Uusimmat viitteet

 • Ensihoidon turvallisuus ensihoitajan näkökulmasta 

  Teppola, Anssi; Reuna, Topi; Nuutila, Mikko (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Suomessa työskentelevien ensihoitajien mahdollisia työturvallisuusriskejä ja –uhkia. Tutkimusta varten laadittiin sähköinen kyselylomake, joka lähetettiin sähköpostitse 1902:lle ...
 • Influence of adblockers on the future of mobile advertising industry 

  Rudneva, Elena (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of this thesis is to analyze the impact adblockers have on mobile advertising industry. The thesis aims at (1) examining mobile marketers’ willingness to react in response of adblock expansion, (2) finding ways ...
 • Päällysteen kulumisen seuranta Case: Elinkaarimallihanke E18 Koskenkylä - Kotka 

  Falkman, Lauri (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää E18 Koskenkylä - Kotka elinkaarimallihankkeen päällysteen kuluneisuutta. Työn tavoite oli saada työn tilaajalle työyhteenliittymä Pulterille tietoa päällysteen kuluneisuudesta, ...
 • Tietosuojavastaava Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan 

  Turunen, Leila (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia tietosuojavastaavan nimittämistä, asemaa ja tehtäviä yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan. Opinnäytetyö perustui aiheen ajankohtaisuuteen. Yleistä tietosuoja-asetusta aletaan ...
 • Syvästi tajuttoman potilaan hengityksen vajaus, arviointi ja turvaaminen 

  Haverinen, Janiina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kirjallisuuskatsauksena, miten syvästi tajuttoman potilaan hengityksen vajausta arvioidaan sekä turvataan sairaalaympäristössä. Opinnäytetyössä käsiteltiin hengityksen turvaamisen ...
 • Sukupolvenvaihdos perheyrityksessä: Case Oy 

  Tuhkanen, Anna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Sukupolvenvaihdos on nyt ja tulevaisuudessa ajankohtainen monissa yrityksissä. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia tapahtunutta sukupolvenvaihdosta perheyrityksessä. Tehtävänä oli tunnistaa tekijät, jotka vaikuttivat ...
 • Syrjintä työelämässä hotelli- ja matkailualalla 

  Virtanen, Eetu; Rasimus, Juho (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin syrjintää hotelli- ja matkailualan työelämässä. Tutkimuksella haluttiin selvittää syrjinnän laajuutta, sen muotoja sekä ongelman vakavuutta. Opinnäytetyön tutkimuskysymyksiä olivat seuraavat: ...
 • Myyntilaskutuksen prosessien digitaalisuuden parantaminen ja mittaus Case: Saimaan talous ja tieto Oy 

  Malmén, Nelli (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli haastattelujen avulla selvittää Saimaan talous ja tieto Oy:n myyntilaskutuksen prosessien kehittämisen kohteita digitaalisuuden näkökulmasta sekä löytää mittareita kehityksen toteutumisen ...
 • Flexible body tutorial for Mevea real-time simulation software 

  Nikitina, Anna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  The main goal of this study was to develop a tutorial about creation of flexible bodies in Mevea real-time simulation software. The work was commissioned by Mevea Ltd. Various sources were used to collect the data for ...
 • Suomi-kerho alle kouluikäisille turvapaikanhakijalapsille 

  Nenonen, Christina; Zhang, Yayun (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomi -kerho alle kouluikäisille turvapaikanhakijalapsille on toiminnallinen opinnäytetyö, jonka toiminnallinen osuus toteutettiin keväällä 2017 Joutsenon vastaanottokeskuksessa. Opinnäytetyön raportti koostuu teoriaosuudesta ...
 • Mitä ammatillisen koulutuksen rakennemuutos merkitsee suurkeittiö- ja ravintolayrityksille 

  Riikonen, Marju; Siik, Ulla (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ammatillinen koulutus on jälleen muutoksessa. Vuoden 2018 alusta astuu voimaan toisen asteen ammatillisen koulutuksen muutos eli reformi. Ammatillisen koulutuksen reformi on tämän hetken hallituksen kärkihankkeita. Hankkeessa ...
 • Työsopimuksen sähköinen allekirjoitus Case: Saimaan talous ja tieto Oy 

  Handroos, Sara (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, onko työsopimus Suomen lain mukaan mahdollista allekirjoittaa sähköisesti sekä löytää sopivin sähköisen allekirjoituksen palveluntarjoaja tutkimuksen toimeksiantajan Saimaan talous ...
 • Osaamisen hallinta Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin yhden hengen liikkuvassa päivystysyksikössä 

  Seppänen, Kaisa (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata osaamisen hallinnan nykytilaa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin yhden hengen liikkuvassa päivystysyksikössä, sen toimintaan vaikuttavien asiantuntijoiden näkökulmasta ...
 • Markkinoinnin automaatiojärjestelmän valitseminen kansainvälisessä B2B-liiketoiminnassa : Case: Assetti 

  Hirsimäki, Rolle (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mikä markkinoinnin automaatiojärjestelmä sopii parhaiten kansainvälistä B2B-liiketoimintaa harjoittavan yrityksen käyttöön. Tarkempana tavoitteena oli löytää järjestelmä ...
 • Liiketoimintasuunnitelma - Osuuskunta Vuoksen Taitajat 

  Harju, Noora (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Osuuskunta Vuoksen Taitajille, joka on luovan alan yritys Etelä-Karjalassa. Opinnäytetyön aiheena oli tehdä liiketoimintasuunnitelma sekä kannattavuuslaskelmat. Työhön koottiin teoriapohja ...

Näytä lisää