Viitteet 1-15 / 3530

  • Jukola 2017 pilotti : Somedataselvitys 

   Holopainen, Jukka; Hotti, Virpi (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän selvityksen tavoitteena on auttaa lukijaa ymmärtämään, miten edullisia ja maksuttomia työkaluja voidaan käyttää tapahtumadatan keräämiseen, analysointiin ja visualisointiin. Selvityksessä näihin välineisiin tutustutaan ...
  • Käytettävän mobiilikäyttöliittymän suunnittelu 

   Halonen, Annika (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyö käsittelee mobiilikäyttöliittymän suunnittelua käytettävyyden näkökulmasta tarkasteltuna. Tietopohja tutkii niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat käytettävän käyttöliittymän toteutumiseen. ...
  • Sosiaalinen media ja työnantajabrändäys – työkalut kilpailuun parhaista työntekijöistä 

   Siekkinen, Sonja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, kuinka sosiaalinen media voi tukea työnantajabrändäystä ja kuinka ne yhdessä toimivat yritysten rekrytoinnin tukena kiristyvässä kilpailussa parhaista työntekij ...
  • Akuutin aivoinfarktipotilaan hoitopolku : Ohjausta kyläläisille oireiden tunnistamisesta ja hoitoon hakeutumisesta 

   Toivanen, Elisa; Sutinen, Noora; Saukkonen, Satu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Aivoverenkiertohäiriö on yleinen sairaus ja kolmanneksi kallein kustannuskohde Suomessa. Opinnäytetyö keskittyy aivoinfarktipotilaan akuuttiin hoitotyöhön sekä sen hoitopolkuun Pohjois-Karjalassa. Opinnäytetyön avulla ...
  • Markkinointiviestinnän suunnittelu Varsapolulle 

   Hirvonen, Katri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää hevostaloutta harjoittavan Varsapolun markkinointiviestintää. Opinnäytetyö tehtiin toiminnallisena opinnäytetyönä. Sen produktina tehtiin markkinointiviestintään strategia, ...
  • Monikkoperheiden isien kokemuksia roolistaan ja tuen tarpeesta 

   Jyrkilä, Siira; Kettunen, Enni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Monikkoperheessä lapsia on syntynyt tai syntyy vähintään kaksi kerrallaan. Monikkoperheellisyys on ollut kasvussa viimeisten vuosikymmenien ajan, ja monikkoperheiden tukeminen vaatiikin siten vielä kohdistetumpaa huomiointia. ...
  • Karelia-ammattikorkeakoulun yhteiskunnallinen ja alueellinen vaikuttavuus 

   Tarnanen, Teppo; Wrange, Kim (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tällä selvityksellä luodaan yleiskuvaa Karelia ammattikorkeakoulun (Karelia-amk) yhteiskunnallisesta ja alueellisesta vaikuttavuudesta. Selvityksessä on määritetty ammattikorkeakoulun vaikuttavuuden kuvaamiseen soveltuvia ...
  • Aivoverenkiertohäiriöpotilaan mielialan tukeminen hoitotyössä -Opetusmateriaali hoitotyön opiskelijoille 

   Maunumaa, Maria (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Aivoverenkiertohäiriö on kolmanneksi yleisin kuolinsyy Suomessa. Vuosittain aivoinfarktin saa noin 18 000 ihmistä, joista noin 2500:lla infarkti uusiutuu vuoden sisällä. Aivoverenvuodon saa noin 1800 ihmistä. TIA (transient ...
  • Osaamisen johtaminen lähiesimiestyössä - käytäntöjä ja kehittämistarpeita henkilöstön näkökulmasta 

   Puhakka, Leena (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyössä selvitettiin Pohjois-Karjalan ammattiopiston henkilöstön näkökantaa osaamisen johtamiseen ja kerättiin ideoita sen kehittämiseen. Tarkoituksena oli kartoittaa henkilöstön käsitystä, kuinka henkilöstölle ...
  • SHS-kuivaimen tulistimen mitoitusohje 

   Silvola, Harri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli valmistaa mitoitusohje SHS-kuivaimen tulistimen mitoittamiseen. Tavoitteena oli tehdä mitoitusohje, jota on helppo ja nopea käyttää kuivaimen suunnittelun aikana. Mitoitusohje on ...
  • VIDEO VÄLITTÄÄ -HANKE: KOULUTUSMATERIAALIA VIDEOVÄLITTEISEEN KRIISITYÖHÖN 

   Turunen, Lotta; Hiltunen, Jenni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyömme tavoitteena oli tuottaa tutkivan kehittämishankkeen menetelmin koulutusmateriaalia videovälitteistä kriisityötä tekeville henkilöille. Opinnäytetyö toteutettiin Hyvä Mieli ry:n Video välittää -hankkeessa. ...
  • Metsä Groupin taimikonhoidon vaikeusluokitus 

   Ruotsalainen, Henri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tässä opinnäytetyössä on selvitetty taimikonhoidon toteutusta ja suosituksia. Työssä tarkastellaan myös, mistä taimikonhoidon kustannukset johtuvat ja kuinka Metsä Group hinnoittelee urakoitsijoilla teettämänsä ...
  • Käsityön tekemisen yhteys masennuksesta toipumiseen 

   Toivanen, Eila (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Masennus on ajankohtainen ja merkittävä kansanterveydellinen ongelma sekä inhimillisen kärsimyksen aiheuttaja lukeutuen suurimpiin terveydenhuollon haasteisiin. Tässä opinnäytetyössä etsitään vastauksia hyvinvoinnin ...
  • Kotikuntoutusmallin kehittäminen Kiteen kotihoidolle 

   Kainulainen, Satu; Karppinen, Tuula (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Kotiin annettavat palvelut ja kotikuntoutus ovat nousseet valtakunnallisesti tärkeiksi kehittämiskohteiksi sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tämä opinnäytetyö toteutettiin työelämälähtöisenä kehittämishankkeena Kiteen ...
  • CPAP-hoito akuutissa hengitysvajauksessa : Opetusvideo hoitotyön opiskelijoille 

   Byckling, Maija; Pehkonen, Heikki (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Hengittäminen on ihmiskehon peruselintoiminto, joka mahdollistaa hapen saannin ja hiilidioksidin poistumisen elimistöstä. Happi on elimistölle välttämätöntä, jotta solujen toiminta pysyy käynnissä. Hengittämisestä vastaa ...