Uusimmat viitteet

 • MARIEMS 

  Köngäs, Jonne (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Merenkulusta aiheutuvia päästöjä on yritetty pienentää lainsäädännöllä jo pidemmän aikaa, mutta alusmäärän kasvaessa uusien lakien vaikutukset häviävät uusien aluksien aiheuttamien päästöjen määrään. Tästä syystä IMO ...
 • PR Jenny Wihurin määräaikaishuoltojen ohjekortit 

  Kilpeläinen, Tommi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sekä meripelastus että ammattimerenkulku muuttuvat koko ajan toiminnaltaan laite-keskeisemmiksi. Koska käytössämme on jatkuvasti enemmän teknisiä laitteita, koneita ja välineitä, on niiden käyttöön ja huoltoon liittyvä ...
 • Simulaattoriharjoitusten luominen Transas ERS 5000 TechSim - konesimulaattoriin 

  Heino, Markus (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja ohjelmoida konehuonesimulaattoriin harjoituksia, joita opettajat voisivat käyttää apuna opetuksessa. Toisena tarkoituksena oli myös havainnollistaa yhden harjoituksen ...
 • VERKKO-OPPIMATERIAALIN TEKEMINEN ELEKTRONISET NAVIGOINTIJÄRJESTELMÄT –OPINTOJAKSOA VARTEN 

  Huhtamäki, Hannu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli tehdä elektroniset navigointijärjestelmät -opintojaksoa varten oppimateriaalia, jota opettajat voivat käyttää apuna opetuksessa. Materiaali on käytännönläheistä ja helppolukuista. Työssä ...
 • Huviveneilijöiden kouluttajien pätevyys Suomessa 

  Palmu, Pasi-Petteri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomessa on käyty keskustelua veneajokortista sekä huviveneilyn turvallisuudessa jo pitkän ajan. Keskustelua on leimannut vahvasti, kenen vastuulla koulutuksen pitäisi olla ja kuka sitä antaisi? Konkreettista vahvaa ehdotusta ...
 • Ensimmäistä kertaa merillä - Näkökulmia laivaharjoittelusta 

  Lakso, Jukka; Kangasalusta, Juhani (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkittiin merenkulun koulutuksessa suoritettavaa ensimmäistä työharjoittelujaksoa ammattikoulussa ja ammattikorkeakoulussa Raumalla. Tarkoituksena oli selvittää opiskelijoiden valmiutta merityöhön ensimmäisen ...
 • Aluskatsastus kauppalaivastossa ja puolustusvoimissa sekä niiden eroavaisuudet 

  Nevalainen, Heikki (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena tutkittiin ja vertailtiin kahden eri viranomaisorgani- saation katsastamisprosesseja. Opinnäytetyön tarkoituksena on tarjota pintapuolinen esittely katsastamisesta puolustusvoimissa ja ...
 • Terrestisen navigoinnin opas 

  Karppanen, Sami (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa opas Merikapteeniopiskelijoille merenkulun terrestisen navigoinnin opintoihin. Opinnäytetyö tehtiin toiminnallisena opinnäytetyönä. Navigoinnin opas käsittää AMK- opintojen terrestisen ...
 • Automaatio- ja valvontajärjestelmien aiheuttamat häiriöt nopean hytillisen pelastusveneen ohjailussa 

  Takala, Markus (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli automaatio- ja valvontajärjestelmien aiheuttamat häiriöt nopean hytillisen pelastusveneen ohjailussa. Taustatyönä aihetta varten tutustuin sekä kotimaiseen että ulkomaiseen ohjaamotyöskent ...
 • Nesteytettyä maakaasua kuljettavan tankkerin sähkötaulun erotus- ja kytkentäohje sekä E-tutor harjoitus 

  Vitikkala, Markus (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on helpottaa ja auttaa Satakunnan Ammattikorkeakoulun selä Länsirannikon Koulutus Oy Winnovan opettajien opetusta Transas technological simulator 5000 käytössä diesel-sähköisen nesteytettyä ...
 • Radioliikenneopas GOFREP-alueelle 

  Pösö, Miikka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia suomenkielinen radio-opas Suomenlahden alusilmoittautumisjärjestelmän (GOFREP) alueelle. Oppaasta pyrittiin tekemään mahdollisimman selvä, jotta sen käyttö olisi helppoa. Tavoitteena ...
 • MSV Letto muutostelakointi ja katsastus 

  Karlsson, John (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  MSV Letto on vuonna 1980 valmistunut väylänhoitoalus, joka muutettiin Offshore merenmittausalukseksi vuonna 2015-2016. Aluksen omistaa Meritaito Oy. Tässä työssä kerron muutostöistä ja sitä seuranneista viranomaiskatsast ...
 • Typpioksidien vähentäminen DWI-menetelmällä 

  Savila, Mika (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä oli tarkoitus perehtyä suoravesiruiskutusjärjestelmän toimintaan ja luoda ohjeistus käyttöhenkilökunnalle. Työssä tutkittiin jälkiasenteista järjestelmää ROPAX-tyyppisessä aluksessa ja pyrittiin ...
 • SUOMALAISTEN ERIKOISPURJEALUSTEN KANSIMIEHISTÖN PÄTEVYYSVAATIMUKSET KANSAINVÄLISESSÄ LIIKENTEESSÄ 

  Vahtera, Anni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin eräiden suomalaisten purjealusten kansimiehistön pätevyysvaatimuksia. Tutkimuksen tilasi Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Tutkimuksen kohteena olivat suomalaiset erikoisaluksiksi ...
 • Painolastivesien hallintasuunnitelma VG-Shippingin uudisrakennuksille 

  Salminen, Juho (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Painolastivedenkäsittelymanuaali on suunnitelma painolastiveden käsittelyyn ja ohje laivakohtaisen painolastiveden käsittelylaitteiston käyttöön. Tässä raportissa kerrotaan oppaan taustoista, sen tekemisestä ja käydään ...

Näytä lisää