• Kvalitet inom IT-Tjänster 

   Hautaoja, Alexander (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Avsikten med det här lärdomsprovet är att hitta tillvägagångssätt och metoder som kan förbättra kvaliteten både före, under och efter ett IT projekt. Kvalitet inom IT-tjänster har blivit allt viktigare inom IT-branschen, ...
  • Fildelning och upphovsrätten i Finland 

   Pesola, Joakim (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Detta lärdomsprov är gjort för att ge en bild av hur fildelningen och upphovsrätten ser ut i Finland idag. I teoridelen går jag in på hur EU påverkar Finland med nya direktiv och metoder för att kämpa mot piratism. Jag ...
  • M-Files dokumenthanteringssystem : Utvärdering av ibruktagande 

   Svanbäck, Patrik (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   OK Indrivning Ab tog i december 2011 i bruk ett dokumenthanteringssystem, som ersatte det tidigare systemet, vilket baserade sig på att dokument sparades i mappar, antingen lokalt på den egna arbetsstationen eller i för ...
  • 4K-teknik och 4K-kamerateknik 

   Strandberg, Pontus; Westerlund, Anton (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Ett slutarbete om 4K och 4K kamerateknik.
  • Kalenderutveckling med Flash : Case: Graphitime/Kirjapaino Välikangas Oy 

   Marttila, Teemu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Arbetet redogör för man kan bygga upp en kalenderapplikation med hjälp av Adobe Flash. Uppdragsgivaren är Kirjapaino Välikangas oy och Graphitime oy, var jag utförde min praktik på sommaren 2014. Namnsdagskalendern gjordes ...
  • STARTPAKET FÖR CMS-VERKTYG. MED INRIKTNING PÅ JOOMLA! 

   Holmstedt, Jesper (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Målet med detta arbete är att upplysa framförallt mindre företag om vad ett CMS-verktyg är, hur man i korthet tar det i bruk, använder det och vad man som företag har för nytta av denna typ av programvara. Olika sorters ...
  • Internetmarknadsföring för företag : Case Dynamo - marknadsföringsvideo 

   Stenbäck, Sandra; Nyberg, Johanna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Vårt lärdomsprov skrivs på uppdrag av företagshuset Dynamo i Närpes som vill ha en marknadsföringsvideo. Denna video kommer att publiceras på deras hemsida och skall presentera en del av företagets tjänster. Syftet är att ...
  • LunchApp 

   Nykvist, Christoffer (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Avsikten med detta lärdomsprov är att skapa en prototyp av en mobil applikation. Med hjälp av applikationen skall det vara lättare för matgäster att välja lunchställe i Vasa. Casenamnet för lärdomsprovet är LunchApp, men ...
  • Filhanterare i Qt/C++ 

   Metsäranta, Robert (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Syftet med lärdomsprovet var att skriva en filhanterare med hjälp av det grafiska ramverket Qt. Eftersom filhanteraren är skriven i Qt borde den gå att användas i alla operativsystem som Qt stöder, detta betyder att den ...
  • IPTV - CASE ANVIA 

   Nylund, Susanna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
   I detta arbete vill jag undersöka Anvia IPTV-tjänst Watson. Vad är tjänsten, hur fungerar den, finns det några problem hur avviker sig tjänsten från några av de övriga Internetleverantörernas tjänster. Med hjälp av ...
  • Ärendehanterare för intranät : Case Creamarketing 

   Westerlund, Daniel (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Avsikten med detta lärdomsprov är att utveckla ett användbart och funktionellt system för uppdragsgivaren där kunder kan skicka in ärenden. Ärendehanteraren delas upp i tre delar: felrapportering, feedback och feature ...
  • VAASAN SPORTS VIDEOPRODUKTION : NÄTSTREAMING - Uppdragsgivare Vaasan Sport 

   Nyman, Jonas (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Detta lärdomsprov har gjorts under tiden september 2013 till april 2014 i syftet att avlägga tradenomexamen inom utbildningsprogrammet för informationsbehandling vid Vasa yrkeshögskola. Arbetet har utförts i samarbete ...
  • Överbelastningsattacker mot nätverk och hur man skyddar sig mot dem : Case: Anvia Abp 

   Kjellman, Mimosa (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Syftet med detta lärdomsprov är att göra en kartläggning över överbelastningsattacker mot nätverk samt hur man skyddar sig mot dessa, sett ur internetleverantörens synvinkel. Lärdomsprovet är gjort på uppdrag av Anvia ICT, ...
  • Planering av grafisk profil - exempelcase VYHSS r.f. 

   Backström, Jonas (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Detta lärdomsprov behandlar arbetet med att planera grafisk profil för ett företag eller förening. Syftet med detta arbete är att undersöka och genomföra en grafisk profil för en förening med VYHSS r.f. som exempel. Som ...
  • Simplex - en enkel webbläsare med ett simpelt användargränssnitt 

   Palmroos, Anders (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Syftet med detta lärdomsprov är att skapa en enkel webbläsare med ett simpelt användargränssnitt för äldre personer. Tanken bakom detta är att en del personer kanske inte behöver eller har nytta av en avancerad webbläsare. Detta ...
  • Företag i sociala medier 

   Lieskoski, Johan (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
   I detta lärdomsprov gås igenom varför företag använder sig av sociala medier, och vilken nytta de har av det, samt varför flera företag inte har så stor nytta av det. I teoridelen kommer jag mest att beskriva de olika ...
  • Utveckling av ett faktureringsprogram i Microsoft Access : Case Meles Bike 

   Råstu, Jan Peter (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Detta lärdomsprov hade som mål att på ett begripligt och överskådligt sätt beskriva en del av de skeden som genomgåtts för att planera och utveckla ett faktureringsprogram för småföretagare. Faktureringsprogrammet utvecklades ...
  • Boatcenters Marknadsföringsvideo 

   Carlson, Robin (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Det finländska företaget Hydrolink Oy/Ab är i behov av en marknadsföringsvideo som skall presentera deras produkter och tjänster inom branschen för båtar. Det är tänkt att videon skall användas på företagets hemsida samt ...
  • IBRUKTAGANDE AV INTRANÄT VID KORSHOLMS KOMMUN 

   Lahti, Johnny (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
   År 2005 startades ett projekt att ta i bruk ett intranät i Korsholms kommun. Korsholms kommun har idag ca 1500 anställda och ca 70 olika verksamhetspunkter som finns utspridda från Oravais i norr till Kristinestad i söder. ...
  • Internetbedrägerier – en undersökning om kunskap och erfarenheter 

   Gunell, Joachim (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Syftet med detta arbete var att göra en undersökning om internetbedrägerier och kunskap samt erfarenheter om dessa för en viss målgrupp. Beroende på tolkningen och resultatet av de svar som har fåtts har en slutledning ...