Uusimmat viitteet

 • Perehdytyskansio Sahanlahti Resort Oy:n tarjoilijoille 

  Matinen, Katja (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli perustella perehdyttämisen tärkeyttä ja selvittää, mitä on hyvä perehdyttäminen. Opinnäytetyön tuotoksena syntyi perehdytyskansio tarjoilijoina toimiville henkilöille. Työn toimeksiantajana ...
 • Pop-up-hotelli Linnala: Käytännön järjestelyt 

  Melkko, Noora (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli suunnitella ja toteuttaa pop-up-hotelli Saimaan ammattikorkeakoulun Linnalan kampuksen tiloihin Imatranajo viikonlopuksi 19. - 21.8.2016. Tutkimusmenetelmä tässä opinnäytetyössä oli toiminnallinen, ...
 • Asiakkaiden epäasiallinen käyttäytyminen ja väkivalta ravintolayrityksen eri ketjuissa ja niiden toimipaikoissa henkilökunnan näkökulmasta 

  Keijonen, Tiia; Nyrhi, Janika (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, tapahtuuko yhteistyöyrityksen eri toimipisteillä asiakkaiden taholta koettua epäasiallista käyttäytymistä ja väkivallan uhkaa henkilökuntaa kohtaan. Yhteistyökumppani tässä ...
 • Tislaamomatkailun mahdollisuudet Suomessa ja sen vaikutukset ravintolatoimintaan 

  Tamminen, Antti; Matikainen, Toni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia suomalaista tislaamomatkailua, sekä sen mahdollisuuksia toimia matkailuattraktiona sekä sitä, ilmeneekö tislaamomatkailun kasvu mitenkään ravintolatoiminnassa ja jos näkyy, niin ...
 • Syrjintä työelämässä hotelli- ja matkailualalla 

  Virtanen, Eetu; Rasimus, Juho (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin syrjintää hotelli- ja matkailualan työelämässä. Tutkimuksella haluttiin selvittää syrjinnän laajuutta, sen muotoja sekä ongelman vakavuutta. Opinnäytetyön tutkimuskysymyksiä olivat seuraavat: ...
 • Pop up -hotelli Linnalan majoituksen hinnoittelu, varaukset ja markkinointi 

  Räikkönen, Henna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä toiminnallinen opinnäytetyö toteutettiin projektiluontoisena, ja sen tarkoituksena oli perustaa pop up -majoitus Imatranajo-tapahtuman ajaksi kesällä 2016 Saimaan ammattikorkeakoulun kampuksen tiloihin Imatralla. ...
 • Markkinointiviestinnän toimivuus ja kehittäminen, case: Saunalautta-Imatra Oy 

  Kokkonen, Lasse (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia yhteistyöyritys Saunalautta-Imatran markkinointiviestinnän toimivuutta ja tuoda ideoita markkinointiviestinnän kehittämiseen tulevaisuutta varten. Yhteistyöyritys oli matkailu- ...
 • Matkailijan motiivit ja profilointi, case: Pohjois-Korea 

  Alatalo, Riikka (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mikä motivoi matkailijoita valitsemaan matkakohteekseen Pohjois-Korean ja profiloimaan näitä matkailijoita. Tutkimuksessa keskityttiin syihin, jotka vaikuttavat siihen, että ...
 • Imatra osana 100-vuotiasta Suomea -ravintolatapahtuma 

  Salmela, Marju; Mononen, Arttu (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli järjestää pop up -ravintolatapahtuma Saimaan ammattikorkeakoulun Imatralla sijaitsevan Kampusravintolat Oy:n alaisen Ravintola Linnalan tiloihin. Tapahtuman teemana oli opinnäytetyön nimen ...
 • Lisämyynti ja suosittelu osana onnistunutta asiakaskokemusta pikaruokaravintolassa 

  Granqvist, Sara (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli ottaa selvää, mitä mieltä erään etelä-karjalaisen pikaruokayrityksen asiakkaat ovat lisämyynnistä ja suosittelusta. Saadut tiedot annettiin yrityksen käyttöön, jotta yritys voi kehittää ...
 • Perehdytysopas Holiday Club Saimaan ravintoloille 

  Metsämuuronen, Roope (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli tehdä perehdytysopas Holiday Club Saimaan ravintolatoimelle. Toimeksiantajan toiveena oli saada kattava ja helposti jälkeenpäin päivitettävissä oleva perehdytysopas. Tämä opinnäytetyö oli ...
 • Digitaalisen markkinoinnin toteutus, case: Kesähotelli Imatra 

  Hujanen, Elina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli suunnitella ja toteuttaa digitaalista markkinointia opinnäytetyön tekijän toimeksiantajayritykselle Kesähotelli Imatralle. Opinnäytetyön tutkimusmenetelmä oli toiminnallinen, ja sen tuloksena ...
 • Lappeenrannan yökerhojen tärkeimmät kilpailutekijät opiskelijoiden näkökulmasta 

  Lehtipuro, Sanna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitkä ovat tärkeimpiä kilpailutekijöitä Lappeenrannan yökerhoissa opiskelijoiden näkökulmasta. Tutkimuskysymyksinä olivat seuraavat: Mitkä yökerhojen ominaisuudet vaikuttavat ...
 • Markkinointisuunnitelma pienelle majoitusyritykselle, case: Matikkala Cottages 

  Kukushkina, Maria (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tarjota Matikkala Cottages -yritykselle käyttökelpoinen sekä yrittäjien työtä helpottava markkinointisuunnitelma. Tarkoituksena oli tutkia teoriaa markkinoinnista ja soveltaa sitä ...
 • Asiakastyytyväisyystutkimus kokouspalveluita tuottavalle hotellille 

  Urjo, Saila (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää yhteistyöyrityksen kokousasiakkaiden arvostamia asioita kokouksissa sekä selvittää, mitä he toivovat tulevaisuudessa hotellin kokouspalveluista löytyvän. Saatujen tietojen avulla ...

Näytä lisää