Uusimmat viitteet

 • Satasisu Syysisku markkinointiviestintä 

  Nevanperä, Erika (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni tehtiin markkinointiviestinnästä ja sen suunnittelusta tapahtumalle Satasisu Syysisku. Tapahtuma oli opiskelijatapahtuma ja se pidettiin Satakunnan ammattikorkeakoulussa 29.9.2017. Markkinointiviestinnän ...
 • Asiakastyytyväisyys Yyterin kylpylähotellissa 

  Tala, Anna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin asiakastyytyväisyyttä Yyterin kylpylähotellissa. Yyterin kylpylähotelli sijaitsee Porin Yyterissä hiekkarannan välittömässä yhteydessä. Yyterin kylpylähotellissa on 113 huonetta. Majoitustoiminnan ...
 • Pro Panelia -tapahtumien suunnittelu ja toteutus 

  Peuramäki, Jasmiini (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsitteli yritysyhteistyön kannattavuutta ja merkittävyyttä tapahtuman tuottamisen kautta. Tutkimustehtävänä järjestettiin tapahtuma ja selvitettiin yrittäjille ja yhdistyksille suunnatun kyselyn avulla, ...
 • Lentoyhtiötoiminta ja Porin reittilentoliikenne 

  Halmela, Laura; Auranen, Elli (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin sekä lentoyhtiötoimintaa että Porin reittilentoliikennettä. Tavoitteena oli selvittää, onko Porin reittilentoliikenne kannattavaa, ja jos ei, niin miten siihen voitaisiin löytää ratkaisu. Tuloksiin ...
 • In Nature's Loving Care in Northern Satakunta -matkapaketin sisäinen tuotetestaus 

  Hautala, Miia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli suorittaa sisäinen tuotetestaus In Nature’s Loving Care in Northern Satakunta -matkapaketille. Sisäinen tuotetestaus järjestettiin palveluntarjoajien ja tuotteistamisessa mukana olevien henkilöiden ...
 • Tapahtuman järjestäminen – SataSisu Syysisku 29.9.2017 

  Lappalainen, Laura (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli järjestää onnistunut uusi opiskelijatapahtuma. Tapahtuman tarkoituksena oli tutustuttaa Satakunnan ammattikorkeakoulun uudet opiskelijat Porin harrastusmahdollisuuksiin. Tavoitteen takia ...
 • Sosiaalisen median markkinointisuunnitelma Visit Naantalille 

  Lehtinen, Ronja (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda toimeksiantaja yritykselle sosiaalisen median markkinointisuunnitelma. Markkinointisuunnitelma toteutettiin vuosikellon muodossa Visit Naantalille. Vuosikello ...
 • Pata Staff Oy:n henkilökunnan perehdytysohjelma vuokratyökohteessa 

  Suojanen, Sannamari (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli toteuttaa Pata Staff Oy:n henkilökunnalle laadukas ja tiedottava perehdyttämisohjelma heidän työskennellessään eri toimeksiantajilla. Opinnäytetyön tavoitteena oli aikaansaada monipuolisesti ...
 • YLEISÖTAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN CASE SATASISU FIGHT NIGHT 2017 

  Jussila, Hanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli järjestää uusi onnistunut yleisötapahtuma. Alatavoitteena oli tehdä kirjallinen raportti tapahtuman toteuttamisen vaiheista. Lisäksi alatavoitteena oli tutkia järjestetyn tapahtuman ...
 • Suomalainen luksus kiinalaismatkailijoiden näkökulmasta 

  Lehtinen, Riikka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomalaista luksusmatkailua kiinalaisesta näkökulmasta ei ole juurikaan tutkittu. Luksus on käsitteenä moniselitteinen, ja se koetaan hyvin henkilökohtaisesti. Tämän työn tavoitteena on määritellä luksuksen ja luksusmatkailun ...
 • Luontoreittien ja palveluntarjoajien kartoittaminen Yyterin alueella 

  Toivonen, Mirka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tehtävänäni oli kartoittaa olemassa olevia luontoreittejä Yyterin matkailu- ja virkistys alueella Porissa. Pääpaino kohdistuu luontoreittien kartoittamiseen ja niiden lähellä sijaitseviin olennaisimpiin palveluntarjoajiin. ...
 • Porin REKO-lähiruokarinkien markkinoinnin mahdollisuudet 

  Pietikäinen, Juuli (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia Porin REKO-lähiruokarinkien markkinointia tuottajien näkökulmasta. Tavoitteena oli saada tuottajilta kuva REKOjen markkinoinnista ja sen kehittämismahdollisuuksista. Tutkimus vastaa ...
 • Uuden vastaanoton käyttöönotto, Dream Hostel & Hotel 

  Mäkelä, Johanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni aiheena oli uuden vastaanoton palvelumuotoilu Dream Hostel & Hotellissa. Yrityksen vastaanotto siirrettiin uuden yrityksen Tullin Saunan tiloihin tien toiselle puolelle hostelli- ja hotellihuoneista. Vastaanotto ...
 • Kivijalkamatkatoimistojen asema digitalisaation aikakautena 

  Saarela, Sini (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää niitä motiiveja, jotka ovat kuluttajien kivijalkamatkatoimistoissa asioimisen takana. Tutkimuksen kohderyhmänä toimi vapaa-ajan matkustajat. Toimeksiantajana työssä toimi ...
 • Esitteen avulla ympäristöystävällisempään toimintaan sitoutuminen Norlandia Tampere Hotellissa 

  Uimonen, Riikka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä kehitettiin ympäristöasioita Norlandia Tampere Hotellissa. Opinnäytetyö oli toiminnallinen ja sen päätuotoksena suunniteltiin ja toteutettiin esite, jossa annetaan vinkkejä ympäristöystävällisempään ...

Näytä lisää