Uusimmat viitteet

 • Asiakastyytyväisyys taloushallintopalveluihin Case-yrityksessä 

  Landen, Janni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia taloushallintopalveluita tarjoavan yrityksen asiakastyytyväisyyttä ja palvelun laatua, ja sitä kautta auttaa toimeksiantajaa kehittämään palvelunsa laatua. Tutkimuksen toiminnallisena ...
 • Asiakkaiden näkemykset ja valintaperusteet autohuollossa: Case Auto Oy Vesa-Matti 

  Koskinen, Ville (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitkä ovat keskeisimmät tekijät ja valintaperusteet, joiden perusteella asiakas valitsee tietyn yrityksen autonsa huollon tekijäksi. Tutkimuksella selvitettiin, mitä tekijöitä ...
 • Hankinnan mittareiden kehittäminen Case: Patria Aviation 

  Kangasperko, Satu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Patria Aviation Oy:n hankintaorganisaation mittaristoa. Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Patria Aviation Oy, joka kuuluu kansainvälisesti toimivaan suomalaiseen ilmailu- ja ...
 • Erään yrityksen tilinpäätösanalyysi 

  Lahti, Aleksi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä perinteinen tilinpäätösanalyysi erääs-tä yrityksestä. Työn tavoitteena oli selvittää case-yrityksen taloudellinen ti-lanne ja sijoittuminen omalla toimialallaan analysoimalla tilinpäätöstä ...
 • ENERGIATESTI™ JA PAREMPI VIRE –SOVELLUKSEN VAIKUTUKSET HENKILÖSTÖN ELINTAPAMUUTOKSIIN : CASE –TUTKIMUS, BAYER NORDIC SE 

  Visa-Kallio, Outi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli elintapojen vaikutus työhyvinvointiin, työkykyyn ja vireyteen. Työhyvinvoinnin osalta keskityttiin terveyden ja työkyvyn alueisiin sekä erityisesti työnantajan ja työterveyshuollon rooliin ...
 • Kilpailukykysopimuksen vaikutus työntekijän palkkaukseen yksityisyrityksessä : Case: Yli-Potilan tila 

  Potila, Sanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia työmarkkinoiden keskusjärjestöjen solmiman kilpailukykysopimuksen vaikutusta yksityisyrittäjälle työntekijän palkkauksessa. Tutkimuksessa haluttiin selvittää, mitkä ovat ...
 • ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS CAFE TELJÄNTORILLE 

  Rosnell, Teemu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Cafe Teljäntorin asiakkaiden tyytyväisyyden taso kahvilan palvelua ja tuotteita kohtaan. Tutkimuksen avulla pyrittiin löytämään kehitys- sekä parannuskohteita kahvilan palvelun, ...
 • Muun työn tarjoaminen lomautustilanteessa CASE: Porin kaupunki 

  Kleemola, Krista (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia miten Porin kaupungissa vuonna 2016 toimeenpantujen lomatusten aikana lomautetulle henkilöstölle tarjottiin muuta työtä. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, että mitä ongelmia ...
 • Parkanon kaupungin nuorten työpajatoiminnan kehittäminen osana kuntouttavaa työtoimintaa 

  kaitaranta, johanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli löytää keinoja Parkanon kaupungin nuorten työpajan nykyisen toimintamallin kehittämiseen. Työskentelen itse case-yrityksessä Yhteispalvelu Parkano-Kihniön palveluneuvojana. Työpajatoimintakenttä ...
 • Kiinteistöinvestoinnit - tarkistettava arvonlisävero omistajanvaihdoksissa sekä toiminnan muuttuessa 

  Schwartz, Sari (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Elinkeinonharjoittajien arvonlisäverollista liiketoimintaa varten tehdyistä kiinteistöinvestoinneista saa tehdä arvonlisäverovähennyksen. Vastaavasti kuntien laissa säädettyä verotonta toimintaa varten tehdyistä ...
 • Uuden kuntalain mukainen omistajaohjaus 

  Nurmio, Karoliina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia kuntalain kesäkuussa 2017 voimaantulevia omistajaohjausta koskevia säädöksiä sekä millaisia keinoja kuntakonsernien omistajaohjauksessa voidaan käyttää. Erityisen huomion kohteena olivat ...
 • Hyvä perehdyttäminen tilitoimistossa 

  Lipp, Inga (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Tilitoimisto Oy, taloushallintopalveluja tarjoava yritys. Yritykseen on rekrytoitu uusia työntekijöitä, tarjottu työharjoittelupaikkaa kaupan- ja rahoitusalan opiskelijoille sekä ...
 • Uuden ja modernin business mallin kehittäminen kiinteistönvälitysyhtiölle 

  Virtanen, Sini (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tehdään liiketoimintasuunnitelma uudelle kiinteistönvälitysalan yritykselle. Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda liiketoimintasuunnitelma siten, että yrityksen kiinteät kustannukset ovat mahdollisimman ...
 • URHEILUSEURAN MARKKINOINTITOIMENPITEET 

  Mäkinen, Jarno (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön alussa tutustuttiin markkinointiin yleisesti. Urheilumarkkinoin-tiin perehdyttiin hieman tarkemmin. Pohdittiin minkälaiset markkinat urheilulla on. Tämän jälkeen pohdittin imagon ja tuotteen tärkeyttä ...
 • Asuntolainaprosessi ja yleiset sopimusehdot 

  Voutilainen, Sini (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin asuntolainaprosessia, asuntolainaa ja siihen liittyviä yleisiä ehtoja. Tarkoituksena oli selvittää mitä eri vaiheita on asuntolainan haussa ja mitä lainan eri ehdot tarkoittavat. Opinnäytetyö ...

Näytä lisää