Viitteet 1-15 / 3735

  • Herkän lapsen huomioiminen päiväkodissa : Lastentarhanopettajien kokemuksia herkistä lapsista 

   Harju, Milja; Töyrylä, Emma (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten herkät lapset huomioidaan päiväkodissa. Tarkoituksena oli tarkastella myös sitä, kuinka tietoisia lastentarhanopettajat ovat herkkyydestä sekä millaisia vahvuuksia ja haasteita ...
  • Prima Power Analytics Application : Using React.js 

   Rice, Neil (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Over the last decade companies in the manufacturing industry have become very efficient at gathering large amounts of data from machines. The problem many companies face is how best to use this data for analysis in order ...
  • JULKISEN HANKINTATOIMEN KEHITTÄMINEN : Rakennushankintojen strateginen suunnittelu ja johtaminen 

   Pietilä, Matias (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Hankinnat ovat merkittävässä asemassa yrityksien ja organisaatioiden tuotavuuden tavoittelussa. Julkisin varoin toteutettavat hankinnat ovat pitkälti säännöstelty hankintalain toimesta varmistamaan kilpailutilanne sekä ...
  • Minimizing Early Failures of Microfinance Companies: A Case of Ghana 

   Adjei, Isaac (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Since the birth of microfinance in 1970s in Bangladesh, the sector has experienced tremendous growth proving that it can eliminate poverty. However, there is growing concern as the sudden growth of the industry which has ...
  • ”Käyks Pori Koneel?” Tekoäly ja murteen ymmärtämiskyky : Case Porin kaupunki 

   Vuoti, Topi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli testata OlliBot tekoälyä ja sen kykyä ymmärtää Porin murretta ja yleiskieltä. Testaus suoritettiin mainostoimisto Nitron luomalla testaussivulla ennen OlliBotin virallista julkaisua. Opinnäytetyön ...
  • Supply Chain Management Practices: A case study of a food production company 

   Kumah, Isaac (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
   The study sought to investigate the supply chain practices, adopted by the various supply chain partners, in a food supply chain which consists of small enterprises. This is because the inefficiencies in both unique sectors ...
  • Talouden lukutaito Vaasan ammattikorkeakoulussa 

   Uuttu, Adeliina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö tutkii Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden talouden lukutaitoa. Empiirinen osuus on kerätty E-lomakkeen avulla tehdyllä sähköisellä kyselyllä. Kyselyssä kysyttiin korkoon, inflaatioon sekä sijoittamisen ...
  • Vaasan ammattikorkeakoulun kansainvälisten opiskelijoiden toimeentulo 

   Tikkala, Eveliina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia, miten Vaasan ammattikorkeakoulun kansainväliset opiskelijat tulevat toimeen, käyttävät varojaan ja mitä mieltä he ovat omasta toimeentulostaan. Vuonna 2017 Suomessa otettiin korkeakouluissa ...
  • Lähisuhdeväkivallan kartoittaminen kotihoidossa 

   Puikkonen, Ida (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyönä tehdyn tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa kotihoidon asiakkaisiin kohdistuvaa lähisuhdeväkivaltaa ja sen ilmenemistä. Aihe on tärkeä, koska tutkitusti tiedetään että lähisuhdeväkivaltaa esiintyy ...
  • Sairaanhoitajien kokemuksia päihderiippuvaisten postoperatiivisesta kivunhoidosta 

   Typpö, Jani (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyönä tehdyn tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa sairaanhoitajien kokemuksia päihderiippuvaisten potilaiden postoperatiivisesta kivunhoidosta kirurgisella vuodeosastolla. Kohdeorganisaatiossa, jossa ...
  • Salaojitussuunnitelma – toteutus ja ravinnehuuhtoutumien ennaltaehkäisy 

   Mäenpää, Matti (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoitus on tehdä salaojitussuunnitelma 6,5 hehtaarin kokoiselle pellolle. Suunnitelma tehdään tavalla, joka noudattaa kaikkia vaadittuja standardeja ja olisi myös mahdollista tehdä käytännössä. Työhön ...
  • Sadeveden vaikutukset kaatopaikan vesinäytteisiin 

   Niemelä, Eetu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Kaatopaikkaveteen on todettu vaikuttavan jätetäytön ikä, koostumus ja käytöstä poistamisen toimenpiteet sekä kaatopaikalla vallitseva lämpötila ja sadanta. Opinnäytetyössä on tutkittu sadannan vaikutuksia kaatopaikoilta ...
  • Digitaalisten pankkipalveluiden kehittyminen 

   Koivisto, Janina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Finanssialan digitalisaatio luo uusia mahdollisuuksia ja toimintatapoja pakottaen pankit uudistumaan. Tulevaisuudessa uudet finanssiteknologian ratkaisut valtaavat alaa muuttaen sitä entisestään. Pankkien on pysyttävä ...
  • AN INFLUENCER MARKETING PLAN FOR AN INTERNATIONAL BRAND IN FINLAND 

   Vu, Huyen (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
   The number of influencers is growing every day, as they are becoming well-known on the internet and that is the strong ground for them to become famous in real life as well. Cooperating with influencers in marketing products ...
  • Suomalaisten apteekkien lääkkeiden maahantuonnin rajoitukset 

   Majamaa, Hilla-Maaria (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön aihe on suomalaisten apteekkien lääkkeiden maahantuonnin rajoitukset. Aiheen valinta pohjautuu pitkälti kiinnostuksesta lääketieteeseen ja lääketieteen hyvin säännösteltyyn maailmaan. Rajaus suomalaisiin ...