Uusimmat viitteet

 • Sillankorjauksen laskentanimikkeistö 

  Haaparanta, Ville (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Kreate Oy:n tarjouslaskennan käyttöön tarvittavat nimikkeistö-, litteranumerointi-, suorite- ja panosluettelot. Luettelopohjat on laadittu EVRY Jydacom Oy:n JD-tarjouslaskentaohjelmist ...
 • Louhintatyö kaupunkialueella – Pölyn- ja meluntorjunta 

  Mikkola, Ari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ja vertailla erilaisia menetelmiä kaupunkialueella suoritettavan avolouhintatyön pölyn- ja meluntorjunnan tehostamiseksi. Opinnäytetyön pääpaino oli kuitenkin pölyntorjunnassa. ...
 • Työmaavalvonnan teorian ja käytännön eroavaisuudet 

  Keskisaari, Simo (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni tarkoituksena oli tarkastella rakennustyön työmaavalvontaa. Työni lähtökohtana oli vertailla työmaavalvonnan teorian ja käytännön eroja. Erityisesti tarkastelen teorian ja käytännön eroavaisuuksia ...
 • Foundation calculation for multi-storey residential building 

  Kosiakov, Egor (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  The purpose of the study was to design a foundation for a 9-storey residential building. Initial data was taken from the technical report made by JSC “LenTISIZ”. Soil characteristics, foundations and settlements were ...
 • Comparison of reinforced and fiber slab 

  Samsonov, Sergey (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  This study was commissioned by «Gradient Ltd.». The purpose of the study was to analyze and calculate different variants of reinforcement of concrete slabs. The main objective of the research was to compare the total costs, ...
 • Louhinnan tunnuslukujen tarkastelu 

  Laitinen, Samuel (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin viiden eri louhintatyömaan tunnuslukuja. Tarkasteltaviksi tunnusluvuiksi valikoituivat ominaisporaus, ominaispanostus ja ominaisrikotus. Tarkasteltavina työmaina oli kaksi murskalouhintatyömaata, ...
 • PRK-ontelolaattareunakannakkeen Eurokoodin mukainen kestävyyslaskenta 

  Heinonen, Lauri (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tilaajana on Peikko Finland Oy. Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä Eurokoodin mukainen kestävyyslaskentataulukko PRK-ontelolaattareunakannakkeelle Excel-ohjelmistolla. Excel-laskentataulukko on vain ...
 • Ikkuna- ja oviasennusten vaikutus vuosi- ja takuukorjauksiin 

  Keskitalo, Atte (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  NCC Suomi Oy:llä vuosi- ja takuukorjauksissa ikkuna- ja oviasennusten kustannukset ovat nousujohteessa. Kustannusten kuriin saamiseksi oli selvitettävä, mitä työmailla asennustyössä tapahtuu ja kuinka voitaisiin toimia ...
 • Tiilirunkoisen rakennuksen mallipohjainen korjaussuunnittelu 

  Rautiainen, Jarno (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa tiilimuuratun massiivirunkoisen rakennuksen korjausrakennushankkeen suunnittelu täysin tietomallinnusta hyödyntämällä.Työn lopputuotteena oli tarkoitus tuottaa tilaajalle ...
 • Toteumamallin muodostaminen 

  Leino, Joose (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin ehdotustyönä Lappeenrannan kaupungille. Opinnäytetyön avulla oli tarkoitus kehittää tietomallipohjaisten rakennushankkeiden suunnitteluprosessin läpivientiä siten, että suunnittelun aikaiset tietomallit ...
 • Insinööritoimiston elementtisuunnittelun kehittäminen Tekla Structures -ohjelmaympäristössä 

  Partanen, Aleksi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Wise Group Finland Oy:n käyttöön valituille elementtipiirustuksille valmiit asetuspohjat ja ohje elementtien mallintamiseen Tekla Structures -ohjelmalla. Työ sisälsi ...
 • Päällysteen kulumisen seuranta Case: Elinkaarimallihanke E18 Koskenkylä - Kotka 

  Falkman, Lauri (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää E18 Koskenkylä - Kotka elinkaarimallihankkeen päällysteen kuluneisuutta. Työn tavoite oli saada työn tilaajalle työyhteenliittymä Pulterille tietoa päällysteen kuluneisuudesta, ...
 • Challenges of structural design of industrial buildings according to the USA regulations 

  Shadrina, Ekaterina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  This study was commissioned by Pöyry Finland Oy. The purpose of the study was to introduce aspects to be considered during the design of industrial buildings in the United States, to define the difficulties to be faced, ...
 • Determination of wear and tear of the building according to Russian standard VSN 53-86 (r) "Rules estimates of physical wear and tear of residential buildings”. 

  Korshunov, Aleksandr (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of the present study was to estimate an actual condition of a building, with calculation of its wear rate and the determination of the service life. Data for this study was collected during the survey of the ...
 • Comparison of structural modeling in open BIM projects 

  Lobanova, Valeriia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  The aim of this thesis was to compare structural models made in two different programs: Tekla Structures and Revit, in order to identify differences in open BIM IFC-models according to Common BIM requirements 2012 and find ...

Näytä lisää