Uusimmat viitteet

 • Etälääkäripalvelun vaikutus kotisairaanhoitajan työhön Vaasan kotisairaanhoidossa 

  Kilponen, Konsta; Helinko, Matti (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Vaasan kotisairaanhoidossa on hiljattain otettu käyttöön etälääkäripalvelu, ja kotisairaanhoidolla oli tarvetta kerätä kotisairaanhoitajien kokemuksia palvelusta. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata etälääkäripalvelun ...
 • Moniammatillinen yhteistyö lastenpsykiatrian osastolla sairaanhoitajien näkökulmasta 

  Peltola, Iida; Rolander, Lotta (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata moniammatillisen yhteistyön toteutumista lastenpsykiatrian osastolla sairaanhoitajien näkökulmasta. Lisäksi tarkoituksena ...
 • Varhainen vuorovaikutus: Opas isälle 

  Hautaniemi, Katariina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa varhaista vuorovaikutusta käsittelevä opas isille. Oppaan tavoitteena on lisätä isien tietämystä varhaisesta vuorovaikutuksesta ja sitä kautta tukea isiä vanhemmuudessa. Opas tuotettiin ...
 • Käsihygienian toteuttaminen intraoperatiivisessa vaiheessa 

  Rautiainen, Sanna; Siirilä, Henna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Käsihygieniasta ja sen toteuttamisesta on olemassa runsaasti sekä oppimateriaalia että tutkimuksia. Useat tutkimukset todistavat, että käsihygienian toteuttamisessa leikkausosastoilla on merkittäviä puutteita. Vaasan ...
 • Opas tyypin 1 diabetesta sairastavalle ala-asteikäiselle 

  Kataja, Leena; Lilja, Jenni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda opas tyypin 1 diabetesta sairastavalle ala-asteikäiselle. Opinnäytetyön tilaajana toimi Tampereen Diabetesyhdistys ry. Opinnäytetyön tavoitteena oli, että tehtäväopas ...
 • Oppitunti 7.-luokkalaisille nuoren unesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä unihäiriöiden ehkäisystä unihygienian avulla : Terveyspäivä Laihian yläkoululla 

  Ohlis, Marie; Koivupuisto, Karoliina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää oppitunti Laihian yläkoululla pidettävässä terveyspäivässä aiheella ”Nuoren uni ja nukkuminen”. Terveyspäivä Laihialla yläkoululla järjestettiin 26.1.2017. ...
 • Sosiaalinen media ja nuorten minäkuva 

  Fonsén, Essi; Tanila, Henni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaisena nuoret 9.-luokkalaiset tytöt ja pojat kokevat oman minäkuvansa ja miten sosiaalinen media on yhteydessä nuorten minäkuvaan. Tutkimuksen tavoitteena oli saada lisää ...
 • Kannabiksen käytön haittavaikutukset ja ennaltaehkäisy : Laihian yläkoulun terveyspäivä 2017 

  Penttilä, Nicolina; Pia, Penttilä (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli pitää oppitunti Laihian yläkoulun terveyspäivänä aiheesta ”Kannabiksen käytön haittavaikutukset ja ennaltaehkäisy”. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Laihian yläkoulu. ...
 • 9.-luokkalaisten liikuntatottumukset ja jaksaminen 

  Välitalo, Meri; Sand, Miia (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Vöyrinkaupungin koulun 9.luokkalaisten liikuntatottumuksia ja niiden yhteyttä jaksamiseen. Tavoitteena tutkimuksessa on tuottaa Vöyrinkaupungin koululle tietoa 9.-luokkalaisten ...
 • Hoitajien kokemus lapsiperheen huomioimisesta vanhemman joutuessa psykiatriseen osastohoitoon 

  Koivurinta, Milja; Kangasmäki, Heidi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää hoitajien kokemuksia, miten perhehoitotyö toteutuu akuuttipsykiatrisilla osastoilla sekä Toimiva lapsi & perhe – työn käyttöä. Tutkimuksella haluttiin tuottaa tietoa siitä, ...
 • Kulttuurien kohtaaminen kivunlievityksessä 

  Luhtala, Krista (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kivunlievitys monikulttuurisessa ympäristössä on tänä päivänä haasteellista, koska eri kulttuureissa kasvaneet ihmiset ovat saaneet erilaisen ”kasvatuksen” kivunlievitykseen ja -sietämiseen. Työn tarkoitus on kuvata ...
 • Perhekeskeisyyden toteutuminen lastenosastolla : Kysely vanhemmille ja huoltajille 

  Holma, Toini-Tuulia (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Perhe on tärkeässä roolissa lapsen sairastuessa ja joutuessa sairaalaan. Sairaalassa perheen huomioimista ohjaa perhekeskeisyyden periaate, jonka mukaan perhe on otettava huomioon hoitotyön eri vaiheissa. Perheen huomioimiseen ...
 • NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN : Yeesi-toiminnan jalkautuminen Pohjanmaalle 

  Nurmikoski, Antti; Liminka, Maria (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää nuorten mielenterveyttä edistävä tapahtuma, jossa kartoitettiin Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ajatuksia mielenterveydestä ja sen edistämisestä. ...
 • Hoitohenkilökunnan suhtautuminen influenssarokotteeseen 

  Ranta, Mika (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvailla hoitohenkilökunnan suhtautumista influenssarokotteeseen ja tarkastella miten suhtautuminen ja taustamuuttujat ovat yhteydessä toisiinsa. Lisäksi tarkoituksena oli kuvailla ...
 • Opaslehtinen korkeasta kolesterolista työterveyshuollon asiakkaille 

  Pouttu, Eeva-Leena (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Korkea kolesteroli on yksi merkittävimmistä valtimosairauksien aiheuttajista. Se on keskeinen tekijä valtimoiden, kuten sepel- ja aivovaltimoiden, ateroskleroosin kehittymisessä. Valtimosairaudet ovat edelleen merkittävä ...

Näytä lisää