Uusimmat viitteet

 • Räjähdyssuojausasiakirja 

  Lehtonen, Mikko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä laadittiin työn tilaajalle Meri-Porin Sahalle räjähdyssuojaus-asiakirja. Asiakirja on laadittu ATEX-direktiivin mukaisesti ja sen on hyväksynyt paloviranomainen. EU-direktiivin mukaisesti myös ...
 • UUC 505 potkurilaitteen huollon tehostaminen 

  Kujanpää, Arvi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli selvittää onko UUC 505 potkurilaite huollettavissa samalla tavalla kuin koko luokkaa pienempi UUC 455. Tämän opinnäytetyön aiheena oli selvittää mitä nostoapuvälineitä ja työkaluja huollon ...
 • SFS-EN 1090-1 mukaisen laadunhallintajärjestelmän kehittäminen 

  Virta, Mikko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli luoda metalliteknologia-alan yritykselle standardin SFS-EN 1090-1 mukainen laatujärjestelmä. Hyväksytty laatujärjestelmä antaa valmistajalle oikeuden myöntää tuotteillensa CE-merkinnän, joka ...
 • Viirakuivurin takuuarvojen täyttyminen 

  Seuri, Ville (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia takuuarvojen täyttymistä Joensuun Iikseenvaran yhteiskäyttö voimalaitoksella. Opinnäytetyön tilaajana toimi Valmet technologies Oy. Mittaukset liittyivät yhteiskäyttövoimalaitoksen osana ...
 • Ultralujien terästen valmistus ja käyttökohteet 

  Aalto, Nico (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on tehty Satakunnan Ammattikorkeakoululle tutkimuksellisena opinnäytetyönä. Työn tavoitteena oli kerätä kasaan yleistä tietoa ultralujien terästen valmistuksesta, ominaisuuksista ja niiden käyttökohteista. ...
 • Kaukolämpökattiloiden PI-kaavioiden päivittäminen 

  Mäkitalo, Valtteri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa Pori Energia Oy:n Tiilimäen lämpökeskuksen kaukolämmön tuotantopuolesta ajantasainen PI-kaavio. Laitteet tuli positioida AKZ-positiointijärjestelmän mukaisesti, sekä suorittaa ...
 • Kiertyvänivelisen robotin suunnittelu ja valmistus 

  Ylinen, Joel (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on suunnitella ja valmistaa pienikokoinen kiertyvänivelinen robotti. Robotin tulee täyttää perusvaatimukset sekä manuaalisen että automaattisen ohjauksen suhteen. Työhön sisältyy rakenteen ...
 • Murskainelementin voimansiirto 

  Uosukainen, Aleksi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin ja mitoitettiin murskainelementin voimansiirtokomponentteja. Komponentteja olivat voimanlähde, kiilahihnat, hihnapyörät ja akseli. Jokaiselle komponentille tehtiin omat tarkastelut ja ...
 • Tuotehallinnan nimikkeistön ohjeistuksen luonti ja testaus 

  Stenberg, Lauri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tilaajana on Honkajoki Oy. Opinnäytetyöni aiheena oli luoda ohjeistus tuotehallinnan nimikkeistön luonnista. Honkajoki Oy:llä on käytössä Artturi-järjestelmä, jossa ylläpidetään kunnossapidon nimikkeistöä. ...
 • Kaksikerroksisen rullakuljetinradan suunnittelu paleteille 

  Sillanpää, Roosa (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli kaksikerroksisen rullakuljetinradan suunnittelu sekä sillä kulkevien palettien suunnittelu. Suunnittelutyö tehtiin Kuljetin Oy:n tiloissa Uudessakaupungissa. Työssä esitellään asiakaslähtöisesti ...
 • Tavarankuljetusajoneuvoon kohdistuvat iskut ja kuljetuksessa huomioitavat rasitukset 

  Ahto, Juha-Pekka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö esittelee tavarankuljetusajoneuvon suunnittelua. Aihealueeksi valittiin tavarankuljetusajoneuvoon kohdistuvien iskujen ja käyttötilanteissa huomioitavien rasitusten tutkiminen. Alustava käyttöalue on ...
 • Pallovalssaimen prosessijätteen poiston optimointi 

  Leivo, Kalle (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella parannuksia Luvata Pori Oy:n pallovalssaimen prosessijätteen poistoon. Tarkoitus oli käytännöllistää ja helpottaa koneenkäyttäjien työskentelyä kyseisellä aihealueella suunnittelemalla ...
 • Kulkuapuvälineen tuotekehitys 

  Maila, Jalo (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli suunnitella Tukimet Oy:lle työnnettävä kulkuapuväline, jolla voi kuljettaa liikuntarajoitteisia aikuisia ihmisiä hankalassakin maastossa. Suunnittelussa huomioitiin käyttäjien tarpeet ja mukavuus ...
 • Lockout/Tagout - Turvalukituskäytäntö 

  Juhala, Ville (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia kattava ohjeistus kuparitehtaan turvalukituksista. Työ tehtiin Aurubis Finland Oy:n kuparivalssaamoon. Ohjeistuksista tuli käydä ilmi turvalukitusten vaikutus lukittaviin ...
 • Hiekan kuljetuksen kehitys 

  Niemi, Petri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli löytää kehitys ratkaisuja Porin Prosessivoima Oy:n Kaanaan voimalaitoksen hiekan palautuslinjaan ja hiekkasiilon täyttölinjaan, joiden putkisto rikkoontuu usein. Samantapaisia käytäntöjä ...

Näytä lisää