Uusimmat viitteet

 • SISÄISEN VIESTINNÄN KEHITTÄMISKOHTEET ESIMIESTYÖSSÄ : Case: ABB Motors and Generators Vaasa 

  Niskanen, Saija (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkimuksen tarkoitus on löytää kehittämisen kohteita ja keinoja, joiden avulla sisäinen viestintä saadaan toimivammaksi esimiestyössä. Tutkimuksen kohdeorganisaationa toimii ABB Motors and Generators Vaasan yksikkö. ...
 • THE ROLE OF SOCIAL MEDIA AS A PLATFORM FOR E-COMMERCE 

  Kumah, Moses (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Over the past quarter century there has been a shift from the traditional way of marketing to a new electronic age. This research looks at the role of social media as a platform for e-commerce. The research objectives are ...
 • Replacing GCC compiler with Clang/LLVM 

  Hytönen, Sampo (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  This is a research project focusing on what advantages it would give for a company to change using Clang compiler instead of GCC. It is done by comparing the compilers and finding out what is the necessary things one should ...
 • Supply Chain Overview 

  Saari, Sami (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  The target company had a need to conduct a research. The company operates in the paper laminating and printing industry. The company is one of the leading operators in the market. They have factories all over Europe and ...
 • Hoitajien työhyvinvoinnin tukeminen yksityisessä lääkärikeskuksessa 

  Jaaniste, Aleksandra (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa tekijät, jotka vaikuttavat hoitajien työhyvinvointiin yksityisiä terveydenhuollon palveluja tuottavassa organisaatiossa, jossa hoitajat eivät muodosta suurinta työntekijäryhmää. ...
 • Käyttöohje suoratoisto-ohjelmalle 

  Pekkarinen, Sonja (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Vaasan ammattikorkeakoulu järjestää henkilöstön tiedotustilaisuuksia säännöllisin väliajoin. Tiedotustilaisuudet pidetään kyseisen ammattikorkeakoulun tiloissa, mutta tilaisuutta voi seurata myös internetin välityksellä. ...
 • Omakotitalon kuntotutkimus ja korjaussuunnitelma 

  Alatalo, Arttu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä 1960-luvulla rakennetun omakotitalon kuntotutkimus sekä korjaussuunnitelma mahdollista tarjouslaskentaa varten. Työssäni käydään läpi tuon aikakauden rakennus normien ongelmia ...
 • Parametriohjelma 

  Korkalainen, Teemu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Päätavoitteena tässä opinnäytetyössä oli kehittää FM-oville ohjelma, jolla pystytään luomaan tuotantolaitteita ohjaavat tiedostot sekä ovien että karmien mitoista. Yrityksellä jo ennestään käytössä olevalla ohjelmalla ...
 • Tuotevalikoiman laajuus kotimaisessa rautakaupassa: Case: Mirka Oy 

  Pitkänen, Jorma (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksessa tutkittiin, miten nykyinen tuotevalikoima palvelee kotimaisia rautakauppoja Mirka Oy:n näkökulmasta. Samalla käsiteltiin informaation kulkua ja yleisesti yhteistyön toimivuutta rautakauppojen ja Mirkan välillä. ...
 • Lasten vertaissuhteiden tukeminen päiväkodissa 

  Rinkineva, Johanna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin lastentarhanopettajien käsityksiä siitä, mitkä ovat heidän keinonsa tukea lasten vertaissuhteita ja ennaltaehkäistä ja estää kiusaamista. Tutkimusaihe on tärkeä, koska päiväkoti-iässä lapset ...
 • Bond Investments In Nepal 

  Karki, Sabin (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Bonds are among the major investment instruments in the world along with stocks. Stocks are shares of the individual companies, but bonds are debt. Investors on bonds are paid interest on loans they have lent to the entities ...
 • Lasten osallisuus ja pedagoginen dokumentointi Reggio Emilia -pedagogiikassa 

  Antila, Katja (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Varhaiskasvatuksessa eletään muutokseen aikaa uudistuneen varhaiskasvatuslain ja valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman vuoksi. Laki toi lasten osallisuuden esiin ja varhaiskasvatussuunnitelma puolestaan pedagogisen ...
 • The Design of Short Message Server with Linux Machine 

  Karki, Bhuwan (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  The main objective of this thesis was to design a short message server with Linux machine for a Vakri school and Lyhty day care to send information to parents about different events occurring in a school and day care. A ...
 • Lisäävän valmistuksen hyödyntäminen sähkömoottorituotannossa 

  Tuomaala, Teemu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Lisäävä valmistus on nopeasti kehittyvä sekä yleistyvä tuotantotekniikka, joka tarjoaa uusia mahdollisuuksia tuotteen suunnittelussa sekä valmistuksessa. Opinnäytetyön aiheena on tarkastella lisäävän valmistuksen mahdollisuuksia ...
 • Seksuaaliterveysopetus : Laihian yläkoulun yhdeksäsluokkalaisille 

  Niemelä, Tanja (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä toiminnallinen opinnäytetyö oli osa projektia, jonka tarkoituksena oli toteuttaa Laihian yläkoululla terveysopetusta terveyspäivän muodossa yläkoulun oppilaille marraskuussa 2017. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli ...

Näytä lisää