Uusimmat viitteet

 • Ensiapuopas jalkapalloseuralle 

  Liikanen, Marko; Ylä-Outinen, Viivi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä ensiapuopas Imatran Palloseura ry:lle. Työn tavoitteena oli tuotettavan oppaan avulla parantaa joukkueissa toimivien toimihenkilöiden, pelaajien ja heidän vanhempiensa ...
 • Pakkotoimien käyttö ja niiden eettisyys aikuispsykiatrisella osastolla 

  Simanainen, Rinna; Ceder, Karita; Mäkelä, Mia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa pakkotoimien käyttöä, niiden vaikutuksia sekä eettisyyttä Etelä-Karjalan keskussairaalan aikuispsykiatrisilla suljetuilla osastoilla hoitohenkilökunnan kuvaamana. Opinnäytetyön ...
 • Opiskelijan ja ohjaajan välinen vuorovaikutus osana ammatillista kasvua 

  Julkunen, Seppo; Heiskanen, Minttu; Kokkonen, Mitja; Simonen, Belda (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia sairaanhoitajaopiskelijan sekä tämän ohjaajan välistä vuorovaikutusta, ja sen merkitystä ammatillisessa kehittymisessä. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja ...
 • Tehostetun kotisairaanhoidon asiakastyytyväisyys 

  Niemelä, Jonna; Anttonen, Katri (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää asiakastyytyväisyyttä tehostetun kotisairaanhoidon toiminnasta asiakkaan näkökulmasta. Opinnäytetyössä tutkittiin tehostetun kotisairaanhoidon asiakkaiden kokemuksia saamistaan ...
 • Päihdehoitotyö suomalaisessa hoitotieteessä 

  Tuominen, Liina; Vihavainen, Jenna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö kuvaa suomalaisia hoitotieteellisiä päihdehoitotyötä käsitteleviä tutkimuksia. Opinnäytetyön tarkoituksena oli koota yhteen suomalaisia hoitotieteellisiä päihdehoitotyöhön liittyviä tutkimuksia ja kuvata, miten ...
 • Tunteiden tunnistaminen ja tunnetaitojen vahvistaminen : Toimintapäivä Eksoten Nuorten pajalla 

  Narsakka, Noora (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli nuorten yksilöllisen hyvinvoinnin lisääminen. Jopa neljäsosa nuorista kärsii mielenterveyden ongelmista ja yksittäiset tunneelämän ongelmat ovat tavallisia. Omia voimavaroja vahvistamalla ...
 • Erityisruokavaliot : Ravitsemuksen opintojakso sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille 

  Litmanen, Riina; Turtiainen, Annika; Hölsä, Maisa; Kivelä, Annakaisa (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa erityisruokavalio opintojakso Saimaan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille. Tavoitteena oli saada sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille tietoa ...
 • Haavanhoito-opas palvelutalon hoitohenkilökunnalle 

  Siirilä, Petra-Nora; Suokas, Mirka (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa käytännöllinen ja selkeä haavanhoito-opas palvelutalon henkilökunnalle. Tavoitteena oli kehittää ja päivittää hoitohenkilökunnan haavanhoito-osaamista ja parantaa hoidon laatua. ...
 • Lappeenrantalaisten yläkouluikäisten itsearvioitu masentuneisuus ja sitä aiheuttavat tekijät 

  Hyypiä, Anniina; Hyvönen, Peppi; Koskinen, Moona (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Nuorten mielenterveyshäiriöt ovat nykypäivänä yleistyneet paljon, ja ne kuormittavat sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmää. Nuorten mielialahäiriöiden varhainen tunnistaminen ja hoito ovat tärkeitä hyvän ennusteen ...
 • Tehohoitopotilaan kivun tunnistaminen ja arviointi 

  Taipale, Katri; Rajala, Sanna-Kaisa; Tarvainen, Anu (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tehohoitopotilaat ovat kriittisesti sairaita ja heillä voi olla useampia elintoiminnon häiriöitä. Tehohoidossa kipua voidaan tuntea monista eri syistä, jolloin kivun tunnistaminen ja arviointi ovat tärkeitä osia sairaanhoitajan ...
 • Saimaan ammattikorkeakouluopiskelijoiden tyytyväisyys opiskeluterveydenhuoltoon 

  Lahti, Elina; Lustberg, Maria (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää, miten hyvin Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijat tietävät opiskeluterveydenhuollon tarjoamista palveluista ja niiden saatavuudesta, ja mihin opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä ...
 • Neuvolaikäisten lasten vanhempien rokotuspäätöksen tukeminen – opas neuvolaikäisten lasten rokotuksista 

  Olkkonen, Laura (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoitus oli tuottaa sähköisessä muodossa oleva opas neuvolaikäisten lasten perusohjelman rokotuksista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirille eli Eksotelle. Opinnäytetyön tavoitteena ...
 • Synnytysopas ensivaste henkilökunnalle 

  Pulkka, Marika (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoitus oli tehdä synnytysopas ensivaste henkilökunnan käyttöön. Sairaalan ulkopuolinen synnytys voi tulla tehtäväksi ensivasteelle milloin tahansa. Synnytysopas sisältää synnytyksen ...
 • Solunsalpaajahoitoja saavan syöpäpotilaan ohjauksen tarve ja ohjauksen vaikutukset potilaan vointiin 

  Kotiranta, Essi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on solunsalpaajahoitoa saavien potilaiden ohjauksen tarve ja ohjauksen vaikutukset potilaan vointiin. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millaista ohjausta syöpäpotilas tarvitsee ...
 • Kirurgisten vuodeosastojen sairaanhoitajien hoitotyön osaaminen 

  Saareks, Henna; Forss, Aino; Simola, Santeri (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä kuvataan Etelä-Karjalan keskussairaalan kirurgisilla vuodeosastoilla työskentelevien sairaanhoitajien kokemuksia kirurgisen hoitotyön osaamisestaan ja kouluttautumismahdollisuuksistaan. Suomessa on tutkittu ...

Näytä lisää