Uusimmat viitteet

 • Sisäisen viestinnän kehittämiskohteet esimiestyössä: Case: ABB Motors and Generators Vaasa 

  Niskanen, Saija (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkimuksen tarkoitus on löytää kehittämisen kohteita ja keinoja, joiden avulla sisäinen viestintä saadaan toimivammaksi esimiestyössä. Tutkimuksen kohdeorganisaationa toimii ABB Motors and Generators Vaasan yksikkö. ...
 • Varhainen vuorovaikutus: Opas isälle 

  Hautaniemi, Katariina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa varhaista vuorovaikutusta käsittelevä opas isille. Oppaan tavoitteena on lisätä isien tietämystä varhaisesta vuorovaikutuksesta ja sitä kautta tukea isiä vanhemmuudessa. Opas tuotettiin ...
 • RESEARCH ON CORRELATION FILTERS OF VISUAL TRACKING ALGORITHMS Information Technology 2017 

  Li, Chengxi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  This thesis focuses mainly on the visual tracking algorithm, the Kernelized Correlation Filters (KCF) algorithm and Discriminative Scale Space Tracker (DSST) algorithm. They are widely applied in many fields. Moreover, the ...
 • Järjestelmän suunnittelu 

  Liimakka, Leeni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Digitaalisuutta voidaan käyttää hyväksi tuomaan ihmisiä lähemmäksi luontoa. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä suunnitelmat sovellukselle tai järjestelmälle, joka näyttää käyttäjälle lähimpien ...
 • Restaurant Billing System 

  Maharjan, Sujit (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  The main goal of this thesis was to develop a desktop based billing system for a restaurant. This desktop based application is designed to administer its users and customers. RBS is a billing system, made for the effective ...
 • Käsihygienian toteuttaminen intraoperatiivisessa vaiheessa 

  Rautiainen, Sanna; Siirilä, Henna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Käsihygieniasta ja sen toteuttamisesta on olemassa runsaasti sekä oppimateriaalia että tutkimuksia. Useat tutkimukset todistavat, että käsihygienian toteuttamisessa leikkausosastoilla on merkittäviä puutteita. Vaasan ...
 • Opas tyypin 1 diabetesta sairastavalle ala-asteikäiselle 

  Kataja, Leena; Lilja, Jenni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda opas tyypin 1 diabetesta sairastavalle ala-asteikäiselle. Opinnäytetyön tilaajana toimi Tampereen Diabetesyhdistys ry. Opinnäytetyön tavoitteena oli, että tehtäväopas ...
 • Destination Branding: Central Finland as the Sauna Region of the World 

  Zaborna, Anna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  With boundaries for travelling disappearing, tourist destinations compete more than ever for their market share. In order for a destination to attract tourists, it has to position itself successfully among others by building ...
 • Oppitunti 7.-luokkalaisille nuoren unesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä unihäiriöiden ehkäisystä unihygienian avulla : Terveyspäivä Laihian yläkoululla 

  Ohlis, Marie; Koivupuisto, Karoliina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää oppitunti Laihian yläkoululla pidettävässä terveyspäivässä aiheella ”Nuoren uni ja nukkuminen”. Terveyspäivä Laihialla yläkoululla järjestettiin 26.1.2017. ...
 • Kokemusasiantuntijuus väkivaltatyön avopalveluissa 

  Mäkinen, Tiina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kokemusasiantuntijuutta on hyödynnetty viime vuosina päihde- ja mielenterveyskuntoutujien parissa, mutta hiljalleen myös väkivaltatyön avopalveluissa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla kokemusasiantuntijuutta ...
 • Sosiaalinen media ja nuorten minäkuva 

  Fonsén, Essi; Tanila, Henni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaisena nuoret 9.-luokkalaiset tytöt ja pojat kokevat oman minäkuvansa ja miten sosiaalinen media on yhteydessä nuorten minäkuvaan. Tutkimuksen tavoitteena oli saada lisää ...
 • Kannabiksen käytön haittavaikutukset ja ennaltaehkäisy : Laihian yläkoulun terveyspäivä 2017 

  Penttilä, Nicolina; Pia, Penttilä (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli pitää oppitunti Laihian yläkoulun terveyspäivänä aiheesta ”Kannabiksen käytön haittavaikutukset ja ennaltaehkäisy”. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Laihian yläkoulu. ...
 • Remote-controlled camera dolly : A Camera-carrying robot project 

  Tran, Thao (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  The motions of cameras play a critical role in cinematography. People have been trying to achieve the steadiest, the most stable camera movement in order to capture the most-qualified scenes and pictures since the old ...
 • Yritysten hiilijalanjäljen pienentäminen Postin logistiikan avulla 

  Ala-Penttilä, Soili (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni tutkimusongelmana oli selvittää, pystyykö Postin logistiikka aut-tamaan yrityksiä pienentämään hiilijalanjälkeään ja mitä hiilijalanjäljen pienentämi-nen merkitsee yrityksille, niiden kilpailukyvylle sekä ...
 • Monitaajuusadmittanssipohjaisen maasulkusuojan toisiokoestus 

  Harbi, Danial (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön tarkoituksena oli selvittää ABB Medium Voltage Productsyksiölle, miten uusi monitaajuusadmittanssipohjainen maasulkusuojaus koestetaan käyttäen Omicron-koestuslaitetta. Työn tavoitteena oli kehittää ...

Näytä lisää