Uusimmat viitteet

 • Ensimmäistä kertaa merillä - Näkökulmia laivaharjoittelusta 

  Lakso, Jukka; Kangasalusta, Juhani (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkittiin merenkulun koulutuksessa suoritettavaa ensimmäistä työharjoittelujaksoa ammattikoulussa ja ammattikorkeakoulussa Raumalla. Tarkoituksena oli selvittää opiskelijoiden valmiutta merityöhön ensimmäisen ...
 • Aluskatsastus kauppalaivastossa ja puolustusvoimissa sekä niiden eroavaisuudet 

  Nevalainen, Heikki (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena tutkittiin ja vertailtiin kahden eri viranomaisorgani- saation katsastamisprosesseja. Opinnäytetyön tarkoituksena on tarjota pintapuolinen esittely katsastamisesta puolustusvoimissa ja ...
 • Terrestisen navigoinnin opas 

  Karppanen, Sami (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa opas Merikapteeniopiskelijoille merenkulun terrestisen navigoinnin opintoihin. Opinnäytetyö tehtiin toiminnallisena opinnäytetyönä. Navigoinnin opas käsittää AMK- opintojen terrestisen ...
 • Automaatio- ja valvontajärjestelmien aiheuttamat häiriöt nopean hytillisen pelastusveneen ohjailussa 

  Takala, Markus (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli automaatio- ja valvontajärjestelmien aiheuttamat häiriöt nopean hytillisen pelastusveneen ohjailussa. Taustatyönä aihetta varten tutustuin sekä kotimaiseen että ulkomaiseen ohjaamotyöskent ...
 • Nesteytettyä maakaasua kuljettavan tankkerin sähkötaulun erotus- ja kytkentäohje sekä E-tutor harjoitus 

  Vitikkala, Markus (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on helpottaa ja auttaa Satakunnan Ammattikorkeakoulun selä Länsirannikon Koulutus Oy Winnovan opettajien opetusta Transas technological simulator 5000 käytössä diesel-sähköisen nesteytettyä ...
 • Radioliikenneopas GOFREP-alueelle 

  Pösö, Miikka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia suomenkielinen radio-opas Suomenlahden alusilmoittautumisjärjestelmän (GOFREP) alueelle. Oppaasta pyrittiin tekemään mahdollisimman selvä, jotta sen käyttö olisi helppoa. Tavoitteena ...
 • MSV Letto muutostelakointi ja katsastus 

  Karlsson, John (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  MSV Letto on vuonna 1980 valmistunut väylänhoitoalus, joka muutettiin Offshore merenmittausalukseksi vuonna 2015-2016. Aluksen omistaa Meritaito Oy. Tässä työssä kerron muutostöistä ja sitä seuranneista viranomaiskatsast ...
 • Typpioksidien vähentäminen DWI-menetelmällä 

  Savila, Mika (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä oli tarkoitus perehtyä suoravesiruiskutusjärjestelmän toimintaan ja luoda ohjeistus käyttöhenkilökunnalle. Työssä tutkittiin jälkiasenteista järjestelmää ROPAX-tyyppisessä aluksessa ja pyrittiin ...
 • SUOMALAISTEN ERIKOISPURJEALUSTEN KANSIMIEHISTÖN PÄTEVYYSVAATIMUKSET KANSAINVÄLISESSÄ LIIKENTEESSÄ 

  Vahtera, Anni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin eräiden suomalaisten purjealusten kansimiehistön pätevyysvaatimuksia. Tutkimuksen tilasi Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Tutkimuksen kohteena olivat suomalaiset erikoisaluksiksi ...
 • Painolastivesien hallintasuunnitelma VG-Shippingin uudisrakennuksille 

  Salminen, Juho (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Painolastivedenkäsittelymanuaali on suunnitelma painolastiveden käsittelyyn ja ohje laivakohtaisen painolastiveden käsittelylaitteiston käyttöön. Tässä raportissa kerrotaan oppaan taustoista, sen tekemisestä ja käydään ...
 • M/S Silja Serenaden teknisen varaosajärjestelmän kehittäminen 

  Saari, Roni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää M/S Silja Serenaden koneosaston teknistä varaosavarastoa. Tavoitteena oli helpottaa varaosavaraston käyttöä sekä saada varaston kirjanpito täsmäämään varaston tilannetta. ...
 • Työturvallisuus telakalla 

  Kivimäki, Niki (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli kertoa telakasta työympäristönä sekä parantaa työturvallisuutta ja ennaltaehkäistä työtapaturmia kyseisessä ympäristössä. Opinnäytetyössä selvitettiin millaisia riskejä telakan eri työtehtävissä ...
 • RoPax - Simulaattori 

  Salminen, Kalle (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön sisältönä on Transas technological simulator 5000 käyttöohje. Opinnäytetyön sisältö on tarkoituksella suunnattu ensisijaisesti merenkulun tekniikan opiskelijoille hyötypohjaisena asiakirjana, jonka ...
 • PI-KAAVIONPIIRUSTUKSEN KEHITYSTYÖ ALFA LAVAL AALBORG OY:SSÄ 

  Sundgren, Tero (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää mahdollisuuksia kehittää putki- ja instrumentointikaavion (PI-kaavion) laadintamenetelmiä höyrykattiloita ja -järjestelmiä suunnittelevassa ja valmistavassa yrityksessä. Vallinneen ...
 • M/V Corinnen Training Manualin sekä Kansikäsikirjan päivittäminen ja kääntäminen englanniksi 

  Männistö, Timo (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli päivittää ja kääntää englanniksi M/V Corinnen Training Manual sekä kansikäsikirja. Kansainvälinen IMO:n laatima sääntökokoelma SOLAS, määrää Training manuaalin sisältöä. Sen tulee sisältää ...

Näytä lisää