Viitteet 1-15 / 2863

  • Lappeenrannan yökerhojen tärkeimmät kilpailutekijät opiskelijoiden näkökulmasta 

   Lehtipuro, Sanna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitkä ovat tärkeimpiä kilpailutekijöitä Lappeenrannan yökerhoissa opiskelijoiden näkökulmasta. Tutkimuskysymyksinä olivat seuraavat: Mitkä yökerhojen ominaisuudet vaikuttavat ...
  • Leveraging social media in marketing Finland as a holiday destination to Spanish tourists 

   Hassan, Roosa (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   The purpose of this thesis was to explore how social media can be leveraged in marketing Finland as a holiday destination to Spanish tourists. The objective was to find out what kind of travel-related content attracts the ...
  • Yrityksen toiminnanohjausjärjestelmä 

   Nevalainen, Panu (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Kouvolassa ja Laukaassa sijaitsevalle Sammet Asennus Oy:lle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli päivittää yrityksen laadunhallintastandardi ISO 9001:2015 ja samalla luoda yritykselle yksi ...
  • Lapsen kokema stressi varhaiskasvatuksessa - kirjallisuuskatsaus 

   Hyytiäinen, Katja; Ovaskainen, Miia; Rantanen, Taija (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää niitä tekijöitä, jotka aiheuttavat lapselle stressiä, ja sitä, kuinka stressi vaikuttaa lapsen käyttäytymiseen. Halusimme myös selvittää keinoja, joilla varhaiskasvatuksen henkilöstö ...
  • Tietosuoja työsuhdetietojen ja palkanlaskennan näkökulmasta 

   Häkkinen, Julia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella tietosuojaa työsuhdetietojen ja palkanlaskennan näkökulmasta. Palkkahallinto käsittelee työsuhdetietoja päivittäin ja siksi on tärkeää muistaa henkilötietojen käsittelyyn liittyvät ...
  • Mentorointiohjelma tiimiesimiehille 

   Leppänen, Katri (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkimusaineiston pohjalta ideoida mentorointiohjelma Azets Insight Oy:n Etelä-Karjalan alueella toimiville tiimiesimiehille tukemaan heidän osaamista ja kehittymistä esimiestyössä. ...
  • Digitalisaatio - uudet liiketoimintamahdollisuudet media-alan murroksessa 

   Koskinen, Kiia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli oppia ymmärtämään digitalisaation mukanaan tuomaa uudenlaista liiketoimintaympäristöä, sosiaalisen aikakauden markkinointia ja mediakonvergenssia sekä selvittää, kuinka ...
  • Business Plan for an African Restaurant in Lappeenranta 

   Nyiramugisha, Mediatrice (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   The title of the thesis is “Business Plan for an African Restaurant in Lappeenranta”. It was focusing on an ethnic restaurant offering meals from Asian and African cuisine. The purpose of this thesis is to prepare a business ...
  • Agilityseurojen harrastushallien liiketoimintamallit ja taloudenhoito 

   Ikonen, Miira (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia, millaisen liiketoimintamallin agilityseurat ovat valinneet harrastushallitoimintaa varten. Tutkimuksessa haluttiin selvittää liiketoimintamallin valintaan liittyviä syitä ja ...
  • Työelämätietoutta maahanmuuttajille palkansaajan ansiotuloverotuksesta ja työlainsäädännöstä 

   Pulkkinen, Shanti (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli työelämätietous maahanmuuttajille palkansaajan ansiotuloverotuksesta ja työlainsäädännöstä. Työssä perehdyttiin henkilökohtaisen ansiotulon verotuksen periaatteisiin ja vähennyksiin sekä laajemmin ...
  • Tulevaisuusorientoitunut opiskelijan ohjaus ammattikorkeakoulussa 

   Saimaan ammattikorkeakoulu; Mirola, Tuuli
   Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia 79 (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  • Entrepreneurial behavior of some Finnish female immigrants in Costa del Sol, Spain 

   Kiiski, Jaana (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   The objective of this narrative approach thesis was to describe the factors preventing and/or promoting the entrepreneurship of some Finnish immigrant women living in Costa del Sol, southern Spain. Motherhood and the need ...
  • Ensiapuopas jalkapalloseuralle 

   Liikanen, Marko; Ylä-Outinen, Viivi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä ensiapuopas Imatran Palloseura ry:lle. Työn tavoitteena oli tuotettavan oppaan avulla parantaa joukkueissa toimivien toimihenkilöiden, pelaajien ja heidän vanhempiensa ...
  • Pakkotoimien käyttö ja niiden eettisyys aikuispsykiatrisella osastolla 

   Simanainen, Rinna; Ceder, Karita; Mäkelä, Mia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa pakkotoimien käyttöä, niiden vaikutuksia sekä eettisyyttä Etelä-Karjalan keskussairaalan aikuispsykiatrisilla suljetuilla osastoilla hoitohenkilökunnan kuvaamana. Opinnäytetyön ...
  • Työaika ja työajanseurantajärjestelmät 

   Ellonen, Henni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli vertailla ja tutkia muutamia työajanseurantajärjestelmiä ja niiden ominaisuuksia. Tavoitteena oli saada tarkasti selville, minkälaiset yritykset niistä hyötyisivät kaikista eniten ja ...