Uusimmat viitteet

 • Tuotantolinjaston uudistaminen 

  Hämäläinen, Juha-Matti (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuoda esille, että mitä eri vaiheita kuuluu koneautomaatioprojektin toteuttamiseen. Työssä esitellään koneautomaatioon liittyviä komponentteja sekä projektin hallintaa. Myös Loimaan Turve ...
 • Paineilmajärjestelmän suunnittelu- ja työohjeistus 

  Vettenranta, Juuso (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli Cimcorp Oy:n suunnitteluosastolla käytössä olevan paineilma suunnitteluohjeen päivittäminen ja lisäksi luoda räätälöity työohje Cimcorpille. Työn tavoitteena on saada lukija ymmärtämään ...
 • Lattaleikkurin hankinta 

  Kunnas, Aleksi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä suunniteltiin mahdollisia vaihtoehtoja kahden kuparin leikkauspisteen saattamiseksi yhdeksi työpisteeksi. Nykyinen tilanne, jossa joudutaan tekemään osaan tuotteista leikkauksia kahdessa eri työpisteessä, ...
 • Koe-erätoimintamallin kehittäminen 

  Raski, Marko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkimukseen aiheena oli tutkia Oras Oy:ssä käytössä olevan koe-erätoimintamallin ongelmia ja esittää kehitysehdotuksia nykyiseen toimintamalliin. Koe-erätoimintamalli on systemaattinen lähestymistapa työkalujen, ...
 • Puimurirungon siirtomenetelmien kehittäminen tuotantolinjalla 

  Latvajärvi, Markus (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli puimurirungon siirtomenetelmien kehittäminen tuotantolinjalla. Työ tehtiin Sampo-Rosenlew Oy:lle. Työn tavoitteena oli kehittää puimurirungon siirtomenetelmiä tuotantolinjalla ja näin kyetä ...
 • Kaukolämpöpumppaamoiden käytön ja kunnossapidon optimointi 

  Manninen, Jaakko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä Tampereen Sähkölaitoksen kaukolämpö-pumppaamojen kunnossapitoon ja miettiä mahdollisuuksia sen optimointiin eli parantamiseen. Kaukolämpöpumppaamoille tehtiin laitteiston tietojen ...
 • Kunnossapitojärjestelmän päivittäminen 

  Mäkinen, Juuso (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Aurubis Finland Oy:lla vaihdettiin kunnossapitojärjestelmä 2018 loppuvuodesta. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää uusi nimeäminen laitehierarkiaan ja tehdä päivitykset ennen kuin laitehierarkia ladattiin uuteen ...
 • Kriittisen tyhjiötason säilyttäminen moore-osastolla sähkökatkon aikana 

  Hämäläinen, Sami (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tilaajana toimi Venator P&A Finland Oy. Opinnäytetyön alkuperäisenä tavoitteena oli selvittää, kuinka suuri tyhjiön kulutus moorella on, millaisessa kunnossa tyhjiöverkosto on ja montako dieselillä ...
 • Valssien laakeroinnin layout-suunnitelma 

  Hakala, Mikko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella Aurubis Finland Oy:n valssaamoon uusi valssien laakerointipaikan layout. Tavoitteena oli tehdä uudesta layoutista toimivampi, turvallisempi sekä selvittää mitä sen toteuttaminen ...
 • Koneohjeiden päivitys tuotannonsuunnittelua varten 

  Aikala, Katariina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli laskea ja määrittää ajankohtaiset konetehot tuotannonsuunnittelun hyödynnettäväksi. Työ toteutettiin Aurubis Finland Oy:n Valssaamon konekannasta. Konekantaan laskettiin myös muutama ...
 • HNC-puristimen säätöpiirin ennakkohuolto 

  Pentikäinen, Jesse-Joonas (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on luoda toimintaohje paperiteollisuudessa toimivan puristimen säätöpiirin ennakkohuoltamiseen. Ennakkohuollolla tarkoitetaan yleensä laitteen ehkäisevää huoltoa, eli tulevien ongelmien ...
 • Projektiorganisaation johtaminen Eupart Oy:ssä 

  Salmi, Tiia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkitaan ja perehdytään projektiorganisaation johtamiseen Eupart Oy:ssä. Aihetta on lähestytty kirjallisuuden ja kyselykaavakkeiden avulla. Minulla oli kolme tutkimuskysymystä, joihin pyrin saamaan vastaukset. ...
 • Imurijärjestelmän suunnittelu rikastevarastolle 

  Mäki-Jaakkola, Veli (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tavoitteena oli suunnitella rikastevarastolle pölynpoistoimurijärjestelmä. Työn toimeksiantajana oli Boliden Harjavalta. Tarkoitus oli suunnitella rikastevarastolle henkilöstön omaan käyttöön ...
 • Muutostöiden dokumentointiprosessin kehittäminen 

  Merisalo, Juuso (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tavoitteena oli perehtyä OL1- ja OL2-laitoksilla tapahtuvien muutostöiden dokumentointiprosessiin ja kehittää sitä. Työn toimeksiantajana toimi Teollisuuden Voima Oyj. Työssä tutustuttiin yksityiskohtaisesti ...
 • 3D-mallin elinkaari 

  Halin, Samuli (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää 3D-mallien käytön laajuutta, sekä tutkia 3D-mallien käyttöön liittyviä ongelmia ja niiden ratkaisuja. Työ oli Alfa Laval Aalborg Oy:n suunnittelutyöhön pohjautuva, joten siinä ...

Näytä lisää