Uusimmat viitteet

 • Letkunrei'ityskoneen vaatimusten mukaisuuden arviointi 

  Fredriksson, Joni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä pyrittiin varmistamaan uuden tuotantokoneen, letkunrei’ityskoneen nykyaikaisten koneturvallisuusmääräysten vaatimustenmukaisuus. Toimeksiantajana oli lappeenrantalainen Flowrox. Vaatimustenmukaisuuden ...
 • Soodakattilan tuotepuu : Nimikkeistön käytön yhtenäistäminen tuotemallin avulla 

  Kotro, Tuomas (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja oli ANDRITZ Oy ja sen KRP-divisioona (Recovery and Power). Työn tavoitteena oli luoda visuaalinen tuotepuumalli soodakattilan tuotekokonaisuudesta ja sen tarkemmasta sisällöstä. Mallin ...
 • Yrityksen toiminnanohjausjärjestelmä 

  Nevalainen, Panu (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Kouvolassa ja Laukaassa sijaitsevalle Sammet Asennus Oy:lle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli päivittää yrityksen laadunhallintastandardi ISO 9001:2015 ja samalla luoda yritykselle yksi ...
 • Höylälinjojen tuotannon ja kunnossapidon kehittäminen 

  Kemppainen, Kukka-Maaria (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää jalostustoiminnan ja kunnossapidon nykytilaa sekä etsiä kehityskohteita tuotannon ja kunnossapidon yhteistyön parantamiseksi. Tarkoituksena oli myös selvittää lähtötilanne ...
 • Stora Enso Imatran tutkimuskeskuksen master datan kartoitus 

  Perälä, Antti (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Storan Enso Imatran tehtaiden tutkimuskeskuksen SAP-toimintopaikkarekisteri. Tavoitteena oli selvittää, mitkä toimintopaikat ovat käytössä ja mitkä on poistettu rekisteristä sekä ...
 • Sellun kuivauskoneiden telojen kunnossapito 

  Mälkönen, Petteri (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä telanvaihto-ohjeita UPM-Kymmene Oy Lappeenrannan Kaukaan sellutehtaan kuivauskone 4:lle. Ohjeiden on tarkoitus olla mahdollisimman kattavia ja selkeitä. Ohjeet on tarkoitettu erityisesti ...
 • Tohtorikoneen käyttöönotto ja koeajo 

  Hyrylä, Marko (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin Imatran Stora Enson Kaukopään päällystystehtaalle. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää tohtorikoneen toiminta, määrittää riskialueet ja suorittaa koeajo. Teoriaosassa kerrotaan kartongin ...
 • Opetus- ja tutkimuskäytössä olevan manipulaattorin kehitystyö 

  Lindh, Ville (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyö toimeksiantaja oli Lappeenrannan teknillisen yliopiston sähkötekniikan osasto. Työn tavoitteena oli parantaa ja kehittää opetus- ja tutkimuskäytössä olevaa neljällä lineaarisella akselilla liikkuvaa ...
 • Varastointipalvelun toiminnan kehittäminen 

  Ojansuu, Jussi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli UPM Kymmene Oyj:n ja Sulzer Pumps Finlandin varastointipalvelun toiminnan kehittäminen. Varastointipalvelua tarkasteltiin työssä pääpiirteittäin sekä kartoitettiin varastointipalvelun nykytilaa ...
 • Jätevesilaitoksen prosessimuutoksen laitteiden varaosakartoitus ja ennakkohuolto-ohjelma 

  Tapiola, Eetu (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Kotkamills Oy:lle jätevedenkäsittelyn prosessimuutoksessa asennetuille laitteille ennakkohuolto-ohjelma ja kartoittaa tarvittavat varaosat laitteille. Työssä kartoitettiin myös ...
 • Puunkäsittelyn voitelutoiminnan kehittäminen 

  Helander, Henrikki (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja oli UPM-Kymmene Oyj, ja työ toteutettiin Kaukaan sellutehtaalla Lappeenrannassa. Työn tarkoituksena oli voitelutoimintojen kehittäminen puunkäsittelyn alueelle. Aluksi tehtävänä oli kartoittaa ...
 • WikiScan hitsaussaumojen tarkastuslaite 

  Tiittanen, Antti (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua WikiScan-merkkiseen hitsaussaumojen mittauslaitteeseen. Inspecta Oy:n suunnitelmissa on tulevaisuudessa ottaa käyttöön sähköiset hitsaussaumojen raportointimenetelmät, vähentää ...
 • Mittapiirrosten vakiointi pumpputehtaalla 

  Väkiparta, Henri (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Sulzer Pumps Finland Oy:n Karhulan pumpputehtaalle. Toimeksiantajan osasto on sovellussuunnittelu, jossa tehdään asiakaskohtaista suunnittelua sekä tarjous- ja tilauskohtaisia mittapiirroksia. ...
 • Stora Enso Oyj Imatran tehtaiden nostokiskokartoitus 

  Vilkko, Satu (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Imatran tehtaiden nostokiskojen määrä fyysisellä kartoituksella tehtaalla. Näiden tietojen ja nostokiskojen suunnitteluun ja valmistukseen liittyvien asetuksien perusteella oli ...
 • Teräksen valmistuksen pintakuonan tutkiminen XRF-menetelmällä 

  Hämäläinen, Virve (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millaisia menetelmiä Ovako Imatran XRF-laitteistossa on, ja tehdä tarpeen mukaan uusi menetelmä vastaamaan paremmin teräsosaston tarpeita. Työn tarkoituksena oli myös lisätä ...

Näytä lisää