Uusimmat viitteet

 • Terrestisen navigoinnin opas 

  Karppanen, Sami (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa opas Merikapteeniopiskelijoille merenkulun terrestisen navigoinnin opintoihin. Opinnäytetyö tehtiin toiminnallisena opinnäytetyönä. Navigoinnin opas käsittää AMK- opintojen terrestisen ...
 • Automaatio- ja valvontajärjestelmien aiheuttamat häiriöt nopean hytillisen pelastusveneen ohjailussa 

  Takala, Markus (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli automaatio- ja valvontajärjestelmien aiheuttamat häiriöt nopean hytillisen pelastusveneen ohjailussa. Taustatyönä aihetta varten tutustuin sekä kotimaiseen että ulkomaiseen ohjaamotyöskent ...
 • Nesteytettyä maakaasua kuljettavan tankkerin sähkötaulun erotus- ja kytkentäohje sekä E-tutor harjoitus 

  Vitikkala, Markus (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on helpottaa ja auttaa Satakunnan Ammattikorkeakoulun selä Länsirannikon Koulutus Oy Winnovan opettajien opetusta Transas technological simulator 5000 käytössä diesel-sähköisen nesteytettyä ...
 • Radioliikenneopas GOFREP-alueelle 

  Pösö, Miikka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia suomenkielinen radio-opas Suomenlahden alusilmoittautumisjärjestelmän (GOFREP) alueelle. Oppaasta pyrittiin tekemään mahdollisimman selvä, jotta sen käyttö olisi helppoa. Tavoitteena ...
 • MSV Letto muutostelakointi ja katsastus 

  Karlsson, John (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  MSV Letto on vuonna 1980 valmistunut väylänhoitoalus, joka muutettiin Offshore merenmittausalukseksi vuonna 2015-2016. Aluksen omistaa Meritaito Oy. Tässä työssä kerron muutostöistä ja sitä seuranneista viranomaiskatsast ...
 • Typpioksidien vähentäminen DWI-menetelmällä 

  Savila, Mika (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä oli tarkoitus perehtyä suoravesiruiskutusjärjestelmän toimintaan ja luoda ohjeistus käyttöhenkilökunnalle. Työssä tutkittiin jälkiasenteista järjestelmää ROPAX-tyyppisessä aluksessa ja pyrittiin ...
 • SUOMALAISTEN ERIKOISPURJEALUSTEN KANSIMIEHISTÖN PÄTEVYYSVAATIMUKSET KANSAINVÄLISESSÄ LIIKENTEESSÄ 

  Vahtera, Anni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin eräiden suomalaisten purjealusten kansimiehistön pätevyysvaatimuksia. Tutkimuksen tilasi Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Tutkimuksen kohteena olivat suomalaiset erikoisaluksiksi ...
 • Painolastivesien hallintasuunnitelma VG-Shippingin uudisrakennuksille 

  Salminen, Juho (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Painolastivedenkäsittelymanuaali on suunnitelma painolastiveden käsittelyyn ja ohje laivakohtaisen painolastiveden käsittelylaitteiston käyttöön. Tässä raportissa kerrotaan oppaan taustoista, sen tekemisestä ja käydään ...
 • M/S Silja Serenaden teknisen varaosajärjestelmän kehittäminen 

  Saari, Roni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää M/S Silja Serenaden koneosaston teknistä varaosavarastoa. Tavoitteena oli helpottaa varaosavaraston käyttöä sekä saada varaston kirjanpito täsmäämään varaston tilannetta. ...
 • Työturvallisuus telakalla 

  Kivimäki, Niki (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli kertoa telakasta työympäristönä sekä parantaa työturvallisuutta ja ennaltaehkäistä työtapaturmia kyseisessä ympäristössä. Opinnäytetyössä selvitettiin millaisia riskejä telakan eri työtehtävissä ...
 • RoPax - Simulaattori 

  Salminen, Kalle (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön sisältönä on Transas technological simulator 5000 käyttöohje. Opinnäytetyön sisältö on tarkoituksella suunnattu ensisijaisesti merenkulun tekniikan opiskelijoille hyötypohjaisena asiakirjana, jonka ...
 • PI-KAAVIONPIIRUSTUKSEN KEHITYSTYÖ ALFA LAVAL AALBORG OY:SSÄ 

  Sundgren, Tero (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää mahdollisuuksia kehittää putki- ja instrumentointikaavion (PI-kaavion) laadintamenetelmiä höyrykattiloita ja -järjestelmiä suunnittelevassa ja valmistavassa yrityksessä. Vallinneen ...
 • M/V Corinnen Training Manualin sekä Kansikäsikirjan päivittäminen ja kääntäminen englanniksi 

  Männistö, Timo (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli päivittää ja kääntää englanniksi M/V Corinnen Training Manual sekä kansikäsikirja. Kansainvälinen IMO:n laatima sääntökokoelma SOLAS, määrää Training manuaalin sisältöä. Sen tulee sisältää ...
 • Kielitaidon merkitys merenkulussa 

  Malén, Juulia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Englannin kielen osaamisen ja ymmärtämisen tärkeyttä merenkulussa ei voi kiistää. Merenkulussa on vuosien saatossa valikoitunut yleiskieleksi englannin kieli. Nykyään sen rooli korostuu kun työvoiman liikkuvuus on suurempaa ...
 • MSV Letto muutostelakointi ja katsastus 

  Karlsson, John (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssä kerrotaan MSV Letto aluksen muutoksesta väyläaluksesta offshore merenmittaus alukseksi.

Näytä lisää