Uusimmat viitteet

 • Espanjan johtamiskulttuuri murroksen keskellä : Kohdealueena Andalusia 

  Ruoho, Veera-Maria (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millainen espanjalainen johtamiskulttuuri on tänä päivänä. Työllä haluttiin saada selkeä kuva paikallisesta johtamisesta, sen laadusta ja sen mahdollisista muutosvaiheista. ...
 • Euroopan tiemaksukäytäntöjen toteutus erikoiskuljetustilanteissa 

  Lehto, Roosa-Maria (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tätä opinnäytetyötä tehtiin yhdessä kuljetusalalla operoivan Case Yrityksen kanssa. Tarkoituksena oli luoda käsikirja, josta ilmenee kohdemaiden tiemaksukäytännöt. Kohdemaina toimivat Alankomaat, Tanska, Ruotsi, Saksa, ...
 • MAANTIEKULJETUSTEN RAPORTOINNIN LÄPINÄKYVYYDEN KEHITTÄMINEN: CASE YRITYS X 

  Hiseni, Fatmir (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia ja esittää toimenpide-ehdotus Yritys X:lle maantiekuljetuksen raportoinnin läpinäkyvyyden kehittämisestä. Aihe on toimeksiantajalle ajankohtainen, jonka myötä toimeksiantaja tarvitsi ...
 • MARKKINOINTISUUNNITELMA LED IT UP -VERKKOKAUPALLE 

  Mankolanaho, Anette (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää yrityksen markkinointia kannatta-vampaan suuntaan, ja tehostaa yrityksen toimintaa. Tässä opinnäytetyössä pyrittiin myös löytämään keinot, joilla tietoisuus Led It Up ...
 • Yhteiskäyttöautopalvelun potentiaali ja menestymismahdollisuudet Turussa 

  Vapaavuori, Tommi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää mitä ovat jakamistalous ja autojen yhteiskäyttö ja kuinka ne linkittyvät toisiinsa. Haastattelujen avulla luotiin kuva yh-teiskäyttöautojen tyypillisestä käyttäjästä ja ...
 • Komponenttien määrittelyllä parempi tuki tilaus-toimitusketjulle 

  Sillanpää, Nea (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia miten case yritys Meyer Turku suorittaa han-kintatoimensa. Tarkoituksena oli tutkia miten ostajat käyttävät telakan materiaalinhal-lintajärjestelmää ja erityisesti tutkia V-position ...
 • MARKET POSSIBILITIES FOR NICKEL PRODUCTS IN CHINESE BATTERY INDUSTRY: CASE NORILSK NICKEL HARJAVALTA OY 

  Lönnblad, Satu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of this thesis was to study the battery precursor producers operating in the Chinese battery market and to investigate the market possibilities and demand for case company’s nickel products. The study aimed to ...
 • Asiakastyytyväisyyskysely Rauman Liiketalousopiskelijain Kilta ry:lle 

  Kortelainen, Sepi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Rauman Liiketalousopiskelijain Kilta Ry:n asiakkaiden tyytyväisyyttä yhdistyksen palveluihin ja toiminnan eri osa-alueisiin ja kyselyn avulla kehittää sen toimintaa. Rauman ...
 • Tavaramerkin rekisteröimisen haasteet Kiinassa 

  Janhunen, Teemu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on toimia oppaana sille, miksi Kiinassa tavara-merkki tulee rekisteröidä. Työssäni kerrotaan ne asiat, jotka hakijan tulee huomioida ja tehdä, ennen kuin lähtee Kiinan markkinoille. Työ ...
 • Verkostomaisen Toiminnan Tarkastelu : Case: Seaside Industry Park 

  Peräkasari, Kyösti (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytteen aiheena oli tutkia yrityspuistoalueiden vaikutusta verkostomaisen yritystoiminnan näkökulmasta, tuoden esille mahdollisia hyötynäkökulmia joita yritysverkostolle muodostuu suljetun niiden sisällä ...
 • Hevoskuljetusten reittisuunnittelun kehittäminen - Case Myllyharju Service Oy 

  Myllyharju, Linda (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää kohdeyritykselle valmis reittisuunnitelma hevoskuljetuksiin ennalta määrätyllä reitillä. Reittisuunnitelmaa varten täytyi selvittää millainen on hyvä hevoskuljetusreitti, miten ...
 • Supplier relationship management and value creation for buyer: Case Pintos Oy 

  Saarikoski, Anki (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of this thesis was to offer recommendations for the case company Pintos Oy on creation of a new supplier relationship they are starting a project with. The challenges of this study were divided into theory ...
 • INTERNAL MANAGEMENT REPORTING AND INTERNAL COST ESTIMATION OF PRODUCT TRAININGS FOR A CASE COMPANY 

  Jokinen, Julia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of this functional thesis was to explore the factors of internal reporting and cost management and estimation. The main aim was to create an informative and visually attractive reporting system for a case ...
 • ASIAKASKOKEMUKSEN KEHITTÄMINEN ASIAKASKOHTAAMISISSA: CASE KIILTOCLEAN OY 

  Ruuth, Juhani (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia ja selvittää KiiltoClean Oy:n yritysasiakkaiden asiakaskokemuksen tasoa, niitä tekijöitä, joista se on muodostunut sekä asiakaskohtaamisten kehittämistä. Työ tehtiin osana KiiltoClean ...
 • Vaatteiden ja asusteiden maahantuontiprosessi Yhdysvalloista Suomeen 

  Ruponen, Jenni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön aiheena oli vaatteiden ja asusteiden maahantuontiprosessi Yhdysvalloista Suomeen. Tarkoituksena oli perehtyä vaatteiden ja asusteiden maahantuontiprosessiin, siihen miten se etenee ja mitä siihen kuuluu. ...

Näytä lisää