Uusimmat viitteet

 • Yhdeksäsluokkalaisten ensiaputaitojen kartoitus 

  Korhonen, Veera; Mahlamäki, Tiia (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö kuuluu osana ammattikorkeakoulun suoritusvaatimuksia. Tämä opinnäytetyö tehtiin osana sairaanhoitajaopintoja Vaasan ammattikorkeakoulussa. Opinnäytetyö on määrällinen. Opinnäytetyön osana tehtiin Suomen Punaisen ...
 • Keskosvauvan imetys : Opas perheelle ja kysely henkilökunnalle 

  Tienhaara, Ida; Pitkänen, Jutta (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda opaslehtinen keskosvauvaa imettäville äideille sekä kuvailla kyselyaineiston avulla vastasyntyneiden tehovalvontaosaston hoitohenkilökunnan käytänteitä keskosvauvoja ...
 • Vaasan Meripelastusyhdistyksen ensivastekoulutuksen itsearviointi 

  Jaakkonen, Essi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Vaasan Meripelastusyhdistyksen miehistön omaa kokemusta ensivasteosaamisestaan ja ensivastekoulutuksen palvelevuutta Vaasan meripelastusyhdistyksen miehistön näkökulmasta. Tutkimuksen ...
 • Syöpäpotilaan hoitoväsymys sairastuneen näkökulmasta 

  Hyyppä, Jutta (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Hoitoväsymys on vähän tutkittu, mutta puhuttu aihe niin valtakunnallisella kuin hoitotyön tasolla. Tämän tutkimuksen avulla on mahdollista tuoda esiin enemmän syöpäpotilaiden kokemaa hoitoväsymystä ja näin saada heille ...
 • Leikki-ikäisen emotionaalinen tuki päiväkirurgisessa hoitotyössä : Hoitosuosituksen käyttöönotto Päiväkirurgisessa yksikössä 

  Pirkola, Salla (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja käynnistää hoitosuosituksen ”Leikki-ikäisen emotionaalinen tuki päiväkirurgisessa hoitotyössä” implementointi Vaasan keskussairaalan päiväkirurgisessa ...
 • Perhevalmennusta kehittämässä : Asiakastyytyväisyyskysely 

  Viinikainen, Erika; Mansikkaviita, Annukka (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Vaasan äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolan kanssa. Tutkimuksen tarkoituksena oli saada tietoa asiakkaiden tyytyväisyydestä ja toiveista liittyen Vaasassa järjestettävään perhevalmennukseen. ...
 • Diabeteksen tyyppiä 1 sairastavien nuorten sitoutuminen omahoitoon glukoosisensorin käyttöönoton jälkeen 

  Tiittanen, Henna; Uusihaka, Annika (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyönä tehdyn tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla nuorten diabeetikoiden sitoutumista omahoitoon glukoosisensorin käyttöönoton jälkeen. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Vaasan keskussairaalan diabeteshoitajien ...
 • Vaaratapahtumailmoitusten aiheet ja jatkotoimenpiteet psykiatrisessa hoitotyössä 

  Vähäjylkkä, Maija (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Iso-Britannialaisen National Patient Safety Agency -organisaation määritelmän mukaan, vaaratapahtuma tarkoittaa potilaan turvallisuuden vaarantavaa tapahtumaa, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa haittaa potilaalle. ...
 • Laihian yläkoulun terveyspäivä: Nuorten uni 

  Rauha, Maiju (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää opetusta unesta osana yhteistä Laihian yläkoululla järjestettävää terveyspäivää. Tämän opinnäyte-työn osuutena oli toteuttaa opetustapahtuma, joka käsitteli ...
 • Tyttöjen kehitys murrosiässä : Oppitunti 5.-6.-luokkalaisille tytöille 

  Silver, Elina; Tuikkala, Heljä (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli pitää oppitunti Sievin, Lauri Haikolan ja Korhosen alakoulujen, 5.–6.-luokkalaisille tytöille murrosiän muutoksista. Oppitunnin tavoitteena oli lisätä tyttöjen tietoisuutta ...
 • INTIALAISTEN MAAHANMUUTTAJIEN KOKEMUKSIA VAASAN TERVEYDENHUOLTOPALVELUISTA 

  Kunwar, Bishow (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomen terveydenhuollon palvelurakenne uudistuu jatkuvasti ja sen vuoksi asioiden selvittäminen saattaa olla välillä haasteellista. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli kerätä Vaasassa asuvien intialaisten maahanmuuttajien ...
 • Matkailijan terveys : Esitys opiskelijavaihtoon lähteville opiskelijoille 

  Saviniemi, Elina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Matkailijan terveys on ajankohtainen aihe, sillä nuorten aikuisten matkailu ja opiskelijavaihtoon lähtevien määrä ovat lisääntyneet. Ennen matkaa tai opiskelija-vaihtoon lähtemistä täytyy opiskelijan huolehtia riittävästä ...
 • Lapsen sairaanhoito kotiympäristössä : Esite vanhemmille lasten kotisairaalasta 

  Valli, Maija; Saksa, Sini (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitellään lasten tavallisia kehitysviiveitä ja sairauksia, lasten kasvua ja kehitystä, lasten kotisairaalaa sekä perhekeskeistä hoitotyötä. Nämä valittiin keskeisiksi käsitteiksi, koska ...
 • Ensimmäinen gynekologinen käynti : Ohjelehtinen nuorille naisille 

  Hanki, Kerttu; Autio, Johanna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ensimmäiseen gynekologiseen käyntiin liittyy paljon tietämättömyyttä, ennakkoluuloja ja pelkoja. Tietoa lisäämällä madalletaan nuorten naisten kynnystä hakeutua seksuaaliterveydenhuollon palveluihin sekä helpotetaan ...
 • Minun matkani - Työkirja syömishäiriöiden itsehoidon tukemiseksi 

  Hietanen, Emmi; Palmu, Anni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Vaasan keskussairaalan syömishäiriöpoliklinikan käyttöön intensiivipotilaille tarkoitettu työkirja. Työkirjan tavoitteena on tukea intensiivipotilaiden itsehoitoa ...

Näytä lisää