Uusimmat viitteet

 • Lasten taidefestarit: monipuolisia taidekokemuksia matalan kynnyksen periaatteella 

  Hottinen, Marjo; Jauhola, Anu (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa lasten matalan kynnyksen taidetapahtuma. Tavoitteena oli tukea perheiden yhdessä tekemistä ja hyvinvointia tuomalla heille koettavaksi monipuolisia virikkeitä ...
 • Vireästi Kaakossa – hyvän neuvonnallisen kotikäynnin malli ikäihmisten toimintakyvyn tukemiseen 

  Rusthollkarhu, Oona; Hanska, Päivi; Ahokas, Salla (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Vireästi Kaakossa -hankkeeseen osallistuneiden ikäihmisten kokemuksia neuvonnallisista kotikäynneistä. Etelä-Karjalan Martat ja Kymenlaakson Martat (myöhemmin marttapiirit) ...
 • Suomi-kerho alle kouluikäisille turvapaikanhakijalapsille 

  Nenonen, Christina; Zhang, Yayun (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomi -kerho alle kouluikäisille turvapaikanhakijalapsille on toiminnallinen opinnäytetyö, jonka toiminnallinen osuus toteutettiin keväällä 2017 Joutsenon vastaanottokeskuksessa. Opinnäytetyön raportti koostuu teoriaosuudesta ...
 • Elämä narsistin kanssa – vaikutukset ja selviytymiskeinot 

  Nisonen, Tiia-Maria; Kilpiä, Laura (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää mitkä ovat narsistisen persoonallisuushäiriön piirteitä, miten narsisti vaikuttaa uhriinsa parisuhteessa tai vanhempi-lapsisuhteessa ja mitä selviytymiskeinoja narsistin ...
 • Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden huomioiminen yläkoulun opetuksessa 

  Kotasaari, Sami; Mustamaa, Elisa (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada tietoa siitä, minkälaista seksuaalikasvatusta yläkoulussa on ja miten oppilaat kokevat sen. Opinnäytetyön tavoitteena oli saada ajankohtaista tietoa ylä-koulun seksuaalikasvatuksen ...
 • Kohti ihmislähtöistä toimintakulttuuria 

  Hämäläinen, Eeva; Laivamaa, Minna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö toteutettiin yhdessä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksoten) vammaispalvelujen kanssa. Vammaispalvelujen yksiköihin aloitettiin vuoden 2016 alusta ihmislähtöisen toimintakulttuurin jalkauttaminen. ...
 • Kehitysvammaisten vapaa-ajan toiminnan tukeminen : Opasvideo oman elokuvan tekemiseen iPadilla 

  Airas, Mervi; Haulismaa, Heidi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyömme tavoitteena oli tukea kehitysvammaisten tietoteknistä osaamista ja lisätä heidän sosiaalisen median osallisuuttaan. Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tuoda uutta sisältöä kehitysvammaisten päivä- ja ...
 • Varhaiskasvatuksen kuraattorin työ tutuksi varhaiskasvatuksen henkilöstölle 

  Ukkonen, Sanna; Hovi, Soile; Lindén, Rita (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli tuottaa tietoa Kouvolan varhaiskasvatuksen kuraattorin työstä ja välittää tieto varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Opinnäytetyönä toteutettiin kehittämistehtävä, jonka lopputuloksena valmistui ...
 • Isien kokemuksia lähivanhempana 

  Kurt, Sirpa; Karhu, Jaana (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyömme tarkoitus oli selvittää lähivanhempi-isien kokemuksia isyydestä ja osallisuudesta lapsen arkeen, sekä saada myös tietoa niistä asioista, joita isät pitävät tärkeinä lähivanhempihuoltajana ollessaan. ...
 • Lapsiperheiden sosiaalipalvelut Etelä-Karjalassa : Opas perheille ja ammattilaisille 

  Nieminen, Elviira; Räty, Vilma; Turunen, Saara (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa opas, johon on koottu lapsiperheiden sosiaalipalvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin alueella. Kohderyhmänä oli alle kouluikäisten lasten perheet. Opinnäytetyö toteutettiin ...
 • Tutkimusmatkailija - sosionomi (AMK)- opiskelijoiden ajatuksia arvoista ja etiikasta 

  Klemolin, Niina; Krats, Riikka (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimusmatkailija -sosionomi (AMK)- opiskelijoiden ajatuksia arvoista ja etiikasta on laadullinen tutkimus, jonka aineisto kerättiin keväällä 2017. Tämän opinnäytetyön teoriaosuus rakentui aineistosta nousevien teemojen ...
 • Seurakaverit tutuiksi – Ryhmäytyminen osaksi kamppailulajien harjoittelukulttuuria 

  Suutari, Anni; Savolainen, Suvi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää Budoseura Imatran Kusankun sekä lappeenrantalaisen nyrkkeilyseura K.O.Club ry:n jäsenille toiminnalliset ryhmäytymisharjoitukset. Harjoitusten tavoitteena oli kokeilla, voisiko ...
 • "Myö ollaan retkellä joka päivä" : Metsäesiopetus Käpylän päiväkodissa 

  Kailio, Meri; Komulainen, Noora (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Kouvolan Käpylän päiväkodin metsäesiopetusryhmän kanssa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää met-säesikouluryhmässä toteutuvaa esiopetusta. Työn tavoitteena oli saada tietoa ...
 • Työtoiminta vastaanottokeskuksissa 

  Takoja, Olga; Smal, Tanja; Ihalainen, Heli (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata eri vastaanottokeskuksien turvapaikanhakijoille järjestämää työtoimintaa, sekä kartoittaa erilaisia toimintamalleja ja niiden toimivuutta. Tavoitteena oli kerätä tietoa eri toimijoiden ...
 • Kehitysvammaisen työllistäminen palkkatyöhön 

  Vilminko, Anu; Hassinen, Jaana; Piiroinen, Mika; Väätäinen, Saija (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tuottaa yhteistyössä Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socomin kanssa mainos- ja markkinointivideot: Yes We Can – Osatyökykyiset palkkatyöhön ja Yes We Can – Osatyökykyiset ...

Näytä lisää