Uusimmat viitteet

 • Ilmeet kasvoillamme : Ihmiskasvoista, ilmeistä ja taiteesta 

  Auvinen, Piela (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö jakautuu kahteen osaan: kirjalliseen tutkimusosioon sekä taiteellisen lopputyön esittelyyn. Kirjallisen opinnäytetyön ohjaajana toimi kuvataiteilija Denise Ziegler. Kuvanveistäjä Radoslaw Gryta oli taiteellisen ...
 • Naisjohtajuus tilitoimistossa - este kasvulle? 

  Mikkola, Jaana (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Viime vuosikymmeninä on tutkittu niin yrityksen johdon kuin hallituksen koostumuksia sukupuoleen liittyen ja havaittu naisjohtajien vaikuttavan positiivisesti yrityksen kannattavuuteen. Naisvaltaisella tilitoimistoalalla ...
 • Sillankorjauksen laskentanimikkeistö 

  Haaparanta, Ville (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Kreate Oy:n tarjouslaskennan käyttöön tarvittavat nimikkeistö-, litteranumerointi-, suorite- ja panosluettelot. Luettelopohjat on laadittu EVRY Jydacom Oy:n JD-tarjouslaskentaohjelmist ...
 • Ensihoitajan laajentuva työnkuva 

  Jaatinen, Mikko; Piiroinen, Joonas; Puustinen, Ville (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä kuvaillaan ensihoitajien näkemyksiä työnkuvan muuttumisesta lähitulevaisuudessa, millaisia uudistuksia ensihoitajien mielestä Kymenlaakson ja Etelä-Savon alueelle tulee sosiaali- ja terveyspalveluiden ...
 • Riskianalyysi kohdeyritykselle 

  Ruokonen, Mari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aihe oli riskianalyysin laatiminen kohdeyritykselle. Työn tavoitteena oli saada selville kohdeyrityksen suurimmat riskit ja antaa niille hallintakeinoja. Viralliset tutkimuskysymykset olivat: Mitä tarkoittavat ...
 • Generating new product ideas for a social media, Case company: Glostars 

  Hasan, Sayed Fahid (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  The purpose of the research-based study was to generate new product ideas for Glostars based on social media industry to be implemented in near future. The study was commissioned by a social networking site called Glostars ...
 • Ratsastuskoulun sisältömarkkinoinnin kehittäminen yritysblogin avulla : CASE: X 

  Talvi, Aurora (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää ja tutkia keskisuuren ratsastuskouluyrityksen sisältömarkkinointia ja luoda suosituksia sen jatkosta. Opinnäytetyön ensisijaisena tavoitteena oli tutkia, millaiset blogipostaukset ...
 • Sepsispotilaan tunnistaminen ensihoidossa q-SOFA-pisteytyksen ja vierianalytiikan avulla 

  Kärki, Heikki; Kiljunen, Kimmo; Nenonen, Tero (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö toteutettiin Etelä- ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirien alueilla. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kouluttaa keskussairaaloiden päivystysten ja ensihoidon henkilöstö q-SOFA-mittarin käyttöön sepsiksen ...
 • Agentuuritoiminnan liiketoiminnallinen rakenne, esimerkkinä vaatetusala 

  Puustinen, Petteri (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää vaatetusalaan erikoistuneen agentuuritoimiston liiketoiminnallinen rakenne. Aihetta käsiteltiin opinnäytetyössä yrityksen omasta sekä lain näkökulmasta. Opinnäytetyössä selvitettiin ...
 • Sport marketing : Coopertion of sport organizations with Russian athletes 

  Klevtcova, Anastasiia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  The purpose of the research was to develop guidelines for companies on how they can start successful sponsor relationships with Russian athletes. Introduction to sport marketing and the phenomenon of sponsorship are explained ...
 • Hoitoelvytys ensihoidossa - opetusvideo Saimaan ammattikorkeakoulun ensihoitajaopiskelijoille 

  Mattinen, Maiju; Sandell, Tatu (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa opetusvideo hoitoelvytyksestä ensihoidossa. Opetusvideo tehtiin Saimaan ammattikorkeakoulun käyttöön ja se on tarkoitettu osaksi perustason ensihoidon oppimateriaalia. ...
 • Culture shock of Vietnamese students in Germany 

  Le, Vi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  The purpose of the thesis was to examine various angles of Vietnamese students’ experience with culture shock in Germany and suggest possible methods to manage it. The thesis’s theory includes different scientific ...
 • Sosiaalinen media terveysneuvontavälineenä Lappeenrannan Skinnarilan kampuksen opiskelijoille 

  Karvonen, Anniina; Ahola, Nea; Lind, Anu (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö oli kehittämistyö, jossa tuotettiin terveysneuvontaa sosiaalisen median kautta Lappeenrannan Skinnarilan kampuksen opiskelijoille. Tarkoituksena oli selvittää, miten sosiaalinen media toimii terveysneuv ...
 • Vertaistuki Kaakkois-Suomen Sydänpiiri Ry:llä 

  Seppänen, Kirsi; Lagervall, Pia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata eteläkarjalaisten vertaistukiryhmäläisten kokemuksia vertaistukitoiminnasta Kaakkois-Suomen Sydänpiirillä. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa kokemuksista yhteenveto, jonka ...
 • Asukaslähtöinen ja asukasta arvioiva kirjaaminen - Opas tehostetun palveluasumisen yksiköille 

  Pajari, Ida; Välimäki, Laura; Rita, Pauliina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa kirjaamisopas, jonka avulla tehostetun palveluasumisen yksiköissä työskentelevät hoitajat voisivat muuttaa päivittäistä kirjaamistaan entistä asukaslähtöisemmäksi ...

Näytä lisää