Uusimmat viitteet

 • Sosiaalihuoltolain mukaiset ilmoitukset aikuissosiaalityössä 

  Pöysti, Sanni; Makkonen, Mira; Silvennoinen, Anne (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä kartoitettiin Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin eli Eksoten aikuissosiaalityön vastaanottamia sosiaalihuoltolain 35§ mukaisia ilmoituksia ja niiden sisältöä. Kartoituksessa selvitettiin mitkä ...
 • "Ensin lapset ja sit katotaan mitä itelle jää"- lapsiperheiden kokemuksia köyhyydestä 

  Hakulinen, Miina; Lehtonen, Laura; Sirjala, Eeva (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössämme tutkittiin lapsiperheköyhyyttä Suomessa. Aihetta lähestyttiin perheiden omien kokemusten kautta. Työssä tuotiin esiin, miten perheen taloudellinen tilanne näyttäytyi aikuisten ja lasten arjessa perheen ...
 • Kotouttamisen haasteet 

  Oravuo, Juha; Mattinen, Mikko (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa maahanmuuttajille tarjottavien kotoutumiskoulutuksien kohtaamia haasteita. Opinnäytetyön tutkimus toteutettiin narratiivisena kirjallisuuskatsauksena. Tässä opinnäytetyössä ...
 • Pedagoginen dokumentointi menetelmänä mediakasvatuksessa 

  Pekari, Milena (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää MollaGoesSteam-hankkeeseen osallistuvien varhaiskasvattajien käsityksiä ja kokemuksia siitä, kuinka pedagoginen dokumentointi tukee mediakasvatusta. MollaGoesSteam – Lumottu ...
 • Jäähypenkin käyttö varhaiskasvatuksessa 

  Ahokainen, Elina; Ahvonen, Erja; Kauvo, Suvi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä näkyväksi varhaiskasvatuksessa käytetyn jäähypenkkimenetelmän haitat ja hyödyt. Tarkoituksena oli myös tuottaa tietoa varhaiskasvattajille jäähypenkin käytöstä. Opinnäytetyömme on ...
 • Mansikkalan päiväkodin esiopetusryhmän fyysinen aktiivisuus huoltajien ja kasvattajien näkemänä 

  Mustikainen, Marko; Viuhkonen, Henna; Vähäniitty, Johanna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää Imatralla sijaitsevan Mansikkalan päiväkodin esiopetusryhmän fyysisen aktiivisuuden toteutumista esiopetuspäivän aikana huoltajien ja kasvattajien näkemänä. Samalla tuotiin ...
 • Ikääntyneen kuntoutumiseen vaikuttavia tekijöitä henkilökunnan näkökulmasta 

  Ahtinen, Ismo; Lipsanen, Tiina; Talonpoika, Tiina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ikääntyneen kuntoutumiseen vaikuttavia tekijöitä henkilökunnan näkökulmasta. Tulevina vuosina ikääntyneiden määrä tulee huomattavasti nousemaan, joten opinnäytetyössä haluttiin ...
 • Kun lapsi sairastuu diabetekseen 

  Neuvonen, Johanna; Pohjonen, Roope (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän oppinäytetyön tarkoituksena oli kuvailla, miten lapsen diabetekseen sairastuminen vaikuttaa perheen arkeen, jaksamiseen ja lapsen varhaiskasvatukseen. Opinnäytetyön päätavoitteena oli selvittää perheelle annettujen ...
 • Huoltajat Lappeenrannan kaupungin avoimien varhaiskasvatuspalveluiden kehittäjinä 

  Huttunen, Sara; Jokela, Juuli; Koskinen, Ilona (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Lappeenrannan avoimien varhaiskasvatuspalveluiden laatua huoltajien näkökulmasta. Opinnäytetyön päätavoitteena on antaa Lappeenrannan kaupungin varhaiskasvatuksen suunnittelijoille ...
 • Lasten taidefestarit: monipuolisia taidekokemuksia matalan kynnyksen periaatteella 

  Hottinen, Marjo; Jauhola, Anu (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa lasten matalan kynnyksen taidetapahtuma. Tavoitteena oli tukea perheiden yhdessä tekemistä ja hyvinvointia tuomalla heille koettavaksi monipuolisia virikkeitä ...
 • Vireästi Kaakossa – hyvän neuvonnallisen kotikäynnin malli ikäihmisten toimintakyvyn tukemiseen 

  Rusthollkarhu, Oona; Hanska, Päivi; Ahokas, Salla (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Vireästi Kaakossa -hankkeeseen osallistuneiden ikäihmisten kokemuksia neuvonnallisista kotikäynneistä. Etelä-Karjalan Martat ja Kymenlaakson Martat (myöhemmin marttapiirit) ...
 • Suomi-kerho alle kouluikäisille turvapaikanhakijalapsille 

  Nenonen, Christina; Zhang, Yayun (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomi -kerho alle kouluikäisille turvapaikanhakijalapsille on toiminnallinen opinnäytetyö, jonka toiminnallinen osuus toteutettiin keväällä 2017 Joutsenon vastaanottokeskuksessa. Opinnäytetyön raportti koostuu teoriaosuudesta ...
 • Elämä narsistin kanssa – vaikutukset ja selviytymiskeinot 

  Nisonen, Tiia-Maria; Kilpiä, Laura (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää mitkä ovat narsistisen persoonallisuushäiriön piirteitä, miten narsisti vaikuttaa uhriinsa parisuhteessa tai vanhempi-lapsisuhteessa ja mitä selviytymiskeinoja narsistin ...
 • Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden huomioiminen yläkoulun opetuksessa 

  Kotasaari, Sami; Mustamaa, Elisa (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada tietoa siitä, minkälaista seksuaalikasvatusta yläkoulussa on ja miten oppilaat kokevat sen. Opinnäytetyön tavoitteena oli saada ajankohtaista tietoa ylä-koulun seksuaalikasvatuksen ...
 • Kohti ihmislähtöistä toimintakulttuuria 

  Hämäläinen, Eeva; Laivamaa, Minna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö toteutettiin yhdessä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksoten) vammaispalvelujen kanssa. Vammaispalvelujen yksiköihin aloitettiin vuoden 2016 alusta ihmislähtöisen toimintakulttuurin jalkauttaminen. ...

Näytä lisää