Uusimmat viitteet

 • Kuntien omistajapoliittiset linjaukset : Lainsäädäntö ja käytännön toteutustavat 

  Pitkänen, Sanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä kartoitettiin kuntastrategiaan liittyvien omistajapoliittisten linjausten nykytilaa vuoden 2018 alussa, uuden kuntalain (2015/410) omistajapoliittisten linjausten määrittelyä koskevan vaatimuksen astuttua ...
 • Hiljaisen tiedon siirtäminen henkilöstömuutoksissa - Pomarkun kunta 

  Särkipaju, Heidi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käytiin lävitse hiljaisen tiedon siirtämistä henkilöstömuutoksis-sa kohteenaan Pomarkun kunta. Tutkimuksessa tutkittiin, miten organisaatiossa pit-kään palvelleiden henkilöiden hiljainen tieto ...
 • Omakotitalojen nuohouksen toimivuus Sastamalassa 

  Ijas, Tarja (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää nuohouksen toimivuus Sastamalassa. Työn toimeksiantajana oli Pirkanmaan pelastuslaitos. Tavoitteena oli saada selville eri nuohouspiirien eroavaisuuksia Sastamalan sisällä ...
 • Liiketoimintasuunnitelma : Ilmakuvaus sivutoimena 

  Inberg, Teemu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aihe oli liiketoimintasuunnitelma ilmakuvauksesta sivutoimena. Opinnäytetyötä tehtiin toiminnan ollessa voimassa samaan aikaan. Työssä tutkittiin, onko harrastuksesta syntynyt toiminta riittävän kannattavaa ...
 • Venetarvikeliikkeen maksuvalmiuden ja kassanhallinnan parantaminen 

  Wallin, Henrik (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millä tasolla kohdeyrityksen maksuvalmius on ja miten kassanhallinnan eri osa-alueet yrityksessä toimivat. Tavoitteena oli tällä tavalla löytää likviditeetin kannalta epäsuotuisasti ...
 • Perehdytysopas palkeiden TPA-virtuaalitiimille 

  Kauppila, Janne (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli perehdytysopas palkeiden TPA-virtuaalitiimille. TPA tarkoittaa tuotantoprosessin automatisointia. Toimeksiantajana toimii Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet. Palkeilla ...
 • Markkinointisuunnitelma Tampereen Seudun Mobilistit Ry 

  Kata, Juuli (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on tehty toiminnallisena opinnäytetyönä Tampereen Seudun Mobilistit ry:lle. Työssä on laadittu markkinointisuunnitelma yhdistykselle ohjeistamaan konkreettisia toimia. Tampereen Seudun Mobilistit ry on ...
 • Johdon raportoinnin kehittäminen - Case: Yritys X 

  Aittomäki, Krista (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia toimeksiantajayrityksen johdon raportointia ja sitä, miten sitä voitaisiin kehittää ja parantaa. Raportointia haluttiin kehittää, jotta yrityksen johto voisi tehdä paremmin ja ...
 • Yrittäjyys työllistymisen vaihtoehtona 

  Talvio, Elina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä perehdyttiin yrittäjyyspäätökseen vaikuttaviin tekijöihin. Tavoittee-na oli löytää keinoja madaltaa kynnystä yrittäjyydelle sekä kerätä tietoa Tampereen kaupungin työllistymisen ja yrittäjyyden palveluille, ...
 • Kulujen Kohdistaminen - LähiTapiola Satakunta Keskinäinen Vakuutusyhtiö 

  Palomäki, Rami (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ja selvittää kohdeyrityksen työntekijöiden työnajan jakautuminen yrityksen eri toiminnoille. Syynä tähän oli suuri liikennevakuutusten kannansiirto Keskusyhtiöltä alueyhtiöille ja ...
 • Kosmetiikan maahantuonti EU:sta ja sen ulkopuolelta 

  Peiponen, Suvi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin erilaisia kosmetiikan maahantuontitapoja sekä yleisiä käytännön toimia maahantuontiprosessissa. Tavoitteena oli lisätä omaa tietoisuutta maahantuonnista ja vertailla erilaisia tapoja ...
 • Sosiaalisen median hyödyt ja markkinointiviestinnän suunnittelu 

  Murashev, Anna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia sosiaalisen median hyötyjä organisaation markkinoinnin ja markkinointiviestinnän välineenä sekä laatia kohdeorganisaatiolle ohjeet joiden avulla he voivat kehittää sosiaalisen ...
 • Taloushallinnon prosessit ja niiden kehittäminen case Mitas Oy 

  Lomma, Kirsti (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli taloushallinnon prosessit. Tavoitteena oli luoda toimeksiantajayrityksen taloushallinnon prosesseille sanalliset prosessikuvaukset ja prosessikaaviot sekä pohtia kehitysehdotuksia eri ...
 • Uudiskohteet asuntosijoittajan näkökulmasta 

  Kettula, Milja (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Asuntosijoittamisen yhtenä sijoitusstrategiana on sijoittaminen uusiin asunto-osakkeisiin. Sijoittaminen uudiskohteisiin on ollut viime vuosina esillä erityisesti suuren kysynnän ja rahoitusmalliensa vuoksi. Opinnäytetyön ...
 • YRITTÄJIEN SUHTAUTUMINEN REKRYTOINTIIN – ULKOISET REKRYTOINTIPALVELUT OSANA REKRYTOINTIA 

  Pokkinen, Maiju (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli antaa kattava kuva rekrytoinnin merkityksestä yrityksen liiketoiminnalle. Työn tavoitteena oli saada yrittäjän näkökulmasta syvempi ymmärrys rekrytoinnin merkityksestä ja ulkoisten ...

Näytä lisää