Uusimmat viitteet

 • Tiilirunkoisen rakennuksen mallipohjainen korjaussuunnittelu 

  Rautiainen, Jarno (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa tiilimuuratun massiivirunkoisen rakennuksen korjausrakennushankkeen suunnittelu täysin tietomallinnusta hyödyntämällä.Työn lopputuotteena oli tarkoitus tuottaa tilaajalle ...
 • Toteumamallin muodostaminen 

  Leino, Joose (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin ehdotustyönä Lappeenrannan kaupungille. Opinnäytetyön avulla oli tarkoitus kehittää tietomallipohjaisten rakennushankkeiden suunnitteluprosessin läpivientiä siten, että suunnittelun aikaiset tietomallit ...
 • Insinööritoimiston elementtisuunnittelun kehittäminen Tekla Structures -ohjelmaympäristössä 

  Partanen, Aleksi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Wise Group Finland Oy:n käyttöön valituille elementtipiirustuksille valmiit asetuspohjat ja ohje elementtien mallintamiseen Tekla Structures -ohjelmalla. Työ sisälsi ...
 • Päällysteen kulumisen seuranta Case: Elinkaarimallihanke E18 Koskenkylä - Kotka 

  Falkman, Lauri (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää E18 Koskenkylä - Kotka elinkaarimallihankkeen päällysteen kuluneisuutta. Työn tavoite oli saada työn tilaajalle työyhteenliittymä Pulterille tietoa päällysteen kuluneisuudesta, ...
 • Challenges of structural design of industrial buildings according to the USA regulations 

  Shadrina, Ekaterina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  This study was commissioned by Pöyry Finland Oy. The purpose of the study was to introduce aspects to be considered during the design of industrial buildings in the United States, to define the difficulties to be faced, ...
 • Determination of wear and tear of the building according to Russian standard VSN 53-86 (r) "Rules estimates of physical wear and tear of residential buildings”. 

  Korshunov, Aleksandr (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of the present study was to estimate an actual condition of a building, with calculation of its wear rate and the determination of the service life. Data for this study was collected during the survey of the ...
 • Comparison of structural modeling in open BIM projects 

  Lobanova, Valeriia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  The aim of this thesis was to compare structural models made in two different programs: Tekla Structures and Revit, in order to identify differences in open BIM IFC-models according to Common BIM requirements 2012 and find ...
 • Aurinkopaneelien maateline 

  Punkkinen, Teppo (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn tarkoituksena oli suunnitella GreenEnergy Finland Oy:lle aurinkopaneelien maateline. Työssä käydään läpi tuulikuormien määritys eurokoodin SFS-EN 1991-1-4 mukaan ja lumikuorman määritys eurokoodin SFS-EN 1991-1-3 ...
 • Alkuepäkeskisyydestä aiheutuvien lisävaakavoimien laskenta puristetuissa sauvarakenteissa 

  Kojo, Teemu (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella puristettuja alapaarresauvoja sisältävän jäykkänurkkaisen kehärakenteen alkuepäkeskisyyksistä aiheutuvia lisävaakavoimia ilmiönä ja tutustua tämän voiman suuruuden määritykseen ...
 • Teräsbetonisen konsolin mitoitus ja mallinnus 

  Tollander, Miko (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda tilaajayritykselle ohjeet pilarikonsoleiden mallintamiseen Tekla Structures -ohjelmalla valmiita mallinnuskomponentteja käyttäen. Näin voitaisiin tehostaa pilari-palkki-rungoissa ...
 • Paikallavaletun välipohjan kuivatusmenetelmät 

  Heiskanen, Eemi-Joona (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kokonaisuudeltaan toimivin kuivatusmenetelmä paikallavaletulle betoniselle välipohjalle. Opinnäytetyön tilaajana toimi Rakennusliike Evälahti Oy. Opinnäytetyössä käytiin läpi ...
 • Betonielementtien tietomallipohjainen piirustustuotanto 

  Neuvonen, Petri (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa ohjeistus massiivilaatan, kantavan väliseinäelementin, kantavan ruutuelementin, kantavan sisäkuorielementin ja kantavan tehdasrapatun sisäkuorielementin piirustusten tuottamiseen ...
 • Energy efficient upgrading of the envelope structures of the typical St. Petersburg apartment house 

  Luchinin, Nikita (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of the study was to develop the program of a typical Saint Petersburg multi-story house renovation, focused on increasing energy efficiency of the envelope structures. The 5-story slag-concrete residential ...
 • Rakennusprojektin johtaminen avoimessa rakentamisessa 

  Tiainen, Jyri (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia ja selvittää, mitä erityisiä vaatimuksia ja toimenpiteitä avoimen rakentamisen periaate asettaa rakennusprojektin johtamiselle. Työn tavoitteena oli, että toimeksiantaja ymmärtää, millaisia ...
 • Uusien tekniikoiden ja menetelmien hyödyntäminen rakennuskunnossapidossa 

  Kuronen, Lassi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli esitellä UPM Kaukaan tehtaiden kunnossapito-organisaatiolle uusia kunnossapitomenetelmiä ja -tekniikoita, joita tehdasalueella voidaan tulevaisuudessa tai nykyhetkellä hyödyntää. ...

Näytä lisää