Uusimmat viitteet

 • Alkuepäkeskisyydestä aiheutuvien lisävaakavoimien laskenta puristetuissa sauvarakenteissa 

  Kojo, Teemu (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella puristettuja alapaarresauvoja sisältävän jäykkänurkkaisen kehärakenteen alkuepäkeskisyyksistä aiheutuvia lisävaakavoimia ilmiönä ja tutustua tämän voiman suuruuden määritykseen ...
 • Teräsbetonisen konsolin mitoitus ja mallinnus 

  Tollander, Miko (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda tilaajayritykselle ohjeet pilarikonsoleiden mallintamiseen Tekla Structures -ohjelmalla valmiita mallinnuskomponentteja käyttäen. Näin voitaisiin tehostaa pilari-palkki-rungoissa ...
 • Paikallavaletun välipohjan kuivatusmenetelmät 

  Heiskanen, Eemi-Joona (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kokonaisuudeltaan toimivin kuivatusmenetelmä paikallavaletulle betoniselle välipohjalle. Opinnäytetyön tilaajana toimi Rakennusliike Evälahti Oy. Opinnäytetyössä käytiin läpi ...
 • Betonielementtien tietomallipohjainen piirustustuotanto 

  Neuvonen, Petri (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa ohjeistus massiivilaatan, kantavan väliseinäelementin, kantavan ruutuelementin, kantavan sisäkuorielementin ja kantavan tehdasrapatun sisäkuorielementin piirustusten tuottamiseen ...
 • Energy efficient upgrading of the envelope structures of the typical St. Petersburg apartment house 

  Luchinin, Nikita (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of the study was to develop the program of a typical Saint Petersburg multi-story house renovation, focused on increasing energy efficiency of the envelope structures. The 5-story slag-concrete residential ...
 • Rakennusprojektin johtaminen avoimessa rakentamisessa 

  Tiainen, Jyri (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia ja selvittää, mitä erityisiä vaatimuksia ja toimenpiteitä avoimen rakentamisen periaate asettaa rakennusprojektin johtamiselle. Työn tavoitteena oli, että toimeksiantaja ymmärtää, millaisia ...
 • Uusien tekniikoiden ja menetelmien hyödyntäminen rakennuskunnossapidossa 

  Kuronen, Lassi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli esitellä UPM Kaukaan tehtaiden kunnossapito-organisaatiolle uusia kunnossapitomenetelmiä ja -tekniikoita, joita tehdasalueella voidaan tulevaisuudessa tai nykyhetkellä hyödyntää. ...
 • Teräsbetonirakenteen leikkauskulman optimointi Eurokoodin mukaan 

  Raitanen, Jani (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Eurokoodipohjaisen mitoituksen käyttöönoton jälkeen mitoitusprosessi on muuttunut vahvasti aiemmista rakentamismääräyskokoelmista, joten uusia menetelmiä ei ole vielä välttämättä paljon tutkittu. Tämän vuoksi eurokoodipohjaisen ...
 • S1-luokan väestönsuoja 

  Korhonen, Teemu (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli mitoittaa S1-luokan väestönsuojan ympärysrakenteet nykyisten mitoitusnormien mukaan, mallintaa väestönsuoja 3D-FEM-ohjelmalla, tuottaa ohjelmaan kuormitusyhdistelmät ja valmistaa raudoituspi ...
 • Viilupuu puuelementtirakentamisessa 

  Björkman, Juuso (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä teolliseen puurakentamiseen, tutustua käytössä oleviin puuelementtijärjestelmiin, esitellä työn tilaajan, Sisco Oyj:n, ja Metsä Wood Oy:n yhteistyössä kehittelemä EVO ...
 • Toteutussuunnitelmien tarkistuslistat 

  Menna, Juuso (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä luotiin toteutussuunnitelmien tarkistuslistat Varte Oy:n käyttöön. Työssä keskityttiin hankkeeseen, jossa rakennusliike on vastuussa kohteen suunnittelusta. Työ rajattiin koskemaan toteutussuunnitelmia, ...
 • Constructive solutions of a sport complex roof structure 

  Kostina, Ekaterina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  The main purpose of the thesis was to analyse and calculate two different types of steel arches for a roof structure according to Russian norms: tied arch with vertical suspensions and arch with suspended tie and V-shaped ...
 • Esivalmisteiden hyödyntäminen väylärakentamisessa 

  Kohonen, Mikko (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia väylärakentamisen esivalmisteisiin liittyen nykyisiä toimintatapoja sekä rakennushankkeen osapuolten välistä yhteistyötä. Pääpiirteittäisen analyysin pohjalta tavoitteena oli ...
 • Structures of gas station in Saint Petersburg 

  Shusterman, Denis (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of the study was to analyze and calculate different gas station structure variations. The main objective of the research was to compare total costs of all design decisions. Data for this study were collected ...
 • Kasvikuitupohjaisten lämmöneristemateriaalien kosteustekninen toiminta 

  Huittinen, Henna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä rakenteiden sekä tiettyjen kasvikuitueristemateriaalien lämpö- ja kosteustekniseen toimintaan ja koota aiheesta kirjallisuusselvitys tukemaan opinnäytetyön toisena osana toimivaa ...

Näytä lisää