Uusimmat viitteet

 • Eläinavusteinen toiminta : Ikääntyneiden kokemuksia alpakkavierailuista 

  Hirvonen, Sari; Kantonen, Päivi (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  TIIVISTELMÄ Hirvonen, Sari ja Kantonen, Päivi. Eläinavusteinen toiminta, Ikääntyneiden kokemuksia alpakkavierailuista. Syksy 2017. 44 sivua, 5 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosionomin koulutusohjelma, Sosionomi ...
 • Kutsu-kurssi seurakuntayhteyttä rakentamassa : Kolmen kristillisen järjestön osallistava toimintatutkimus 

  Valtari, Saara (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tiivistelmä Valtari, Saara. Kutsu-kurssi seurakuntayhteyttä rakentamassa – Kolmen kristillisen järjestön osallistava toimintatutkimus. Diak Helsinki, syksy 2017, 95 s., 8 Liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan ...
 • Istumatyötä tekevien fyysisen toimintakyvyn ylläpitäminen : Opas taukoliikuntaan 

  Slunga, Reetta; Slunga, Janne (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  TIIVISTELMÄ Slunga, Janne. Lapin ammattikorkeakoulu, sosiaali- terveys- ja liikunta-ala, hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja (AMK). Slunga, Reetta. Diakonia- ammattikorkeakoulu, hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja ...
 • Keliakian seurannan toteutuminen 

  Pahkala, Sini-Tuulia; Tokkola, Maare (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  TIIVISTELMÄ Pahkala, Sini-Tuulia & Tokkola, Maare. Keliakian seurannan toteutuminen. Syksy 2017, 45 sivua, 3 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Hoitotyön koulutusohjelma, hoitotyön suuntautumisvaihtoehto, ...
 • Ennakkoluuloja raivaamassa : Elävä uskonto- ja kulttuurikirjasto Kuusamossa 

  Määttä, Pilvi (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  TIIVISTELMÄ Määttä, Pilvi. Ennakkoluuloja raivaamassa - Elävä uskonto- ja kulttuurikirjasto Kuusamossa. Syksy 2017. 76 s., 5 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi (AMK) + diakoni. ...
 • Perehdytysopas Satakunnan sairaanhoitopiirin keskitetylle vara- ja sijaispalveluyksikölle 

  Tommila, Jenny; , Marja Pihlajamäki (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tommila, Jenny & Pihlajamäki, Marja. Perehdytysopas Satakunnan sairaanhoitopiiriin keskitetylle vara- ja sijaispalveluyksikölle. Pori, syksy 2017, 22 sivua, 1 liite. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Hoitotyön koulutusohjelma, ...
 • Osallisuutta rakentamassa : Lasten osallisuus ja yhteisöllisyys seurakunnan kerhotoiminnassa 

  Hägglund, Riikka; Hietala, Johanna (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Hietala, Johanna & Hägglund, Riikka. Osallisuutta rakentamassa. Lasten osallisuus ja yhteisöllisyys seurakunnan kerhotoiminnassa. Diak Oulu, Syksy 2017, 55 s., 4 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan ...
 • Woimala sosiaalisen kuntoutuksen toimintamallina 

  Uusitalo, Jenni; Luoto-Harjuhaahto, Marjo (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Luoto-Harjuhaahto, Marjo & Uusitalo, Jenni. Woimala sosiaalisen kuntoutuksen toimintamallina. Syksy 2017, 40s, 4 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma, Diakonisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto, ...
 • Terveydenhuollon ammattilaisten kokemuksia maahanmuuttajien alkoholinkäytöstä 

  Cielava, Laura; Hiltula, Olga (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Cielava, Laura & Hiltula, Olga. Terveydenhuollon ammattilaisten kokemuksia maahanmuuttajien alkoholinkäytöstä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, syksy 2017, 48 sivua, 1 liite. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Hoitotyön koulutusohjelma, ...
 • Pöpöt pois- Opas hoivaosastoille 

  Ylipulli, Minna; Kurttila, Minna (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kurttila, Minna & Ylipulli, Minna. Pöpöt pois – Opas influenssakaudelle. Syksy 2017. 25 sivua, 2 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Hoitotyön koulutusohjelma, Terveydenhoitajan ja sairaanhoitajan suuntautumisvaihtoehto, ...
 • LAPSILLE SUUNNATTU VIDEO-OPAS AKTIIVISUUDEN JA TARKKAAVUUDEN HÄIRIÖSTÄ 

  Lämsä, Suvi; Moilanen, Laura; Määttä, Susanna (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  TIIVISTELMÄ Lämsä, Suvi; Moilanen, Laura ja Määttä, Susanna. Lapsille suunnattu video-opas aktiivi-suuden ja tarkkaavuuden häiriöstä. Syksy 2017, 41 sivua ja 4 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Hoitotyön koulutusohjelma, ...
 • LEIKKI-IKÄISEN LAPSEN PELON JA KIVUN HOITO ENNEN VERINÄYTTEEN OTTOA - OPAS VANHEMMILLE 

  Halonen, Mimosa; Huusko, Tarja (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  TIIVISTELMÄ Halonen, Mimosa & Huusko, Tarja. Leikki-ikäisen lapsen pelon ja kivun hoito ennen verinäytteenottoa, opas vanhemmille. Syksy 2017, 34 sivua, 3 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, hoitotyön koulutusohjelma, ...
 • Ikääntyneen turvallinen lääkehoito 

  Juola, Kirsi (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Juola, Kirsi. Ikääntyneen turvallinen lääkehoito. Syksy 2017. 33 sivua. 4 liitettä. Diako-nia-ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma, Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto, Sairaanhoitaja (AMK). Opinnäytetyön tarkoituksena ...
 • KOULULAISTEN ENSIAPUA – opas Kiiminkijoen koulun henkilökunnalle 

  Järvinen, Mika; Järvinen, Jenni (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Järvinen, Mika & Järvinen, Jenni. Koululaisten ensiapua – opas Kiiminkijoen koulun henki-lökunnalle. Syksy 2017. 32 sivua, yksi liite. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Hoitotyön koulu-tusohjelma, Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto, ...
 • Kuvaileva kirjallisuuskatsaus lasten ja nuorten seksuaaliseen kaltoinkohteluun ja siihen puuttumiseen. 

  Pentti, Krista (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Lasten ja nuorten seksuaalinen kaltoinkohtelu ja hyväksikäyttö on noussut uutisotsikoihin viime vuosina yhä useammin. Tapauksia on myös esiintynyt useissa eri uskonnollisissa yhteisöissä, myös Suomen Evankelis-luterilaisessa ...

Näytä lisää