• The Role of Internal Auditors in Fraud Prevention 

   Ojo, Adeoye (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Fraud has been identified as one of the major challenges to the entire business world. It`s devastating effect manifests itself in the deteriorating performance of the bank as well as in economic backwardness. As a result, ...
  • Graafinen ohjeisto markkinoinnin ja brändin tueksi : Case Yritys X 

   Katajakoski, Henrietta (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on graafisen ohjeiston teko rakennusalan pienyritykselle. Kohdeyrityksellä ei ole ollut muutamaan vuoteen graafista ohjeistoa käytössä. Yrityksen visuaalinen ilme ei ole ollut yhtenäinen ja tarve ...
  • Perehdytysopas kansainvälisen yrityksen tilaustenkäsittely-yksikköön 

   Marttunen, Emilia (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan tilaustenkäsittely-yksikön perehdytyksen kehittämistä perehdytyssuunnitelman avulla. Toimeksiantajana toimii kansainvälisesti toimiva energia-alan yritys. Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa ...
  • Lapsen oikeus saada hoitoa ja diagnoosi aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöön (ADHD) 

   Jääkallio, Janita (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tiivistelmä ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) on aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö, jonka yleisimmät piirteet ovat ylivilkkaus, tarkkaamattomuus ja impulsiivisuus. ADHD johtuu lievästä aivotoiminnan ...
  • Thought Leadership : Becoming an Influence in Your Niche 

   Iddrisu, Lukumanu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   In an era where customer demands go beyond product and service, companies are on their toes to devise mechanisms to be relevant to their customers, industry and community since the orthodox marketing tactics no longer work ...
  • Effectiveness of EU Standards and Certifications on Cocoa Exports from Ghana 

   Tengey, Stanley (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   The aim of this thesis was to study the Effectiveness of EU Standards and Certifi-cations on cocoa exports from Ghana. This thesis was carried with the intention to address the cocoa export deficits which may be attributed ...
  • Lentomatkustajan oikeuksien toteutuminen kuluttajariitalautakunnan ratkaisujen valossa 

   Nicoli, Linda (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee lentomatkustajien oikeuksien toteutumista kuluttajariitalautakunnan ratkaisujen valossa. Opinnäytetyössä selvitetään millaisissa tilanteissa korvausta matkan viivästymisestä voi saada, mikäli ...
  • Erityistä tukea tarvitsevien lasten huoltajien ja päiväkodin välinen yhteistyö Ristinummen päiväkodissa 

   Sjövall, Nelli; Ekoluoma, Noora (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaista yhteistyö on erityistä tukea tarvitsevien lasten huoltajien sekä päiväkodin henkilökunnan välillä Vaasan Ristinummen päiväkodissa. Tutkimuksen tehtävänä oli saada tietoa ...
  • Sähköisen kyselytutkimuksen menetelmät : Case Seppälän Valokuvaamo 

   Pääkkönen, Noora (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä vertaillaan ja tutkitaan sähköisen kyselytutkimuksen menetelmiä. Työn tarkoituksena on löytää toimeksiantajayritykselle sopiva keino kerätä asiakaspalautetta verkossa ja käyttää kyseistä menetelmää ...
  • Alkuperätodistusten sähköistyminen Suomen näkökulmasta 

   Ojala, Amanda (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin alkuperätodistusten käsittelyn sähköistymisen vaikutuksia Suomessa. Aihe on ajankohtainen, sillä digitalisaatio on vaikuttanut viime vuosien aikana jokaiseen toimialaan tuoden mukanaan ...
  • Hoitohenkilökunnan suhtautuminen influenssarokotteeseen 

   Ranta, Mika (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvailla hoitohenkilökunnan suhtautumista influenssarokotteeseen ja tarkastella miten suhtautuminen ja taustamuuttujat ovat yhteydessä toisiinsa. Lisäksi tarkoituksena oli kuvailla ...
  • Heilahdusiskulujuuslaite : Toimintakuntoon saattaminen ja ohjeistus 

   Kivikangas, Ari (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö tehtiin Technobotnian laboratoriolle. Tämän työn tarkoituksena oli tarkastella yleisesti aineenkoetusta ja saattaa toimintakuntoon Vaasan ammatti-korkeakoululle ABB: n lahjoittama heilahdusiskulujuuslaite. O ...
  • Opaslehtinen korkeasta kolesterolista työterveyshuollon asiakkaille 

   Pouttu, Eeva-Leena (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Korkea kolesteroli on yksi merkittävimmistä valtimosairauksien aiheuttajista. Se on keskeinen tekijä valtimoiden, kuten sepel- ja aivovaltimoiden, ateroskleroosin kehittymisessä. Valtimosairaudet ovat edelleen merkittävä ...
  • Yhteiskuntavastuu ja -raportointi : Tarkastelussa suomalaiset pk-yritykset 

   Sui, Matias (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, missä määrin yhteiskuntavastuu ja -raportointi näkyvät suomalaisten pk-yritysten arjessa. Tavoitteena oli saada tietoon, mitkä yhteiskuntavastuun osa-alueet ovat yrityksillä ...
  • ABB suojareleiden tiedonsiirto koestustietokantaan 

   Niemi, Matti (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä työ tehtiin osana tavoitetta kehittää koestustyökalu, joka pystyy siirtämään tietoa ABB suojareleeltä koestustietokantaan ilman projektityökalua. Usein määräaikaiskoestustilanteessa asiakaskohtaista projektia ei ole ...
  • Mielenterveystyön eettiset ongelmat potilaan fyysisen rajoittamisen näkökulmasta 

   Koskinen, Janika (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla mielenterveystyössä esiintyviä eettisiä ongelmia, kun tarkastellaan potilaan fyysistä rajoittamista. Tarkoituksena oli kuvailla hoitotyön johdolla käytettävissä olevia keinoja eettiseen ...
  • Tullivaraston perustaminen ja ylläpito : Case Duell Bike-Center Oy Ab 

   Pyy, Petra (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tullivarastointi on taloudellisesti vaikuttava tullimenettely, jossa tullaamatonta tavaraa voidaan varastoida luvallisessa tilassa. Työn tutkimusongelmana oli miten yksityinen tullivarasto perustetaan ja tavoitteena oli ...
  • Uuden säätiölain vaikutus säätiön toimintaan ja talouteen : Case Kirkon Ulkomaanavun säätiö 

   Zabel, Taleni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Uutta säätiölakia tuli noudattaa 1.1.2015 alkavilta tilikausilta. Lakiuudistuksen tarkoituksena oli päivittää lakia siten, että se vastaa nykypäivän säätiötoiminnan tarpeita. Tavoitteina olivat avoimuus ja säätiöiden ...
  • Kuluttajan asema verkkokaupan konkurssissa 

   Kleemola, Linda (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössäni tutustun kuluttajan asemaan ja oikeuksiin verkkokaupan sekä digitaalipalvelun tuottajan konkurssissa. Kiihtynyt kilpailu vastaavilla yritysmarkkinoilla näkyy osittain muun muassa taloudellisten ongelmien ...
  • PALVELUTUOTTEEN HINNOITTELUN KEHITTÄMINEN 

   Järvinen, Wiwik (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on palvelutuotteen hinnoittelun kehittäminen. Tutkimuksen kohteena on Tili- ja isännöitsijätoimisto Ky. Tili- ja isännöitsijätoimisto Ky on Vaasassa toimiva tili- ja isännöintitoimisto, joka ...