Uusimmat viitteet

 • Opas vanhemmille lasten yleisimmistä tartuntataudeista. 

  Muittari, Pinja; Lehtonen, Maria-Kaisa (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään yleisimpiä lasten tartuntatauteja ja työn tuloksena syntyy opas vanhemmille. Työssä korostuu hoitotyön näkökulma. Se näkyy vanhemmille suunnattuina kotihoito-ohjeina sekä muuna ohjeistuksena ...
 • Koulukiusaaminen ja verkkokiusaaminen : Yläkoulun oppilaiden näkemyksiä kiusaamisesta ja siihen puuttumisesta 

  Hirvelä, Piia (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan koulukiusaamista ja verkkokiusaamista sekä oppilaiden näkemyksiä kiusaamiseen puuttumisessa. Tutkimus toteutettiin eräässä eteläpohjalaisessa yläkoulussa. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään ...
 • LÄHIMMÄISENI SAIRASTAA MUISTISAIRAUTTA : Opas muistisairaan omaiselle 

  Heikkinen, Katariina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Elämme nykyään vanhemmiksi kuin koskaan. Ikääntymisen myötä muistioireet lisääntyvät, vaikka ikä ei varsinaisesti ole muistisairauden syy. Suomessa muistisairauksiin sairastuu vuosittain noin 13 000 henkilöä. Vuoteen 2020 ...
 • HYVÄN MIELEN PÄIVÄ : Lukioikäisten mielenterveyden edistäminen 

  Kevari, Joonas; Ekström, Kaisa (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää teemapäivä, joka edistää ja vahvistaa lukion ensimmäisen vuoden oppilaiden mielenterveyttä, tiedottaa mielenterveyspalveluista, saavuttaa median huomiota, luoda ...
 • Diabeettisten ja muiden haavojen hoito : Haavanhoito-opas kotisairaanhoitoon 

  Martin, Sanna-Maija; Leppä, Tiina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Diabeettiset jalkaongelmat ovat yleisiä terveydenhuollossa ja siksi on tärkeää, että haavat ennen kaikkea ehkäistään, mutta myös hoidetaan ne tehokkaasti ja estetään paheneminen. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä ...
 • 3-6-vuotiaan lapsen masennuspiirteiden tunnistaminen neuvolassa terveydenhoitajan näkökulmasta 

  Hietanen, Noora (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 3–6-vuotiaan lapsen masennuspiirteiden yleisyyttä sekä jatkotoimia ja lisäavun tarvetta terveydenhoitajan epäillessä lapsella masennusta. Tutkimuksen tavoitteena oli tuoda ...
 • Nuori ja kannabis : Terveyspäivä Laihian yläkoulun 9.-luokkalaisille 

  Mäki, Heli; Kaisla, Fiia (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää oppitunti kannabiksesta Laihian yläkoulun yhdeksäsluokkalaisille. Työn tavoitteena oli tuottaa nuorille uutta tietoa kannabiksesta ja sen haittavaikutuksista ...
 • Intervalliasiakkaan ravitsemuksen arviointi : Hoitajien näkökulma 

  Leinonen, Suvi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millä tavoin ikääntyneiden lyhytaikaishoidon asiakkaiden ravitsemustila muuttuu hoitojakson aikana ja mitkä asiat heidän ravitsemukseen vaikuttavat sekä millainen hoitajien ...
 • Nuoren ohjaus ja sitouttaminen lääkehoitoon : Ohjelehtinen nuorisopsykiatriseen yksikköön 

  Martikainen, Suvi; Salonen, Reetta (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tutkittuun tietoon perustuva ohjelehtinen henkilökunnan käyttöön nuoren ohjaamisesta ja sitouttamisesta lääkehoitoon. Opinnäytetyön tavoitteena oli, että ohjeesta ...
 • Ikäihmisen hyvä saattohoito 

  Heikkinen, Marjo; Rintanen, Anne Maria (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Hyvä saattohoito on ajankohtainen aihe varsinkin nyt, kun ihmiset elävät entistä pidempään ja vanhusten osuus yhteiskunnassa kasvaa. Eliniän pidentyessä yhä useampi sairastuu dementiaan ja kuolee vaikean dementian seurauksena. ...
 • Lapsen ahdistus ja pelko sekä hoitosuositukset : Opas vanhemmille 

  Männistö, Sanna; Särkiniemi, Reetta (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä Vaasan lastenpsykiatrian osaston toivomusten mukainen opas vanhemmille lapsen ahdistuksesta ja peloista sekä niiden hoitosuosituksista. Oppaan avulla pyritään lisäämään vanhempien ...
 • Liikunnan vaikutus hoitajien mielenterveydelliseen jaksamiseen sairaalatyössä 

  Westberg, Mia (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Vaasan keskussairaalan hoitajien kokemuksia liikunnan vaikutuksesta heidän mielenterveydelliseen jaksamiseensa sairaalatyössä. Tavoitteena oli tutkia ja saada lisätietoa ...
 • Oppitunti Laihian yläkoulun 8.-luokkalaisille tupakkatuotteiden haitoista 

  Pönkä, Anna-Iiris; Niskanen, Satu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää oppitunti tupakkatuotteiden haitoista 8.-luokkalaisille Laihian yläkoululla järjestetyillä terveyspäivillä. Tavoitteena oli saada nuoret ymmärtämään tupakkatuotteiden ...
 • Päihdeperheisiin liittyvä opetustilanne Vaasan Ammattiopiston kolmannen vuoden lähihoitajaopiskelijoille 

  Hjerpe, Kia-Erica; Kohtala, Lotta (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli opetustilaisuuden pitäminen Vaasan Ammattiopiston kolmannen vuoden lähihoitajaopiskelijoille. Tavoitteena oli tuoda päivitettyä tietoa Vaasan ammattiopiston opettajille ...
 • Leikki-ikäisen lapsen mielenterveyshäiriöiden tunnistaminen 

  Peltoniemi, Marika (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa opas leikki-ikäisen lapsen mielenterveyden häiriöiden tunnistamisesta vanhemmille. Sen tavoitteena on edistää lasten mielenterveyttä. Työn tilasi Vaasan ...

Näytä lisää