Uusimmat viitteet

 • Kielitaidon haasteet terveysalalla ja ammattikorkeakoulujen terveysalan opinnäytetöissä : kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

  Kristersson, Milja; Mäkelä, Nea; Niskanen, Jasmin (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata kielitaidon haasteita terveysalalla ja ammattikorkeakoulujen terveysalan opinnäytetöissä. Tavoitteena oli koota yhteen aiemmin tutkittua tietoa kielitaidosta terveysalalla ja ...
 • Tiedonkulku sairaalan ja kotihoidon välillä : potilasturvallisuuden varmistaminen kotiutustilanteessa 

  Inkeroinen, Anniina; Siirasto, Laura (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata sairaanhoitajien kokemuksia tiedonkulun toteutumisesta kotiutustilanteessa sairaalan ja kotihoidon välillä. Keskeisenä näkökulmana opinnäytetyössä oli potilasturvallisuuden varmistaminen. ...
 • Ikääntyminen ja seksuaalisuus : kirjallisuuskatsaus 

  Nikkanen, Reetta; Voutilainen, Anne (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada lisää tietoa siitä, miten ikääntyminen vaikuttaa seksuaalisuuteen, miten seksuaalisuus ilmenee ikääntyneiden parisuhteissa sekä siitä, miksi ikääntyneiden seksuaalisuudesta yleensä ...
 • Tupakoimatta leikkaukseen -tapahtuma Eksoten kanssa 

  Ilves, Heidi; Parviainen, Johanna; Seppä, Laura (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyön tarkoitus oli järjestää tupakoimatta leikkaukseen – tapahtuma kauppakeskus IsoKristiinan asiakkaille. Toiminnallinen opinnäytetyö toteutettiin yhdessä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri ...
 • Psykiatrisiin palveluihin ohjautuvuus 

  Kontiainen, Ulla; Korpinen, Greta (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä selvitettiin psykiatrisiin palveluihin ohjautuvuutta, tarjonnan riittävyyttä, tarjottujen palveluiden käyttöä ja palveluiden kattavuutta hoitohenkilökunnan näkökulmasta. Tutkimuksella saatiin tietoa palveluihin ...
 • Tyypin 1 diabetesta sairastavien nuorten ja nuorten aikuisten potilasohjausmenetelmiä, vaikuttavuus ja omahoidon tukeminen : kirjallisuuskatsaus 

  Huomo, Anne (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvailevan kirjallisuuskatsauksen avulla selvittää, millaisia potilasohjausmenetelmiä ja omahoidon tukikeinoja tyypin 1 diabetesta sairastavien nuorten ja nuorten aikuisten potilasohjauksessa ...
 • Borrelioosiin sairastuneen arjessa selviytyminen 

  Kosonen, Maarit (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää millaisia keinoja borrelioosipotilaat käyttävät selvitäkseen arjen toiminnoissa. Opinnäytetyössäni on teoriaosa ja liitteenä Power Point esitys tuloksista, jonka Suomen Lyme ...
 • Ensiapupäivä Kimpisen lukiossa 

  Virtanen, Laura; Mölsä, Maisa; Pietinen, Ville (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää ensiapupäivä Kimpisen lukion toisen vuosikurssin opiskelijoille. Aihe opinnäytetyölle syntyi kiinnostuksesta akuuttihoitotyöhön ja ensiapuun. Ensiapupäivä ...
 • Sairaanhoitajien näkemyksiä eutanasiasta : kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

  Posti, Reetta; Tiainen, Hanna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tietoa siitä, minkälaisia näkemyksiä sairaanhoitajilla on eutanasiasta. Eutanasia on puhuttanut viime aikoina paljon yhteiskunnan eri tasoilla. Etenkin eduskuntaan jätetty ...
 • Katkaisuhoitoarvio : sairaanhoitajan työn tueksi 

  Pielismaa, Tuomas (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työskennellessäni katkaisuhoito-osastolla olen huomannut, ettei katkaisuhoidon aloittamiselle ole virallisia kriteerejä ja jokainen asiakas arvioidaan yksilöllisesti. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella ...
 • Sairaanhoitajan opetus- ja ohjausosaaminen 

  Koskelainen, Tanja (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Potilasohjaus on yksi hoitotyön keskeisiä menetelmiä. Opinnäytetyössä tutkittiin sairaanhoitajan opetus–ja ohjausosaamista. Opetus ja ohjausosaaminen ovat sairaanhoitajan pätevyysvaatimuksia eli kompetensseja. Tutkimuksessa ...
 • Perheenjäsenten kokemuksia sairaanhoitajilta saadusta tuesta akuutissa sairaskohtauksessa : kirjallisuuskatsaus 

  Punkka, Elina; Taarlahti, Maare (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tietoa siitä, minkälaista tukea akuutisti sairastuneen potilaan perheenjäsenet sairaanhoitajalta kaipaavat. Akuutin sairaskohtauksen sattuessa perheenjäsenten tukeminen on ...
 • Asiakkaiden tietämys kivunhoidon vaihtoehdoista 

  Alamäki, Mikko; Pulliainen, Juho; Sihvola, Väinö (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkimuksen tarkoitus oli kuvata yhteistyökumppanimme etu- ja yhteistyöjärjestö Suomen Kipu ry:n asiakkaiden kokemuksia kivusta ja heidän tietämystään kipujen hoidossa käytettävistä lääkkeettömistä ja lääkkeellisistä ...
 • Tämän päivän lasten ja nuorten ongelmat 

  Pentikäinen, Sini; Sarvilahti, Riikka; Valtonen, Vikke (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on pääosin laadullisella tutkimusmenetelmällä toteutettu tapaustutkimus Lasten ja nuorten talon alkuarvioinnista. Aihe syntyi alkuarvioinnin työryhmän tarpeesta selvittää lasten ja nuorten kokemuksia ...
 • Keskosen kivun arviointi ja lääkkeetön hoito : vanhemmat osana kivunlievitystä 

  Uronen, Lilli; Mustapää, Niina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli koota päivitettyä tutkimustietoa keskosen kivun arvioinnista ja lääkkeettömästä kivunhoidosta osastohoidon näkökulmasta. Opinnäytetyössä tuotiin esille perhekeskeisyyden merkitys keskosen ...

Näytä lisää