Uusimmat viitteet

 • Joutsan Joutopäivien arviointi 2015 ja 2016 

  Mäkinen, Eemeli (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Joutsan yrittäjät ry. Opinnäytetyön aiheena oli tutkia Joutsan Joutopäivät kesätapahtuman onnistuneisuutta ja kehityskohteita tapahtumatoimijoiden näkökulmasta. Tavoitteena oli tuottaa ...
 • Identification of Cost- and Time-Efficient LNG Transportation Methods from the US to Finland in the Existing Political and Economic Situation 

  Alekov, Aleksandr (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  The thesis was focused on the analysis of the global LNG market and description of the existing situation on the US and Finnish domestic LNG markets. The main objectives were to examine the present situation on both markets ...
 • MCM Timber Oy:n tilaus-toimitusketjun tehostaminen 

  Aalto, Jussi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on löytää ratkaisu MCM Timber Oy:n tilaus-toimitusketjun tehostamiseen. Tavoitteena työlle on onnistua keksimään ratkaisu, miten asiakkaiden tilaukset saadaan toimitettua oikeina tuotteina ...
 • Laadunhallintajärjestelmän dokumentoinnin rakenteen kehittäminen Sew-Eurodrive Oy:lle 

  Rantahakala, Jori (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tässä opinnäytetyössä kuvataan ISO 9001:2015 -standardin mukainen laadunhallintajärjestelmän dokumentoinnin rakenteen päivittäminen SEW-Eurodrive Oy:n Hollolan toimipisteelle. Yrityksen laadunhallintajärjestelmän dokumentit ...
 • Kuorma-autoliikenne Suomessa 

  Giwed, Karim (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön aiheena on maantiekuljetukset Suomessa. Maantiekuljetuksilla tarkoitetaan kaikkia kuljetuksia, jotka tapahtuvat maanteita pitkin. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää minkälaisia muutoksia kuljetuksissa on ...
 • Noutopihan layoutin kehittäminen Case K-rauta Kotka 

  Halonen, Samuli (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Kotkan K-raudalle ja työn tarkoituksena oli löytää parannettavia asioita Kotkan K-raudan noutopihan layoutista. Tarkoitus oli myös löytää ja tuoda esille parannusehdotuksia layoutiin. Kirjoittaja ...
 • Palveluliikenteen aikataulujen uudistaminen 

  Niemelä, Vili (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Jyväskylän kaupungille kolme erilaista vaihtoehtoa palveluliikenteen aikataulujen uudistamiseen. Tehtävänä oli selvittää käytössä olleen aikataulujärjestelmän hyvät puolet ja ...
 • ICT-osaaminen ja siihen vaikuttavat asenteet Kymenlaakson kauppakamarin jäsenyrityksissä 

  Ahola, Tuuli; Eerola, Tiia (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoite on kartoittaa Kymenlaakson kauppakamarin pienten ja keskisuurten jäsenyritysten ICT-osaamisen tasoa ja siihen kohdistuvia asenteita sekä taustalla vaikuttavia tekijöitä. Tämä opinnäytetyö on toteutettu ...
 • Asiakastyytyväisyys ja palvelun laatu Rexel Finland Oy:n Pasilan palvelumyymälässä 

  Parantainen, Lari (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin asiakastyytyväisyyttä ja palvelun laatua Rexel Finland Oy:n Pasilan palvelumyymälässä Helsingissä. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka tyytyväisiä Pasilan palvelumyymälän asiakkaat ...
 • Reverse Logistics 

  Kulikova, Olga (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  This thesis was focused on the analysis of the concept of reverse logistics and actual reverse processes which are implemented in mining industry and finding solutions for the optimization of reverse logistics in this ...
 • Asiakastyytyväisyyskysely : Case: K-supermarket Sipatti 

  Riippa, Tiia (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii K-supermarket Sipatti. Opinnäytetyön aiheena oli tutkia yrityksen asiakastyytyväisyyttä niin asiakkaiden kuin myös henkilökunnan näkökulmasta. Tavoitteena oli saada selville asiakkaiden ...
 • Laatujärjestelmän implementointi Kotkan Kiinteistöpalvelu oy:lle 

  Lainio, Ville (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tässä opinnäytetyössä kerrotaan, kuinka laadunhallintajärjestelmä ISO 9001: 2008 implementoitiin toimeksiantajalle. Tehtävänä oli kuvata yrityksen laadunohjaus, uudistaa laatukäsikirja vastamaan yrityksen nykytilaa ja ...
 • JIT and Resources 

  Maiseyenka, Kira (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  The objective of the thesis was to identify the process of procurement of resources in implementing Just-in-Time system. The theoretical part was based on published literature, such as books, journals, and theses on the ...
 • Clas Ohlsonin tulliprojektin vaikutukset logistiikkatyöntekijöiden työtehtäviin 

  Virén, Henrika; Kuronen, Hanna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutustua Clas Ohlsonin uuteen tulliprojektiin ja sen vaiku-tuksiin yrityksen työntekijöihin. Yrityksessä päätettiin vuonna 2011 hakea ruotsin keskusvaras-ton muuttamista niin kutsutuksi ...
 • Kauppakassipalvelu 

  Olkkonen, Jan; Olkkonen, Hannu (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää ja pilotoida lahtelaiselle Yritys X:lle kauppakassipalvelu yhdessä K-supermarket Orimattilan sekä Ainon Siivouspalvelu Ky:n kanssa. Työn teoriaosuudessa käsiteltiin tuotteistamista ...

Näytä lisää