Uusimmat viitteet

 • Keräilyprosessin tehostaminen varastossa 

  Jalonen, Tanja (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä tutkimus tehtiin Oraksen valmistuotevarastolle. Työssä tutkittiin pakkaajien tekemää keruu- ja pakkaustyötä. Tehdystä työstä etsittiin turhia toimintoja, jotka oli mahdollista poistaa. Tutkimus tehtiin, koska varaston ...
 • Varaston simulointiohjelman työohjeen luominen opetuskäyttöön 

  Leppäpuska, Juuso (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda C-WIS varaston suunnittelu- ja simulointiohjelmistolle selkeät ja helppokulkuiset työohjeet opetuskäyttöön alkuperäisten työohjeiden ollessa sen verran puutteelliset ja ...
 • VARASTON HYLLYPAIKKASIIRTOJEN ABC-ANALYYSI SORMAT OY:SSÄ 

  Hänti, Teemu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Varaston toiminnan tehostaminen on yksi yrityksen keskeisiä kehittämisalueita. Varaston tehokkuuden arvioinnissa voidaan käyttää erilaisia mittareita, joista yksi on keräilyn optimointi. Tällöin nimikkeiden sijoittelun ...
 • Palveluvaraston toiminnallisuuden kehittäminen 

  Soini, Tapio (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Levyvirta Oy:n palveluvaraston toimintaa. Tavoitteena oli optimoida palveluvaraston pohjaratkaisua, jotta varastotila saataisiin tehokkaammin käyttöön ja sen myötä varastopaikoista ...
 • Käytännön harjoitusten integrointi SAMK:n logistiikan koulutusohjelmaan 

  Salmela, Konsta (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia minkälaisia käytännön harjoituksia ja projekteja Satakunnan ammattikorkeakoulun logistiikan insinöörikoulutukseen voitaisiin sisällyttää, jotta siitä saataisiin käytännönläheisempi ja ...
 • Eläintarvikkeiden verkkokaupan toimitusketjun suunnittelu 

  Rantolahti, Samuli (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja tutkia erilaisia toimitusketjuvaihtoehtoja Dogprotect OU:lle. Työssä pyrittiin selvittämään erilaisia mahdollisuuksia sille, millä tavoin kyseinen yritys voisi mahdollisesti ...
 • Vastaanotettavien kuljetusyksiköiden tunnistetiedon hallinnan kehittäminen 

  Lindgren, Joonas (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä tilastoa vastaanotettavien kuljetusyksiköiden tunnistetietojen nykytilasta Inex Partners Oy:n PT- logistiikkakeskuksen kuivatuotevastaanotossa ja löytää tämän pohjalta kehitysideoita. ...
 • Varastoalueen layoutin kehittäminen puutarha-alan yrityksessä 

  Huhtavaara, Miikka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä layout-suunnitelma Kekkilä Oy Eurajoen varastoalueelle. Uuden layoutin avulla pyrittiin kehittämään varastoalueen prosesseja, kuten siirtoja ja varaston seurantaa sujuvammiksi, ...
 • Tuotantolaitoksen layout suunnitelma 

  Kuusiniemi, Arto (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda layout-suunnitelma Sinituote Oy Kokemäen tuotantolaitoksen kokoonpano-osastolle. Uudella layoutilla pyrittiin järjestämään tila uudelleen ja sovittamaan osastolle sinne kuuluvat ...
 • Logistiikan amk-opintojen ammatillisten perusosaamisten ostotoiminta ammattioppilaitoksesta 

  Elo, Oskari; (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitä kaikkia koulutuksia Satakunnan ammattikorkeakoulu voisi ostaa Länsirannikon Koulutus Oy WinNovalta logis-tiikkainsinööriopiskelijoita varten. SAMKilla ei ole toimitiloja ...
 • Sisäisen asiakkaan tunnistaminen 

  Heino, Lasse (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä kirjallisuusselvityksessä tunnistettiin sisäinen asiakas työyhteisössä yritys- ja markkinointikirjallisuuden avulla, sitoutumatta erityisesti minkään toimialan piiriin. Yrityksen ja työyhteisöjen sisäinen toiminta ...
 • Tuotantotilan layout-suunnitelman laatiminen 

  Lehtonen, Elina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia layout-suunnitelma Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/ Pipe Systems Harjavallan yksikölle. Uudella layoutilla pyrittiin hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti tuotantotiloista ...
 • Toiminnan tehostaminen konepajassa - Lean 5S 

  Högmander, Elina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toiminnan tehokkuus on nykypäivänä yritysten ehdoton edellytys. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tuoda case-yritykselle tehokkuutta sekä järjestystä heidän tuotantolinjalle. Tuotantolinjalta tulee poistaa kaikki ylimääräinen ...
 • Logistiikka öljyntorjunta-alueen rannikolla 

  Hirvilammi, Tuomas (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön päätavoitteena oli kehittää Satakunnan pelastuslaitoksen öljyntorjunnan jo olemassa olevia toimintamalleja ja öljyntorjunnan logistiikan operatiivista suunnittelua. Tutkimus jaettiin useampaan ...
 • Visma Novan tehostaminen yrityksessä integrointivaatimukset huomioiden 

  Pärnänen, Aleksi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli Articma Oy:n käyttämän toiminnanohjausjärjestelmän tehostaminen kyseisessä yrityksessä, integrointivaatimukset huomioiden. Työssä tutkittiin yrityksen nykyistä tapaa käyttää toiminnanohjausta ...

Näytä lisää