Uusimmat viitteet

 • Tuotantotilan layout-suunnitelman laatiminen 

  Lehtonen, Elina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia layout-suunnitelma Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/ Pipe Systems Harjavallan yksikölle. Uudella layoutilla pyrittiin hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti tuotantotiloista ...
 • Toiminnan tehostaminen konepajassa - Lean 5S 

  Högmander, Elina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toiminnan tehokkuus on nykypäivänä yritysten ehdoton edellytys. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tuoda case-yritykselle tehokkuutta sekä järjestystä heidän tuotantolinjalle. Tuotantolinjalta tulee poistaa kaikki ylimääräinen ...
 • Logistiikka öljyntorjunta-alueen rannikolla 

  Hirvilammi, Tuomas (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön päätavoitteena oli kehittää Satakunnan pelastuslaitoksen öljyntorjunnan jo olemassa olevia toimintamalleja ja öljyntorjunnan logistiikan operatiivista suunnittelua. Tutkimus jaettiin useampaan ...
 • Visma Novan tehostaminen yrityksessä integrointivaatimukset huomioiden 

  Pärnänen, Aleksi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli Articma Oy:n käyttämän toiminnanohjausjärjestelmän tehostaminen kyseisessä yrityksessä, integrointivaatimukset huomioiden. Työssä tutkittiin yrityksen nykyistä tapaa käyttää toiminnanohjausta ...
 • LOGISTIIKKASELVITYS HÄMEENKYRÖN KUNNAN TUOTTAMISTA KULJETUSPALVELUISTA 

  Ritolehto, Ari (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on logistiikkaselvitys Hämeenkyrön kunnan tuottamista kuljetuspalveluista. Logistiikkaselvityksen tarve oli lähtenyt kunnassa tehdystä valtuustoaloitteesta, jonka mukaan kunnan kuljetuskustannukset ...
 • Kuljetusvaurioiden analysointi 

  Raitio, Emmi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön aiheena oli kuljetusvaurioiden analysointi, joka mahdollistaisi kuljetusvaurioiden määrän vähenemisen kohdeyrityksessä. Lähtökohtana työlle oli kohdeyritykseen aiemmin tehty tutkimus, jossa kävi ilmi, että ...
 • Huoltovaraston keräilyprosessin kehittäminen: Rolls-Royce Oy Ab 

  Koivisto, Tomi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön aiheena oli Rolls-Royce Oy Ab:n huoltovaraston keräilyprosessin kehittäminen. Työssä tutkittiin keräilyprosessin nykytilaa, sekä perehdyttiin ongelmakohtien ratkaisujen luomiseen. Idea opinnäytetyöhön syntyi ...
 • Jätepaalaimen hankintaan liittyvä selvitystyö 

  Koiranen, Tomi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyössä selvitettiin toimeksiantajalle sopivaa jätepaalainta ja tutkittiin niiden kustannusrakennetta. Lisäksi työssä on tutkittu jätelain merkitystä alalle sekä yleistä tietoa jätepaalainten eri tyypeistä ja ...
 • Rahtitappiot yrityksessä STARK 

  Hirvelä, Matti (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia rahtitappioiden syitä asiakkaalle toimitettavissa tilauksissa ja tavoitteena oli raportoida havaituista ongelmakohdista eteenpäin STARKin Tampereen yksikölle. Opinnäytetyön lähtökohtana ...
 • Maaseudun julkisen liikenteen kehittämistarpeet matkailuyrittäjien ja -asiakkaiden näkökulmasta 

  Aakula, Teemu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön keskeisenä tarkoituksena oli selvittää keskeisiä ongelmia Sata-kunnan haja-asutusalueiden matkailukohteiden julkisessa liikenteessä. Lisäksi työn tarkoituksena oli perehtyä julkisen liikenteen nykytilaan ...
 • Lastausprosessin optimointi 

  Sandell, Janne-Petteri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön aiheena oli löytää kehitysideoita lastausprosessin parantamiseksi Weberin Paraisten Kuivatuotetehtaalle. Työn lähtökohtana oli ajankohtainen tarve puuttua lastausprosessin epäkohtiin sekä löytää parannusideoita ...
 • VARASTONOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN PAPERITEOLLISUUDESSA 

  Jokinen, Noora (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän työn tarkoituksena oli kehittää hankintatoimea paperialalla toimivan Jujo Thermal Oy:n kahdessa raaka-ainevarastossa. Työn toteutettiin läheisessä yhteistyössä toimeksi-antajan kanssa, jotta se palvelisi heidän ...
 • Isännöintitoimiston toiminnan laajentaminen logistiikkapalveluihin 

  Pelto, Markus (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyössä selvitetään isännöintitoimiston toiminnan laajentamista logistiikkapalveluihin. Kuljetusyrityksen perustamiseen kuuluu toiminimen perustaminen, auton hankinta, asiakassuhteiden luominen ja kuljetusten ...
 • Työhyvinvoinnin tutkimus ja kehittäminen jätehuoltoalan yrityksessä 

  Kallio, Juhani (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia työhyvinvointia Jätehuolto T. Askonen Ky:ssä. Tehtävänä oli suorittaa työhyvinvointitutkimus yritykselle sekä löytää kehityskohteita työhyvinvoinnin parantamiseksi. Tutkimus toteutettiin ...
 • Satamanostureiden vaihtoehtotarkastelu 

  Savila, Marika (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli löytää sopivin mobiilinosturiratkaisu Yaran Uudenkaupungin tehdassatamaan niin taloudellisesta kuin toiminnallisesta näkökulmasta, olemassa olevien rajoitteiden puitteissa. Työn lähtökohtana ...

Näytä lisää