Uusimmat viitteet

 • Ulvilan kunnan riskienhallintaprosessi 

  Johanna, Lehto (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Ulvilan kunnan riskienhallinnan nykytilaa, sekä selvittää onko nykyinen riskienhallintaprosessi riittävä. Tavoitteena oli myös kehittää kunnalle työkaluja riskienhallintaan. Tutkimuksen ...
 • Sosiaalinen media rekrytointimarkkinoinnin välineenä, case Amiko Oy. 

  Ylösmäki, Tiia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä käsitellään sosiaalista mediaa rekrytointimarkkinoinnin välineenä kohdeyritykseni Amiko Oy:n tarpeisiin peilaten. Aihetta tarkastellaan kirjallisuuden ja verkkomateriaalin sekä työn tutkimustulosten pohjalta. ...
 • HANKINTAPROSESSIEN KUVAAMINEN: NAANTALIN KAUPUNGIN TILALAITOS 

  Koskelainen, Henriikka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää isoa rakennuskantaa hallinnoivan Naantalin kaupungin Tilalaitoksen hankintaprosessien nykytila sekä mahdolliset kehittämistarpeet. Prosessien kuvaamisen ohella työtä tehdessä ...
 • "OTETAAN VASTAAN MITÄ TULEE, EIKÖHÄN ME SIINÄ PÄRJÄTÄ” : Suomalaisyrityksiin kohdistuvat liikeriskit Puolassa 

  Hassinen, Markus (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä selvitettiin suomalaisyritysten Puolassa kohtaamia liikeriskejä ja keinoja niiden hallitsemiseksi. Työn toimeksiantajana toimi Keskuskauppakamarin alla toimiva Suomi-Keskisen Itä-Euroopan maiden kauppayhdistys, ...
 • Kiinteistöhuolto Råberg Oy:n perehdytysprosessin kehittäminen 

  Salokanta, Saija (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  KIINTEISTÖHUOLTO RÅBERG OY:N PEREHDYTYSPROSESSIN KEHITTÄMINEN Salokanta, Saija Satakunnan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Kesäkuu 2018 Ohjaaja: Koivisto, Jonna Sivumäärä: 34 Liitteitä: 5 Asiasanat: ...
 • Yksityisliikkeen investointipäätökset ja sukupolvenvaihdos verotuksen näkökulmasta 

  Liuksiala, Sanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tarkoituksena oli löytää ratkaisuehdotukset kohdeyrityksen lähitulevaisuuden investointeihin sekä sukupolvenvaihdokseen. Tärkeää oli löytää sellaiset ratkaisut, jotka ovat verotuksellisesti mahdollisimman ...
 • Tulosbudjetointi Esimerkki Oy:lle 

  Kuusamo, Tanja (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on laatia pk-yritykselle tulosbudjetti, käyttämällä yrityksen aiempien vuosien tilinpäätöstietoja. Opinnäytetyössä kerrotaan ensin budje-toinnin teoriasta, ja case-osuudessa laaditaan ...
 • Tekijät, jotka vaikuttavat myynnin ammattilaisen osallistumiseen alan tapahtumaan 

  Rantakallio, Marjo (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on löytää tekijät, jotka vaikuttavat siihen, että myynti-työssä oleva henkilö osallistuu hänen työhönsä liittyvään tapahtumaan. Opinnäyte-työssä on käytetty kvalitatiivista menetelmää ja ...
 • TIETOSUOJA-ASETUS JA SEN AIHEUTTAMAT MUUTOKSET CASE-YRITYKSESSÄ 

  Valavuo, Riitta (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitä uusi tietosuoja-asetus pitää sisällään ja mitä kohdeyrityksen tulee huomioida omassa toiminnassaan. Tarkoituksena oli lisäksi testata ohjelmamuutoksia ja tuottaa kirjalliset ...
 • Perustoimeentulotuen oikaisuvaatimukset 

  Kulmala, Mervi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten perustoimeentulotukipäätökseen voi hakea oikaisua ja miten päätösten oikaisumenettely etenee. Tavoitteena oli, että opinnäytetyön avulla perustoimeentulotuen ...
 • Holhoustilin tositteet ja liitteet 

  Vahtonen, Heidi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kun täysi-ikäiselle henkilölle määrätään edunvalvoja, hänen tehtävänsä koskee yleensä päämiehen omaisuuden ja tämän taloudellisten asioiden hoitamista. Edunvalvojan hoitaessa tätä tehtävää hänellä on tilivelvollisuus. ...
 • Asiakastyytyväisyys Sale Vanha-Ulvilassa 

  Lintula, Jukka-Ville (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Sale Vanha-Ulvilan asiakkaiden asiakastyytyväisyyttä. Opinnäytetyötyö on kvantitatiivinen kyselytutkimus. Asiakastyytyväisyyttä tutkittiin strukturoidulla kyselylomakkeella. ...
 • Palkitsemisen vaikutus vuokratyöntekijän hyvinvointiin 

  Aro, Eeva-Kaisa (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  PALKITSEMISEN VAIKUTUS VUOKRATYÖNTEKIJÄN HYVINVOINTIIN Aro. Eeva-Kaisa Satakunnan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2018 Sivumäärä: 83 Liitteitä: 1 Asiasanat: Palkitseminen, motivaatio, vuokratyö, ...
 • Pk-yrityksen budjetoinnin kehittäminen 

  Siuro, Jesse (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja kehittää kohdeyrityksen budjetointia. Tavoitteena oli ensinnäkin kartoittaa ja tunnistaa mahdolliset ongelmakohdat kohdeyrityksen nykyisessä budjetointiprosessissa. Toisena ...
 • Kiinteistöhuoltoalan yrityksen kannattavuus, kustannukset ja hinnoittelu 

  Loppukaarre, Kaisa (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kiinteistöhuoltoalalla toimivan yrityksen kannattavuutta kustannuslaskennan ja hinnoittelun avulla. Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä Yritys X Oy:n kustannuksiin ja ...

Näytä lisää