Uusimmat viitteet

 • Rahanpesun estämistoimet kiinteistönvälitystoiminnassa 

  Heinonen, Heidi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyöni käsittelee rahanpesun estämistoimia kiinteistönvälitystoiminnassa. Rahanpesulla tarkoitetaan toimia, jossa otetaan vastaan, pidetään hallussa tai yritetään siirtää rahoja, joilla on laiton alkuperä. Tavoitteena ...
 • "Tässä minä olen" -tehtäväkirja nuorten itsetuntemuksen vahvistamiseen 

  Catalano, Lidia; Pohjola, Aino (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää nuorten kanssa tehtävää ehkäisevää mielenterveystyötä. Opinnäytetyön tehtävä oli luoda tehtäväkirja työvälineeksi nuorten itsetuntemuksen vahvistamiseen. Tehtäväkirjan ...
 • Choosing a poker site - Survey among Finnish online poker players 

  Sevänen, Tuukka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Online poker is a large industry with different sites offering their services. It has grown quickly after the first poker sites were launched at the turn of the millennium. Finnish legislation allows only Veikkaus Oy to ...
 • Markkinointisuunnitelma varaosaliikkeelle 

  Valo, Sari; Valo, Julia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään markkinointisuunnitelmaa teorian, analyysien ja kohdeyritykselle suunnitellun kokonaisuuden kautta. Kohdeyritykseksi valittiin varaosa-alan toimija Kiteen Varaosa Ky. Kohdeyrityksellä ei ...
 • REST API:n optimointi ja päivitys OpenAPI 3:een 

  Hukkanen, Jussi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  REST-arkkitehtuurimallin mukaiset ohjelmointirajapinnat ovat verkkosovellusten ja pilvipalvelujen keskeisiä rakennuspalikoita. Tässä opinnäytetyössä paranneltiin kiinteistöomaisuuden hallintaan tarkoitetun Assetti-pilvipalvelun ...
 • Vertaileva sisäilmatutkimus kolmessa uudisrakenteisessa päiväkodissa Joensuussa 

  Pajander, Riku; Sorsa, Kristiina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyö saatiin toimeksiantona Karelia-ammattikorkeakoululta. Opinnäytetyö koostui sisäilmatutkimuksesta kolmeen joensuulaiseen päiväkotiin. Päiväkodit olivat rakennettu eri rakennusteknisiä ratkaisuja käyttäen. ...
 • Suunnitelma 5S-menetelmän käyttöönotosta autokorjaamossa 

  Holopainen, Ari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli laatia suunnitelma Raskone Oy:n Joensuun korjaamolle, 5S-menetelmän käyttöönottamiseksi. 5S on yksi lean-tuotantofilosofian toteuttamiseen käytettävistä menetelmistä, jolla työpaikasta ...
 • PROTOTYYPIN KEHITYS UNREAL ENGINEN BLUEPRINTEILLÄ 

  Mahonen, Eetu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään videopelin prototyypin kehitystä Unreal Engine pelinkehitysalustan versiolla 4.19.2. Opinnäytetyössä kehitystä tarkastellaan visuaalisen ohjelmoinnin näkökulmasta. Työ keskittyy Unreal ...
 • Lapsen sosioemotionaalinen tuki varhaiskasvattajien näkökulmasta 

  Sollo, Mirka; Siimala, Maiju (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kerätä teemahaastattelujen avulla lastentarhanopettajien kokemuksia sosioemotionaalisesti tuettavien lasten kanssa työskentelystä ja heidän kanssaan käytetyistä tuen muodoista. Tämä ...
 • Valmiin uuden asunnon kauppa ja markkinointi 

  Härkönen, Jukka-Pekka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia valmiin uuden asunnon kauppaa ja markkinointia. Työ käsittelee markkinoinnissa huomioitavia asioita sekä asuntojen markkinoinnin erityispiirteitä. Markkinointia säännellään pitkälti ...
 • AUTOMATING PROCESSES IN WEB-INTERFACES WITH ROBOTIC PROCESS AUTOMATION 

  Varis, Jesse (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  The primary goal of this thesis was to explore the automation of processes in web-based systems with Robotic Process Automation, a relatively new technology for the automation of repetitive and rules-based business processes. ...
 • "Se, että itsensä hyväksyy, auttaa valtavasti" – Erityisherkkien sosiaalialan ammattilaisten kokemuksia työhyvinvoinnistaan ja sen uhkista 

  Hormia, Mona (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Sekä erityisherkkyys (HSP) että työhyvinvointi ovat tutkimuskentällä ajankohtaisia. Tällä tutkielmalla tarkasteltiin aiheita sosiaalialan asiakastyössä. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia sosiaalialan ammattilaisten ...
 • Markkinointisuunnitelma Aapo's ski:lle 

  Timoskainen, Katja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on markkinointisuunnitelman tekeminen Mantsin Rauta-Sport Laatikaisen sivuliikkeelle Aapo’s Ski:lle. Opinnäytetyö laadittiin toimeksiantona. Opinnäytetyö jakautuu teoreettiseen osioon ja itse ...
 • Kasvun kansio- malli Rääkkylän varhaiskasvatukselle 

  Korhonen, Annina; Makkonen, Ona (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä kasvun kansio –malli Rääkkylän varhaiskasvatukseen. Työn tarkoituksena oli saada kasvun kansio osaksi päiväkodin arkea ja sitä kautta työvälineeksi varhaiskasvattajille ...
 • ”AI NIIN, MIEHÄN HUOMAAMATTANI KOKO AJAN PERTSAAN TÄSSÄ” - kokemuksia PRT-menetelmän juurruttamisesta Honka-lammen asumisyksiköissä 

  Sarasoja, Salla; Karhunen, Ella (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Honkalammen asumisyksiköiden työntekijöiden osaamista PRT-menetelmän käytössä ja tukea sen juurtumista. Tutkimuksessamme haimme tietoa siitä, mikä on ollut toimivaa ja mikä haastavaa ...

Näytä lisää