Viitteet 1-15 / 4159

  • Pielisen Erämessujen markkinoinnin kehittäminen 

   Pennanen, Nanne; Nygren, Mona (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Pielisen Erämessujen markkinointia ja sitä kautta lisätä tapahtuman tunnettuutta ja näkyvyyttä. Pielisen Erämessut järjestettiin ensimmäistä kertaa kesällä 2018 Juuan ...
  • Seksuaalisen moninaisuuden kohtaaminen : – Oppimateriaali sukupuolen moninaisuudesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta hoitotyön opiskelijoille 

   Turunen, Riina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tulee ennaltaehkäistä seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvää syrjintää tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti vuonna 2015 ...
  • KUTINAA JA KUUMETTA – Opaslehtinen rokkotaudeista pienten lasten vanhemmille 

   Myllärinen, Elli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Rokkotauteihin kuuluvat enterorokko, parvorokko, tuhkarokko, tulirokko, vauvarokko, vesirokko, vihurirokko ja yskänrokko. Osa rokkotaudeista on saatu Suomesta hävitettyä lähes kokonaan rokotteiden avulla. Näitä rokkoja ...
  • Ikääntyneen toimintakykyä tukevan toimintamallin kehittäminen Kanervakodin hoitotyöntekijöille 

   Ovaskainen, Suvi; Puruskainen, Heidi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Ikääntyneiden määrä kasvaa Suomessa. On arvioitu, että yli 80 vuotta täyttäneitä on vuonna 2050 kaksinkertainen määrä nykyiseen verrattuna. Onkin tärkeää edistää ikääntyneiden toimintakykyä niin, että heillä olisi mahdollisuus ...
  • Sisäisen laadunvarmistusprosessin kehittäminen konepajatuotannossa 

   Purmonen, Santeri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus on selvittää Viimet Oy:n laadunvarmistusprosessin nykytila ja kehityskohteet sekä suunnitella korjaavat toimenpiteet. Opinnäytetyö on pohjustusta yrityksen tulevan laatukäsikirjan tekemiseen ...
  • Joensuun energiatase 2016 

   Kärmeniemi, Suvi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyössä selvitettiin Joensuun kokonaisenergiankulutus ja energian loppukulutus sektoreittain vuonna 2016. Energiatase sisälsi sähkön- ja lämmöntuotannon sekä -kulutuksen lisäksi liikennepolttoaineiden kulutuksen. ...
  • Ikäteknologia - Opetusmateriaali hoitotyön opiskelijoille 

   Hassinen, Pasi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Geronteknotologia (ikäteknologia) on yhdistelmä kahdesta sanasta: ”gerontologia”, tieteellinen vanhuuden tutkimus ja ”teknologia”, tekniikan ja tuotteiden tutkimus ja kehittely. Ikääntyneiden hoidossa on kautta aikojen ...
  • Terveys ja istumisen tauottaminen työpäivän aikana : Kyselytutkimus Taksistartti-hankkeeseen osallistuville taksinkuljettajille 

   Penttilä, Mari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Runsas istuminen päivittäin ja fyysinen passiivisuus aiheuttavat ihmiselle terveyshaittoja. Taksinkuljettajien työhön kuuluu väistämättä paljon istumista. Ammattiautoilijoilla ajamisen tauottaminen vähentää terveysriskejä ...
  • KOKEMUSASIANTUNTIJATOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN SIUN SOTESSA 

   Kurki, Veli; Toropainen, Johanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   siakaslähtöisyys on sosiaali- ja terveyspalvelujen yksi keskeisimmästä lähtökohdista tuotettaessa palveluita asiakkaille. Siitä hyötyvät asiakkaat, palvelujärjestelmä ja koko yhteiskunta. Asiakaslähtöisillä palveluilla ...
  • Äänisuunnittelu ja toteutus taideinstallaatioon 

   Räsänen, Joonas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyössä käsitellään ja tutkitaan äänimaailman merkitystä pelon ja kauhun luomisessa. Koska pelko on hyvin henkilökohtainen ja yksilöllinen asia, syvennytään opinnäytteessä erityisesti niihin asioihin, jotka herättävät ...
  • Kuorimon hätä-seis-piirien koestussuunnitelma 

   Huovila, Tuomas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin UPM:n Kaukaan-tehtaalle. Aiheena oli kuorimon hätä-seis-piirien koestussuunnitelma. Työ tehtiin tukemaan UPM:n Kaukaan sellutehtaan RCM-projektia niin, että työn tuloksena saatiin ohjeistus ...
  • Lasten kokemuksia Pelastakaa Lapset ry:n lapsiperheiden tukihenkilötoiminnasta 

   Honkakoski, Eija (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Pelastakaa Lapset ry:n lapsiperheiden tukihenkilötoiminta on ennaltaehkäisevää matalan kynnyksen tukea lapsiperheille. Toiminnan kohteena on koko perhe, vaikka usein tukihenkilö toimii lapsen kanssa. Tukihenkilön tärkeimpiä ...
  • Rahanpesun estämistoimet kiinteistönvälitystoiminnassa 

   Heinonen, Heidi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyöni käsittelee rahanpesun estämistoimia kiinteistönvälitystoiminnassa. Rahanpesulla tarkoitetaan toimia, jossa otetaan vastaan, pidetään hallussa tai yritetään siirtää rahoja, joilla on laiton alkuperä. Tavoitteena ...
  • "Tässä minä olen" -tehtäväkirja nuorten itsetuntemuksen vahvistamiseen 

   Catalano, Lidia; Pohjola, Aino (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää nuorten kanssa tehtävää ehkäisevää mielenterveystyötä. Opinnäytetyön tehtävä oli luoda tehtäväkirja työvälineeksi nuorten itsetuntemuksen vahvistamiseen. Tehtäväkirjan ...
  • Choosing a poker site - Survey among Finnish online poker players 

   Sevänen, Tuukka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Online poker is a large industry with different sites offering their services. It has grown quickly after the first poker sites were launched at the turn of the millennium. Finnish legislation allows only Veikkaus Oy to ...