Uusimmat viitteet

 • Ravintola Clubin asiakastyytyväisyys 

  Laitinen, Sari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää, mitä asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus on ja sitä, mistä asioista se muodostuu Ravintola Clubilla. Tyytyväisyyttä ja asiakaskokemusta tutkittiin kosketuspisteiden kautta. ...
 • Liikuntakeskus Pajulahden kokousasiakkaiden asiakastyytyväisyys 

  Kyröläinen, Taija (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Liikuntakeskus Pajulahden kokousasiakkaiden tyytyväisyyttä sekä menetettyjen asiakkaiden tyytymättömyyttä. Tutkimuksen avulla haluttiin saada myös selville, mitkä syyt vaikuttavat ...
 • Eläkeläisten matkakohteen valintaan vaikuttavat tekijät 

  Reinikainen, Antti (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää mitkä tekijät vaikuttavat eläkeläisten matkakohteen valintaan. Tutkimuskysymys muodostui mielenkiinnosta matkailua ja eläkeläisiä kohtaan. Opinnäytetyön teoriaosuus ...
 • Toimintojen ulkoistaminen Lappeenrannan keskustan anniskeluravintoloissa 

  Vakkila, Riikka (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tehtävänä oli selvittää, kuinka paljon ravintolat ulkoistavat toimintojaan. Tutkimus keskittyi Lappeenrannan keskustan alueen anniskeluravintoloihin. Ulkoistamista tutkittiin ravintoloiden näkökulmasta. ...
 • Myynninedistäminen ruokalistan muuttuessa, case: Trattoria Casa 

  Kirsi, Inka (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli edistää toimeksiantajan hiljaisten aikojen myyntiä sekä markkinoida uutta ruokalistaa, joka vaihtui 7.2.2018. Toimeksiantaja on Lappeenrannassa kauppakeskus IsoKristiinassa toimiva ...
 • Hotelli Santalahden ravintolan hiljaisen ajan myynnin kehittäminen tapahtuman avulla 

  Laakso, Milla (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön lähtökohtana oli Hotelli Santalahden ravintolan hiljaisen ajan myynnin kehittäminen. Hiljaisen ajan myyntiä pyrittiin kasvattamaan tapahtuman järjestämisen avulla. Opinnäytetyössä ei järjestetty tutkimusta. ...
 • Hotel Center Imatran huonevarustuksen kehityssuunnitelma 

  Litmanen, Iida (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitkä ovat niitä lisätarvikkeita, jotka Hotel Center Imatran hotellihuoneissa parantavat huoneen käyttötarkoitusta ja lisäävät asiakkaan tyytyväisyyttä. Opinnäytetyössä ...
 • Elämysruokatuotteen suunnittelu ja testaus Vuonohevostalli Rajavaellukselle 

  Kallio, Mirka (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata elämyksellisen ruokatuotteen suunnitteluprosessia. Elämysruokatuote suunniteltiin Vuonohevostalli Rajavaellukselle ratsastusvaelluksen evääksi. Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä ...
 • Paikallistuotteen tuotekehitys ja koemarkkinointi 

  Tuuha, Reetta (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli paikallistuotteen tuotekehitys ja koemarkkinointi. Opinnäytetyön tarkoituksena oli löytää Imatralle oma paikallistuote ja selvittää, minkälaisia ajatuksia tuote herättää asiakkaiden keskuudessa. ...
 • Tapahtumamarkkinointi asiakashankinnan keinona : Hyvän olon kauneuspäivä 

  Kautonen, Noora (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli järjestää avoimien ovien kaltainen tapahtuma, Hyvän olon kauneuspäivä. Toimeksiantajan toiveena oli avoimien ovien tyyppinen päivä Holiday Club Saimaan hoito-osastolle, Harmony Spahan. ...
 • Perehdyttämisopas uusille tarjoilijoille : Yritys X 

  Korhonen, Olli (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli tehdä perehdytysopas uusille tarjoilijoille. Perehdy-tysoppaasta oli tarkoitus tulla toimiva ja helposti päivitettävissä oleva. Opinnäytetyö oli toiminnallinen, koska sen tarkoituksena oli tehdä ...
 • Majoitusalalla toimivien suomalaisyritysten kilpailuetuja ja strategisia erilaistumismahdollisuuksia Aurinkorannikolla 

  Pesari, Anne (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millaisia kilpailuetuja Aurinkorannikolla toimivilla suomalaisilla majoitusalan yrityksillä on. Lisäksi haluttiin selvittää, millä tavoin ne pystyvät positiivisesti erottumaan ...
 • Perinneruokien vaikutus Etelä-Karjalan matkailuun 

  Hokkanen, Vili; Löppönen, Johan (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia perinneruokien vaikutuksia Etelä-Karjalan matkailuun ja sen vetovoimatekijöitä ja selvittää, mitä perinneruokia Etelä-Karjalan alueelta löytyy ja minkälainen tarjonta kyseisillä ...
 • Perehdytyskansio Sahanlahti Resort Oy:n tarjoilijoille 

  Matinen, Katja (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli perustella perehdyttämisen tärkeyttä ja selvittää, mitä on hyvä perehdyttäminen. Opinnäytetyön tuotoksena syntyi perehdytyskansio tarjoilijoina toimiville henkilöille. Työn toimeksiantajana ...
 • Pop-up-hotelli Linnala: Käytännön järjestelyt 

  Melkko, Noora (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli suunnitella ja toteuttaa pop-up-hotelli Saimaan ammattikorkeakoulun Linnalan kampuksen tiloihin Imatranajo viikonlopuksi 19. - 21.8.2016. Tutkimusmenetelmä tässä opinnäytetyössä oli toiminnallinen, ...

Näytä lisää