Uusimmat viitteet

 • Competence development of logistics centers : development of logistics centers in Southern Finland 

  Lahden ammattikorkeakoulu; Kotonen, Ulla; Suomäki, Anu
  A publication of Lahti University of Applied Sciences Series C Articles, reports and other current publications, part 114 (Lahti University of Applied Sciences, 2012)
  The ESLogC project advances Southern Finnish Logistics Centre Systems by developing operations and by producing new information on logistics centers. The project is funded by the European Regional Development Fund, and the ...
 • Logistiikkakeskusten osaamisen kehittäminen : Etelä-Suomen logistiikkakeskusjärjestelmän kehittäminen: ESLogC-projektin julkaisu 

  Lahden ammattikorkeakoulu; Kotonen, Ulla; Tuominen, Ullamari; Suomäki, Anu
  Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 110 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2012)
  Etelä-Suomen logistiikkakeskusjärjestelmän kehittäminen (ESLogC) on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), kuntien ja yritysten rahoittama hanke, jossa kehitetään logistiikkakeskusten toimintaa ja tuotetaan uutta tietoa ...
 • Logistiikkakoulutuksen kehittäminen : Etelä-Suomen logistiikkakeskusjärjestelmän kehittäminen: ESLogC-projektin julkaisu 

  Lahden ammattikorkeakoulu; Kotonen, Ulla; Suomäki, Anu
  Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 109 (Lahden ammattikokreakoulu, 2012)
  Etelä-Suomen logistiikkakeskusjärjestelmän kehittäminen (ESLogC) on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), kuntien ja yritysten rahoittama hanke, jossa kehitetään logistiikkakeskusten toimintaa ja tuotetaan uutta tietoa ...
 • Logistiikkakeskusten tulevaisuuden osaamisen arviointi : Etelä-Suomen logistiikkakeskusjärjestelmän kehittäminen: ESLogC-projektin julkaisu 

  Lahden ammattikorkeakoulu; Kotonen, Ulla; Suomäki, Anu; Sivén, Suvi
  Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 104 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2012)
  Etelä-Suomen logistiikkakeskusjärjestelmän kehittäminen (ESLogC) on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), kuntien ja yritysten rahoittama hanke, jossa kehitetään logistiikkakeskusten toimintaa ja tuotetaan uutta tietoa ...
 • Sillanrakentajat 

  Lahden ammattikorkeakoulu; Häkkinen, Anna
  Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 91 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2011)
 • Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa 

  Lahden ammattikorkeakoulu; Tiittanen, Hannele
  Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, Sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, 70 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2010)
  Tämän julkaisun tarkoituksena on tuoda esille opetuksen käytäntöä ongelmaperustaisen oppimisen viitekehyksessä. Lahden ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmassa on toteutettu ongelmaperustaista opetusmenetelmää jo ...
 • Identifying possibilities and building networks for renewable energy in Nigeria, Kenya and South Africa : Connect project experiences 

  Lahden ammattikorkeakoulu; Virtanen, Maarit; Tekes
  Publication of Lahti University of Applied Sciences Series C Articles, reports and other current publications, part 171 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2014)
  Energy poverty presents a significant hurdle to achieving goals of improved health, prosperity and a liveable environment in many developing countries. While the main objective in the energy sector is to maintain or expand ...
 • Koulutuksen laatupalaute FUAS-ammattikorkeakouluissa 

  Kuisma, Pirjo; Pirttilä, Henna; Katajamäki, Erja; Vaurasalo, Johanna; Ignatius, Jaana; Gustafsson, Tarja
  Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 125 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2012)
  Hämeen, Lahden ja Laurea-ammattikorkeakoulut ovat muodostaneet kolmen itsenäisen ammattikorkeakoulun FUAS-liittouman (Federation of Universities of Applied Sciences). Yhteinen liittoumastrategia osoittaa toiminnan suuntaviivoja ...
 • Selvitys FUAS-liittouman tulosyksiköiden toiminnallisesta ja taloudellisesta tehokkuudesta 

  Rauhala, Pentti; Koski, Jouni; Gustafsson, Tarja; Järvinen, Marjo-Riitta; Männikkö, Anna-Liisa; Valta, Anja
  Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 120 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2012)
  Syksyn 2011 sopimuspalautteissa opetus- ja kulttuuriministeriö nosti esille ammattikorkeakoulujen toimipisteverkon hajanaisuuden yhtenä rakenteellisen kehittämisen kohteena. FUAS-liittoumaan kuuluvat ammattikorkeakoulut ...
 • Collaborating to achieve a strategic vision : An evaluation of curriculum development in the FUAS universities of applied sciences 

  Pratt, John; Roth, Gene; Auvinen, Pekka
  Publication of Lahti University of Applied Sciences Series C Articles, reports and other current publications, part 118 (Lahti University of Applied Sciences, 2012)
  The international FUAS curriculum review is one step towards the strategic intent of FUAS for 2020. The purpose of the review was to support the quality work of degree programmes. The curricula were evaluated as a whole ...
 • FUAS-ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksen nykytila 

  Brofeldt, Tuula; Piensoho, Tuula
  Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 90 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2011)
  Aikuisväestön osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen vaatii toimivaa aikuiskoulutusjärjestelmää, mikä on myös tärkeä osa työvoima- ja elinkeinopolitiikkaa. Koulutus- ja korkeakoulupolitiikan myötä aikuiskoulutuksen ...
 • Innovation and entrepreneurship in universities : the proceedings of the 3rd international FINPIN 2010 conference 

  Lahden ammattikorkeakoulu; Neuvonen-Rauhala, Marja-Liisa
  Publication of Lahti University of Applied Sciences Series C Articles, reports and other current publications, part 73 (Lahti University of Applied Sciences, 2010)
  The third bi-annual FINPIN Conference took place in April 2010 in Joensuu, Finland. This event was organized by the FINPIN Network (Finnish Entrepreneurship and Innovation Network for Higher Education) together with North ...
 • Yrittäjyys sulautuu opettamiseen ja oppimiseen : hyvinvointipalveluja ja osuuskuntatoimintaa Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalalla 

  Lahden ammattikorkeakoulu; Anttonen, Taina
  Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, Sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 66 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2010)
  Yrittäjyys sulautuu opettamiseen ja oppimiseen – Hyvinvointipalveluja ja osuuskuntatoimintaa Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalalla -julkaisu avaa näkökulmia hyvinvointialan, pedagogiikan ja liiketalousosaamisen ...
 • Kasviretkestä kokouspalveluihin : artikkelikokoelma matkailualan kehittämishankkeista ja opinnäytetöistä 

  Lahden ammattikorkeakoulu; Jakosuo, Katri; Jaakkola, Leena
  Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarjat, Sarja C: Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 62 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2009)
  Matkailun ala juhlii vuonna 2009 kymmenvuotista taivaltaan osana Lahden ammattikorkeakoulua Tekesin rahoittaman Ice Event -hankkeen juhlajulkaisulla Kasviretkestä kokouspalveluihin. Julkaisu avaa näkökulman matkailualan ...
 • Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään 

  Jänis, Reetta; Vanhamäki, Susanna; Virtanen, Maarit
  Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 101 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2012)
  Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään -artikkelikokoelma on toteutettu osana samannimistä hanketta (Immu). Artikkelikokoelmassa kerrotaan kolmevuotisen hankkeentuloksista ja jokaisen artikkelin jälkeen on ...

Näytä lisää