Uusimmat viitteet

 • Tuotehallinnan nimikkeistön ohjeistuksen luonti ja testaus 

  Stenberg, Lauri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tilaajana on Honkajoki Oy. Opinnäytetyöni aiheena oli luoda ohjeistus tuotehallinnan nimikkeistön luonnista. Honkajoki Oy:llä on käytössä Artturi-järjestelmä, jossa ylläpidetään kunnossapidon nimikkeistöä. ...
 • Kaksikerroksisen rullakuljetinradan suunnittelu paleteille 

  Sillanpää, Roosa (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli kaksikerroksisen rullakuljetinradan suunnittelu sekä sillä kulkevien palettien suunnittelu. Suunnittelutyö tehtiin Kuljetin Oy:n tiloissa Uudessakaupungissa. Työssä esitellään asiakaslähtöisesti ...
 • Tavarankuljetusajoneuvoon kohdistuvat iskut ja kuljetuksessa huomioitavat rasitukset 

  Ahto, Juha-Pekka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö esittelee tavarankuljetusajoneuvon suunnittelua. Aihealueeksi valittiin tavarankuljetusajoneuvoon kohdistuvien iskujen ja käyttötilanteissa huomioitavien rasitusten tutkiminen. Alustava käyttöalue on ...
 • Pallovalssaimen prosessijätteen poiston optimointi 

  Leivo, Kalle (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella parannuksia Luvata Pori Oy:n pallovalssaimen prosessijätteen poistoon. Tarkoitus oli käytännöllistää ja helpottaa koneenkäyttäjien työskentelyä kyseisellä aihealueella suunnittelemalla ...
 • Kulkuapuvälineen tuotekehitys 

  Maila, Jalo (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli suunnitella Tukimet Oy:lle työnnettävä kulkuapuväline, jolla voi kuljettaa liikuntarajoitteisia aikuisia ihmisiä hankalassakin maastossa. Suunnittelussa huomioitiin käyttäjien tarpeet ja mukavuus ...
 • Lockout/Tagout - Turvalukituskäytäntö 

  Juhala, Ville (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia kattava ohjeistus kuparitehtaan turvalukituksista. Työ tehtiin Aurubis Finland Oy:n kuparivalssaamoon. Ohjeistuksista tuli käydä ilmi turvalukitusten vaikutus lukittaviin ...
 • Hiekan kuljetuksen kehitys 

  Niemi, Petri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli löytää kehitys ratkaisuja Porin Prosessivoima Oy:n Kaanaan voimalaitoksen hiekan palautuslinjaan ja hiekkasiilon täyttölinjaan, joiden putkisto rikkoontuu usein. Samantapaisia käytäntöjä ...
 • Biojalostamon energiantuotantovaihtoehdot 

  Koli, Lauri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli biojalostamon energiantuotantovaihtoehdot. Kohteena oli Turun biovoima oy:n tarjouskierros asteella oleva laitos. Opinnäytetyössä käytiin läpi biovoimalaitoksen normaalit toimintatavat ja ...
 • Kaukolämpöverkoston kunnossapito- ja huoltosuunnitelma 

  Niittymäki, Teemu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Aiheena kaukolämpöverkoston kunnossapito- ja huoltosuunnitelman laatiminen VSV Lämmölle. Suunnitelmassa keskityttiin putkistoon, kaivoihin, venttiileihin, venttiiliasemiin ja lämmönkäyttöpaikkoihin. Ehdotus aiheesta tuli ...
 • Nikkelirikasteen pölyämisen hallinta 

  Vepsä, Jarkko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ja löytää mahdollisia vaihtoehtoja nikkelirikasteen pölyämisen vähentämiseksi olemassa olevien laitteiden tai koneiden avulla. Aihe oli työntilaaja yritykselle ajankohtainen ja ...
 • Ohjeistus jakeluverkon pöytäkirjoille 

  Lempiö, Veli-Pekka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tehtiin ohjeistus digitaalisille käyttöönottopöytäkirjoille. Työssä tutkittiin standardeja, lakeja, sekä teoriaa käyttöönottotarkastuksen mittauksista ja otettiin sähköverkkoa käyttöön, jossa tehtiin ...
 • Paineenalaisten putkistojen suunnitteluohje 

  Terävä, Ville (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä oli alun perin tarkoitus keskittyä kaukolämpölaitosten paineenalaisten putkistojen suunnitteluun ja toteutukseen. Tarkoitus oli luoda Ariterm Oy:n suunnittelijoille helpotusta lämpölaitosten paineenalaisten ...
 • Kunnossapitosuunnitelma 

  Murro, Kari (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää kunnossapidon toimintaa ja tehdä kunnossapitosuunnitelma Länsirannikon Koulutus Oy Winnova:lle. Kunnossapitosuunnitelmalla pyritään rakentamaan pohja oppilaitoksen kunnossapidolle ...
 • Höyrykattiloiden PI-kaavio ja positiointi 

  Peltomaa, Tomi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Pori Energia Oy:n Tiilimäen kaukolämpölaitoksen höyrykattiloiden PI-kaavioiden tilanne ja ajanmukaistaa ne sekä luoda digitaaliset CAD-kuvat, jotta kuvien muokkaus olisi jatkossa ...
 • Energiatehokkuuspalvelut kaukolämpöasiakkaille 

  Uhlbeck, Olli (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tilaajana toimi Pori Energia Oy. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kaukolämpöasiakkaille tarjottavia lämmönjakokeskukseen ja energiatehokkuuteen liittyviä palveluja. Osana opinnäytetyötä oli tarkoitus ...

Näytä lisää