Uusimmat viitteet

 • Green Key -ympäristösertifikaatin hakeminen Break Sokos Hotel Kolille 

  Tervo, Emma (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Kiinnostus ympäristöasioihin ja luonnon hyvinvointiin on lisääntynyt viime vuosina. Perehdyin opinnäytetyössäni erilaisiin majoitusalalla käytettäviin ympäristösertifikaatteihin. Pohdin kestävää matkailua niin yritysten ...
 • Työttömyysturva - Työllistymisen kannustimet ja kannustinloukut 

  Hautamäki, Saara (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia työttömyyden aikaisen toimeentulon turvaa. Tutkimuksessa selvitettiin, mitkä ovat työttömyysturvan saamisen edellytykset sekä erilaiset työttömyysturvan muodot, millä tavoin ...
 • Myynnin kehittämisen markkinointisuunnitelma autokorjaamo Rewon Motorsille 

  Ikonen, Henri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Rewon Motorsin myyntiä ja näkyvyyttä. Tämä työ on toteutettu toimeksiantona yritykselle. Opinnäytetyö sisältää kaksi osuutta, toteutuksen ja raportin. Toteutusosio on salainen. ...
 • TUKEA MONIKKOVANHEMPIEN ARJESSA JAKSAMISEEN : Sähköinen opas Pohjois-Karjalan Monikkoperheet ry:lle 

  Sutinen, Veera; Silvast, Laura (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Monisikiöinen raskaus tarkoittaa kahta tai useampaa samaan aikaan hedelmöittynyttä sikiötä äidin kohdussa. Suomessa monikkoraskauksien osuus on 1,4 prosenttia kaikista raskauksista. Monikkovanhemmuus eroaa yhden tai ...
 • Metsäluonnonhoidon kehittäminen Joensuun kaupungin metsissä osana metsänhoidon linjausta ja ilmasto-ohjelmaa 

  Pulkkinen, Minna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on etsiä konkreettisia kehittämistoimenpiteitä metsäluonnonhoidollisten toimenpiteiden tason ja määrän kehittämiseksi Joensuun kaupungin metsien hoidossa osana kestävää hakkuusuunnittelua. ...
 • Tuotantolaitteen suunnittelu 

  Hytönen, Mikko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käydään läpi tuotteen suunnitelumenetelmiä intuitiivisesta suunnittelusta systemaattiseen suunnitteluun. Opinnäytetyössä käytetään standardin VDI 2222 määräämiä menetelmiä tuotesuunnittelussa. ...
 • SYÖ JA JAKSA PAREMMIN! - Oppitunti neljäsluokkalaisille kouluruokailun merkityksestä kasvuun ja jaksamiseen 

  Huttunen, Janesa; Abucar, Maryam (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Suomalaisen kouluterveyskyselyn tuloksien mukaan vain 16 prosenttia neljäs- ja viidesluokkalaisista syö kouluruokailun yhteydessä kaikkia kouluruoan osia. Monipuolinen ja riittävä ravinto on avainasemassa lapsen ja nuoren ...
 • DIABETEKSEN SAIRASTUMISRISKIN KARTOITUSTA : —Terveyspiste ruoka-apua hakeville Lähiötalolla 

  Kainulainen, Katja; Räsänen, Senja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tyypin 2 diabetes on kansantauti, jolla on suuri merkitys väestön terveydelle. Riskitekijöistä merkittävimpiä ovat perimä, ylipaino ja vyötörölihavuus. Tyypin 2 diabeteksen puhkeamista voidaan viivyttää tai ennaltaehkäistä ...
 • Pelastustoimen organisaatiomuutos 

  Lintunen, Petteri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyössä tarkastellaan, kuinka pelastuslaitosten operatiivisissa tehtävissä työskennellyt henkilöstö on kokenut toteutetut pelastustoimen organisaatiomuutokset, sekä pohditaan millä tavoin organisaatiomuutoksesta ...
 • TYÖTAPATURMIEN ENSIAPU : Ensiapuohjeet kolmeen työtapaturmatilanteeseen 

  Niskanen, Satu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Suomessa tapahtui vuonna 2015 yli 100 000 työtapaturmaa. Tyypillisimpiä työtapaturmia ovat haavat ja nivelen nyrjähdykset, sijoiltaan menot sekä venähdykset. Työtapaturmia voidaan ennaltaehkäistä tunnistamalla vaarat ja ...
 • Medisize Oy:n Kontiolahden tehtaiden kemikaalikartoitus 

  Saravo, Sami (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Valtioneuvoston asetus 715/2001 velvoittaa yrityksiä luetteloimaan käyttämänsä kemikaalit sekä suorittamaan kemikaalien riskiarvioinnin ja toteuttamaan arvioinnin perusteella tarvittavat toimet riskien alentamiseksi. Tässä ...
 • Joensuulaisten pk-yritysten kansainvälistymisen haasteet ja mahdollisuudet 

  Karppinen, Tea (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää joensuulaisten pienten ja keskisuurten yritysten näkökulmasta kansainvälistymiseen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Näitä kokemuksia verrattiin samasta aiheesta saatuihin ...
 • TIIMI OMAHOITAJUUDEN TUKENA : Päihdepalvelukeskuksen osaston hoitohenkilökunnan kokemuksia 

  Puoskari, Miia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Kesäkuussa 2017 Päihdepalvelukeskuksen osastolla siirryttiin tiimityöskentelyn malliin ja otettiin käyttöön omahoitajajärjestelmä. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tietoa kyseisen yksikön omahoitajuuden kehittämiseksi ...
 • Asiakastyytyväisyystutkimus: Sisäilmatalo Kärki Oy 

  Assinen, Anne-Mari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä toteutettiin ensimmäistä kertaa asiakastyytyväisyystutkimus Sisäilmatalo Kärki Oy:lle. Kyseessä on vuonna 2013 perustettu sisäilma-alan asiantuntijapalveluja tarjoava yritys. Tavoitteena oli tutkia ...
 • Muistisairauteen sairastuneen ihmisen läheisen into ja taito arjessa 

  Mitjonen, Karoliina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Muistisairaudet ovat yleistymässä. Muistisairaudet vaikuttavat sairastuneen toimintakykyyn. Avun tarve kasvaa sairauden edetessä. Muistisairaat tarvitsevat läheisiä selvitäkseen arjesta. Sairaanhoitajat kohtaavat työssään ...

Näytä lisää