Uusimmat viitteet

 • Best practices in SECURE partner regions 

  Saramäki, Kaija (ed.) (Karelia University of Applied Sciences, 2018)
  Smarter Energy Communities in Northern and Arctic Regions (SECURE) project is a project funded by the Northern Periphery and Arctic Programme (NPA). The project runs for three years, from May 2016 to the end of April 2019. ...
 • Selvitys henkilökuljetukseen tarkoitetun köysiradan peruskorjauksesta 

  Valkama, Petri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä selvitettiin Pääskyvuoren laskettelukeskuksen ensimmäisen hiihtohissin eli köysiradan kuntoa mekaniikan osalta. Hissin kunnosta ei ollut tietoa, sillä se on ollut poissa käytöstä yli 10 vuotta. Työssä ...
 • Metsätyöntekijän työturvallisuus ja ensiaputaidot 

  Niskanen, Alessandro; Linnove, Matti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Toiminnallisen opinnäytetyön aiheena on metsätyöntekijän työturvallisuus ja ensiaputaidot. Opinnäytetyössä käsitellään aihepiiriä moniammatillisesta näkökulmasta aiempaan teoriatietoon pohjautuen. Metsäteollisuus on Suomen ...
 • ServiceNow-järjestelmän hyödyntäminen asiakaskokemuksen parantamisessa 

  Vepsäläinen, Eve (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutustuttiin ServiceNow-järjestelmän sisältämiin ydinominaisuuksiin sekä Customer Service Management -moduuliin. Työssä käsiteltiin asiakaskokemuksen määritelmää ja sitä, mistä asiakaskokemus muodostuu. ...
 • Varhaiskasvatuksen ruokakasvatuksen kehittäminen lasten ylipainon ennaltaehkäisemiseksi 

  Maaranen, Tiina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Lasten ylipainoisuus on lisääntynyt merkittävästi viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana. Ylipainon ennaltaehkäisy on nähty enemmänkin terveydenhuollon asiana, mutta kaikkien lasten kanssa työskentelevien tulisi ottaa siitä ...
 • Laulu ja soitto osana ilmaisua : Joensuun kaupunginteatterin näyttelijöiden suhde musiikkiteatteriin 

  Tiainen, Petri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämä opinnäytetyö kuvailee ja analysoi Joensuun kaupunginteatterin näyttelijöiden musiikillista taustaa, musiikillisia ilmaisukeinoja ja musiikkiteatterin merkitystä heidän näyttelijäidentiteettinsä kannalta. Opinnäytetyö ...
 • Joensuun Tutkijoiden Yö 2017 -Tapahtuman analysointi 

  Lihavainen, Petri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään Joensuun Tutkijoiden yö 2017 -tapahtumaa ja tapahtumasta kävijöiltä saatujen palautteiden analysointia. Työn toimeksiantajana oli Itä-Suomen yliopisto. Tä-män työn tarkoituksena oli selvittää ...
 • Raskaudenaikainen ravitsemus : Verkkokurssi hoitotyön opiskelijoille 

  Ponkilainen, Tiina; Nevalainen, Katri; Sivonen, Senni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Raskausajan ruokavaliolla tiedetään olevan vaikutusta muun muassa syntyvän lapsen sairastavuuteen, raskauden kestoon ja sikiön kehitykseen. Tiettyjen ruoka-aineiden syönti voi johtaa jopa keskenmenoon tai lapsen erilaisiin ...
 • Potentiaalisille hakijoille suunnatun markkinointiviestinnän kehittäminen Karelia-ammattikorkeakoulussa 

  Tuononen, Tarja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää potentiaalisille hakijoille suunnattua markkinointiviestintää Karelia-ammattikorkeakoulussa. Tarkoituksena oli selvittää, millainen markkinointiviestintä on potentiaalisten ...
 • Seikkailupelien käyttöliittymien toteuttaminen 

  Löfberg, Vera (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin käyttöliittymän suunnitteluun liittyviä ohjeita sekä yleisesti että seikkailupelien näkökulmasta. Tämän lisäksi opinnäytetyössä tutustuttiin työkaluihin, joilla voi toteuttaa seikkailupelin, ...
 • Ohjelmistorobotiikan Käyttö Verkko-opiskelussa 

  Sarajärvi, Mikko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutustutaan verkko-opiskeluun ja ohjelmistorobotiikkaan. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää verkko-opiskelun ei oppimista hyödyntävien toimintojen mahdollista automatisointia ohjelmistorobotiikan ...
 • Sijoitusasunnon hankintaan vaikuttavat tekijät 

  Kortelainen, Martti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia sijoitusasunnon hankintaa, siihen vaikuttavia tekijöitä ja vallitsevaa vuokramarkkinatilannetta Joensuun alueella. Tavoitteena oli saada tietoa, jota toimeksiantajayritys voi hyödyntää ...
 • Verkkomoninpelin toteuttaminen PUN-työkalulla Unity3D-pelimoottorilla toteutettuun peliin 

  Hurri, Lasse (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli aloittaa verkkomoninpelin kehittäminen Firetail Games Oy -peliyritykselle kehitysvaiheessa olevaan Drunkenpants peliin. Drunkenpants-peli toteutetaan Unity-pelimoottorilla ja yritys valitsi ...
 • Pedagoginen johtajuus varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin kehittämisen avaimena-johtajan opas 

  Hyytiä, Mari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opetushallituksen (2016) laatima varhaiskasvatussuunnitelman perusteet toimii oikeudellisesti velvoittava määräyksenä varhaiskasvatuksessa. Siinä määritellään ensimmäistä kertaa varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin käsite. ...
 • PowerShell Task Automation Features 

  Piirainen, Jussi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  The focus of this thesis is on researching and demonstrating PowerShell’s capability as a task automation platform. The goal is to define a framework on which to implement, execute, manage and monitor automations and ...

Näytä lisää