Uusimmat viitteet

 • FEA-sovelluksia omatarveohjelmointina 

  Petäys, Vesa (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä pyritään kehittelemään elementtimenetelmän sovelluksia itse ohjelmoiden oman toiminimen käyttöön. Parhaiten työ on onnistunut kattotuolien lujuusominaisuuksien analysoinnissa. Lämmön johtumisen analyysiin ...
 • Konenäköohjattu yhteistyörobotti -havainnointiesitys 

  Katila, Emmi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja toteuttaa havainnointiesitys siitä, miten konenäköjärjestelmä ohjaa yhteistyörobottia toimimaan juomatarjoilijana. Esitys kehitettiin osoittamaan, miten konenäöllä voidaan tunnistaa ...
 • Korikorjausmenetelmät 

  Parkkila, Antti (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on tehty selventämään kuluttaja-asiakkaille mahdollisimman selkeästi mitä auton kolarikorjaus on. Työssä on käytetty paljon omakohtaista työkokemusta apuna ja asiaan kuuluvia lähteitä. Työssä käsitellään ...
 • Matalan lämpötilan suprajohdinten valmistusprosessin seurattavuuden kehittäminen 

  Kivistö, Aaro (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kohdeyrityksen prosessissa syntyvien poistojen kohdat ja suuruudet. Kohdeyrityksessä ei ollut tarkkaa tietoa poistojen syntykohdista ja määristä, joten kartoituksella oli ...
 • Suunnitteluohje 

  Lähtinen, Matti (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli Vahterus Oy:n suunnitteluosastolla käytössä olevan suunnitteluohjeen päivittäminen. Lisäksi suunnitteluohjeelle luotiin uusi käyttöliittymä. Suunnitteluohjeen laajan kokonaisuuden vuoksi tämän ...
 • Suunnitteluprosessiohje 

  Nieminen, Antti (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitteluprosessiohje. Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä Suomen Imurikeskus Oy:lle vakioidut toimintatavat laitteistojen suunnittelun kululle, ja selvittää mahdollinen kehitysvaihtoehto ...
 • Savukaasupuhaltimen tasapainotus 

  Rantala, Tero (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli savukaasupuhaltimen tasapainotus. Työ suoritettiin Fortum Oy:n Meri-Porin voimalaitoksella ja työn tilaajana oli Maintpartner Oy, joka vastaa Fortumin voimalaitosten käytöstä sekä kunnossapidosta. ...
 • Kupariteollisuuspuiston lämmöntalteenottojärjestelmän ennakkohuolto 

  Aittamäki, Topias (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda Pori Energia Oy:n Metallinkylän höyryaseman lämmöntalteenottojärjestelmälle ennakkohuoltosuunnitelma. Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitellään kaukolämmitystä ja ennakkohuoltoa. Työssä ...
 • Selvitys purkupukin modernisoinnista sekä kelojen siirtoratkaisuista 

  Sundberg, Joni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Luvata Pori Oy. Työn tarkoituksena oli selvittää asiakkaalle ratkaisumalleja vetokoneen purkupukin modernisoinniksi. Tarkoituksena oli myös selvittää kelojen siirtoratkaisuja ...
 • HUOLTOKORJAAMON TYÖOHJEISTUKSEN LAATIMINEN 

  Ojansivu, Ossi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkotuksena oli tehdä työohjeistus, koskien sähkömoottoreiden huoltoa ja käämintää, Flowplus Osakeyhtiön Tampereen toimipisteeseen. Työohjeistusta ei aiemmin ollut olemassa kirjallisessa muodossa. Tarkoitus ...
 • PAINOYKSIKÖN RASTERITELAN PESUMENETELMÄN SUUNNITTELU TUOTANNON TEHOSTAMISEKSI 

  Vuorinen, Henri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli selvittää Walki Oy:n paperinjalostustehtaalle tehokkaampi pesumenetelmä painoyksikön rasteritelalle ja selvittää millaisia erilaisia pesumenetel-miä on markkinoilla saatavilla. Tavoitteena oli ...
 • Asetusprosessin optimointi konepajaympäristössä 

  Selin, Jarkko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää menetelmä nopeuttamaan sorvauskeskuksen asetusprosessia R-Sarkon Oy:lle. Yritys tarvitsi menetelmän, jolla tuottaa ajokuntoista NC-koodia suoraan CAM-ohjelmistolla. Yritykseen ...
 • Pistehitsauskoneen valinta tutkimus- ja koulutuskäyttöön 

  Toroska, Joonas (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kertoa yleisesti vastushitsauksesta, erityisesti pistehitsauksesta, sekä selvittää mitä asioita on huomioitava uutta pistehitsauskonetta valittaessa. Huomio keskittyi tutkimus- ja ...
 • Voimalaitoksen kunnossapitojärjestelmän kehittäminen 

  Hellstedt, Henry (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää voimalaitoksen kunnossapitojärjestelmää. Voimalaitoksen kunnossapitojärjestelmällä voidaan hallita mm. kunnossapitotöitä, ostojärjestelmää ja varastoja. Artturi-kunnossapitojärjestelmän ...
 • TIV-2 tuotantolaitoksen uuttokolonnin lämmitystavan muutos kaukolämmöltä lauhteelle 

  Vajavaara, Antti-Veli (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tarkoituksena oli selvittää kaukolämmöllä lämmitettävän uuttokolonnin energiakulutus. Tarkoituksena oli myös selvittää, onko kannattavaa vaihtaa uuttoko-lonnin lämmitysmuoto kaukolämmöltä lauhteelle. Lauhdetta ...

Näytä lisää