Uusimmat viitteet

 • Analysis of the construction of an open multi-storey parking and evaluation of its profitability 

  Allik, Polina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  The study was commissioned by YIT Saint-Petersburg. The main purpose of the thesis was to analyse the Finnish project of an open multistorey parking with sloping floors and to find out if it is possible to build the same ...
 • Kantavan kerroksen laadunvalvontamenetelmät : Valtatie 6 Taavetti–Lappeenranta 

  Kärkkäinen, Mauri (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoituksena oli selvittää Valtatie 6 Taavetti-Lappeenranta projektin kantavan kerroksen laatuvaatimukset ja verrata niitä InfraRYLin asettamiin vaatimuksiin. Työssä tutkittiin, kuinka laadunvalvonta toteutettiin ...
 • Mobiilidokumentointi rakennuttamis- ja valvontatehtävissä 

  Ruotsalainen, Emma (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli löytää rakennuttamis- ja valvontatehtävien näkökulmasta parhaiten palveleva mobiilidokumentointiohjelma. Työssä selvitettiin, mitä tehtäviä rakennuttamis- ja valvontatyöhön kuuluu, ...
 • Tuulettuvien rakenneratkaisujen lämpö- ja kosteustekninen toiminta 

  Lifländer, Jenna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli syventyä tuulettuvien vaipparakenteiden lämpö- ja kosteustekniseen toimintaan sekä perehtyä Comsol Multiphysics -ohjelmiston käyttöön. Työn lopputuotteena laadittiin tuulettuvan ...
 • Connections of wall precast concrete elements 

  Artemeva, Mariia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  This study was commissioned by Pöyry Finland Oy. The purpose of the thesis was to study how to choose the right capacity of the fixing devices and to research different types of connections of the wall precast concrete ...
 • Kankaanmäen alueen katurakenteiden ja vesihuollon suunnittelu 

  Taavila, Joonas (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee katurakenteiden ja vesihuollon suunnittelua Kankaanmäen alueelle Orimattilaan. Työn tavoitteena oli saada valmiit rakennussuunnitelmat, joiden avulla pystytään rakentamaan uusi asuinalue. Työssä ...
 • Passive fire protection methods of load-bearing structures in case of hydrocarbon fire 

  Petukhovskaia, Iuliia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  The work was commissioned by Neste Jacobs. The first objective of the thesis was to study a procedure of passive fire protection design for structures and to create a guide and a scheme for civil engineers containing steps ...
 • Teräsrakenteiden huomiointi korjausrakennesuunnittelun laadunvarmistuksessa 

  Kolehmainen, Johanna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua teräsrakenteiden käyttöön korjausrakentamisessa sekä luoda teräsrakenteiden suunnittelun tarkastuslistat hyödynnettäväksi korjausrakentamisen projekteissa. Työn tilaajana toimi ...
 • Rakennus- ja huoneistorekisterin ylläpidon kehittäminen Lappeenrannassa 

  Haataja, Marko (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli Lappeenrannan rakennus- ja huoneistorekisterin tietosisällön hyödyntämisen parantaminen ja ehkäisemään inhimillisiä virheitä ohjelmistomuutoksilla. Työssä laadittiin Lappeenrannan rakennusvalvontaan ...
 • Penttilän yksityistien parantaminen 

  Ahvonen, Ville (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli laatia Penttilän yksityistielle parannussuunnitelma ja suunnitelma-asiakirjat tarjouspyyntöä varten. Penttilän yksityistie sijaitsee Lappeenrannan Joutsenossa, aivan valtakunnanrajan ...
 • Rakennustyömaalla syntyvän kierrätyskelvottoman jätteen synnyn vähentäminen 

  Villanen, Janne (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää rakennustyömaalla syntyvän kierrätyskelvottoman jätteen vähentämistä: kuinka paljon yritystasolla pystytään säästämään jätemaksuissa käyttämällä suojattuja jätelavoja. Työn ...
 • Hankekustannusten arviointi linjasaneerauksen tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa 

  Johansson, Sanni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä hankekustannusten arviointiin linjasaneeraushankkeen tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa. Tietämystä syvennettiin linjasaneerauksen tarveselvitys- ja hankesuunnitteluprosessin ...
 • Liikennöidyn rautatietunnelin ruiskubetonointi 

  Räkköläinen, Matti (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kerätä tietoa liikennöidyn rautatietunnelin ruiskubetonoinnista ja siihen liittyvistä erityispiirteistä. Opinnäytetyö pyrki löytämään menetelmiä prosessin kehittämiseksi. Opinnäytetyössä ...
 • Louhintatöiden haasteet rataverkoston välittömässä läheisyydessä 

  Airas, Toni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin Destia Oy:n kallioyksikköön Etelä-Suomeen. Opinnäyte-työn tarkoituksena on osoittaa, minkälaista on louhinta rataverkoston välittömässä läheisyydessä sekä minkälaista on toimia Liikenneviraston ...
 • Lisä- ja muutostyöt rakennusurakassa urakoitsijan näkökulmasta 

  Kilpeläinen, Aleksi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua tarkemmin lisä- ja muutostöihin rakennusurakassa urakoitsijan näkökulmasta ja selvittää niihin liittyvät ongelmat ja miettiä ratkaisuehdotuksia. Opinnäytetyö kertoo myös aiheesta ...

Näytä lisää