Uusimmat viitteet

 • Nettikiusaaminen haasteena sosiaalisessa mediassa 

  Nauha, Alisa; Käkelä, Jasmiina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Netin ja sosiaalisen median käyttö sekä sen mukanaan tuoma nettikiusaaminen on lisääntynyt. Nettikiusaaminen on netin välityksellä tapahtuvaa kiusaamista, jonka muotoja ovat esimerkiksi ilkeä ja pilkkaava kommentointi, ...
 • Perusterveydenhuollon hoitohenkilökunnan kokemuksia ammattitaitonsa kehittämisestä jatkohoitopotilaan hoitotyössä 

  Hirviniemi, Sonja (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on toteutettu kvalitatiivisena tutkimuksena Kurikan akuutti- ja kuntoutusosaston hoitohenkilökunnalle. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää hoitajien kokemuksia omasta ammattitaidostaan perusterveydenhuollossa ...
 • Hoitotyön raportoinnin toimivuus akuuttihoitotyössä : Hoitajien kokemukset raportoinnista päivystysosastolla 

  Kinnunen, Raine (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten nykyinen raportointimalli palvelee Vaasan keskussairaalan päivystysosastoa vuoronvaihdon yhteydessä. Työn tavoitteena oli hoitajien kokemusten avulla löytää keinoja ...
 • Ulkoistetun taloushallinnon palvelunhallinta : Tutkimus taloushallinnon ulkoistaneisiin pk-yrityksiin 

  Vainio, Enni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, miten suomalaisissa pk- yrityksissä hallitaan ulkoistettua taloushallinnon palvelua ja miten hoidetaan ulkoistusprosessi palveluntarjoajan kanssa. Tutkimuksen tehtävänä oli ...
 • Business Process Improvement: Accrual Process : Case: Company X 

  Hansman, Timothy (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  This thesis project focused on improving the accrual process at accounts payable through the five phases of business process improvement. The objectives of the project were automating the process activities, reducing the ...
 • Current Market Situation of Cross Laminated Timber in the United Kingdom 

  Hautamäki, Jonna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Cross laminated timber as a construction material is a very current topic, since more factories are being built around the world and the demand for it is increasing. Examining its market situation is important in order to ...
 • Single Page Application Architecture with Angular 

  Schmiedehausen, Kim (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  This thesis was carried out as a research project for Wapice. The objective of this thesis was to find ways to improve the structure in Angular-applications to become more adaptive to changing requirements. The thesis ...
 • Hirsitalon kuntotutkimus ja korjaussuunnitelma 

  Sahlgren, Reetta-Maria (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin 1800-luvulla rakennettua hirsitaloa perehtyen sen raken-teisiin sekä tekemällä siihen kuntotarkastus ja korjausselvitys. Rakennus on siirret-ty nykyiselle paikalle 1940-luvulla samasta kylästä, ...
 • Johdinsarjojen tuotantokuvien yhtenäistäminen 

  Lehtonen, Jarno (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli yhtenäistää Crimppi Oy:n yrityksen johdinsarjojen tuotantokuvia. Työn tavoitteena oli yhtenäistää, selkeyttää ja parantaa johdinsarjojen tuotantokuvien lukua. Työssä tutustuttiin ...
 • Riskienhallinta 

  Kuusisto, Heini (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä työssä selvitetään riskienhallinnan nykytila The Switchillä ja miten riskienhallintaa voisi yhtenäistää Vaasan ja Lappeenrannan tehtaiden välillä. Aikaisemmin riskienhallinta on toteutettu yksikkö- ja osastokohtaisesti, ...
 • Kaasuviimeistelyn maalaustilan päivityssuunnitelma 

  Vahtera, Matti (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä työ tehtiin Wärtsilä Finlandin Delivery Center Vaasan kaasuviimeistelyosastolle. Aiheena oli kaasuviimeistelyn maalaustilan päivitys uusia moottorimalleja silmällä pitäen. Uusien moottorityyppien sekä niiden mukana ...
 • ETJ+:n vaatimusten soveltaminen moottoritehtaalle : ABB Oy, Motors and Generators, Vaasa 

  Hakanen, Minna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoite oli soveltaa ETJ+-energianhallintajärjestelmän vaatimuksia ABB Oy:n Motors and Generators -yksikköön Vaasassa. Opinnäytteen tekeminen on osa järjestelmän sekä energiatehokkuuden jatkuvaa ...
 • Impact of the Project Manager’s interpersonal skills to Wärtsilä Marine Solutions customer delivery project success 

  Kolmonen, Rami (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  The objectives of this study were to ascertain role of organizational climate on the relationship between project managers’ interpersonal skills and project success. In recent years, many researchers have come to recognize ...
 • Leading Virtual Teams 

  Bagge, Nina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  This thesis studies leadership of globally dispersed teams. The globalization of trade has forced the development of leadership styles, and this research aimed to introduce the reader to the role of a virtual leader and ...
 • A Market Research for Chinese Movies Export to North America 

  Chen, Ziwei (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  China has become the second largest movie market in the world. However, comparing to the domestic revenue of Chinese movies, the overseas revenue is not so desirable. In order to promote Chinese movies to go global, Chinese ...

Näytä lisää