Uusimmat viitteet

 • Ravintola Clubin asiakastyytyväisyys 

  Laitinen, Sari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää, mitä asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus on ja sitä, mistä asioista se muodostuu Ravintola Clubilla. Tyytyväisyyttä ja asiakaskokemusta tutkittiin kosketuspisteiden kautta. ...
 • Tyypin 1 diabetesta sairastavien nuorten ja nuorten aikuisten potilasohjausmenetelmiä, vaikuttavuus ja omahoidon tukeminen : kirjallisuuskatsaus 

  Huomo, Anne (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvailevan kirjallisuuskatsauksen avulla selvittää, millaisia potilasohjausmenetelmiä ja omahoidon tukikeinoja tyypin 1 diabetesta sairastavien nuorten ja nuorten aikuisten potilasohjauksessa ...
 • Borrelioosiin sairastuneen arjessa selviytyminen 

  Kosonen, Maarit (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää millaisia keinoja borrelioosipotilaat käyttävät selvitäkseen arjen toiminnoissa. Opinnäytetyössäni on teoriaosa ja liitteenä Power Point esitys tuloksista, jonka Suomen Lyme ...
 • Advanced welding technologies used in aerospace industry 

  Zavadski, Aliaksandr (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  The purpose of the research is comparison of welding processes for the aerospace industry and identification of optimal welding technologies used in the recent decades. The research was conducted by a critical review of ...
 • Henkilöstötilinpäätöksen tarjoama hyöty yritykselle 

  Ruhanen, Kayla (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitä hyötyjä henkilöstötilinpäätös tarjoaa yritykselle. Tutkimuksen toisena tavoitteena oli selvittää henkilöstötilinpäätöksen tarjoamat hyödyt yrityksen sidosryhmille. Työn ...
 • Liikesensorilaitteiston validiteetti ja reliabiliteetti tasapainon sekä liikkeen mittaamisessa 

  Taipale, Valtteri; Hytönen, Justus (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Physilect-liikesensorilaitteiston validiteetti ja reliabiliteetti staattisissa tasapainotesteissä ja liikkeentunnistuksessa. Staattisissa tasapainotesteissä käytettiin ...
 • Urheiluseura X:n rahaliikenteen selkeyttäminen 

  Kaipia, Sanni-Mari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selkeyttää erään urheiluseuran rahaliikennettä. Tavoitteena oli poistaa ongelmia maksusuoritusten kohdistamisessa ja joukkueiden varallisuustilanteiden seuraamisessa. Ongelmat pyrittiin ...
 • Restoraattoriharjoittelu multippeliskleroosia sairastavilla 

  Nokelainen, Essi; Timperi, Annika (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, miten kuuden viikon säännöllinen polkuharjoittelu restoraattorilla vaikuttaa multippeliskleroosia eli MS-tautia sairastavan toimintakykyyn, lihasvoimaan ja peruskestävyyteen. ...
 • Yhteys tyypin 1 diabeteksen hoitoväsymyksen, sykevariaation, glukoosiarvojen ja itsearvioinnin välillä 

  Willberg, Sara; Herranen, Emmi; Kauppinen, Tiia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, miten sykevälivaihtelu, jatkuva glukoosisensorointi ja subjektiiviset tuntemukset korreloivat hoitoväsymyksen kanssa. Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Firstbeat Technologies ...
 • Mistä on hyvä arki tehty? : Ikääntyneen muistisairaan näkökulma 

  Vento, Marjo (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomi ikääntyy kovaa vauhtia. Ikääntyneiden määrän kasvaessa myös muistisairaiden määrä lisääntyy, sillä ikä on suurin muistisairauksien riskitekijä. Hoivaa tarvitsevien määrän lisääntyessä on yhteiskunnassamme haettu ...
 • Ensiapupäivä Kimpisen lukiossa 

  Virtanen, Laura; Mölsä, Maisa; Pietinen, Ville (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää ensiapupäivä Kimpisen lukion toisen vuosikurssin opiskelijoille. Aihe opinnäytetyölle syntyi kiinnostuksesta akuuttihoitotyöhön ja ensiapuun. Ensiapupäivä ...
 • Varhaisvuosien fyysisten aktiivisuussuositusten toteutuminen 3–5-vuotiailla lapsilla Länsi-Saimaan kuntien varhaiskasvatuksessa 

  Pehrman, Essi; Syren, Mikko (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää varhaisvuosien fyysisten aktiivisuus-suositusten toteutumista Länsi-Saimaan kunnissa sekä osallisuuden toteutumista liikunnan suunnittelussa. Tarkoituksena oli myös kehittämiskohteiden ...
 • Sairaanhoitajien näkemyksiä eutanasiasta : kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

  Posti, Reetta; Tiainen, Hanna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tietoa siitä, minkälaisia näkemyksiä sairaanhoitajilla on eutanasiasta. Eutanasia on puhuttanut viime aikoina paljon yhteiskunnan eri tasoilla. Etenkin eduskuntaan jätetty ...
 • Osallisuutta piirtäen : Lasten osallisuutta lisäävä pedagogisen dokumentoinnin menetelmä varhaiskasvatukseen 

  Koskinen, Sanna; Torkkeli, Hannamari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää pedagogisen dokumentoinnin menetelmä lasten osallisuuden lisäämiseksi varhaiskasvatuksessa. Lisäksi opinnäytetyöllä haluttiin lisätä ymmärrystä lasten osallisuudesta varhaiskasvatuksessa. ...
 • Sport tourism in Joensuu and Joensuu sub-region 

  Khirvonen, Irina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  The objective of the thesis was to explore the potential of Joensuu sub-region as a sport tourism destination. In order to achieve this aim, an analysis of existing sport tourism facilities, sport products, events, operating ...

Näytä lisää