Uusimmat viitteet

 • Tietosuoja työsuhdetietojen ja palkanlaskennan näkökulmasta 

  Häkkinen, Julia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella tietosuojaa työsuhdetietojen ja palkanlaskennan näkökulmasta. Palkkahallinto käsittelee työsuhdetietoja päivittäin ja siksi on tärkeää muistaa henkilötietojen käsittelyyn liittyvät ...
 • Digitalisaatio - uudet liiketoimintamahdollisuudet media-alan murroksessa 

  Koskinen, Kiia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli oppia ymmärtämään digitalisaation mukanaan tuomaa uudenlaista liiketoimintaympäristöä, sosiaalisen aikakauden markkinointia ja mediakonvergenssia sekä selvittää, kuinka ...
 • Agilityseurojen harrastushallien liiketoimintamallit ja taloudenhoito 

  Ikonen, Miira (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia, millaisen liiketoimintamallin agilityseurat ovat valinneet harrastushallitoimintaa varten. Tutkimuksessa haluttiin selvittää liiketoimintamallin valintaan liittyviä syitä ja ...
 • Työelämätietoutta maahanmuuttajille palkansaajan ansiotuloverotuksesta ja työlainsäädännöstä 

  Pulkkinen, Shanti (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli työelämätietous maahanmuuttajille palkansaajan ansiotuloverotuksesta ja työlainsäädännöstä. Työssä perehdyttiin henkilökohtaisen ansiotulon verotuksen periaatteisiin ja vähennyksiin sekä laajemmin ...
 • Työaika ja työajanseurantajärjestelmät 

  Ellonen, Henni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli vertailla ja tutkia muutamia työajanseurantajärjestelmiä ja niiden ominaisuuksia. Tavoitteena oli saada tarkasti selville, minkälaiset yritykset niistä hyötyisivät kaikista eniten ja ...
 • Digitaalisten markkinointikanavien valinta ja asiakaskokemuksen yhtenäistäminen omnichannel-liiketoiminnan keinoin. Case: Kruununpuiston kesäteatteri. 

  Kotisalo, Laura (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitkä digitaalisen markkinoinnin kanavat soveltuvat parhaiten käytettäväksi Imatran Kruununpuiston kesäteatterin markkinointiin sekä mitkä roolit näillä kanavilla tulisi ...
 • Luovan alan hinnoittelu, case kuvataiteilijat 

  Tuisku, Maiju (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona kuuden ammattikorkeakoulun yhteiselle TaideART–hankkeelle, joka tarkoittaa taiteilijan ansaintamalleja, rooleja ja toimeentuloa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli pohtia, miten kuvataiteilijan ...
 • Urheiluseuran viestintäsuunnitelma 

  Vesterinen, Jenni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää lappeenrantalaisen jalkapalloseuran PEPO Lappeenranta ry:n viestintää. Tehtävänä oli myös suunnitella seuralle opas viestinnän tueksi. Opinnäytetyön tavoitteena oli antaa ...
 • Arvo- ja kasvusijoittaminen Suomessa sekä Saksassa finanssikriisin jälkeen 

  Vesterinen, Eetu (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää arvo- sekä kasvusijoittamisen tuottoja tietyllä tarkastelujaksolla Suomen sekä Saksan osakemarkkinoilla. Tarkastelujaksona on finanssikriisin jälkeinen aika, vuodet 2009–2016. ...
 • Hankintaohje Imatran kaupunkikonsernin käyttöön 

  Mäyrä, Ville-Matti (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tiivis ja selkeä hankintaohje Imatran kaupunkikonsernin käyttöön. Hankintaohjeen tuli noudattaa uutta hankintalakia sekä Imatran kaupungin uusia hankintapoliittisia linjauksia. ...
 • Kunnallisvaalikampanja 2017 case: Jussi Virsunen 

  Virsunen, Anni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö oli case-muotoinen, projektiluotoinen työ, vuoden 2017 kunnallisvaalikampanjasta. Projektin tavoitteena oli tehdä case-henkilölle onnistunut vaalikampanja. Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisen ...
 • Henkilöbrändi personal trainerin työssä 

  Penttilä, Tuija (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimus lähti liikkeelle tutkijan henkilökohtaisista mielenkiinnonkohteista tarkoituksena tutkia henkilöbrändiä personal trainerin työssä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millä keinoin personal trainer voi rakentaa ...
 • Asiakkaan ja työntekijän kokemukset asiakaskohtaamisessa, case: Etelä-Karjalan Osuuspankki 

  Salo, Jenna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Etelä-Karjalan Osuuspankin Lappeenrannan konttorin asiakkaan ja työntekijän kokemuksia asiakaskohtaamisissa. Asiakaskokemusta haluttiin tutkia sen kiinnostavuuden ja ajankohtaisuuden ...
 • Kuinka 16–25-vuotias nuori tavoittaa Osuuskauppa Suur-Savon päivittäistavarakaupan sosiaalisessa mediassa? : Case: Osuuskauppa Suur-Savo 

  Mehtonen, Atte (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, missä sosiaalisen median kanavissa 16–25-vuotias nuori tavoittaa Osuuskauppa Suur-Savon päivittäistavarakaupan. Työssä tutkittiin osuuskaupan jo tällä hetkellä käyttämiä sosiaalisen ...
 • Digitalisaatio palkanlaskennassa Case: Saimaan talous ja tieto Oy 

  Ollikainen, Sonja (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Saimaan talous ja tieto Oy:lle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka palkanlaskijan työtehtävät saataisiin siirrettyä digitaaliseksi OneNotea hyödyntäen. Tällä digitaalisuudella ...

Näytä lisää