Uusimmat viitteet

 • Yksityisen elinkeinonharjoittajan sukupolvenvaihdos 

  Huttunen, Rita (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä kohdeyritykselle selvitystyötä sukupolvenvaihdokseen liittyvistä veroseuraamuksista. Kohdeyrityksenä oli yksityinen elinkeinonharjoittaja X. Opinnäytetyössä laskettiin, minkä suuruisia ...
 • Riskianalyysi kohdeyritykselle 

  Ruokonen, Mari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aihe oli riskianalyysin laatiminen kohdeyritykselle. Työn tavoitteena oli saada selville kohdeyrityksen suurimmat riskit ja antaa niille hallintakeinoja. Viralliset tutkimuskysymykset olivat: Mitä tarkoittavat ...
 • Ratsastuskoulun sisältömarkkinoinnin kehittäminen yritysblogin avulla : CASE: X 

  Talvi, Aurora (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää ja tutkia keskisuuren ratsastuskouluyrityksen sisältömarkkinointia ja luoda suosituksia sen jatkosta. Opinnäytetyön ensisijaisena tavoitteena oli tutkia, millaiset blogipostaukset ...
 • Agentuuritoiminnan liiketoiminnallinen rakenne, esimerkkinä vaatetusala 

  Puustinen, Petteri (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää vaatetusalaan erikoistuneen agentuuritoimiston liiketoiminnallinen rakenne. Aihetta käsiteltiin opinnäytetyössä yrityksen omasta sekä lain näkökulmasta. Opinnäytetyössä selvitettiin ...
 • Sosiaalisen median sisältöstrategia B2B-yritykselle, Case X 

  Rimpeläinen, Anna-Emilia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda toimeksiantajayritykselle sosiaalisen median sisältöstrategia, jonka avulla voidaan lisätä yrityksen näkyvyyttä nykyisten ja potentiaalisten yritysasiakkaiden keskuudessa. Strategiaa ...
 • Heimon luonne, merkitys ja muodostuminen yrityksen ympärille 

  Kaarna, Laura (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä selvitettiin, mitä ovat ihmisten vapaasta tahdosta ja kiin-nostuksenkohteista alkunsa saavat heimot ja kuinka ne toimivat. Päätavoitteena oli määritellä, mitkä seikat tekevät heimosta toimivan ...
 • Brändin visuaalisen ilmeen uudistuksen vaikutus brändimielikuvaan : Case X 

  Räihä, Isa (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin paikallispankin brändimielikuvaa sekä pankin visuaaliseen ilmeeseen tehtyä muutosta. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, vaikuttavatko brändin visuaaliseen ilmeeseen tehdyt muutokset ...
 • Yksityishenkilöiden veroseuraamukset ja verosuunnittelun mahdollisuudet omaisuuden siirtämisen yleistilanteissa 

  Lattu, Johanna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aihe oli yksityishenkilöiden veroseuraamukset ja verosuunnittelun mahdollisuudet omaisuuden siirtämisen yleistilanteissa. Työssä käsiteltiin kaupan, lahjan ja perinnön verotuksen pääperiaatteita yksityishenkilöiden ...
 • Kryptovaluutat sijoitusmuotona 

  Uronen, Toni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin selvittämään kryptovaluuttojen potentiaali sijoituskohteena. Kryptovaluuttojen toimintaan perehdyttiin perusteellisesti ja niitä verrattiin seuraaviin sijoitusmuotoihin: osakkeisiin, niiden indekseihin ...
 • Käypä arvo 

  Malinen, Jaana (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli käypä arvo yrityksen omaisuuden arvostamisessa tilinpäätöksessä. Tavoitteena oli selvittää, miten käypä arvo määritellään Suomalaisten kirjanpitosäännöksien, kansainvälisten tilinpäätösstandardien ...
 • Ydinasiakkaiden palvelukokemus, Case: VP-Kuljetus Oy 

  Heino, Sara (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää VP-Kuljetus Oy:n ydinasiakkaiden mielipide yrityksen tarjoamasta palvelukokemuksesta ja pohtia tulosten pohjalta, miten yritys pystyisi parantamaan tarjoamaansa asiakaskokemusta. ...
 • Markkinointisuunnitelma kohdeyritykselle 

  Paajanen, Heini (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda käyttökelpoinen ja hyödyllinen markkinointisuunnitelma kohdeyritykselle. Työ rajattiin koskemaan yrityksen yksityishenkilöiden sähkönmyyntituotteita. Aihe markkinointisuunnitelmaan ...
 • Varasto-ohjaus osana yrityksen taloudenhallintaa 

  Soloviev, Ivan (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Yritysten varasto-ohjauksen merkitys korostuu jatkuvasti globalisaation ja markkinoiden vapautumisen myötä. Teknologian kehitys avaa uudet mahdollisuudet kehittää ja luoda entistä parempia ja tehokkaampia malleja varaston ...
 • Sosiaalisen median markkinointiviestinnän suunnittelu, case: Taidekoulu Estradi 

  Heikkinen, Titta (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella toimeksiantajalle sosiaalisen median käyttöä helpottavia ratkaisuja. Näihin lukeutuu sosiaalisen median viestintäsuunnitelma sekä sosiaalisen median markkinointiviestinnän ...
 • Tuotteistaminen kulttuuritapahtuman kehittämisen näkökulmana : Case: Kitee International Music and Art Festival 

  Dimov, Lidia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miksi tuotteistus on hyvä huomioida kulttuuritapahtuman järjestämisessä. Päätavoitteena oli määritellä, millainen tuotteistus tukee opinnäytetyön case-tapahtuman kehittämistä. ...

Näytä lisää