Uusimmat viitteet

 • Ikäihmisen kokemus kotona asumisen turvallisuudesta haja-asutusalueella 

  Kola, Aino; Kettunen, Milla (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on tarkastella ikäihmisten  kotona asumisen turvallisuutta heidän näkökulmastaan. Tavoitteena on saada ikäihmisiltä kokemusperäistä tietoa kotona asumisen turvallisuudesta ja koota kehittämisehdotuksia ...
 • Yritysmuotovertailu Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin alueella oleville yrityksille 

  Seppänen, Aleksi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli vertailla eri yritysmuotoja ja tutkia mikä niistä voisi olla paras vaihtoehto Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin alan yrityksille. Yritysten toiminnan kehittäminen ja yhteistyön lisääminen ...
 • Imatralla aloittavaan yhden hengen liikkuvaan päivystysyksikköön kohdistuvat odotukset ja sidosryhmien nykytila 

  Korhonen, Saara; Kuittinen, Laura; Lippojoki, Sini (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Imatralla aloittavaan yhden hengen liikkuvaan päivystysyksikköön kohdistuvat odotukset ja sen sidosryhmien nykytila. Tavoitteena oli saada tietoa sidosryhmien toiminnasta ja tarpeesta ...
 • Korkoriskin tiedostaminen korkopainotteisissa omaisuuslajiallokaatioissa 

  Topra, Jari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Korkopainotteiset sijoittajat ovat pitkään saaneet riskitasoon nähden hyvää tuottoa laskevan korkotason seurauksena. Korkotason pohja on kuitenkin nähty ja korkojen suunta on ollut nouseva. Ymmärtävätkö sijoittajat, miten ...
 • Supplier selection and evaluation process for a furniture retailer 

  Kankaanpää, Emmi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  The purpose of this thesis was to study supplier selection and evaluation process theories. The objective was to compare and find similarities and differences between white label and brand selling furniture retailer’s ...
 • Vaihdealueen ristikon painumat ja niiden korjaus 

  Laine, Pyry Petteri (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa erilaiset syyt vaihteen ristikon geometrian menetykselle sekä löytää kustannustehokkain ja parhaat tulokset saavuttava työmenetelmä. Opinnäytetyö toteutettiin kohdistamalla ...
 • Palkitseminen työkaluna etuuskäsittelijöiden motivoinnissa 

  Laamanen, Anika (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli Kelan etuuskäsittelijöiden palkitseminen. Kohdeyrityksenä toimi Kansaneläkelaitos eli Kela. Tavoitteena oli tutkia, mitkä palkitsemismenetelmät etuuskäsittelijät kokevat ...
 • Elementtiholvisillan rakentaminen ja työmenetelmät 

  Ruokonen, Antti (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on elementtiholvisillan rakentaminen ja työmenetelmät. Työn tilaajana toimi Graniittirakennus Kallio Oy. Työssä esitellään elementtiholvisillan rakentamisen eri työvaiheet sekä -menetelmät. ...
 • Teräspaaluanturan solmupisteen jännitysten analysointi paalun ja anturan liitoksessa 

  Pieksemä, Mikko (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia jännitysten muodostumista teräspaaluhatun ja raudoitetun betonianturan liitoksessa käyttäen FEM analyysia. Tavoitteena oli määrittää laskentatapa, millä puristuksen jännityspinta-ala ...
 • Toimintamuodon muutos avoimesta yhtiöstä osakeyhtiöksi : case-tutkimus 

  Rouhe, Olga (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyössä Toimintamuodon muutos avoimesta yhtiöstä osakeyhtiöksi: case-tutkimus selvitetään, mitä etuja sisältyy metsäkone- ja maansiirtoalan yrityksen muuttamiseen avoimesta yhtiöstä osakeyhtiöksi. Tutkimuksessa ...
 • Painelaitedirektiivi ja teollisuusputkiston suunnittelu 

  Tielinen, Kimmo (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on selventää paineenalaisen putkiston suunnittelua. Opinnäytetyössä avataan tärkeimpiä asioita painelaitedirektiivistä ja putkiston suunnitteluun liittyvistä standardeista. Aiheeseen perehtyminen ...
 • "Vähemmän on enemmän" : Asiakasnäkökulmia lapsi- ja perhepalvelujen kehittämisestä Etelä-Karjalassa 

  Kyröläinen, Tiina; Luostarinen, Katri; Riikonen, Kaisa (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli kuvata lapsiperheiden kokemuksia lapsi- ja perhepalveluista sekä heidän näkemyksiä niiden kehittämisestä Etelä- Karjalassa. Lisäksi tarkoitus oli esittää kehittämisideoita alueen lapsi- ja ...
 • Taloustieto osana tiedolla johtamista : case Espoon sivistystoimi 

  Lauhikari, Anni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Resurssien ja voimavarojen vähetessä ja samalla tarpeiden kasvaessa tarvitaan julkisissa organisaatioissa ja niiden johtamisessa tarkempaa kustannusten hallintaa ja ymmärrystä taloudesta. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli ...
 • How to improve hotel service? : Case: Leinon Apartments 

  Vargina, Viktoriia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Customers’ feedback is of the most important factors in getting success in every business, because customers are the main source of profit creation. No matter, if customers are satisfied or dissatisfied, their feedbacks ...
 • Liiketoimintasuunnitelman laatiminen kolmannen sektorin yhteisölle: Case Partex-paja 

  Taipale, Satu (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda hyödyllinen ja käyttökelpoinen liiketoimintasuunnitelma kohdeyhdistykselle. Tutkimuksen toteutukselle oli peruste, sillä kohdeyhdistyksen hankkeen ollessa ...

Näytä lisää