Uusimmat viitteet

 • Porin REKO-lähiruokarinkien markkinoinnin mahdollisuudet 

  Pietikäinen, Juuli (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia Porin REKO-lähiruokarinkien markkinointia tuottajien näkökulmasta. Tavoitteena oli saada tuottajilta kuva REKOjen markkinoinnista ja sen kehittämismahdollisuuksista. Tutkimus vastaa ...
 • Uuden vastaanoton käyttöönotto, Dream Hostel & Hotel 

  Mäkelä, Johanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni aiheena oli uuden vastaanoton palvelumuotoilu Dream Hostel & Hotellissa. Yrityksen vastaanotto siirrettiin uuden yrityksen Tullin Saunan tiloihin tien toiselle puolelle hostelli- ja hotellihuoneista. Vastaanotto ...
 • Kivijalkamatkatoimistojen asema digitalisaation aikakautena 

  Saarela, Sini (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää niitä motiiveja, jotka ovat kuluttajien kivijalkamatkatoimistoissa asioimisen takana. Tutkimuksen kohderyhmänä toimi vapaa-ajan matkustajat. Toimeksiantajana työssä toimi ...
 • Esitteen avulla ympäristöystävällisempään toimintaan sitoutuminen Norlandia Tampere Hotellissa 

  Uimonen, Riikka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä kehitettiin ympäristöasioita Norlandia Tampere Hotellissa. Opinnäytetyö oli toiminnallinen ja sen päätuotoksena suunniteltiin ja toteutettiin esite, jossa annetaan vinkkejä ympäristöystävällisempään ...
 • Asiakastyytyväisyys ja asiakkaiden odotukset matkailuneuvontapalveluihin 

  Konttinen, Elli (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin asiakkaiden tyytyväisyyttä matkailuneuvontapalveluihin sekä sitä, minkälaisia palveluita asiakkaat hakevat tai odottavat saavansa matkailuneuvonnasta. Teoriaosuudessa selvitettiin mitä on ...
 • Nuoren jalkapalloilijan ruokailu 

  Ruoho, Anne-Maarit (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tuotoksena valmistettiin ruokailuopas nuoren jalkapalloilijan huoltajille. Opasta varten tehtiin kysely huoltajille, jossa kysyttiin nuoren iän ja sukupuolen lisäksi virallisten ravitsemussuositusten ...
 • Matkapaketin sisäinen tuotetestaus : Culture Heritage & Forest Magic 

  Neuvonen, Kati (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen avulla testattiin kiinalaisille matkailijoille suunnitellun matkapaketin Culture Heritage & Forest Magic toimivuutta ja sen palveluiden ja aikataulujen yhteensopivuutta sisäisen tuotetestauksen avulla. Tutkimuksen ...
 • Ruokapalvelut luontomatkailussa 

  Kaunela, Eveliina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia, millaista on ruokapalvelujen tarjonta luontomatkailussa. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, millaisia erilaisia tapoja yrityksillä on toteuttaa ruokapalveluja luonnossa. Tutkimuksen ...
 • Markkinointi sosiaalisessa mediassa - case Scandic Pori 

  Hämäläinen, Ilona (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni tarkoituksena oli luoda Scandic Porille Facebook-sivut yhteistyössä Scandic Porin Front Office Managerin Mari Mäkisalon kanssa. Opinnäytetyöhöni kuului oleellisesti myös sosiaalisen median markkinointiin ...
 • Yöpyvien asiakkaiden asiakastyytyväisyys Ilmaristen Matkailutilalla 

  Järvinen, Anna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli Ilmaristen Matkailutilan yöpyvien asiakkaiden asiakastyytyväisyyden nykytilan kartoittaminen. Ilmaristen Matkailutila tarjoaa kokouspalveluita, juhlia eri tilaisuuksiin ja bed ja ...
 • Esite Frantsilalle 

  Peltomäki, Hennariikka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyönäni tein uuden yhteisen esitteen Frantsilan Kehäkukalle, Hyvän Olon Keskukselle ja Luomuyrttitilalle. Nämä kolme yritystä kuuluvat kaikki Frantsilan piiriin ja tekevät paljon yhteistyötä. Halusin tehdä ...
 • Perinneruoka ja ruokaelämykset Satakunnan ruokamatkailussa 

  Tuominen, Tiia-Maria (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimustehtävänä oli tutkia satakuntalaisen perinneruoan osuutta ruokamatkailutoimijoiden yrityksissä ja miten he luovat ruokaelämyksiä asiakkailleen. Lopputulokseen pääseminen edellytti vastausta myös seuraaviin kysymyksiin: ...
 • Raya Divers perehdytyskansio uusille työntekijöille 

  Vilmi, Joonas (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön aiheena oli tuottaa perehdytyskansio sukelluskeskus Raya Diversin uusille työntekijöille, joka sijaitsee Thaimaassa. Kansion tarkoituksena oli helpottaa uusien työntekijöiden perehdyttämistä, ...
 • Lentokenttäkahvilan asiakastyytyväisyys case: Johan & Nyström 

  Välilä, Katariina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimukseni aiheena oli asiakastyytyväisyys Johan & Nyströmin kahvilaan Helsinki-Vantaan lentokentällä. Tutkimus tehtiin, koska kyseiseen kahvilaan ei ole koskaan aiemmin tehty asiakastyytyväisyyskyselyä. Tutkimusongelmana ...
 • Markkinointiviestinnän suunnitelma Naantalin Matkakaupalle 

  Vesterinen, Evita (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on markkinointiviestinnän suunnitelman laatiminen matkatoimisto Naantalin Matkakaupalle. Naantalissa sijaitseva toimisto on Helena Viitala-Kuzmanovskin omistama yritys, joka myy oman tuotannon ...

Näytä lisää