Uusimmat viitteet

 • Palvelusetelin ja ostopalvelusopimuksen erot yksityiselle päiväkodille 

  Heikkeri, Juulia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä on tutkittu palvelusetelin ja ostopalvelusopimuksen erojen vaikutuksia yksityiselle päiväkodille. Opinnäytetyössä on pyritty tutkimaan yksityisten päiväkotien toiminnan yleisimpien asioiden erilaisuutta ...
 • Markkinoinnin juridiikka suhteessa blogimarkkinointiin 

  Laihanen, Nelli (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin markkinoinnin juridiikkaa suhteessa blogimarkkinointiin. Blogit ovat ajankohtainen ilmiö ja yhteistyökampanjoita esiintyy blogeissa viikoittain. Työssä haluttiin selvittää, kuinka ...
 • Kuluttajansuojalain muutosten vaikutus asunto-omaisuuteen liittyvissä kuluttajaluotoissa 

  Matilainen, Joanna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kuluttajansuojalain keskeisimpiä muutoksia asunto-omaisuuteen liittyvissä kuluttajaluotoissa ja niiden vaikutuksia rahoitusalan työntekijöiden työnkuvaan. Opinnäytetyöllä haluttiin ...
 • Hyvinvointikumppanuus-hanke – asiakkaan ja yrityksen väliset palvelusopimukset sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla 

  Hämäläinen, Jennileena (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla toimivien pienyritysten ja asiakkaiden välisiä palvelusopimuksia. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitä asioita tämän kaltaisessa sopimuksessa ...
 • Edistääkö metsälahjavähennys metsätilojen sukupolvenvaihdoksia? 

  Rossi, Karoliina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tutki metsälahjavähennyksen vaikutusta elinaikaisten metsätilojen luovutuksiin. Metsälahjavähennys oli vuoden 2017 alussa voimaan tullut verouudistus, joka on säädetty auttamaan metsätilojen sukupolvenvaihdoksissa ...
 • Cost analysis for a special product 

  Lammi, Titta (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  The target of the thesis was the cost and profitability analyses of the new packaging material product X produced in the forest industry, at Stora Enso. More closely the other target of the thesis was to investigate ...
 • Kulu- ja matkalaskupalvelun työprosessien tehostaminen 

  Kiljunen, Essi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten toimeksiantajayritys voi tehostaa ja selkeyttää työprosessejaan hyödyntäen ohjelmistorobotiikkaa. Toimeksiantaja oli kulu- ja matkalaskupalvelua tuottava yritys. Tarkoituksena ...
 • Kirjanpitolain ja arvonlisäverotuksen muutoksiin valmistautuminen, Case X 

  Rapeli, Nelli (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli kirjanpitolain muutokseen ja arvonlisäveron raportoinnin maksuperusteisuusuudistukseen valmistautumisen riittävyys kohdeyrityksessä henkilökunnan näkökulmasta. Tarkoituksena oli tutkia, ...
 • Palvelualojen työehtosopimusten paikallinen sopiminen 

  Misukka, Miisa; Niemelä, Rhona (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, mitä palvelualoilla sovitaan paikallisesti. Lisäksi tavoitteena oli tutkimuksen avulla selvittää, mitä palvelualoilla saadaan sopia paikallisesti sekä mitä paikallisesta ...
 • Yhtiömuodon muutos avoimesta yhtiöstä osakeyhtiöksi 

  Hietamies, Jarkko (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni aiheena oli metsätalousalalla toimivan toimeksiantajayrityksen mahdollinen yritysmuodon muutos avoimesta yhtiöstä osakeyhtiöksi. Työn keskeisimpänä tarkoituksena oli selvittää, onko kyseisen yrityksen kohdalla ...
 • Neighboring rights management as a service : Case: Elements Music Oy 

  Nousiainen, Juuso (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  The purpose of the research was to develop a business model for a small independent music publisher, Elements Music. The new area of business the company wanted to move to, is neighboring rights management. First, the ...
 • Saimaan ammattikorkeakoulun ulkoisenlaskentatoimen opetussuunnitelman kehittäminen muuttuvalla taloushallinnonalalla 

  Väätänen, Nelli (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Digitalisaatio on muuttamassa alaa ja tämän johdosta myös koko taloushallinnon ala on murroksessa. Muuttuva taloushallinnonala tulee luomaan monia uusia ammatteja ja toimenkuvia alalle samoin kuin muuttamaan jo olemassa ...
 • Digitaalisen myyntikampanjan optimointi : Case: Oma Säästöpankki 

  Jaako, Miika (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää toteutettujen digitaalisen markkinoinnin pilotointijakson kampanjoiden tulokset. Tutkimuksessa ensisijaisen tavoitteena oli selvittää, kuinka hyvin tehdyt digitaalisen ...
 • Autoverkkokauppa Suomessa 

  Käyhty, Kristian (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin autoverkkokauppaa Suomessa. Työn tarkoituksena oli tehdä kattava selvitys autoverkkokaupasta ja siihen sovellettavasta lainsäädännöstä Suomessa. Tutkimus toteutettiin teoriapainotteisena ...
 • IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista ja IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardien käyttöönottoprojekti 

  Jussila, Hanne (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten yritykset valmistautuvat tai ovat valmistautuneet kahden uuden kansainvälisen tilinpäätösstandardin, IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista ja IFRS 16 Vuokrasopimukset, ...

Näytä lisää