Uusimmat viitteet

 • Karelia-ammattikorkeakoulun yhteiskunnallinen ja alueellinen vaikuttavuus 

  Tarnanen, Teppo; Wrange, Kim (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tällä selvityksellä luodaan yleiskuvaa Karelia ammattikorkeakoulun (Karelia-amk) yhteiskunnallisesta ja alueellisesta vaikuttavuudesta. Selvityksessä on määritetty ammattikorkeakoulun vaikuttavuuden kuvaamiseen soveltuvia ...
 • Aivoverenkiertohäiriöpotilaan mielialan tukeminen hoitotyössä -Opetusmateriaali hoitotyön opiskelijoille 

  Maunumaa, Maria (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Aivoverenkiertohäiriö on kolmanneksi yleisin kuolinsyy Suomessa. Vuosittain aivoinfarktin saa noin 18 000 ihmistä, joista noin 2500:lla infarkti uusiutuu vuoden sisällä. Aivoverenvuodon saa noin 1800 ihmistä. TIA (transient ...
 • Osaamisen johtaminen lähiesimiestyössä - käytäntöjä ja kehittämistarpeita henkilöstön näkökulmasta 

  Puhakka, Leena (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyössä selvitettiin Pohjois-Karjalan ammattiopiston henkilöstön näkökantaa osaamisen johtamiseen ja kerättiin ideoita sen kehittämiseen. Tarkoituksena oli kartoittaa henkilöstön käsitystä, kuinka henkilöstölle ...
 • SHS-kuivaimen tulistimen mitoitusohje 

  Silvola, Harri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli valmistaa mitoitusohje SHS-kuivaimen tulistimen mitoittamiseen. Tavoitteena oli tehdä mitoitusohje, jota on helppo ja nopea käyttää kuivaimen suunnittelun aikana. Mitoitusohje on ...
 • VIDEO VÄLITTÄÄ -HANKE: KOULUTUSMATERIAALIA VIDEOVÄLITTEISEEN KRIISITYÖHÖN 

  Turunen, Lotta; Hiltunen, Jenni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyömme tavoitteena oli tuottaa tutkivan kehittämishankkeen menetelmin koulutusmateriaalia videovälitteistä kriisityötä tekeville henkilöille. Opinnäytetyö toteutettiin Hyvä Mieli ry:n Video välittää -hankkeessa. ...
 • Metsä Groupin taimikonhoidon vaikeusluokitus 

  Ruotsalainen, Henri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tässä opinnäytetyössä on selvitetty taimikonhoidon toteutusta ja suosituksia. Työssä tarkastellaan myös, mistä taimikonhoidon kustannukset johtuvat ja kuinka Metsä Group hinnoittelee urakoitsijoilla teettämänsä ...
 • Käsityön tekemisen yhteys masennuksesta toipumiseen 

  Toivanen, Eila (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Masennus on ajankohtainen ja merkittävä kansanterveydellinen ongelma sekä inhimillisen kärsimyksen aiheuttaja lukeutuen suurimpiin terveydenhuollon haasteisiin. Tässä opinnäytetyössä etsitään vastauksia hyvinvoinnin ...
 • Kotikuntoutusmallin kehittäminen Kiteen kotihoidolle 

  Kainulainen, Satu; Karppinen, Tuula (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Kotiin annettavat palvelut ja kotikuntoutus ovat nousseet valtakunnallisesti tärkeiksi kehittämiskohteiksi sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tämä opinnäytetyö toteutettiin työelämälähtöisenä kehittämishankkeena Kiteen ...
 • CPAP-hoito akuutissa hengitysvajauksessa : Opetusvideo hoitotyön opiskelijoille 

  Byckling, Maija; Pehkonen, Heikki (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Hengittäminen on ihmiskehon peruselintoiminto, joka mahdollistaa hapen saannin ja hiilidioksidin poistumisen elimistöstä. Happi on elimistölle välttämätöntä, jotta solujen toiminta pysyy käynnissä. Hengittämisestä vastaa ...
 • VASA CONCEPT – OPAS AIVOVAMMAKUNTOUTUJILLE JA HEIDÄN LÄHEISILLEEN VASA CONCEPT -KUNTOUTUKSESTA 

  Saarinen, Hannamari; Raekorpi, Essi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Aivovamma on päähän kohdistuneen trauman aiheuttama vamma. Suomessa aivovamman saa 15 000–20 000 ihmistä vuosittain. Puolet aivovammoista tapahtuu 15–34-vuotiaille. Aivovamman merkitys pysyvän invaliditeetin aiheuttajana ...
 • Puruveden Savonlahden nykytila sekä alustavat suositukset kunnostustoimenpiteiksi 

  Rautio, Santeri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyössä selvitettiin Puruveden Savonlahden nykytila sekä pohdittiin lahtialueelle soveltuvimpia kunnostustekniikoita. Tutkimusten pääpaino oli etenkin sedimenttitutkimuksessa sekä alueelle kohdistuvan ulkoisen ...
 • Unen vaikutus alakouluikäisen jaksamiseen : Oppitunnit Joensuun Rantakylän koulun 5. -luokkalaisille 

  Kerkkänen, Jenna; Lintunen, Saana (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tiivistelmä Hyvän unenlaadun ylläpitäminen on tärkeää lapsen terveyden ja jaksamisen kannalta. Uni vaikuttaa muun muassa lapsen normaaliin kasvuun ja kehitykseen, toimintakyvyn ylläpi-tämiseen sekä psyykkiseen hyvinvointiin. ...
 • Olkanivelen ja hartiarenkaan proprioseptiikan fysioterapeuttinen harjoittaminen : Esimerkkiharjoitteet videomateriaalina 

  Heino, Vilma; Kettunen, Niina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Olkanivel on ihmisen toimintakyvyn kannalta keskeinen nivel. Proprioseptiikka on joukko liike- ja aistitunnon aistimuksia. Proprioseptiikka voi häiriintyä trauman, vammautumisen tai tuki- ja liikuntaelinsairauksien ...
 • Liiketoimintasuunnitelma polttopuuyritykselle 

  Toivola, Asko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tässä opinnäytetyössä valmistettiin liiketoimintasuunnitelma polttopuuyritykselle. Suunnitelmassa selvitettiin, onko polttopuun valmistus ja myynti kannattavaa aloittaa Liperin alueella. Liiketoimintasuunnitelmassa tutkittiin ...
 • Yritysmuodon valinta, taloushallinnon suunnittelu ja rahoituksen järjestäminen case-yritykselle 

  Hattunen, Jesse (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on ollut tutkia toimeksiantajalle perustettavan yrityksen tarkoituksenmukaisinta yritysmuotoa, taloushallinnon järjestämistä ja rahoituksen hakemista. Opinnäytetyö on luonteeltaan kvalitatiivinen ...

Näytä lisää