Uusimmat viitteet

 • Mythos : Kolmiulotteista kalligrafiaa 

  Haahti, Ulriikka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön kirjallisessa raportissa kerrotaan prosessista, jonka tuloksena syntyi Kalligrafiaopintojen päättötyön taiteellinen osio ”Mythos”. Teos oli esillä Kankaanpään taidekoulun päättötyönäyttelyssä 15.5.–4.6.2016. ...
 • Sanoista punottuja kuvia 

  Rantakangas, Piia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kuvat tuovat väriä ja syvyyttä pohjalla toimivalle tekstille, ja kahden elementin liitto luo onnistuessaan monitulkintaisen taideteoksen. Myös ihmisen kehityksen kannalta kuvien havaitseminen ja tutkiskeleminen on tärkeää, ...
 • Sisäisen ja ulkoisen leikkauspisteessä 

  Mattila, Linda (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön kirjallinen osuus on tutkielma siitä, kuinka taide voidaan nähdä sisäisen ja ulkoisen todellisuuden leikkauspisteenä niin taideteoreettisista lähtökohdista kuin kirjoittajan omastakin näkökulmasta. Siinä ...
 • Kokemuksia taidemaailmasta ja vapaudesta 

  Toivonen, Antti (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on henkilökohtainen kokemukseni taidemaailmasta ja taiteilijana olemisesta. Onko ammattitaiteilijana toimiminen hyvä vaihtoehto pyrkimyksenä itsensä toteuttamiseen vai onko se jopa tätä tavoitetta ...
 • Matkani muotokuvan pariin 

  Joronen, Hanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kirjallisessa opinnäytetyössäni kerron taidekouluvuosieni taiteellisesta tekemisestäni, joka johti minut useiden eri teemojen kautta muotokuvan pariin. Tätä taidemaalauksen lajia pohdin myös hiukan syvemmin.
 • Tulensytyttämisen opas 

  Koskinen, Aeon (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  "Tulensytyttämisen opas" on projekti kerätä kasaan oma tietämykseni elämästä ja kuinka elää hyvää ja tarkoitettua elämää. Oppaan luvut ilmenevät asiatekstinä, runoina, videoina ja performansseina. Lukujen määrä on tuntematon ...
 • Liian dominoiva ja värikäs 

  Ylönen, Eevi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on prosessipäiväkirjamainen kuvaus lopputyövuodesta, jonka aikana tuotin n. sata maalausta ja robotin.
 • Manga ja kulttuurillinen appropriaatio 

  Ingerö, Jarkko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kulttuurin lainaaminen on tärkeä osa työskentelytapaani ja haluan perehtyä aiheeseen syvemmälle ja tutkia milloin lainaaminen on loukkaavaa ja milloin hyväksyttyä. Tutkin myös miten appropriaatio vaikuttaa nykypäivän ...
 • Sovitus : Prosessikuvaus 

  Stålhammar, Katariina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön kirjallisessa osiossa tarkastellaan taiteellisen työn prosessia ja teoksen taustalla vaikuttavia käsitteitä ja ilmiöitä. Teoksen taustalla vaikuttavista seikoista monia tarkastellaan henkilökohtaiselta pohjalta. ...
 • Orgaanista symboliikkaa ja tuntemattoman olennot 

  Puumalainen, Riikka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyön kirjallisessa osuudessa avataan ja pohditaan niitä taiteilijan henkilökohtaisia merkityksiä sekä yleisempää symboliikkaa jotka liittyvät taiteilijan opinnäytetyön taiteellisen osion grafiikkana toteutetuissa ...
 • Materiaalisuus ja immateriaalisuus performanssitaiteessa 

  Valle, Salla (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä pohdin aineettomuuden ja aineellisuuden ilmenemismuotoja performanssitaiteessa. Hahmottelen sitä, mitä esityksestä katoaa ja mitä jää jäljelle, ja vertailen performanssia muihin taiteen ...
 • La Noche Triste : Maalauksen synty ja valmistuminen 

  Hannula, Antti (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössäni käsittelen historiallista aihevalintaani sekä valitsemaani maalaustekniikkaa, grisaillea, ja maalauksen etenemistä valmiiksi teokseksi.
 • Pilveen piirrettyä 

  Rintaluoma, Teija (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä perehdytään digitaaliseen taiteeseen. Aluksi avaan jonkin verran sen peruskäsitteitä ja historiaa, jonka jälkeen kerron taiteellisista mahdollisuuksista, joita digitaalisuuden myötä syntyy. Kirjoitan ...
 • Todellisuuden jäljittelyä 

  Wahala, Ilkka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön kirjallisessa osuudessa käsiteltiin teoksia, jotka jollakin tapaa hyödyntävät videopelejä ja/tai virtuaalimaailmoja. Lisäksi tekstissä käytiin läpi opinnäytetyön taiteellisen osuuden valmistumisprosessia ja ...
 • Taiteilija Luopuu 

  Korkee, Mikael (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Lopputyöni kirjallisessa kuvaan omaa taiteellista kasvuani luopumisen viitekehyksessä. Kerron suhtautumisestani taiteeseen, sekä pohdin ja kyseenalaistan sitä millainen taiteilijan tulisi olla. Mistä taiteilijan on ...

Näytä lisää