Uusimmat viitteet

 • Building Advisor Analytics-analytiikkatyökalun käyttöönotto Hovikruunussa 

  Kinnunen, Ville (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa Kiinteistö Oy Hovikruunun kiinteistönhallintajärjestelmää täydentävän analytiikkatyökalun (Building Advisor Analytics) laitetietokannan tiedonkeruuvaihe ja käsitellä, sekä ...
 • Asiakkaiden odotukset pankin puhelinpalvelusta ja niihin vastaaminen : Case: Nordea 24/7 Vaasa 

  Marttila, Jaakko (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Nordean henkilöpuolen puhelinpalvelukeskus Vaasassa. Nordean siirtyminen kohti digipankkia on luonut muutoksia Nordean arvomaailmaan sekä sisäisiin toimintamalleihin. Tavoitteena ...
 • INTIALAISTEN MAAHANMUUTTAJIEN KOKEMUKSIA VAASAN TERVEYDENHUOLTOPALVELUISTA 

  Kunwar, Bishow (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomen terveydenhuollon palvelurakenne uudistuu jatkuvasti ja sen vuoksi asioiden selvittäminen saattaa olla välillä haasteellista. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli kerätä Vaasassa asuvien intialaisten maahanmuuttajien ...
 • Parametrisen mallinnuksen kehittäminen sähkömoottoreiden suunnittelussa 

  Lind, Tony (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sähkömoottoreihin suunnitellaan jatkuvasti uusia komponentteja, tai muokataan olemassa olevia asiakkaiden tarpeiden mukaan. Opinnäytetyön aiheena oli para-metrisen mallinnuksen kehittäminen sähkömoottoreiden suunnittelussa. ...
 • Entrepreneurship and Micro Enterprises 

  Nguyen, Linh (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  The purpose of this study was to examine the connection between entrepreneur-ship and the establishment and development of micro enterprises. The research methodolody includes current theories on the subject of entrepreneur ...
 • Yhteistyörobotin käyttöönotto testaussolussa 

  Haapala, Joonas (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli käyttöönottaa UR10-yhteistyörobotti tes-taussolussa Suomessa toimivalle Ampner Oy yritykselle. Tavoitteena oli automati-soida piirilevyn asennus ja sen poistaminen testauslaitteelta ...
 • Kerrostalon märkätilojen laadunhallinta 

  Doubitski, Dimitri (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia märkätilojen toteutusta ja verrata sitä yleisiin laatuvaatimuksiin, sekä etsiä kehittämismahdol- lisuuksia. Esimerkkikohteena toimi Lemminkäisen ja YIT Talon omaa ...
 • CADS E&A Työtapamalli 

  Hautamäki, Joonas (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä selvitetään CADS Electric ominaisuuksia instrumentointisuun-nittelun näkökulmasta. Työn tarkoitus on esittää ja perustella paras työtapa to-teuttaa isoja instrumentointiprojekteja CADS Electric ominaisuuksia ...
 • Measuring Business Impacts in a Small Business : Case B-Impact Assessment Tool 

  Silvast, Annika (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  The business environment is becoming increasingly more unpredictable and there-fore understanding the economic, environmental and social impacts of business has become increasingly more important. The aim of this thesis ...
 • IOS MOBILE APPLICATION FOR ORDERING SYSTEM 

  Vuong, Thanh (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  The objective of this thesis was to develop a complete system for ordering goods and foods, which allow customers to order products from a mobile device. The application includes two different views. A web-based Admin ...
 • How to Gain Reviews in Amazon FBA for a New Private Label Product in 2018 : Hanbook: How to Gain Reviews for a New Private Label Product in 2018 - for Amazon FBA sellers 

  Merta, Milja (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  The aim was to study this subject because there was not a lot of information available that is updated and accurate. My aim is to start selling my own private label products on Amazon FBA so I needed to find out updated ...
 • Matkailijan terveys : Esitys opiskelijavaihtoon lähteville opiskelijoille 

  Saviniemi, Elina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Matkailijan terveys on ajankohtainen aihe, sillä nuorten aikuisten matkailu ja opiskelijavaihtoon lähtevien määrä ovat lisääntyneet. Ennen matkaa tai opiskelija-vaihtoon lähtemistä täytyy opiskelijan huolehtia riittävästä ...
 • Lapsen sairaanhoito kotiympäristössä : Esite vanhemmille lasten kotisairaalasta 

  Valli, Maija; Saksa, Sini (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitellään lasten tavallisia kehitysviiveitä ja sairauksia, lasten kasvua ja kehitystä, lasten kotisairaalaa sekä perhekeskeistä hoitotyötä. Nämä valittiin keskeisiksi käsitteiksi, koska ...
 • Music Mood : Music player based on users feelings 

  Rzhanoi, Ivan (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  The purpose of this thesis is to find ways of connecting the user’s feelings with the music they listen to. This should help to both make the listening experience more intriguing in itself and help improve the emotional ...
 • YuMi-Sovellus Teollisessa Tuotannossa 

  Latvala, Tommi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa ABB Distribution Solutionsille suojarelekoteloiden kokoonpanosolun automatisointi teollisuusrobotin avulla. Työ sisältää solulle tarvittavan materiaaliohjauksen, kokoonpanosovelluksen ...

Näytä lisää