sähköinen markkinointiviestintäsuunnitelma kohdeyritykselle 

  Lammi, Elina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten kohdeyritys pystyy tavoittamaan kohdeyleisönsä tehokkaasti sähköisen markkinointiviestintäsuunnitelman avulla. Kohdeyritys toimii puupolttoaineen tuotanto- ja myyntialalla ...
 • INTERNATIONAL ASSIGNEE SATISFACTION TOWARDS INTERNATIONAL ASSIGNMENT PROCESS AND PRACTICES: CASE GLASTON 

  Peltonen, Heta (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  The purpose of this thesis was to study the international assignee satisfaction to find out how the assignment process and practices could be improved in case company. This study was conducted since the Human Resources ...
 • ORIENTATION GUIDE: EVEREST 8848 

  Peltonen, Iina-Ilona (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of this thesis was to create an informative and clear orientation guide for new employees. The orientation guide was made for case company Everest 8848. The purpose of the orientation guide is to help and quicken ...
 • Asiakastyytyväisyystutkimus Wellness Friski liikuntakeskukselle 

  Lehto, Lari (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Wellness Friski liikuntakeskuksen en-tisten asiakkaiden tyytyväisyyttä yrityksen toimintaan. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää heidän tyytyväisyyttään liikuntakeskuksen ...

Näytä lisää