Uusimmat viitteet

 • Kriittisen tyhjiötason säilyttäminen moore-osastolla sähkökatkon aikana 

  Hämäläinen, Sami (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tilaajana toimi Venator P&A Finland Oy. Opinnäytetyön alkuperäisenä tavoitteena oli selvittää, kuinka suuri tyhjiön kulutus moorella on, millaisessa kunnossa tyhjiöverkosto on ja montako dieselillä ...
 • Valssien laakeroinnin layout-suunnitelma 

  Hakala, Mikko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella Aurubis Finland Oy:n valssaamoon uusi valssien laakerointipaikan layout. Tavoitteena oli tehdä uudesta layoutista toimivampi, turvallisempi sekä selvittää mitä sen toteuttaminen ...
 • Koneohjeiden päivitys tuotannonsuunnittelua varten 

  Aikala, Katariina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli laskea ja määrittää ajankohtaiset konetehot tuotannonsuunnittelun hyödynnettäväksi. Työ toteutettiin Aurubis Finland Oy:n Valssaamon konekannasta. Konekantaan laskettiin myös muutama ...
 • HNC-puristimen säätöpiirin ennakkohuolto 

  Pentikäinen, Jesse-Joonas (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on luoda toimintaohje paperiteollisuudessa toimivan puristimen säätöpiirin ennakkohuoltamiseen. Ennakkohuollolla tarkoitetaan yleensä laitteen ehkäisevää huoltoa, eli tulevien ongelmien ...
 • Projektiorganisaation johtaminen Eupart Oy:ssä 

  Salmi, Tiia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkitaan ja perehdytään projektiorganisaation johtamiseen Eupart Oy:ssä. Aihetta on lähestytty kirjallisuuden ja kyselykaavakkeiden avulla. Minulla oli kolme tutkimuskysymystä, joihin pyrin saamaan vastaukset. ...
 • Imurijärjestelmän suunnittelu rikastevarastolle 

  Mäki-Jaakkola, Veli (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tavoitteena oli suunnitella rikastevarastolle pölynpoistoimurijärjestelmä. Työn toimeksiantajana oli Boliden Harjavalta. Tarkoitus oli suunnitella rikastevarastolle henkilöstön omaan käyttöön ...
 • Muutostöiden dokumentointiprosessin kehittäminen 

  Merisalo, Juuso (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tavoitteena oli perehtyä OL1- ja OL2-laitoksilla tapahtuvien muutostöiden dokumentointiprosessiin ja kehittää sitä. Työn toimeksiantajana toimi Teollisuuden Voima Oyj. Työssä tutustuttiin yksityiskohtaisesti ...
 • 3D-mallin elinkaari 

  Halin, Samuli (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää 3D-mallien käytön laajuutta, sekä tutkia 3D-mallien käyttöön liittyviä ongelmia ja niiden ratkaisuja. Työ oli Alfa Laval Aalborg Oy:n suunnittelutyöhön pohjautuva, joten siinä ...
 • FEA-sovelluksia omatarveohjelmointina 

  Petäys, Vesa (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä pyritään kehittelemään elementtimenetelmän sovelluksia itse ohjelmoiden oman toiminimen käyttöön. Parhaiten työ on onnistunut kattotuolien lujuusominaisuuksien analysoinnissa. Lämmön johtumisen analyysiin ...
 • Konenäköohjattu yhteistyörobotti -havainnointiesitys 

  Katila, Emmi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja toteuttaa havainnointiesitys siitä, miten konenäköjärjestelmä ohjaa yhteistyörobottia toimimaan juomatarjoilijana. Esitys kehitettiin osoittamaan, miten konenäöllä voidaan tunnistaa ...
 • Korikorjausmenetelmät 

  Parkkila, Antti (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on tehty selventämään kuluttaja-asiakkaille mahdollisimman selkeästi mitä auton kolarikorjaus on. Työssä on käytetty paljon omakohtaista työkokemusta apuna ja asiaan kuuluvia lähteitä. Työssä käsitellään ...
 • Matalan lämpötilan suprajohdinten valmistusprosessin seurattavuuden kehittäminen 

  Kivistö, Aaro (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kohdeyrityksen prosessissa syntyvien poistojen kohdat ja suuruudet. Kohdeyrityksessä ei ollut tarkkaa tietoa poistojen syntykohdista ja määristä, joten kartoituksella oli ...
 • Suunnitteluohje 

  Lähtinen, Matti (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli Vahterus Oy:n suunnitteluosastolla käytössä olevan suunnitteluohjeen päivittäminen. Lisäksi suunnitteluohjeelle luotiin uusi käyttöliittymä. Suunnitteluohjeen laajan kokonaisuuden vuoksi tämän ...
 • Suunnitteluprosessiohje 

  Nieminen, Antti (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitteluprosessiohje. Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä Suomen Imurikeskus Oy:lle vakioidut toimintatavat laitteistojen suunnittelun kululle, ja selvittää mahdollinen kehitysvaihtoehto ...
 • Savukaasupuhaltimen tasapainotus 

  Rantala, Tero (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli savukaasupuhaltimen tasapainotus. Työ suoritettiin Fortum Oy:n Meri-Porin voimalaitoksella ja työn tilaajana oli Maintpartner Oy, joka vastaa Fortumin voimalaitosten käytöstä sekä kunnossapidosta. ...

Näytä lisää