Uusimmat viitteet

 • Istumatyötä tekevien fyysisen toimintakyvyn ylläpitäminen : Opas taukoliikuntaan 

  Slunga, Reetta; Slunga, Janne (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  TIIVISTELMÄ Slunga, Janne. Lapin ammattikorkeakoulu, sosiaali- terveys- ja liikunta-ala, hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja (AMK). Slunga, Reetta. Diakonia- ammattikorkeakoulu, hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja ...
 • Keliakian seurannan toteutuminen 

  Pahkala, Sini-Tuulia; Tokkola, Maare (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  TIIVISTELMÄ Pahkala, Sini-Tuulia & Tokkola, Maare. Keliakian seurannan toteutuminen. Syksy 2017, 45 sivua, 3 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Hoitotyön koulutusohjelma, hoitotyön suuntautumisvaihtoehto, ...
 • Perehdytysopas Satakunnan sairaanhoitopiirin keskitetylle vara- ja sijaispalveluyksikölle 

  Tommila, Jenny; , Marja Pihlajamäki (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tommila, Jenny & Pihlajamäki, Marja. Perehdytysopas Satakunnan sairaanhoitopiiriin keskitetylle vara- ja sijaispalveluyksikölle. Pori, syksy 2017, 22 sivua, 1 liite. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Hoitotyön koulutusohjelma, ...
 • Terveydenhuollon ammattilaisten kokemuksia maahanmuuttajien alkoholinkäytöstä 

  Cielava, Laura; Hiltula, Olga (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Cielava, Laura & Hiltula, Olga. Terveydenhuollon ammattilaisten kokemuksia maahanmuuttajien alkoholinkäytöstä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, syksy 2017, 48 sivua, 1 liite. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Hoitotyön koulutusohjelma, ...
 • Pöpöt pois- Opas hoivaosastoille 

  Ylipulli, Minna; Kurttila, Minna (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kurttila, Minna & Ylipulli, Minna. Pöpöt pois – Opas influenssakaudelle. Syksy 2017. 25 sivua, 2 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Hoitotyön koulutusohjelma, Terveydenhoitajan ja sairaanhoitajan suuntautumisvaihtoehto, ...
 • LAPSILLE SUUNNATTU VIDEO-OPAS AKTIIVISUUDEN JA TARKKAAVUUDEN HÄIRIÖSTÄ 

  Lämsä, Suvi; Moilanen, Laura; Määttä, Susanna (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  TIIVISTELMÄ Lämsä, Suvi; Moilanen, Laura ja Määttä, Susanna. Lapsille suunnattu video-opas aktiivi-suuden ja tarkkaavuuden häiriöstä. Syksy 2017, 41 sivua ja 4 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Hoitotyön koulutusohjelma, ...
 • LEIKKI-IKÄISEN LAPSEN PELON JA KIVUN HOITO ENNEN VERINÄYTTEEN OTTOA - OPAS VANHEMMILLE 

  Halonen, Mimosa; Huusko, Tarja (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  TIIVISTELMÄ Halonen, Mimosa & Huusko, Tarja. Leikki-ikäisen lapsen pelon ja kivun hoito ennen verinäytteenottoa, opas vanhemmille. Syksy 2017, 34 sivua, 3 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, hoitotyön koulutusohjelma, ...
 • Ikääntyneen turvallinen lääkehoito 

  Juola, Kirsi (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Juola, Kirsi. Ikääntyneen turvallinen lääkehoito. Syksy 2017. 33 sivua. 4 liitettä. Diako-nia-ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma, Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto, Sairaanhoitaja (AMK). Opinnäytetyön tarkoituksena ...
 • KOULULAISTEN ENSIAPUA – opas Kiiminkijoen koulun henkilökunnalle 

  Järvinen, Mika; Järvinen, Jenni (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Järvinen, Mika & Järvinen, Jenni. Koululaisten ensiapua – opas Kiiminkijoen koulun henki-lökunnalle. Syksy 2017. 32 sivua, yksi liite. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Hoitotyön koulu-tusohjelma, Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto, ...
 • TURVALLINEN LIIKUNTA RASKAUDEN AIKANA : ”Liiku turvallisesti kahden edestä” -opas 

  Ketonen, Hanna; Niemi, Anniina (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  TIIVISTELMÄ Niemi, Anniina & Ketonen, Hanna. Turvallinen liikunta raskauden aikana ’’Liiku turvallisesti kahden edestä’’ -opas, Pori, syksy 2017, 30 sivua, 1 liite. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Hoitotyön koulutusohjelma, ...
 • Emootiotaulu työhyvinvoinnin tukena sairaanhoitajan työssä 

  Nevalainen, Heini; Luostarinen, Mia (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  TIIVISTELMÄ Nevalainen, Heini & Luostarinen, Mia. Emootiotaulu työhyvinvoinnin tukena sairaanhoitajan työssä. Diak, Helsinki, syksy 2017, 35 s., 2 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Hoitotyön koulutusohjelma, Hoitotyön ...
 • TERVEYSTIEDON OPPITUNTIEN PITÄMINEN MALMIN YLÄASTEELLE - Suunnattu 8.-luokkalaisille tytöille ja pojille. 

  Jauhiainen, Niina (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  TIIVISTELMÄ Niina Jauhiainen. Terveystiedon oppituntien pitäminen Malmin yläasteelle. suunnattu 8-luokkalaisille tytöille ja pojille. Helsinki, Syksy 2017, 48 s., 2 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Hoitotyön ...
 • Lehmustuvan perehdytyskansio hoitotyöhön 

  Vuorinen, Heli; Luhtala, Susanna (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Luhtala, Susanna & Vuorinen, Heli. Lehmustuvan perehdytyskansio hoitotyö-hön. Syksy 2017, 58 sivua, 2 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma. Sairaanhoitaja (AMK). Tämä toiminnallinen opinnäytetyö ...
 • OLENKO SAIRAANHOITAJA VAI DIAKONISSA? : Tutkimus sairaanhoitaja-diakonissaopiskelijoiden motivaatiosta ja ammatti-identiteetistä 

  Pälvi, Pihla (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  TIIVISTELMÄ Pälvi, Pihla. Olenko sairaanhoitaja vai diakonissa? Tutkimus sairaanhoitaja-diakonissaopiskelijoiden motivaatiosta ja ammatti-identiteetistä. Helsinki, syksy 2017, 49s., 2 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, ...
 • Hoidolliset toimintamallit lapsen psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseksi sijaishuollossa 

  Lehtinen, Hanna (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  TIIVISTELMÄ Lehtinen, Hanna. Hoidolliset toimintamallit lapsen psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseksi sijaishuollossa. Liitteenä tietovihko sijaishuollon ammattilaisille lapsen itsetuhoisuuden ennaltaehkäisyyn. Helsinki, ...

Näytä lisää