Uusimmat viitteet

 • Sosiaalisen median markkinointisuunnitelma Visit Naantalille 

  Lehtinen, Ronja (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda toimeksiantaja yritykselle sosiaalisen median markkinointisuunnitelma. Markkinointisuunnitelma toteutettiin vuosikellon muodossa Visit Naantalille. Vuosikello ...
 • Pata Staff Oy:n henkilökunnan perehdytysohjelma vuokratyökohteessa 

  Suojanen, Sannamari (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli toteuttaa Pata Staff Oy:n henkilökunnalle laadukas ja tiedottava perehdyttämisohjelma heidän työskennellessään eri toimeksiantajilla. Opinnäytetyön tavoitteena oli aikaansaada monipuolisesti ...
 • YLEISÖTAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN CASE SATASISU FIGHT NIGHT 2017 

  Jussila, Hanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli järjestää uusi onnistunut yleisötapahtuma. Alatavoitteena oli tehdä kirjallinen raportti tapahtuman toteuttamisen vaiheista. Lisäksi alatavoitteena oli tutkia järjestetyn tapahtuman ...
 • Suomalainen luksus kiinalaismatkailijoiden näkökulmasta 

  Lehtinen, Riikka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomalaista luksusmatkailua kiinalaisesta näkökulmasta ei ole juurikaan tutkittu. Luksus on käsitteenä moniselitteinen, ja se koetaan hyvin henkilökohtaisesti. Tämän työn tavoitteena on määritellä luksuksen ja luksusmatkailun ...
 • Luontoreittien ja palveluntarjoajien kartoittaminen Yyterin alueella 

  Toivonen, Mirka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tehtävänäni oli kartoittaa olemassa olevia luontoreittejä Yyterin matkailu- ja virkistys alueella Porissa. Pääpaino kohdistuu luontoreittien kartoittamiseen ja niiden lähellä sijaitseviin olennaisimpiin palveluntarjoajiin. ...
 • Porin REKO-lähiruokarinkien markkinoinnin mahdollisuudet 

  Pietikäinen, Juuli (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia Porin REKO-lähiruokarinkien markkinointia tuottajien näkökulmasta. Tavoitteena oli saada tuottajilta kuva REKOjen markkinoinnista ja sen kehittämismahdollisuuksista. Tutkimus vastaa ...
 • Uuden vastaanoton käyttöönotto, Dream Hostel & Hotel 

  Mäkelä, Johanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni aiheena oli uuden vastaanoton palvelumuotoilu Dream Hostel & Hotellissa. Yrityksen vastaanotto siirrettiin uuden yrityksen Tullin Saunan tiloihin tien toiselle puolelle hostelli- ja hotellihuoneista. Vastaanotto ...
 • Kivijalkamatkatoimistojen asema digitalisaation aikakautena 

  Saarela, Sini (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää niitä motiiveja, jotka ovat kuluttajien kivijalkamatkatoimistoissa asioimisen takana. Tutkimuksen kohderyhmänä toimi vapaa-ajan matkustajat. Toimeksiantajana työssä toimi ...
 • Esitteen avulla ympäristöystävällisempään toimintaan sitoutuminen Norlandia Tampere Hotellissa 

  Uimonen, Riikka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä kehitettiin ympäristöasioita Norlandia Tampere Hotellissa. Opinnäytetyö oli toiminnallinen ja sen päätuotoksena suunniteltiin ja toteutettiin esite, jossa annetaan vinkkejä ympäristöystävällisempään ...
 • Asiakastyytyväisyys ja asiakkaiden odotukset matkailuneuvontapalveluihin 

  Konttinen, Elli (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin asiakkaiden tyytyväisyyttä matkailuneuvontapalveluihin sekä sitä, minkälaisia palveluita asiakkaat hakevat tai odottavat saavansa matkailuneuvonnasta. Teoriaosuudessa selvitettiin mitä on ...
 • Nuoren jalkapalloilijan ruokailu 

  Ruoho, Anne-Maarit (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tuotoksena valmistettiin ruokailuopas nuoren jalkapalloilijan huoltajille. Opasta varten tehtiin kysely huoltajille, jossa kysyttiin nuoren iän ja sukupuolen lisäksi virallisten ravitsemussuositusten ...
 • Matkapaketin sisäinen tuotetestaus : Culture Heritage & Forest Magic 

  Neuvonen, Kati (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen avulla testattiin kiinalaisille matkailijoille suunnitellun matkapaketin Culture Heritage & Forest Magic toimivuutta ja sen palveluiden ja aikataulujen yhteensopivuutta sisäisen tuotetestauksen avulla. Tutkimuksen ...
 • Ruokapalvelut luontomatkailussa 

  Kaunela, Eveliina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia, millaista on ruokapalvelujen tarjonta luontomatkailussa. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, millaisia erilaisia tapoja yrityksillä on toteuttaa ruokapalveluja luonnossa. Tutkimuksen ...
 • Markkinointi sosiaalisessa mediassa - case Scandic Pori 

  Hämäläinen, Ilona (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni tarkoituksena oli luoda Scandic Porille Facebook-sivut yhteistyössä Scandic Porin Front Office Managerin Mari Mäkisalon kanssa. Opinnäytetyöhöni kuului oleellisesti myös sosiaalisen median markkinointiin ...
 • Yöpyvien asiakkaiden asiakastyytyväisyys Ilmaristen Matkailutilalla 

  Järvinen, Anna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli Ilmaristen Matkailutilan yöpyvien asiakkaiden asiakastyytyväisyyden nykytilan kartoittaminen. Ilmaristen Matkailutila tarjoaa kokouspalveluita, juhlia eri tilaisuuksiin ja bed ja ...

Näytä lisää